Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
25181 Họ tên: Lại Minh Quân
Ngày sinh: 12/02/1984
CMND: 260953081
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00079567 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị cơ điện công trình dân dụng III 09/12/2024
25182 Họ tên: Lý Hồng Quân
Ngày sinh: 06/09/1993
CMND: 245177084
Trình độ chuyên môn: CĐ Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00079566 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị cơ điện công trình dân dụng III 09/12/2024
25183 Họ tên: Lê Ngọc Thành
Ngày sinh: 29/09/1994
CMND: 272315154
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật nhiệt - lạnh
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00079565 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị cơ điện công trình dân dụng III 09/12/2024
25184 Họ tên: Đỗ Nguyễn Anh Minh
Ngày sinh: 25/12/1990
Thẻ căn cước: 070090000100
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00079564 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp III 09/12/2024
HCM-00079564 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật (cấp - thoát nước) III 09/12/2024
25185 Họ tên: Lương Văn Phúc
Ngày sinh: 15/12/1980
Thẻ căn cước: 052080000024
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng kỹ thuật công trình Kỹ sư (Kỹ thuật công trình xây dựng)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00079563 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp III 09/12/2024
HCM-00079563 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp III 09/12/2024
25186 Họ tên: Phan Linh Thái Bảo
Ngày sinh: 26/07/1984
CMND: 271703181
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư (Kiến trúc công trình)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00079562 Thiết kế kiến trúc công trình III 09/12/2024
HCM-00079562 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp III 09/12/2024
25187 Họ tên: Lương Văn Nhân
Ngày sinh: 20/06/1982
Thẻ căn cước: 052082000381
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư (Kiến trúc công trình)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00079561 Thiết kế kiến trúc công trình II 09/12/2024
HCM-00079561 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp II 09/12/2024
25188 Họ tên: Trần Lê Sơn
Ngày sinh: 03/05/1990
CMND: 173052905
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư (Xây dựng dân dụng và Công nghiệp)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00079560 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng III 09/12/2024
25189 Họ tên: Trương Ngọc Thạch
Ngày sinh: 10/09/1976
CMND: 281153475
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Thủy lợi (Thủy nông - Cải tạo đất)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00079559 Giám sát công tác xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi) III 09/12/2024
25190 Họ tên: Phùng Văn Đông
Ngày sinh: 25/05/1973
CMND: 280902240
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Thủy lợi (Công trình thủy lợi)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00079558 Giám sát công tác xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi) III 09/12/2024
25191 Họ tên: Trần Phương Nam
Ngày sinh: 06/01/1980
CMND: 023219617
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng (Xây dựng dân dụng &công nghiệp)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00079557 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng III 09/12/2024
HCM-00079557 Giám sát công tác xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (cấp - thoát nước) III 09/12/2024
25192 Họ tên: Lại Phước Quý
Ngày sinh: 08/07/1992
CMND: 191747897
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng công trình Thủy
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00079556 Thiết kế xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi) III 09/12/2024
HCM-00079556 Khảo sát địa hình công trình thủy lợi III 09/12/2024
25193 Họ tên: Lã Xuân Vinh
Ngày sinh: 28/10/1993
CMND: 241416022
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Xây dựng công trình thuỷ - thềm lục địa)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00079555 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông (hàng hải) III 09/12/2024
25194 Họ tên: Nguyễn Thành Sơn
Ngày sinh: 25/06/1993
CMND: 212328012
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Xây dựng công trình thuỷ - thềm lục địa)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00079554 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông (hàng hải) III 09/12/2024
25195 Họ tên: Phạm Văn Cảnh
Ngày sinh: 13/06/1993
CMND: 205721537
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Xây dựng công trình thuỷ - thềm lục địa)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00079553 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông (hàng hải) III 09/12/2024
25196 Họ tên: Nguyễn Vũ Hoá
Ngày sinh: 30/11/1992
CMND: 221329595
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Xây dựng công trình thuỷ - thềm lục địa)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00079552 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông (hàng hải) III 09/12/2024
25197 Họ tên: Phan Viết Dũng
Ngày sinh: 07/04/1985
CMND: 230623733
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00079551 Giám sát công tác xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi) III 09/12/2024
25198 Họ tên: Trương Như Linh
Ngày sinh: 12/09/1985
Thẻ căn cước: 092085002345
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
SOT-00079550 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình III 05/12/2024
25199 Họ tên: Trần Tiến Trung
Ngày sinh: 29/11/1985
Thẻ căn cước: 034085008953
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
SOT-00079549 Thiết kế Điện - Cơ điện III 05/12/2024
SOT-00079549 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình III 05/12/2024
25200 Họ tên: Thái Quốc Đăng
Ngày sinh: 08/12/1980
CMND: 365284498
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
SOT-00079548 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình III 05/12/2024
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn