Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
25141 Họ tên: Lê Xuân Phấn
Ngày sinh: 20/08/1957
CMND: 025998526
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư ngành Kiến trúc
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNI-00079609 Thiết kế Kiến trúc công trình II 09/12/2024
QNI-00079609 Thiết kế Quy hoạch xây dựng II 09/12/2024
25142 Họ tên: Phạm Xuân Biên
Ngày sinh: 15/02/1975
Thẻ căn cước: 022075001038
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Khai thác mỏ
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNI-00079608 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 09/12/2024
25143 Họ tên: Bùi Bá Đương
Ngày sinh: 10/05/1990
CMND: 151805262
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNI-00079607 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 09/12/2024
25144 Họ tên: Bùi Đình Thế
Ngày sinh: 14/10/1988
CMND: 151748638
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng công trình ngầm và mỏ
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNI-00079606 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 09/12/2024
25145 Họ tên: Đỗ Đình Tiến
Ngày sinh: 18/08/1984
Thẻ căn cước: 001084007904
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNI-00079605 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 09/12/2024
QNI-00079605 Giám sát Công trình Giao thông II 09/12/2024
25146 Họ tên: Hà Tuấn Thê
Ngày sinh: 12/10/1966
Thẻ căn cước: 031066005899
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNI-00079604 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 09/12/2024
QNI-00079604 Giám sát Công trình Giao thông III 09/12/2024
25147 Họ tên: Hoàng Mạnh Hùng
Ngày sinh: 29/01/1979
CMND: 100680665
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cấp thoát nước
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNI-00079603 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 09/12/2024
QNI-00079603 Giám sát Công trình Giao thông III 09/12/2024
25148 Họ tên: Lý Hoàng Thịnh
Ngày sinh: 15/03/1994
Thẻ căn cước: 022094001844
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNI-00079602 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 09/12/2024
QNI-00079602 Giám sát Công trình Giao thông III 09/12/2024
25149 Họ tên: Nguyễn Đình Hưng
Ngày sinh: 04/05/1986
CMND: 168194942
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật tài nguyên nước
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNI-00079601 Giám sát công trình NN&PTNT II 09/12/2024
HAN-00079601 Thiết kế xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn II 23/12/2024
25150 Họ tên: Đỗ Huy Bình
Ngày sinh: 18/08/1987
CMND: 045000126
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNI-00079600 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 09/12/2024
QNI-00079600 Giám sát Công trình Giao thông II 09/12/2024
25151 Họ tên: Trần Anh Ngọc
Ngày sinh: 07/10/1982
CMND: 194160471
Trình độ chuyên môn: Trung cấp Xây dựng công trình giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNI-00079599 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 09/12/2024
QNI-00079599 Giám sát Công trình Giao thông II 09/12/2024
25152 Họ tên: Vũ Mạnh Quỳnh
Ngày sinh: 19/06/1984
Thẻ căn cước: 030084010494
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNI-00079598 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 09/12/2024
QNI-00079598 Giám sát Công trình Giao thông II 09/12/2024
25153 Họ tên: Phạm Tiến Đạt
Ngày sinh: 22/12/1990
CMND: 162876933
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNI-00079597 Giám sát Công trình Giao thông II 09/12/2024
25154 Họ tên: Cao Trung Thịnh
Ngày sinh: 16/10/1990
Thẻ căn cước: 034090008267
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNI-00079596 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 09/12/2024
QNI-00079596 Giám sát Công trình Giao thông II 09/12/2024
25155 Họ tên: Bùi Trần Khánh
Ngày sinh: 28/06/1976
CMND: 225819717
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Thủy lợi
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNI-00079595 Giám sát công trình NN&PTNT II 09/12/2024
25156 Họ tên: Nguyễn Văn Long
Ngày sinh: 16/04/1978
Thẻ căn cước: 034078000864
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNI-00079594 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 09/12/2024
QNI-00079594 Giám sát Công trình Giao thông II 09/12/2024
25157 Họ tên: Hồ Long Hải
Ngày sinh: 24/09/1967
CMND: 220735370
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cầu hầm
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNI-00079593 Giám sát Công trình Giao thông II 09/12/2024
25158 Họ tên: Lê Hữu Vương
Ngày sinh: 26/04/1985
Thẻ căn cước: 001085025403
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng DD&CN
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNI-00079592 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 09/12/2024
QNI-00079592 Giám sát Công trình Giao thông II 09/12/2024
25159 Họ tên: Lê Trung Thành
Ngày sinh: 02/05/1984
CMND: 182487336
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ Vật liệu xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNI-00079591 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 09/12/2024
25160 Họ tên: Nguyễn Đức Sơn
Ngày sinh: 10/07/1977
CMND: 281122085
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cơ khí chế tạo máy
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNI-00079590 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình II 09/12/2024
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn