Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
25121 Họ tên: Nguyễn Thị Tú Uyên
Ngày sinh: 10/01/1984
Thẻ căn cước: 034184005596
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư ngành Kiến trúc
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNI-00079620 Thiết kế Kiến trúc công trình II 09/12/2024
25122 Họ tên: Nguyễn Văn An
Ngày sinh: 19/05/1988
CMND: 145317209
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNI-00079619 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 09/12/2024
QNI-00079619 Giám sát Công trình Giao thông III 09/12/2024
25123 Họ tên: Nguyễn Tuấn Dũng
Ngày sinh: 17/08/1980
CMND: 100720415
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư ngành Kiến trúc
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNI-00079618 Thiết kế Quy hoạch xây dựng II 09/12/2024
QNI-00079618 Thiết kế Kiến trúc công trình II 09/12/2024
25124 Họ tên: Nguyễn Văn Long
Ngày sinh: 03/02/1988
CMND: 142502878
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Trắc địa
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNI-00079617 Khảo sát Địa hình III 09/12/2024
25125 Họ tên: Tô Xuân Ý
Ngày sinh: 10/09/1965
Thẻ căn cước: 031065005702
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNI-00079616 Giám sát công trình NN&PTNT III 09/12/2024
QNI-00079616 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 09/12/2024
25126 Họ tên: Cáp Giang Nam
Ngày sinh: 05/10/1987
CMND: 100924380
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư ngành Kiến trúc công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNI-00079615 Thiết kế Quy hoạch xây dựng III 09/12/2024
QNI-00079615 Thiết kế Kiến trúc công trình III 09/12/2024
25127 Họ tên: Nguyễn Công Lâm
Ngày sinh: 04/02/1987
CMND: 121638034
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Cầu - Đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNI-00079614 Quản lý dự án III 09/12/2024
25128 Họ tên: Lữ Đăng Khoa
Ngày sinh: 19/10/1986
CMND: 365585593
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện DD & CN
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNI-00079613 Thiết kế Cơ - Điện công trình II 09/12/2024
QNI-00079613 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình II 09/12/2024
25129 Họ tên: Nguyễn Văn Hoãn
Ngày sinh: 15/05/1983
Thẻ căn cước: 030083005579
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Cầu - Đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNI-00079612 Giám sát Công trình Giao thông II 09/12/2024
25130 Họ tên: Ngô Sỹ Phi
Ngày sinh: 19/12/1990
CMND: 186852485
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNI-00079611 Giám sát Công trình Giao thông II 09/12/2024
25131 Họ tên: Chu Quang Cảnh
Ngày sinh: 02/10/1983
Thẻ căn cước: 035083003759
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNI-00079610 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 09/12/2024
25132 Họ tên: Lê Xuân Phấn
Ngày sinh: 20/08/1957
CMND: 025998526
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư ngành Kiến trúc
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNI-00079609 Thiết kế Kiến trúc công trình II 09/12/2024
QNI-00079609 Thiết kế Quy hoạch xây dựng II 09/12/2024
25133 Họ tên: Phạm Xuân Biên
Ngày sinh: 15/02/1975
Thẻ căn cước: 022075001038
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Khai thác mỏ
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNI-00079608 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 09/12/2024
25134 Họ tên: Bùi Bá Đương
Ngày sinh: 10/05/1990
CMND: 151805262
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNI-00079607 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 09/12/2024
25135 Họ tên: Bùi Đình Thế
Ngày sinh: 14/10/1988
CMND: 151748638
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng công trình ngầm và mỏ
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNI-00079606 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 09/12/2024
25136 Họ tên: Đỗ Đình Tiến
Ngày sinh: 18/08/1984
Thẻ căn cước: 001084007904
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNI-00079605 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 09/12/2024
QNI-00079605 Giám sát Công trình Giao thông II 09/12/2024
25137 Họ tên: Hà Tuấn Thê
Ngày sinh: 12/10/1966
Thẻ căn cước: 031066005899
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNI-00079604 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 09/12/2024
QNI-00079604 Giám sát Công trình Giao thông III 09/12/2024
25138 Họ tên: Hoàng Mạnh Hùng
Ngày sinh: 29/01/1979
CMND: 100680665
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cấp thoát nước
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNI-00079603 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 09/12/2024
QNI-00079603 Giám sát Công trình Giao thông III 09/12/2024
25139 Họ tên: Lý Hoàng Thịnh
Ngày sinh: 15/03/1994
Thẻ căn cước: 022094001844
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNI-00079602 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 09/12/2024
QNI-00079602 Giám sát Công trình Giao thông III 09/12/2024
25140 Họ tên: Nguyễn Đình Hưng
Ngày sinh: 04/05/1986
CMND: 168194942
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật tài nguyên nước
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNI-00079601 Giám sát công trình NN&PTNT II 09/12/2024
HAN-00079601 Thiết kế xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn II 23/12/2024
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn