Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
24961 Họ tên: PHAN VĂN TÝ
Ngày sinh: 19/05/1984
CMND: 194298543
Trình độ chuyên môn: cử nhân cao đẳng Xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
LAD-00073417 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ) III 08/10/2024
24962 Họ tên: TRƯƠNG TRỌNG NGHĨA
Ngày sinh: 01/11/1981
CMND: 264231686
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
LAD-00073416 Quản lý dự án công trình giao thông đường bộ III 08/10/2024
24963 Họ tên: Trần Hữu Sơn
Ngày sinh: 08/10/1991
CMND: 250856783
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
LAD-00073415 Quản lý dự án dân dụng III 08/10/2024
LAD-00073415 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng III 08/10/2024
24964 Họ tên: NGUYỄN THANH PHƯỚC
Ngày sinh: 13/11/1985
CMND: 250597321
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
LAD-00073414 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng III 08/10/2024
24965 Họ tên: NGUYỄN VĂN TRÌNH
Ngày sinh: 01/09/1985
CMND: 251159999
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng cầu – đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
LAD-00073413 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng III 08/10/2024
LAD-00073413 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông đường bộ III 08/10/2024
24966 Họ tên: NGUYỄN THANH PHƯƠNG
Ngày sinh: 11/10/1978
CMND: 250406106
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
LAD-00073412 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông đường bộ III 08/10/2024
24967 Họ tên: LÊ TUẤN TRỌNG
Ngày sinh: 01/06/1991
CMND: 250797463
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
LAD-00073411 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông đường bộ III 08/10/2024
24968 Họ tên: ĐÀO VIỆT HÙNG
Ngày sinh: 24/05/1985
CMND: 250749879
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
LAD-00073410 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng III 08/10/2024
24969 Họ tên: NGUYỄN VĂN CƯỜNG
Ngày sinh: 12/03/1985
CMND: 250649760
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
LAD-00073409 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng III 08/10/2024
LAD-00073409 Giám sát thi công xây dựng công trình HTKT III 08/10/2024
24970 Họ tên: TRẦN QUANG KHÁNH
Ngày sinh: 02/11/1973
CMND: 212565066
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thủy lợi
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
LAD-00073408 Định giá xây dựng III 08/10/2024
NIT-00073408 Nông nghiệp và PTNT II 27/08/2025
24971 Họ tên: LÊ THANH HẢI
Ngày sinh: 10/07/1990
CMND: 183713010
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
LAD-00073407 Giám sát công tác xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn III 08/10/2024
LAD-00073407 Thiết kế xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn III 08/10/2024
24972 Họ tên: TRẦN PHI BỘ
Ngày sinh: 05/03/1991
CMND: 183935597
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng DD&CN
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
LAD-00073406 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng III 08/10/2024
LAD-00073406 Giám sát công tác xây dựng công trình HTKT (hệ thống chiếu sáng) III 08/10/2024
24973 Họ tên: NGUYỄN THANH SANG
Ngày sinh: 20/09/1984
CMND: 221113488
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
LAD-00073405 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng II 08/10/2024
24974 Họ tên: PHẠM HỮU LỮ
Ngày sinh: 15/01/1990
CMND: 151804434
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
LAD-00073404 Giám sát lắp đặt Thiết bị công trình (đường dây và trạm biến áp III 08/10/2024
24975 Họ tên: NGUYỄN NGỌC SƠN
Ngày sinh: 15/06/1969
CMND: 250270515
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng DD&CN
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
LAD-00073403 Định giá xây dựng III 08/10/2024
24976 Họ tên: Nguyễn Tiến Nhật Trung
Ngày sinh: 30/07/1990
CMND: 250748445
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
LAD-00073402 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng III 08/10/2024
LAD-00073402 Định giá xây dựng III 08/10/2024
24977 Họ tên: NGUYỄN NGỌC TOÀN
Ngày sinh: 20/07/1961
CMND: 250052657
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
LAD-00073401 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng III 08/10/2024
LAD-00073401 Giám sát công tác xây dựng công trình HTKT (cấp – thoát nước) III 08/10/2024
24978 Họ tên: Trần Quốc Vũ
Ngày sinh: 12/03/1989
CMND: 371120264
Trình độ chuyên môn: kiến trúc sư (ngành kiến trúc công trình)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
KIG-00073400 Thiết kế Kiến trúc công trình III 03/10/2024
24979 Họ tên: Phùng Văn Sáng
Ngày sinh: 16/03/1975
CMND: 371713848
Trình độ chuyên môn: kỹ sư công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
KIG-00073399 Thiết kế Kết cấu công trình DD&CN III 03/10/2024
24980 Họ tên: Phạm Đặng Hoàng Huấn
Ngày sinh: 20/10/1993
CMND: 371594873
Trình độ chuyên môn: kỹ sư công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
KIG-00073398 Quản lý dự án II 03/10/2024
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn