Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
25181 Họ tên: Nguyễn Đăng Quân
Ngày sinh: 25/05/1986
Thẻ căn cước: 001086007414
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAN-00034825 Quản lý dự án III 23/12/2024
25182 Họ tên: Nguyễn Ngọc Thuận
Ngày sinh: 14/12/1984
CMND: 111753002
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAN-00034808 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp II 02/07/2024
25183 Họ tên: Nguyễn Quang Hưng
Ngày sinh: 06/09/1984
CMND: 121530794
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cấp thoát nước
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAP-00034807 Giám sát công tác xây dựng công trình HTKT cấp - thoát nước II 01/07/2024
25184 Họ tên: Đỗ Văn Nguyên
Ngày sinh: 27/12/1983
CMND: 121502907
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAN-00034805 Thiết kế quy hoạch xây dựng II 02/07/2024
25185 Họ tên: Chu Bá Việt
Ngày sinh: 21/01/1989
CMND: 186885670
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAP-00034804 Giám sát công tác xây dựng công trình: dân dụng; công nghiệp II 01/07/2024
25186 Họ tên: Nguyễn Minh Nam
Ngày sinh: 20/03/1980
CMND: 013512495
Trình độ chuyên môn: Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THX-00034787 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 26/03/2024
THX-00034787 Giám sát Công trình Giao thông II 26/03/2024
25187 Họ tên: Nguyễn Văn Cường
Ngày sinh: 30/10/1982
Thẻ căn cước: 001082019045
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng , KTXD
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THX-00034785 Định giá xây dựng III 14/02/2024
THX-00034785 Quản lý dự án III 14/02/2024
25188 Họ tên: Trần Văn Hùng
Ngày sinh: 05/04/1981
Thẻ căn cước: 026081000284
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THX-00034784 Quản lý dự án III 14/02/2024
THX-00034784 Giám sát công trình giao thông III 14/02/2024
25189 Họ tên: Nguyễn Bá Ngọc
Ngày sinh: 10/11/1979
Thẻ căn cước: 001079012343
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THN-00034783 Giám sát công tác xây dựng công trình Giao thông II 06/12/2024
25190 Họ tên: Nguyễn Hoài Nam
Ngày sinh: 29/10/1974
Thẻ căn cước: 034074005435
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00034780 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp I 28/03/2024
25191 Họ tên: Phạm Duy Huy
Ngày sinh: 02/09/1983
Thẻ căn cước: 034083001052
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAN-00034768 Quản lý dự án II 14/06/2024
25192 Họ tên: Ngô Mạnh Cường
Ngày sinh: 29/11/1989
CMND: 164418420
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAN-00034750 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp II 23/09/2024
25193 Họ tên: Hoàng Chung Thành
Ngày sinh: 08/12/1985
Thẻ căn cước: 001085024229
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00034738 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng I 15/09/2023
25194 Họ tên: Đào Anh Hùng
Ngày sinh: 28/01/1980
CMND: 111479180
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng Cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00034720 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông (đường bộ) I 15/09/2023
25195 Họ tên: Nguyễn Minh
Ngày sinh: 22/12/1959
CMND: 020120569
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thủy lợi
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00034628 Định giá xây dựng I 27/08/2024
25196 Họ tên: Nguyễn Phúc Nguyên
Ngày sinh: 08/07/1985
CMND: 221124162
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cấp thoát nước và môi trường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00034595 Thiết kế công trình hạ tầng kỹ thuật II 29/05/2024
25197 Họ tên: Nguyễn Đức Thiện
Ngày sinh: 28/06/1976
CMND: 022958142
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00034582 Quản lý dự án II 04/12/2024
25198 Họ tên: Nguyễn Trọng Bắc
Ngày sinh: 13/05/1989
Thẻ căn cước: 077089000903
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng Thủy lợi-thủy điện-cấp thoát nước
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00034579 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 05/09/2024
CTN-00034579 Quản lý dự án II 05/09/2024
25199 Họ tên: Hoàng Tuấn Anh
Ngày sinh: 05/09/1985
CMND: 225410780
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật hạ tầng đô thị
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00034578 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II 05/09/2024
CTN-00034578 Thiết kế cấp - thoát nước công trình II 05/09/2024
25200 Họ tên: Nguyễn Văn Cao
Ngày sinh: 02/02/1987
Thẻ căn cước: 038087003895
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cấp thoát nước
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00034576 Quản lý dự án II 05/09/2024
CTN-00034576 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 05/09/2024
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn