Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
25281 Họ tên: Võ Tiến Quốc
Ngày sinh: 22/05/1980
CMND: 264151225
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00079466 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 13/01/2025
25282 Họ tên: Trương Thái Sơn
Ngày sinh: 04/09/1985
CMND: 245213390
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng Cầu Đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00079465 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 13/01/2025
HNT-00079465 Giám sát công tác xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn II 20/10/2025
25283 Họ tên: Nguyễn Văn Công
Ngày sinh: 01/01/1979
CMND: 025947939
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00079464 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 13/01/2025
25284 Họ tên: Lê Trương
Ngày sinh: 30/07/1980
Thẻ căn cước: 060080000105
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00079463 Thiết kế kiến trúc công trình I 13/01/2025
25285 Họ tên: Phạm Thị Bích Hạnh
Ngày sinh: 26/01/1982
Thẻ căn cước: 080182000238
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00079462 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp I 13/01/2025
25286 Họ tên: Nguyễn Đức Lâm
Ngày sinh: 20/01/1980
Thẻ căn cước: 045080000047
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00079461 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp I 13/01/2025
BXD-00079461 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 13/01/2025
25287 Họ tên: Lê Thị Vân Quỳnh
Ngày sinh: 10/06/1973
Thẻ căn cước: 079173002801
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00079460 Thiết kế kiến trúc công trình I 13/01/2025
BXD-00079460 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 13/01/2025
25288 Họ tên: Lê Sỹ Tuấn
Ngày sinh: 19/05/1979
Thẻ căn cước: 038079010180
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00079459 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 13/01/2025
25289 Họ tên: Huỳnh Đình Giao
Ngày sinh: 18/03/1975
CMND: 022762547
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00079458 Thiết kế kiến trúc công trình I 13/01/2025
25290 Họ tên: Đỗ Hữu Huy
Ngày sinh: 12/02/1984
CMND: 211796561
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00079457 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông I 13/01/2025
BXD-00079457 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 04/06/2025
25291 Họ tên: Nguyễn Hữu Danh
Ngày sinh: 17/09/1983
Thẻ căn cước: 079083010386
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00079456 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 13/01/2025
25292 Họ tên: Huỳnh Văn Sáu
Ngày sinh: 01/01/1969
CMND: 023826408
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện, điện công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00079455 Thiết kế cơ - điện công trình I 13/01/2025
25293 Họ tên: Tiêu Thanh Bình
Ngày sinh: 06/08/1981
CMND: 280757521
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện - Điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00079454 Thiết kế cơ - điện công trình I 13/01/2025
BDG-00079454 Giám sát lắp đặt thiết bị điện công trình II 10/12/2024
25294 Họ tên: Đặng Xuân Bách
Ngày sinh: 03/05/1976
CMND: 025362318
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện tử, viễn thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00079453 Thiết kế cơ - điện công trình I 13/01/2025
BXD-00079453 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 13/01/2025
25295 Họ tên: Vũ Đình Chín
Ngày sinh: 24/05/1974
CMND: 025961652
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00079452 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 13/01/2025
BXD-00079452 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 13/01/2025
25296 Họ tên: Nguyễn Đình Minh Nhật
Ngày sinh: 04/04/1977
CMND: 271307012
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện khí hóa và cung cấp điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00079451 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 13/01/2025
25297 Họ tên: Lê Văn Chiến
Ngày sinh: 19/05/1968
CMND: 371728445
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng DD&CN
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00079450 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 13/01/2025
25298 Họ tên: Nguyễn Minh Long
Ngày sinh: 29/09/1989
CMND: 381432269
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00079449 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 13/01/2025
25299 Họ tên: Trương Đức Lập
Ngày sinh: 09/04/1975
CMND: 125485648
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00079448 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 13/01/2025
25300 Họ tên: Đỗ Thành Trạng
Ngày sinh: 23/03/1976
CMND: 311518258
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00079447 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông I 13/01/2025
BXD-00079447 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông I 13/01/2025
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn