Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
25261 Họ tên: Lê Thanh Phong
Ngày sinh: 03/04/1983
CMND: 264213808
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện khí hóa và cung cấp điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00079486 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 13/01/2025
25262 Họ tên: Nguyễn Hoàng Hổ
Ngày sinh: 05/09/1986
CMND: 233073494
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ nhiệt, điện lạnh
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00079485 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 13/01/2025
25263 Họ tên: Lâm Bảo Cường
Ngày sinh: 06/02/1976
CMND: 221077052
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00079484 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 13/01/2025
25264 Họ tên: Lê Mạnh Hùng
Ngày sinh: 17/01/1976
CMND: 260789162
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00079483 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 13/01/2025
25265 Họ tên: Vương Ngọc Minh Tuấn
Ngày sinh: 14/09/1984
Thẻ căn cước: 056084000154
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00079482 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 13/01/2025
25266 Họ tên: Dương Minh Tạo
Ngày sinh: 17/05/1987
CMND: 215024498
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00079481 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 13/01/2025
25267 Họ tên: Võ Duy Khâm
Ngày sinh: 16/07/1979
CMND: 212054002
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện lạnh - ngành kỹ thuật nhiệt (điện lạnh)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00079480 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 13/01/2025
25268 Họ tên: Phạm Thị Huyền Sinh
Ngày sinh: 28/05/1988
CMND: 215087155
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00079479 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp I 13/01/2025
25269 Họ tên: Phan Thanh Tín
Ngày sinh: 30/12/1982
CMND: 250584010
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00079478 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp I 13/01/2025
25270 Họ tên: Nguyễn Đức Nhân
Ngày sinh: 25/07/1985
Thẻ căn cước: 052085000047
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường bộ
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00079477 Thiết kế xây dựng công trình giao thông I 13/01/2025
25271 Họ tên: Phạm Thị Minh Hiếu
Ngày sinh: 16/08/1981
CMND: 025439469
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00079476 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp I 13/01/2025
25272 Họ tên: Đỗ Chiến Thắng
Ngày sinh: 05/04/1973
CMND: 025222406
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cầu hầm
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00079475 Thiết kế xây dựng công trình giao thông I 13/01/2025
BXD-00079475 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông I 13/01/2025
25273 Họ tên: Cao Bá Doãn
Ngày sinh: 27/04/1985
CMND: 212184772
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00079474 Thiết kế xây dựng công trình giao thông I 13/01/2025
BXD-00079474 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông I 13/01/2025
25274 Họ tên: Trần Hoàng Thiện
Ngày sinh: 27/06/1982
CMND: 271601387
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00079473 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 13/01/2025
25275 Họ tên: Đinh Tiến Đạt
Ngày sinh: 30/05/1988
Thẻ căn cước: 079088009171
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00079472 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật I 13/01/2025
25276 Họ tên: Nguyễn Lê Ngọc Hương
Ngày sinh: 17/11/1986
CMND: 025092948
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư môi trường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00079471 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật I 13/01/2025
25277 Họ tên: Trương Đức Thuật
Ngày sinh: 05/09/1988
CMND: 233107987
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật đô thị
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00079470 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật I 13/01/2025
25278 Họ tên: Vũ Ngọc Tuấn
Ngày sinh: 03/12/1980
CMND: 230526506
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng đường bộ
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00079469 Thiết kế xây dựng công trình giao thông I 13/01/2025
BXD-00079469 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông I 13/01/2025
25279 Họ tên: Hoàng Đình Cường
Ngày sinh: 10/11/1988
CMND: 186447535
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00079468 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 13/01/2025
25280 Họ tên: Cao Hồng Phúc
Ngày sinh: 02/02/1985
Thẻ căn cước: 079185009240
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư (Qui hoạch đô thị)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00079467 Thiết kế kiến trúc công trình I 13/01/2025
HCM-00079467 Thiết kế quy hoạch xây dựng II 06/01/2025
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn