Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
25161 Họ tên: Nguyễn Văn Dư
Ngày sinh: 15/02/1958
CMND: 125275130
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAN-00076084 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 01/11/2024
25162 Họ tên: Nguyễn Quang Thành
Ngày sinh: 18/09/1992
CMND: 125445468
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAN-00076083 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 01/11/2024
BAN-00076083 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông III 01/11/2024
25163 Họ tên: Phạm Văn Đức
Ngày sinh: 27/01/1983
Thẻ căn cước: 001083019944
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư khai thác máy tàu biển, ngành khai thác máy tàu biển,
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAN-00076082 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình III 01/11/2024
25164 Họ tên: Nguyễn Văn Hinh
Ngày sinh: 02/08/1990
CMND: 125329357
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật cơ khí
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAN-00076081 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình III 01/11/2024
25165 Họ tên: Nguyễn Văn Hưng
Ngày sinh: 04/08/1984
CMND: 125112867
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng, ngành công nghệ kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAN-00076080 Quản lý dự án ĐTXD công trình dân dụng II 01/11/2024
25166 Họ tên: Vũ Duy Dương
Ngày sinh: 21/02/1978
CMND: 125252367
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng, ngành xây dựng công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAN-00076079 Giám sát công tác xây dựng công trình nông nghiệp và Phát triển nông thôn III 01/11/2024
25167 Họ tên: Nguyễn Duy Ngọc
Ngày sinh: 19/08/1991
CMND: 125438510
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư, ngành kiến trúc công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAN-00076078 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 01/11/2024
25168 Họ tên: Nguyễn Chí Hậu
Ngày sinh: 12/03/1986
CMND: 151458933
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư ngành xây dựng công trình ngầm và Mỏ
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAN-00076077 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 01/11/2024
25169 Họ tên: Trịnh Văn Nam
Ngày sinh: 06/06/1990
CMND: 151757114
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng (xây dựng công trình giao thông)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAN-00076076 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông III 01/11/2024
25170 Họ tên: Phạm Quang Minh
Ngày sinh: 22/10/1978
CMND: 013025912
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư tự động hóa các xí nghiệm công nghiệp, ngành điện khí hóa và cung cấp điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAN-00076075 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình III 01/11/2024
25171 Họ tên: Cai Vân Trường
Ngày sinh: 15/12/1985
CMND: 125183350
Trình độ chuyên môn: Cử nhân ngành địa chất
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAN-00076074 Khảo sát địa chất công trình III 01/11/2024
25172 Họ tên: Lê Thị Thanh Thương
Ngày sinh: 12/03/1992
CMND: 212652276
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng DD&CN
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNG-00076073 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp (vỏ bao che) III 30/10/2024
QNG-00076073 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng III 30/10/2024
25173 Họ tên: Bùi Văn Sang
Ngày sinh: 10/02/1988
CMND: 212737333
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNG-00076072 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng III 30/10/2024
QNG-00076072 Giám sát công tác xây dựng công trình HTKT cấp, thoát nước III 29/11/2024
25174 Họ tên: Phạm Quang Huy
Ngày sinh: 13/08/1990
CMND: 212563165
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNG-00076071 Thiết kế kiến trúc công trình III 30/10/2024
QNG-00076071 Thiết kế quy hoạch xây dựng III 30/10/2024
25175 Họ tên: Hồ Văn Cường
Ngày sinh: 15/12/1992
CMND: 212320417
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng DD&CN
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNG-00076070 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng III 30/10/2024
25176 Họ tên: Lê Trọng Thuật
Ngày sinh: 10/11/1983
CMND: 212175506
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng DD&CN
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNG-00076069 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng III 30/10/2024
QNG-00076069 Giám sát công tác xây dựng công trình HTKT cấp, thoát nước III 30/10/2024
25177 Họ tên: Nguyễn Thị Thanh Nga
Ngày sinh: 05/03/1988
CMND: 212440503
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNG-00076068 Thiết kế kiến trúc công trình III 30/10/2024
25178 Họ tên: Lữ Văn Tây
Ngày sinh: 20/06/1987
CMND: 212299932
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNG-00076067 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng III 30/10/2024
QNG-00076067 Giám sát công tác xây dựng công trình HTKT thoát nước III 30/10/2024
25179 Họ tên: Lê Ngọc Sang
Ngày sinh: 04/08/1967
CMND: 212610214
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện kỹ thuật
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNG-00076066 Giám sát đường dây và TBA đến 35kV III 30/10/2024
25180 Họ tên: Phạm Anh Tùng
Ngày sinh: 19/10/1989
CMND: 073156118
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
KIG-00076065 Định giá xây dựng III 31/10/2024
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn