Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
24881 Họ tên: Bùi Ngọc Toàn
Ngày sinh: 24/09/1974
Thẻ căn cước: 044074000066
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường bộ
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THX-00036149 Giám sát thi công xây dựng công trình II 14/09/2023
24882 Họ tên: Hà Minh Dũng
Ngày sinh: 03/05/1982
CMND: 012324363
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Thủy lợi
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THX-00036148 Thiết kế kết cấu công trình thủy lợi, thủy điện; II 14/09/2023
THX-00036148 Giám sát công tác xây dựng Công trình thủy lợi, TĐ II 14/09/2023
24883 Họ tên: Phạm Văn Hải
Ngày sinh: 24/04/1959
CMND: 012731591
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Ngành Cầu Hầm
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THX-00036146 Quản lý dự án II 14/09/2023
THX-00036146 Định giá xây dựng II 14/09/2023
24884 Họ tên: Bùi Thị Tiền
Ngày sinh: 14/09/1986
Thẻ căn cước: 030186009274
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00036122 1. Giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình III 25/09/2024
HAD-00036122 2. Giám sát công trình NN&PTNT III 25/09/2024
24885 Họ tên: Nguyễn Văn Tài
Ngày sinh: 12/07/1992
CMND: 142499650
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00036121 1. Giám sát công trình dân dụng và Hạ tầng kỹ thuật III 10/09/2024
HAD-00036121 2. Giám sát công trình NN & PTNT III 10/09/2024
24886 Họ tên: Lương Hải Kiên
Ngày sinh: 12/09/1979
CMND: 141774935
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư (ngành Điện khí hóa mỏ)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00036061 Thiết kế Cơ-Điện công trình II 25/09/2024
24887 Họ tên: Nghiêm Văn Khiêm
Ngày sinh: 17/07/1980
Thẻ căn cước: 001080006915
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00035986 Định giá xây dựng III 27/02/2024
24888 Họ tên: Lê Văn Dũng
Ngày sinh: 19/03/1977
CMND: 273041661
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00035963 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 27/08/2024
BXD-00035963 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 27/08/2024
24889 Họ tên: Chung Thị Phương Yến
Ngày sinh: 31/05/1976
CMND: 025745813
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Thạc sỹ Kỹ thuật
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00035959 Định giá xây dựng III 28/02/2024
24890 Họ tên: Bùi Thị Lệ Trang
Ngày sinh: 19/10/1984
Thẻ căn cước: 024184000411
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cấp thoát nước, môi trường nước
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00035953 Giám sát công tác xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn I 08/11/2024
24891 Họ tên: Đậu Thị Thùy Hương
Ngày sinh: 11/11/1976
CMND: 011799352
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng ngành môi trường nước, cấp thoát nước
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00035923 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp I 19/03/2024
24892 Họ tên: Phạm Văn Sơn
Ngày sinh: 28/01/1976
CMND: 182208955
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00035916 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông I 19/03/2024
24893 Họ tên: Nguyễn Hồng Dũng
Ngày sinh: 11/12/1977
CMND: 182123550
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00035912 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông I 19/03/2024
BXD-00035912 Thiết kế xây dựng công trình giao thông I 19/03/2024
24894 Họ tên: Nguyễn Viết Huệ
Ngày sinh: 08/05/1970
CMND: 182203402
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00035908 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông I 29/07/2024
24895 Họ tên: Lê Sỹ Hải
Ngày sinh: 24/06/1977
Thẻ căn cước: 001077011061
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00035903 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 19/03/2024
24896 Họ tên: Phạm Văn Quân
Ngày sinh: 29/04/1983
CMND: 141986420
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư đô thị ngành cấp thoát nước
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00035895 Thiết kế cấp - thoát nước công trình I 19/03/2024
BXD-00035895 Định giá xây dựng I 19/03/2024
24897 Họ tên: Hoàng Mạnh Đức
Ngày sinh: 30/10/1982
CMND: 182543096
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAP-00035894 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp II 19/08/2024
24898 Họ tên: Đào Thị Lành
Ngày sinh: 01/11/1980
CMND: 013450839
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thủy lợi
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00035881 Định giá xây dựng I 26/03/2024
24899 Họ tên: Hoàng Văn Bình
Ngày sinh: 20/09/1970
Thẻ căn cước: 038070001881
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00035872 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông I 19/03/2024
24900 Họ tên: Ngô Hữu Trường
Ngày sinh: 25/12/1983
CMND: 012293517
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00035871 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 09/07/2024
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn