Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
25301 Họ tên: Võ Công Thương
Ngày sinh: 14/04/1984
CMND: 341264209
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00079437 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 13/01/2025
25302 Họ tên: Đỗ Viết Trung
Ngày sinh: 04/06/1978
CMND: 362450425
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00079436 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông I 13/01/2025
BXD-00079436 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 04/06/2025
25303 Họ tên: La Nguyễn Thành Lộc
Ngày sinh: 19/11/1986
CMND: 023884767
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00079435 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 13/01/2025
25304 Họ tên: Tạ Minh Sơn
Ngày sinh: 01/02/1985
CMND: 341161543
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư đô thị - ngành kỹ thuật hạ tầng đô thị
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00079434 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 13/01/2025
25305 Họ tên: Trần Đức Huy
Ngày sinh: 16/05/1982
CMND: 281278624
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng công trình thủy
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00079433 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 13/01/2025
BXD-00079433 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 13/01/2025
25306 Họ tên: Đỗ Quốc Thái
Ngày sinh: 17/03/1981
Thẻ căn cước: 019081000081
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng công trình thủy
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00079432 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 13/01/2025
BXD-00079432 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 13/01/2025
25307 Họ tên: Nguyễn Lê Khoa
Ngày sinh: 25/10/1982
Thẻ căn cước: 075082000106
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường bộ
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00079431 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông I 13/01/2025
BXD-00079431 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông I 04/06/2025
25308 Họ tên: Trương Nguyễn Hoàng Long
Ngày sinh: 25/11/1979
Thẻ căn cước: 052079000092
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00079430 Thiết kế kiến trúc công trình I 13/01/2025
BXD-00079430 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 13/01/2025
25309 Họ tên: Phan Đắc Hùng
Ngày sinh: 01/10/1985
CMND: 183402806
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00079429 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 13/01/2025
25310 Họ tên: Chung Ngọc An Khang
Ngày sinh: 25/09/1977
Thẻ căn cước: 079077009436
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện khí hóa và cung cấp điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00079428 Thiết kế cơ - điện công trình I 13/01/2025
BXD-00079428 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 13/01/2025
25311 Họ tên: Phạm Anh Vũ
Ngày sinh: 15/12/1983
CMND: 023700311
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kỹ thuật và công nghệ
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00079427 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 13/01/2025
25312 Họ tên: Huỳnh Đình Phong
Ngày sinh: 29/08/1988
CMND: 312072953
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện- điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00079426 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 13/01/2025
HTV-00079426 Thiết kế cơ - điện công trình II 06/12/2024
25313 Họ tên: Nguyễn Đức Phúc
Ngày sinh: 12/03/1985
CMND: 211770653
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00079425 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 13/01/2025
25314 Họ tên: Đặng Văn Út
Ngày sinh: 05/08/1985
CMND: 301665485
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng - ngành thủy lợi, thủy điện, cấp thoát nước
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00079424 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 13/01/2025
BXD-00079424 Thiết kế cấp - thoát nước công trình I 07/02/2025
25315 Họ tên: Trương Văn Chinh
Ngày sinh: 23/10/1981
CMND: 171771664
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00079423 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 13/01/2025
25316 Họ tên: Phan Quỳnh Dung
Ngày sinh: 28/03/1982
CMND: 012114432
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00079422 Thiết kế kiến trúc công trình I 13/01/2025
BXD-00079422 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 13/01/2025
25317 Họ tên: Trương Minh Hiền
Ngày sinh: 08/01/1982
CMND: 331339337
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00079421 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 13/01/2025
25318 Họ tên: Thân Xuân Tường
Ngày sinh: 22/12/1985
CMND: 271620658
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00079420 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp I 13/01/2025
BXD-00079420 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 13/01/2025
25319 Họ tên: Võ Thanh Nguyên
Ngày sinh: 18/06/1976
Thẻ căn cước: 001076024452
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00079419 Thiết kế kiến trúc công trình I 13/01/2025
25320 Họ tên: Châu Ngọc Đức
Ngày sinh: 24/04/1962
Thẻ căn cước: 079062004717
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00079418 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 13/01/2025
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn