Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
241 Họ tên: Phạm Minh Cường
Ngày sinh: 06/08/1987
Thẻ căn cước: 086087000206
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00105432 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp I 06/10/2025
242 Họ tên: Huỳnh Thái Hưởng
Ngày sinh: 10/05/1979
CMND: 225115950
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ nhiệt, lạnh - ngành kỹ thuật nhiệt
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00105431 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 06/10/2025
243 Họ tên: Lê Quốc Dũng
Ngày sinh: 07/08/1973
CMND: 025199433
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cầu hầm - ngành xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00105430 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông I 06/10/2025
244 Họ tên: Phạm Minh Hiếu
Ngày sinh: 08/06/1971
CMND: 300897392
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật điện - điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00105429 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 06/10/2025
245 Họ tên: Trần Anh Đức
Ngày sinh: 01/10/1985
CMND: 212222838
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật điện tử, truyền thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00105428 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 06/10/2025
246 Họ tên: Phạm Đình Duy
Ngày sinh: 28/10/1990
CMND: 241135334
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00105427 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 06/10/2025
247 Họ tên: Nguyễn Ngọc Lâm
Ngày sinh: 20/06/1985
CMND: 194199226
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00105426 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 06/10/2025
248 Họ tên: Nguyễn Hữu Thuân
Ngày sinh: 29/01/1986
CMND: 221171292
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00105425 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông I 06/10/2025
249 Họ tên: Đỗ Hà Bắc
Ngày sinh: 06/04/1958
Thẻ căn cước: 001058013613
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00105424 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 06/10/2025
250 Họ tên: Bùi Văn Bính
Ngày sinh: 10/03/1985
CMND: 142156457
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật nhiệt, lạnh
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00105423 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 06/10/2025
251 Họ tên: Phạm Ngọc Hà
Ngày sinh: 27/12/1982
CMND: 370919513
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật tài nguyên nước
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00105422 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 06/10/2025
252 Họ tên: Nguyễn Đức Ánh
Ngày sinh: 27/10/1984
CMND: 197138343
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện khí hóa và cung cấp điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00105421 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 06/10/2025
253 Họ tên: Đinh Văn Minh
Ngày sinh: 02/02/1985
CMND: 212222955
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện khí hóa và cung cấp điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00105420 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 06/10/2025
254 Họ tên: Lê Minh Tâm
Ngày sinh: 04/05/1988
CMND: 191599520
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ nhiệt, lạnh
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00105419 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 06/10/2025
255 Họ tên: Vũ Trần Sơn Đăng
Ngày sinh: 08/03/1982
CMND: 023684665
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện - điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00105418 Thiết kế cơ - điện công trình I 06/10/2025
256 Họ tên: Trần Đình Nam
Ngày sinh: 14/08/1982
CMND: 182528078
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00105417 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 06/10/2025
257 Họ tên: Võ Đình Út
Ngày sinh: 09/10/1975
CMND: 370754922
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00105416 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 06/10/2025
258 Họ tên: Nguyễn Văn
Ngày sinh: 15/01/1976
CMND: 370765028
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng - ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00105415 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 06/10/2025
259 Họ tên: Trương Bảo Xuyên
Ngày sinh: 01/01/1985
CMND: 381499725
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00105414 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 06/10/2025
260 Họ tên: Nguyễn Ngọc Huy Phương
Ngày sinh: 04/07/1983
Thẻ căn cước: 072083005822
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư địa chất, dầu khí - ngành địa kỹ thuật
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00105413 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông I 06/10/2025
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn