Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
24941 Họ tên: Nguyễn Thị Mai Phương
Ngày sinh: 08/04/1985
Thẻ căn cước: 075185000380
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư (Kiến trúc)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00073437 Thiết kế kiến trúc công trình II 08/10/2024
24942 Họ tên: Dương Lan Ngọc
Ngày sinh: 03/09/1992
CMND: 261253755
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư (Kiến trúc)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00073436 Thiết kế kiến trúc công trình III 08/10/2024
24943 Họ tên: Nguyễn Thành Tài
Ngày sinh: 10/07/1993
CMND: 321438162
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư (Kiến trúc)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00073435 Thiết kế kiến trúc công trình III 08/10/2024
24944 Họ tên: Phùng Văn Dũng
Ngày sinh: 01/05/1984
CMND: 272509426
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Đường bộ (Xây dựng Cầu đường)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00073434 Định giá xây dựng II 08/10/2024
24945 Họ tên: Thái Tân Giao
Ngày sinh: 10/08/1986
Thẻ căn cước: 079086002790
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00073433 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông (đường bộ) III 08/10/2024
24946 Họ tên: Trần Xuân Hậu
Ngày sinh: 20/01/1988
CMND: 212776855
Trình độ chuyên môn: CĐ Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00073432 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng III 08/10/2024
24947 Họ tên: Nguyễn Chí Phước
Ngày sinh: 10/08/1990
CMND: 221273128
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật nhiệt - Điện lạnh
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00073431 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị cơ - điện công trình công nghiệp III 08/10/2024
24948 Họ tên: Võ Anh Quang
Ngày sinh: 05/10/1982
CMND: 025665006
Trình độ chuyên môn: CĐ Điện - Điện tử Kỹ sư kỹ thuật điện, điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00073430 Thiết kế điện công trình dân dụng - công nghiệp II 08/10/2024
24949 Họ tên: Nguyễn Việt Nhân
Ngày sinh: 16/01/1970
CMND: 022472920
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện (Thiết bị điện)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00073429 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị cơ - điện công trình dân dụng - công nghiệp III 08/10/2024
24950 Họ tên: Nguyễn Thanh Hải
Ngày sinh: 29/04/1976
CMND: 022787900
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện - Điện tử (Điện tử - Viễn thông)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00073428 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị cơ điện công trình dân dụng - công nghiệp III 08/10/2024
24951 Họ tên: Nguyễn Hoàng Đức
Ngày sinh: 15/12/1992
CMND: 341696946
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00073427 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp III 08/10/2024
HCM-00073427 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp III 08/10/2024
24952 Họ tên: Lâm Thế Sơn
Ngày sinh: 22/06/1979
CMND: 024798513
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng (Trắc địa)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00073426 Khảo sát địa hình III 08/10/2024
HCM-00073426 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp III 08/10/2024
24953 Họ tên: Nguyễn Trung Truyên
Ngày sinh: 10/01/1992
Thẻ căn cước: 079092006504
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư (Kiến trúc)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00073425 Thiết kế kiến trúc công trình III 08/10/2024
24954 Họ tên: Nguyễn Vương Nguyễn
Ngày sinh: 19/02/1976
CMND: 025211435
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư (Kiến trúc công trình)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00073424 Thiết kế kiến trúc công trình II 08/10/2024
24955 Họ tên: Đặng Ngọc Thiện
Ngày sinh: 20/10/1975
CMND: 220983036
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00073423 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp II 08/10/2024
24956 Họ tên: Huỳnh Minh Thuận
Ngày sinh: 15/09/1991
CMND: 331683856
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng (Xây dựng công trình thuỷ)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00073422 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp III 08/10/2024
24957 Họ tên: ĐINH TIẾN HOÀNG
Ngày sinh: 19/05/1993
CMND: 250871625
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
LAD-00073421 định giá xây dựng III 08/10/2024
LAD-00073421 quản lý dự án công trình DD III 13/12/2024
24958 Họ tên: TRƯƠNG THỊ DUNG
Ngày sinh: 25/02/1986
CMND: 250674836
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công trình thủy lợi
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
LAD-00073420 Quản lý dự án công trình dân dụng III 08/10/2024
LAD-00073420 định giá xây dựng III 08/10/2024
24959 Họ tên: LÊ THANH HOÀI
Ngày sinh: 24/03/1980
CMND: 183275356
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
LAD-00073419 Thiết kế xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn III 08/10/2024
LAD-00073419 Giám sát công tác xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn III 08/10/2024
24960 Họ tên: TRẦN MINH HẢI
Ngày sinh: 18/12/1992
CMND: 187176969
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật tài nguyên nước
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
LAD-00073418 Thiết kế xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn III 08/10/2024
LAD-00073418 Giám sát công tác xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn III 08/10/2024
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn