Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
24961 Họ tên: Ao Văn Hoàng
Ngày sinh: 22/11/1971
CMND: 272259974
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DON-00035582 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ III 23/08/2023
24962 Họ tên: Phan Văn Em
Ngày sinh: 10/09/1982
CMND: 272647951
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DON-00035581 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng III 23/08/2023
DON-00035581 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III 23/08/2023
24963 Họ tên: Ôn Chí Tâm
Ngày sinh: 15/11/1978
CMND: 271401168
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DON-00035580 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng III 23/08/2023
24964 Họ tên: Đoàn Tấn Lực
Ngày sinh: 26/11/1964
CMND: 270689455
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DON-00035579 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng III 23/08/2023
24965 Họ tên: Phạm Lê Dũng Anh
Ngày sinh: 10/04/1984
CMND: 271626645
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DON-00035578 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng III 23/08/2023
24966 Họ tên: Phạm Lê Duy Quang
Ngày sinh: 23/12/1979
CMND: 271588944
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DON-00035577 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng III 23/08/2023
DON-00035577 Định giá xây dựng III 05/04/2024
24967 Họ tên: Trần Quang Hiền
Ngày sinh: 30/04/1985
CMND: 271661711
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng cấp thoát nước
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DON-00035576 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III 23/08/2023
24968 Họ tên: Lưu Đình Đạo
Ngày sinh: 06/11/1978
CMND: 271427031
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DON-00035575 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ III 23/08/2023
24969 Họ tên: Phạm Nhật Thanh
Ngày sinh: 06/06/1991
CMND: 241116864
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng & công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DAL-00035569 Định giá xây dựng. III 19/11/2024
24970 Họ tên: Nguyễn Thái Hà
Ngày sinh: 23/10/1981
CMND: 040240722
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công trình giao thông cônng chính
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DIB-00035493 Thiết kế công trình giao thông II 04/11/2024
24971 Họ tên: Phạm Chí Công
Ngày sinh: 08/09/1985
CMND: 225269930
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00035480 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 15/03/2024
24972 Họ tên: Nguyễn Trọng Liêm
Ngày sinh: 25/12/1971
Thẻ căn cước: 079071005715
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00035473 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 16/04/2024
24973 Họ tên: Nguyễn Thanh Hoàng
Ngày sinh: 06/10/1977
CMND: 211561356
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện kỹ thuật
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00035448 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 28/05/2024
24974 Họ tên: NGUYỄN TRỌNG HIẾU
Ngày sinh: 19/03/1981
CMND: 073066201
Trình độ chuyên môn: ĐH; Kỹ sư xây dựng DD&CN
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAG-00035437 Định giá xây dựng II 20/08/2023
HAG-00035437 Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình: Dân dụng II 20/08/2023
24975 Họ tên: NGUYỄN THÚY HẰNG
Ngày sinh: 18/03/1978
CMND: 073018328
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAG-00035436 Định giá xây dựng II 20/08/2023
24976 Họ tên: MAI VĂN PHÚC
Ngày sinh: 28/08/1980
CMND: 070668954
Trình độ chuyên môn: Trung cấp nghề Điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAG-00035435 Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình: Đường dây và trạm biến áp III 20/08/2023
24977 Họ tên: NGUYỄN TIẾN DŨNG
Ngày sinh: 08/07/1970
CMND: 073010585
Trình độ chuyên môn: TC: Hệ thống Điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAG-00035434 Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình: Đường dây và trạm biến áp III 20/08/2023
24978 Họ tên: MAI XUÂN ĐỨC
Ngày sinh: 21/12/1986
CMND: 073140932
Trình độ chuyên môn: CĐ: Công Nghệ Kỹ thuật Điện - Điện Tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAG-00035433 Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình: Đường dây và trạm biến áp III 20/08/2023
24979 Họ tên: PHẠM MINH TIẾN
Ngày sinh: 23/07/1979
CMND: 073108006
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư chuyên ngành hệ thống Điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAG-00035432 Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình: Đường dây và trạm biến áp III 20/08/2023
24980 Họ tên: TRẦN TRUNG KIÊN
Ngày sinh: 23/12/1989
CMND: 073149414
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư chuyên ngành hệ thống Điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAG-00035431 Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình: Đường dây và trạm biến áp III 20/08/2023
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn