Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
24981 Họ tên: Phan Thanh Minh Vương
Ngày sinh: 29/01/1987
CMND: 211899801
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077482 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 08/11/2024
24982 Họ tên: Phan Hoàng Minh
Ngày sinh: 19/07/1980
Thẻ căn cước: 080080000231
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077481 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 08/11/2024
24983 Họ tên: Phạm Đăng Tuấn
Ngày sinh: 03/06/1986
Thẻ căn cước: 033086000435
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật nhiệt - điện lạnh
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077480 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 08/11/2024
24984 Họ tên: Nguyễn Ngọc Chính
Ngày sinh: 20/09/1972
CMND: 023501685
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật điện - điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077479 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 08/11/2024
24985 Họ tên: Nguyễn Đức Việt
Ngày sinh: 28/08/1982
Thẻ căn cước: 034082009723
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077478 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 08/11/2024
BXD-00077478 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 08/11/2024
24986 Họ tên: Nguyễn Hoàng Dũng
Ngày sinh: 24/05/1975
CMND: 022890734
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077477 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 08/11/2024
24987 Họ tên: Phạm Khoa Đăng
Ngày sinh: 21/11/1981
CMND: 023697376
Trình độ chuyên môn: Cử nhân địa chất công trình, thủy văn
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077476 Khảo sát địa chất công trình I 08/11/2024
24988 Họ tên: Lưu Văn Tấn
Ngày sinh: 10/09/1984
CMND: 272470098
Trình độ chuyên môn: Cử nhân địa chính
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077475 Khảo sát địa hình I 08/11/2024
24989 Họ tên: Tạ Văn Lộc
Ngày sinh: 09/10/1970
Thẻ căn cước: 082070000240
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí động lực học
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077474 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 08/11/2024
24990 Họ tên: Nguyễn Phương Thúy Hằng
Ngày sinh: 20/01/1973
Thẻ căn cước: 079173007245
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077473 Thiết kế quy hoạch xây dựng I 08/11/2024
24991 Họ tên: Phạm Xuân Hiển
Ngày sinh: 20/09/1987
CMND: 341357280
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư Kiến trúc
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077472 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 08/11/2024
HTV-00077472 Thiết kế quy hoạch xây dựng III 13/01/2025
24992 Họ tên: Nguyễn Văn Lập
Ngày sinh: 25/02/1981
CMND: 212100191
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077471 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 08/11/2024
BXD-00077471 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp I 06/10/2025
24993 Họ tên: Đỗ Tấn Việt
Ngày sinh: 10/04/1977
CMND: 023411150
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng - ngành kỹ thuật công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077470 Định giá xây dựng I 08/11/2024
24994 Họ tên: Phan Ngọc Phi
Ngày sinh: 01/07/1982
CMND: 211698377
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện khí hóa và cung cấp điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077469 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 08/11/2024
24995 Họ tên: Nguyễn Văn Hậu
Ngày sinh: 25/06/1970
CMND: 351312935
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện lạnh - ngành kỹ thuật nhiệt
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077468 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 08/11/2024
24996 Họ tên: Võ Duy Trung Tâm
Ngày sinh: 06/01/1974
Thẻ căn cước: 079074006849
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng - ngành kỹ thuật công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077467 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 08/11/2024
24997 Họ tên: Nguyễn Xuân Dương
Ngày sinh: 14/02/1978
CMND: 023167765
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077466 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 08/11/2024
BXD-00077466 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 08/11/2024
24998 Họ tên: Nguyễn Vũ Hiền
Ngày sinh: 28/03/1980
CMND: 025400021
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện khí hóa và cung cấp điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077465 Định giá xây dựng (phần điện) I 08/11/2024
24999 Họ tên: Hồ Minh Nhật
Ngày sinh: 31/12/1986
Thẻ căn cước: 089086000054
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư - ngành kiến trúc công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077464 Thiết kế kiến trúc công trình I 08/11/2024
BXD-00077464 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 08/11/2024
25000 Họ tên: Bùi Đình Phú
Ngày sinh: 21/04/1979
CMND: 024446716
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện, điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00077463 Thiết kế cơ - điện công trình I 08/11/2024
BXD-00077463 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 08/11/2024
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn