Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
24921 Họ tên: Trương Văn Mạnh
Ngày sinh: 05/09/1983
Thẻ căn cước: 036083009024
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00073457 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp III 08/10/2024
24922 Họ tên: Trần Văn Khi
Ngày sinh: 03/09/1968
CMND: 024110221
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00073456 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp III 08/10/2024
24923 Họ tên: Nguyễn Minh Thuỳ
Ngày sinh: 05/09/1987
Thẻ căn cước: 049087000083
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư (Kiến trúc công trình)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00073455 Thiết kế kiến trúc công trình II 08/10/2024
24924 Họ tên: Lê Thị Kiều Ngân
Ngày sinh: 02/01/1990
CMND: 331600511
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư (Kiến trúc)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00073454 Thiết kế kiến trúc công trình II 08/10/2024
24925 Họ tên: Lê Quốc Tùng
Ngày sinh: 01/11/1985
CMND: 225244623
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng (Xây dựng dân dụng và công nghiệp)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00073453 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp II 08/10/2024
24926 Họ tên: Đinh Đức Thanh Sơn
Ngày sinh: 10/05/1983
CMND: 131211929
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Thuỷ lợi (Công trình thuỷ lợi)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00073452 Giám sát công tác xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi) III 08/10/2024
24927 Họ tên: Phạm Văn Sơn
Ngày sinh: 27/01/1988
CMND: 225340809
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00073451 Định giá xây dựng III 08/10/2024
24928 Họ tên: Nguyễn Huy Tiến
Ngày sinh: 16/06/1980
CMND: 025428058
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00073450 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp II 08/10/2024
24929 Họ tên: Đặng Quốc Nhân
Ngày sinh: 15/01/1992
CMND: 241261386
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00073449 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp III 08/10/2024
HCM-00073449 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp III 08/10/2024
24930 Họ tên: Nguyễn Hoàng Vương
Ngày sinh: 20/11/1991
CMND: 225500266
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00073448 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp III 08/10/2024
24931 Họ tên: Đoàn Thị Thoa
Ngày sinh: 29/12/1991
CMND: 151981865
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Quản lý xây dựng công trình giao thông)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00073447 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, giao thông (đường bộ), hạ tầng kỹ thuật (thoát nước), nông nghiệp và phát triển nông thôn (thuỷ lợi) III 08/10/2024
24932 Họ tên: Phạm Duy Khanh
Ngày sinh: 19/05/1989
CMND: 261087306
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng Cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00073446 Khảo sát địa hình công trình giao thông (cầu, đường bộ) III 08/10/2024
HCM-00073446 Giám sát công tác xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (thoát nước) III 08/10/2024
24933 Họ tên: Trần Hữu Duy
Ngày sinh: 05/09/1991
CMND: 261243085
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00073445 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật (cấp nước) III 08/10/2024
24934 Họ tên: Nguyễn Tấn Đạt
Ngày sinh: 13/01/1986
CMND: 371260043
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00073444 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp III 08/10/2024
24935 Họ tên: Nguyễn Thành Luân
Ngày sinh: 14/04/1991
CMND: 241168004
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00073443 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp III 08/10/2024
24936 Họ tên: Đỗ Ánh Hào
Ngày sinh: 12/12/1983
CMND: 205008405
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00073442 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp II 08/10/2024
24937 Họ tên: Phan Hữu Đức
Ngày sinh: 05/09/1984
Hộ chiếu: C0564091
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng (Xây dựng dân dụng và công nghiệp)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00073441 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp II 08/10/2024
24938 Họ tên: Võ Khắc Minh
Ngày sinh: 01/11/1988
CMND: 321283520
Trình độ chuyên môn: CĐ Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00073440 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp III 08/10/2024
24939 Họ tên: Đỗ Xuân Thi
Ngày sinh: 19/09/1984
CMND: 280832339
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00073439 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp II 08/10/2024
24940 Họ tên: Nguyễn Đức Bình
Ngày sinh: 11/04/1982
CMND: 225194572
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng (Xây dựng dân dụng và công nghiệp)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00073438 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng III 08/10/2024
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn