Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
24881 Họ tên: Vũ Văn Cường
Ngày sinh: 17/10/1984
CMND: 024856950
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu, đường bộ
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00002453 Thiết kế kết cấu công trình cầu đường bộ I 24/05/2022
BXD-00002453 Định giá xây dựng II 24/05/2022
24882 Họ tên: Mai Vỹ Duy
Ngày sinh: 20/10/1983
CMND: 025944691
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công trình giao thông công chính
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00002452 Thiết kế kết cấu công trình cầu đường bộ II 24/05/2022
BXD-00002452 Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình cầu, đường bộ II 24/05/2022
24883 Họ tên: Nguyễn Quỳnh Lâm
Ngày sinh: 16/01/1970
CMND: 022567022
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường; Thạc sĩ Kỹ thuật
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00002451 Thiết kế kết cấu công trình cầu đường bộ II 24/05/2022
BXD-00002451 Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình cầu, đường bộ II 24/05/2022
24884 Họ tên: Nguyễn Văn Lượng
Ngày sinh: 21/10/1980
CMND: 025814354
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện năng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00002450 Thiết kế Điện - Cơ điện I 24/05/2022
BXD-00002450 Giám sát lắp đặt thiết bị Công trình, Công nghệ I 24/05/2022
24885 Họ tên: Nguyễn Phát Huy
Ngày sinh: 19/01/1976
CMND: 025939570
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện - Điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00002449 Thiết kế Điện - Cơ điện công trình I 24/05/2022
BXD-00002449 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình xây dựng I 24/05/2022
24886 Họ tên: Trần Tuấn Anh
Ngày sinh: 24/04/1976
CMND: 025199837
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư khoa học địa chất
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00002448 Khảo sát địa chất công trình, địa chất thủy văn I 24/05/2022
24887 Họ tên: Ngô Hùng Thuận
Ngày sinh: 21/02/1977
CMND: 025939803
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng DD&CN
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00002447 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp I 24/05/2022
BXD-00002447 Định giá xây dựng I 24/05/2022
24888 Họ tên: Lê Thị Hoàng Oanh
Ngày sinh: 10/05/1973
CMND: 024128195
Trình độ chuyên môn: Ths Kỹ thuật
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00002446 Thiết kế điện công trình, đường dây và trạm biến áp I 24/05/2022
BXD-00002446 Giám sát lắp đặt phần điện và thiết bị điện công trình dân dụng và công nghiệp I 24/05/2022
24889 Họ tên: Hồ Linh Vũ
Ngày sinh: 01/05/1980
CMND: 201391922
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện kỹ thuật
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00002445 Thiết kế điện công trình I 24/05/2022
BXD-00002445 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị điện công trình đường dây và trạm biến áp I 24/05/2022
24890 Họ tên: Trương Quốc Khánh
Ngày sinh: 16/09/1982
CMND: 225199721
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hệ thống năng lượng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00002444 Thiết kế điện công trình I 24/05/2022
BXD-00002444 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình xây dựng I 24/05/2022
24891 Họ tên: Đặng Việt Linh
Ngày sinh: 18/05/1979
CMND: 225166595
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện kỹ thuật
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00002443 Thiết kế điện công trình I 24/05/2022
BXD-00002443 Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình đường dây, trạm biến áp I 24/05/2022
24892 Họ tên: Trần Điều
Ngày sinh: 17/01/1986
CMND: 225297877
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00002442 Thiết kế điện công trình I 24/05/2022
BXD-00002442 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị điện công trình xây dựng II 24/05/2022
24893 Họ tên: Huỳnh Hữu Chính
Ngày sinh: 18/12/1981
CMND: 225196636
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện kỹ thuật
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00002441 Thiết kế Điện - Cơ điện I 24/05/2022
BXD-00002441 Giám sát lắp đặt thiết bị Công trình I 24/05/2022
24894 Họ tên: Đồng Trinh Hoàng
Ngày sinh: 04/12/1976
CMND: 225503442
Trình độ chuyên môn: Ths Kỹ thuật
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00002440 Thiết kế điện công trình I 24/05/2022
BXD-00002440 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị điện công trình đường dây và trạm biến áp I 24/05/2022
24895 Họ tên: Đoàn Đức Phi Vũ
Ngày sinh: 24/03/1979
CMND: 025605653
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng DD&CN
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00002439 Thiết kế Kết cấu công trình DD&CN I 24/05/2022
BXD-00002439 Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng và công nghiệp I 24/05/2022
24896 Họ tên: Tạ Quốc Dũng
Ngày sinh: 27/02/1973
CMND: 024262735
Trình độ chuyên môn: Ths Kỹ thuật
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00002438 Thiết kế điện công trình đường dây và trạm biến áp I 24/05/2022
BXD-00002438 Giám sát công tác lắp đặt phần điện và thiết bị điện công trình công trình dân dụng - công nghiệp I 24/05/2022
24897 Họ tên: Trần Văn Thọ
Ngày sinh: 26/03/1969
CMND: 025530486
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00002437 Thiết kế Kết cấu công trình DD&CN I 24/05/2022
BXD-00002437 Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng và công nghiệp I 24/05/2022
24898 Họ tên: Nguyễn Xuân Thắng
Ngày sinh: 22/02/1982
CMND: 182525078
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Địa chất công trình - Địa chất thủy văn
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00002436 Khảo sát địa chất công trình, địa chất thủy văn I 24/05/2022
24899 Họ tên: Huỳnh Thiện
Ngày sinh: 01/02/1977
CMND: 023106761
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00002435 Định giá xây dựng II 19/03/2024
BXD-00002435 Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng và công nghiệp I 24/05/2022
24900 Họ tên: Võ Linh Phương
Ngày sinh: 16/10/1982
CMND: 370925871
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00002434 Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng và công nghiệp I 24/05/2022
BXD-00002434 Thiết kế Kết cấu công trình DD&CN I 24/05/2022
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn