Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
25181 Họ tên: Nguyễn Duy Thao
Ngày sinh: 07/01/1993
CMND: 017096434
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HNT-00073123 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 07/10/2024
HNT-00073123 Giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình III 07/10/2024
25182 Họ tên: Trần Văn Thiện
Ngày sinh: 15/05/1987
CMND: 186301718
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp.
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HNT-00073122 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 07/10/2024
25183 Họ tên: Nguyễn Nam Hưng
Ngày sinh: 22/12/1981
Thẻ căn cước: 038081006777
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THH-00073121 Thiết kế kiến trúc công trình III 04/10/2024
THH-00073121 Thiết kế quy hoạch xây dựng III 04/10/2024
25184 Họ tên: Nguyễn Quảng Chiến
Ngày sinh: 15/08/1986
Thẻ căn cước: 038086002206
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng công trình ngầm Đô Thị
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THH-00073120 Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng công nghiệp III 04/10/2024
25185 Họ tên: Hoàng Kim Trung
Ngày sinh: 04/01/1976
CMND: 171725777
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THH-00073119 Thiết kế kiến trúc công trình II 04/10/2024
THH-00073119 Thiết kế quy hoạch xây dựng II 04/10/2024
25186 Họ tên: Lê Quý Thuận
Ngày sinh: 05/06/1988
Thẻ căn cước: 038088010824
Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THH-00073118 Giám sát công trình Dân dụng công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 04/10/2024
25187 Họ tên: Nguyễn Đình Tú
Ngày sinh: 24/10/1991
CMND: 173309405
Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật Hạ tầng Đô thị
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THH-00073117 Thiết kế hạ tầng kỹ thuật III 04/10/2024
25188 Họ tên: Nguyễn Bá Hồng
Ngày sinh: 22/10/1979
CMND: 171883170
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường bộ
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THH-00073116 Thiết kế công trình Giao thông II 04/10/2024
25189 Họ tên: Lê Xuân Hưng
Ngày sinh: 20/04/1987
CMND: 172878037
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư KT Công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THH-00073115 Giám sát công trình Nông nghiệp phát triển Nông thôn III 04/10/2024
25190 Họ tên: Lê Công Trung
Ngày sinh: 09/02/1978
CMND: 171755518
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Thủy Lợi
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THH-00073114 Giám sát công trình Nông nghiệp phát triển Nông thôn III 04/10/2024
25191 Họ tên: Lê Khắc Thủy
Ngày sinh: 10/05/1986
Thẻ căn cước: 038086001836
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THH-00073113 Giám sát công trình Giao thông III 04/10/2024
25192 Họ tên: Hoàng Hải Lâm
Ngày sinh: 23/02/1981
CMND: 171778402
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư địa chính
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THH-00073112 Khảo sát địa hình III 04/10/2024
25193 Họ tên: Doãn Xuân Trường
Ngày sinh: 30/03/1992
Thẻ căn cước: 038092014270
Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THH-00073111 Giám sát công trình Dân dụng công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 04/10/2024
25194 Họ tên: Nguyễn Thế Mạnh
Ngày sinh: 09/04/1982
CMND: 172006698
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Thủy Lợi
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THH-00073110 Quản lý dự án công trình Nông nghiệp phát triển Nông Thôn III 04/10/2024
25195 Họ tên: Lê Xuân Dũng
Ngày sinh: 07/11/1966
CMND: 171308330
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Thủy Lợi
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THH-00073109 Quản lý dự án công trình Nông nghiệp phát triển Nông Thôn II 04/10/2024
THH-00073109 Giám sát công trình Nông nghiệp phát triển Nông thôn II 04/10/2024
25196 Họ tên: Trần Văn An
Ngày sinh: 29/12/1975
CMND: 341706456
Trình độ chuyên môn: Đại học - Kỹ thuật công trình xây dựng (Xây dựng dân dụng và công nghiệp)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DOT-00073108 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng II 04/10/2024
25197 Họ tên: Nguyễn Quốc Thịnh
Ngày sinh: 27/07/1994
CMND: 341751696
Trình độ chuyên môn: Đại học - Kỹ thuật công trình xây dựng (Xây dựng dân dụng và công nghiệp)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DOT-00073107 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng III 04/10/2024
DOT-00073107 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng III 04/10/2024
25198 Họ tên: Bùi Văn Thành
Ngày sinh: 25/01/1987
CMND: 212611219
Trình độ chuyên môn: Đại học - Xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DOT-00073106 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ) III 04/10/2024
25199 Họ tên: Nguyễn Hữu Trí
Ngày sinh: 29/08/1985
CMND: 341296550
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng - Xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DOT-00073105 Thiết kế xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ) III 04/10/2024
DOT-00073105 Định giá xây dựng III 04/10/2024
25200 Họ tên: Nguyễn Anh Tuấn
Ngày sinh: 25/10/1988
CMND: 341486715
Trình độ chuyên môn: Trung cấp - Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DOT-00073104 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng III 04/10/2024
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn