Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
25001 Họ tên: Nguyễn Trọng Chính
Ngày sinh: 21/11/1984
CMND: 091016875
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THN-00076244 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 31/10/2024
25002 Họ tên: Phan Việt Hùng
Ngày sinh: 24/05/1991
CMND: 012052422
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật hạ tầng đô thị
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THN-00076243 Thiết kế Hạ tầng kỹ thuật III 31/10/2024
25003 Họ tên: Trần Đức Hiển
Ngày sinh: 22/12/1977
CMND: 162092453
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật điện ngành Hệ thống điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THN-00076242 Giám sát lắp đặt thiết bị điện công trình II 31/10/2024
THN-00076242 Quản lý dự án đầu tư xây dựng II 31/10/2024
25004 Họ tên: Phan Ngọc Chiến
Ngày sinh: 28/04/1991
CMND: 187065131
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật hạ tầng đô thị
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THN-00076241 Giám sát công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật II 31/10/2024
THN-00076241 Thiết kế Hạ tầng kỹ thuật III 31/10/2024
25005 Họ tên: Nguyễn Văn Đức
Ngày sinh: 10/05/1989
CMND: 151865426
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư ngành Cấp thoát nước
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THN-00076240 Giám sát công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật II 31/10/2024
25006 Họ tên: Đào Trung Kiên
Ngày sinh: 10/11/1991
Thẻ căn cước: 034091009225
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THN-00076239 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng, Công nghiệp III 31/10/2024
25007 Họ tên: Nguyễn Văn Đại
Ngày sinh: 05/10/1991
Thẻ căn cước: 031091009409
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật xây dựng Dân dụng, Công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THN-00076238 Giám sát công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III 31/10/2024
25008 Họ tên: Mai Văn Long
Ngày sinh: 14/06/1981
CMND: 172091886
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THN-00076237 Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng và Công nghiệp III 31/10/2024
THN-00076237 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng, Công nghiệp III 31/10/2024
25009 Họ tên: Phạm Chung Hiếu
Ngày sinh: 10/02/1989
Thẻ căn cước: 034089003100
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THN-00076236 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 31/10/2024
25010 Họ tên: Trần Văn Hùng
Ngày sinh: 02/10/1988
CMND: 186752827
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THN-00076235 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 31/10/2024
25011 Họ tên: Lê Hùng
Ngày sinh: 10/11/1975
Thẻ căn cước: 042075000335
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THN-00076234 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 31/10/2024
25012 Họ tên: Bùi Văn Thuyết
Ngày sinh: 10/03/1979
CMND: 031054083
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng công trình trên sông- nhà máy thủy điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THN-00076233 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng, Công nghiệp III 31/10/2024
25013 Họ tên: Vũ Quốc Hưng
Ngày sinh: 10/02/1955
CMND: 030591174
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện khí hóa
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THN-00076232 Giám sát lắp đặt thiết bị điện công trình III 31/10/2024
25014 Họ tên: Đỗ Trọng Dư
Ngày sinh: 13/08/1960
CMND: 010118324
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THN-00076231 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 31/10/2024
25015 Họ tên: Lê Anh Thuấn
Ngày sinh: 24/11/1991
CMND: 173586135
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình Giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THN-00076230 Giám sát công tác xây dựng công trình Giao thông II 31/10/2024
25016 Họ tên: Nguyễn Phương Nam
Ngày sinh: 29/01/1984
Thẻ căn cước: 001084009443
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THN-00076229 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình II 31/10/2024
BXD-00076229 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 26/06/2025
25017 Họ tên: Trần Mạnh Thắng
Ngày sinh: 01/12/1980
CMND: 011920280
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hệ thống điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THN-00076228 Giám sát lắp đặt thiết bị điện công trình II 31/10/2024
25018 Họ tên: Trương Văn Trung
Ngày sinh: 22/04/1970
Thẻ căn cước: 035070000700
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng đường bộ ngành Xây dựng Cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THN-00076227 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng, Công nghiệp II 31/10/2024
25019 Họ tên: Nguyễn Văn Hùng
Ngày sinh: 02/02/1972
Thẻ căn cước: 036072006149
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng Cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THN-00076226 Giám sát công tác xây dựng công trình Giao thông II 31/10/2024
25020 Họ tên: Đinh Thành Vinh
Ngày sinh: 28/04/1985
CMND: 182559755
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng Cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THN-00076225 Giám sát công tác xây dựng công trình NN&PTNT II 31/10/2024
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn