Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
25201 Họ tên: Hoàng Xuân Quỳnh
Ngày sinh: 14/08/1991
Thẻ căn cước: 001091015959
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình biển
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
SOT-00079538 Giám sát công trình DD&CN III 05/12/2024
25202 Họ tên: Lê Hữu Đồng
Ngày sinh: 14/11/1994
CMND: 341746170
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện - Điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
SOT-00079537 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình (đường dây và Trạm biến áp) III 05/12/2024
SOT-00079537 Giám sát công trình hạ tầng kỹ thuật (Hệ thống chiếu sáng công cộng) III 05/12/2024
25203 Họ tên: Nguyễn Vũ Minh Tâm
Ngày sinh: 19/02/1987
Thẻ căn cước: 083087000002
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện tử - Viễn Thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
SOT-00079536 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình (đường dây và Trạm biến áp) III 05/12/2024
SOT-00079536 Giám sát công trình hạ tầng kỹ thuật (Hệ thống chiếu sáng công cộng) III 05/12/2024
25204 Họ tên: Nguyễn Tấn Phi Học
Ngày sinh: 29/10/1992
CMND: 331739365
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng DD&CN
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
SOT-00079535 Giám sát công trình DD&CN III 05/12/2024
25205 Họ tên: Nguyễn Anh Tuấn
Ngày sinh: 12/06/1993
CMND: 321467966
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
SOT-00079534 Giám sát công trình DD&CN III 05/12/2024
25206 Họ tên: Huỳnh Tấn Khoa
Ngày sinh: 28/07/1992
CMND: 385542768
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng DD&CN
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
SOT-00079533 Giám sát công trình DD&CN III 05/12/2024
25207 Họ tên: Lê Hưng Phú
Ngày sinh: 10/04/1980
Thẻ căn cước: 092080000537
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Trắc địa
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
SOT-00079532 Khảo sát địa hình II 05/12/2024
25208 Họ tên: Bùi Đức Tính
Ngày sinh: 06/05/1977
CMND: 365026590
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công trình nông thôn; Thạc sĩ địa kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
SOT-00079531 Giám sát công trình DD&CN và Hạ tầng kỹ thuật II 05/12/2024
SOT-00079531 Quản lý dự án II 05/12/2024
25209 Họ tên: Phan Dương Luân
Ngày sinh: 02/10/1976
CMND: 366337900
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công trình nông thôn
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
SOT-00079530 Thiết kế kết cấu công trình DD&CN III 05/12/2024
SOT-00079530 Giám sát công trình DD&CN và Hạ tầng kỹ thuật III 05/12/2024
25210 Họ tên: Nguyễn Văn Thịnh
Ngày sinh: 01/11/1993
CMND: 187328569
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Xây dựng cầu đường)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00079529 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông (đường bộ) III 09/12/2024
25211 Họ tên: Trần Công Thành
Ngày sinh: 13/12/1980
CMND: 025203845
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư (Kiến trúc công trình)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00079528 Thiết kế kiến trúc công trình II 09/12/2024
25212 Họ tên: Nguyễn Hồng Hải
Ngày sinh: 17/01/1984
Thẻ căn cước: 001084019095
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00079527 Định giá xây dựng III 09/12/2024
25213 Họ tên: Nguyễn Ngọc Hoàng
Ngày sinh: 25/10/1991
CMND: 191716765
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00079526 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp III 09/12/2024
HTV-00079526 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 16/07/2025
25214 Họ tên: Trương Anh Tài
Ngày sinh: 25/10/1989
CMND: 205380072
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00079525 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp III 09/12/2024
25215 Họ tên: Võ Thị Mai Lan
Ngày sinh: 23/01/1978
Thẻ căn cước: 079178002981
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng (Xây dựng cầu đường)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00079524 Khảo sát địa hình công trình giao thông (đường bộ) II 09/12/2024
HCM-00079524 Thiết kế xây dựng công trình giao thông (đường bộ) II 09/12/2024
25216 Họ tên: Võ Thị Mai Trâm
Ngày sinh: 24/10/1985
Thẻ căn cước: 079185006637
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00079523 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông (đường bộ) III 09/12/2024
HCM-00079523 Định giá xây dựng III 09/12/2024
25217 Họ tên: Võ Văn Cường
Ngày sinh: 29/10/1976
CMND: 023350175
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00079522 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp II 09/12/2024
HCM-00079522 Giám sát công tác xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (cấp - thoát nước III 09/12/2024
25218 Họ tên: Nguyễn Vĩnh Kha
Ngày sinh: 25/12/1973
CMND: 022468846
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00079521 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp II 09/12/2024
HCM-00079521 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp III 09/12/2024
25219 Họ tên: Võ Bảo Chính
Ngày sinh: 18/01/1992
CMND: 272153146
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00079520 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp III 09/12/2024
25220 Họ tên: Nguyễn Thành Trung
Ngày sinh: 14/04/1975
CMND: 022853405
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00079519 Thiết kế xây dựng công trình giao thông (đường bộ) II 09/12/2024
HCM-00079519 Giám sát công tác xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (cấp - thoát nước) III 09/12/2024
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn