Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
24941 Họ tên: Bùi Tuấn Dũng
Ngày sinh: 19/05/1983
CMND: 013564007
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00035669 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp I 28/05/2024
24942 Họ tên: Đỗ Quang Dũng
Ngày sinh: 07/04/1981
Thẻ căn cước: 034081000977
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00035668 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp I 28/05/2024
24943 Họ tên: Trần Hữu Đức
Ngày sinh: 20/01/1982
CMND: 013524756
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00035667 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp I 28/05/2024
24944 Họ tên: Lê Vĩnh Thụy
Ngày sinh: 13/10/1974
CMND: 011964750
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng - ngành tin học xây dựng công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00035666 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp I 28/05/2024
24945 Họ tên: Trần Tuấn Khanh
Ngày sinh: 21/03/1971
CMND: 011395823
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00035665 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp I 28/05/2024
24946 Họ tên: Vũ Toàn Thắng
Ngày sinh: 24/01/1969
Hộ chiếu: 87A893012263
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng Cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00035663 Thiết kế xây dựng công trình Giao thông (đường bộ) I 15/09/2023
24947 Họ tên: Hồ Văn Tùng
Ngày sinh: 20/10/1984
CMND: 186250040
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư tự động hóa thiết kế cầu đường - ngành xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00035661 Thiết kế xây dựng công trình giao thông I 27/08/2024
24948 Họ tên: Lê Văn Nghĩa
Ngày sinh: 13/02/1980
CMND: 162273722
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng Cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00035647 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng I 15/09/2023
24949 Họ tên: Nguyễn Diên Hải
Ngày sinh: 26/09/1960
CMND: 012498496
Trình độ chuyên môn: Trung cấp kiến trúc - Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAN-00035646 Thiết kế kiến trúc công trình II 14/06/2024
24950 Họ tên: Nguyễn Bá Văn
Ngày sinh: 30/04/1983
CMND: 162483678
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ-Kỹ sư xây dựng cầu hầm ngành xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00035644 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông I 16/10/2024
HAN-00035644 Quản lý dự án II 01/11/2024
24951 Họ tên: Nguyễn Trung Tuyến
Ngày sinh: 12/03/1974
CMND: 011937218
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00035640 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng I 15/09/2023
24952 Họ tên: Phạm Đại Dương
Ngày sinh: 07/08/1985
Thẻ căn cước: 026085000570
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00035622 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 16/10/2024
24953 Họ tên: Vũ Trung Nghĩa
Ngày sinh: 06/10/1976
Thẻ căn cước: 001076000303
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00035621 Giám sát xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp II 14/11/2023
24954 Họ tên: Lê Đăng Quân
Ngày sinh: 13/11/1973
CMND: 013055964
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hệ thống điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00035620 Quản lý dự án III 14/11/2023
24955 Họ tên: Trần Quốc Nam
Ngày sinh: 07/12/1978
CMND: 013232926
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Thủy lợi
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00035610 Thiết kế kết cấu công trình Công nghiệp (thủy điện) I 15/09/2023
24956 Họ tên: Vũ Trường Giang
Ngày sinh: 05/08/1984
Thẻ căn cước: 030084002771
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00035607 Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng I 15/09/2023
24957 Họ tên: Nguyễn Ánh Dương
Ngày sinh: 24/04/1984
CMND: 142185165
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00035602 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp I 28/03/2024
24958 Họ tên: Nguyễn Văn Thuận
Ngày sinh: 29/09/1969
CMND: 012361376
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng Cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00035586 Giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông (cầu) I 15/09/2023
24959 Họ tên: Nguyễn Thái Học
Ngày sinh: 28/04/1983
Thẻ căn cước: 036083007458
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NAD-00035584 Thiết kế công trình giao thông (đường bộ) II 06/03/2024
NAD-00035584 Giám sát xây dựng công trình giao thông (đường bộ) III 06/03/2024
24960 Họ tên: Mai Văn Trường
Ngày sinh: 17/04/1963
CMND: 010527925
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAP-00035583 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình II 03/06/2024
BXD-00035583 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 16/10/2024
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn