Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
24901 Họ tên: Mai Đức Cường
Ngày sinh: 07/09/1975
Thẻ căn cước: 038075010344
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077425 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 08/11/2024
24902 Họ tên: Nguyễn Hoàng Tùng
Ngày sinh: 11/08/1975
CMND: 026016214
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077424 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 08/11/2024
24903 Họ tên: Trần Hồng Thái
Ngày sinh: 10/11/1976
CMND: 025939984
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077423 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 08/11/2024
24904 Họ tên: Nguyễn Văn Âu
Ngày sinh: 16/07/1985
CMND: 212236687
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077422 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 08/11/2024
BXD-00077422 Khảo sát địa hình I 04/06/2025
24905 Họ tên: Nguyễn Vũ Quân
Ngày sinh: 02/12/1973
CMND: 022578246
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077421 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông I 08/11/2024
BXD-00077421 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 08/11/2024
24906 Họ tên: Vũ Văn Chinh
Ngày sinh: 06/10/1973
Thẻ căn cước: 036073002367
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077420 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 08/11/2024
24907 Họ tên: Nguyễn Tấn Tiến
Ngày sinh: 06/02/1973
Thẻ căn cước: 045073000015
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện khí hóa và cung cấp điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077419 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 08/11/2024
24908 Họ tên: Lê Phi Long
Ngày sinh: 19/09/1988
CMND: 241037775
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077418 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 08/11/2024
BXD-00077418 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 13/01/2025
24909 Họ tên: Phạm Hoàng Trọng
Ngày sinh: 20/02/1978
Thẻ căn cước: 079078004503
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077417 Thiết kế kiến trúc công trình I 08/11/2024
BXD-00077417 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 08/11/2024
24910 Họ tên: Nguyễn Văn Hào
Ngày sinh: 20/11/1987
CMND: 215072360
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077416 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 08/11/2024
24911 Họ tên: Võ Quang Lâm
Ngày sinh: 10/10/1976
CMND: 212033756
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077415 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 08/11/2024
24912 Họ tên: Trần Quốc Hưng
Ngày sinh: 23/07/1973
CMND: 025438813
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật nhiệt và máy lạnh
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077414 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 08/11/2024
24913 Họ tên: Tôn Quang Vũ
Ngày sinh: 02/04/1982
CMND: 023487152
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077413 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 08/11/2024
24914 Họ tên: Trần Hoàng Giang
Ngày sinh: 08/08/1989
CMND: 371212981
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077412 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 08/11/2024
24915 Họ tên: Nguyễn Tiến Dũng
Ngày sinh: 17/06/1984
Hộ chiếu: C0982423
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077411 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 08/11/2024
24916 Họ tên: Trần Nam Khánh
Ngày sinh: 28/07/1985
CMND: 225925006
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện kỹ thuật
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077410 Định giá xây dựng (phần điện) I 08/11/2024
BXD-00077410 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 08/11/2024
24917 Họ tên: Michael Dizon Catan
Ngày sinh: 27/11/1974
Hộ chiếu: P3730028A
Trình độ chuyên môn: Cử nhân khoa học - ngành xây dựng dân dụng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077409 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 01/07/2021
24918 Họ tên: Nguyễn Thanh Dũng
Ngày sinh: 09/07/1977
Thẻ căn cước: 079077002193
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện khí hóa và cung cấp điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077408 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 08/11/2024
BXD-00077408 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 08/11/2024
24919 Họ tên: Phan Quang Trung
Ngày sinh: 23/07/1977
CMND: 023039002
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077407 Thiết kế kiến trúc công trình I 08/11/2024
24920 Họ tên: Trần Huỳnh
Ngày sinh: 30/12/1978
CMND: 023373150
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ chế tạo máy
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077406 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 08/11/2024
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn