Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
24921 Họ tên: Dương Văn Thắng
Ngày sinh: 01/01/1963
CMND: 011304606
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00035752 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp I 16/10/2024
BXD-00035752 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 16/10/2024
24922 Họ tên: Phan Việt Anh
Ngày sinh: 26/05/1981
CMND: 111459239
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00035747 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 08/11/2024
24923 Họ tên: Bùi Đình Nam
Ngày sinh: 15/09/1978
CMND: 182183268
Trình độ chuyên môn: ThS, Kỹ sư xây Đường bộ
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00035743 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông I 19/03/2024
BXD-00035743 Thiết kế xây dựng công trình Giao thông (đường bộ) I 15/09/2023
24924 Họ tên: Nguyễn Trọng Thao
Ngày sinh: 20/04/1982
Thẻ căn cước: 001082002634
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00035741 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp I 27/08/2024
24925 Họ tên: Đỗ Ngọc Ánh
Ngày sinh: 25/11/1977
CMND: 172051029
Trình độ chuyên môn: ThS, Kỹ sư thủy lợi - ngành công trình thủy điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00035725 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 27/08/2024
24926 Họ tên: Nguyễn Hoàng Trung
Ngày sinh: 30/04/1984
Thẻ căn cước: 030084000868
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00035723 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 08/11/2024
24927 Họ tên: Nguyễn Trung Thành
Ngày sinh: 05/09/1983
Thẻ căn cước: 030083001516
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng - ngành hệ thống kỹ thuật trong công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00035722 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 08/11/2024
BXD-00035722 Định giá xây dựng I 08/11/2024
24928 Họ tên: Nguyễn Phan Hưng
Ngày sinh: 21/09/1977
CMND: 012928324
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư - ngành kiến trúc công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00035720 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 08/11/2024
24929 Họ tên: Trương Thanh Bình
Ngày sinh: 30/10/1979
CMND: 013135477
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện khí hóa mỏ
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00035719 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 08/11/2024
24930 Họ tên: Phùng Tiến Bình
Ngày sinh: 06/12/1979
CMND: 125197650
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00035718 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 08/11/2024
24931 Họ tên: Nguyễn Việt Anh
Ngày sinh: 26/03/1976
CMND: 011832304
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00035717 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 08/11/2024
24932 Họ tên: Nguyễn Hữu Hòa
Ngày sinh: 10/04/1986
Thẻ căn cước: 036086002146
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00035696 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 29/07/2024
24933 Họ tên: Đỗ Duy Công
Ngày sinh: 07/01/1986
CMND: 012590685
Trình độ chuyên môn: ThS, Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00035694 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp I 04/01/2024
24934 Họ tên: Bùi Văn Đạt
Ngày sinh: 01/07/1976
Thẻ căn cước: 030076000008
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng ngành môi trường nước - cấp thoát nước
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAN-00035693 Định giá xây dựng II 23/09/2024
24935 Họ tên: Phan Văn Hiến
Ngày sinh: 20/06/1973
Thẻ căn cước: 034073003934
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng Cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00035686 Định giá xây dựng I 15/09/2023
24936 Họ tên: Đào Quang Anh
Ngày sinh: 31/01/1978
CMND: 011847831
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00035680 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp I 28/05/2024
24937 Họ tên: Nguyễn Việt Hà
Ngày sinh: 02/03/1979
CMND: 111408704
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điều khiển học kỹ thuật
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00035674 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp I 28/05/2024
24938 Họ tên: Nguyễn Quốc Hoàn
Ngày sinh: 06/11/1979
CMND: 017059148
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng - ngành môi trường nước, cấp thoát nước
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00035673 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp I 28/05/2024
24939 Họ tên: Nguyễn Minh Đạo
Ngày sinh: 18/02/1982
CMND: 113079283
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng - ngành công nghệ vật liệu xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00035672 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp I 28/05/2024
24940 Họ tên: Nguyễn Văn Anh
Ngày sinh: 10/09/1982
CMND: 162449133
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thủy lợi
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00035671 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp I 28/05/2024
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn