Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
241 Họ tên: Hoàng Xuân Thắm
Ngày sinh: 05/01/1987
CMND: 191593286
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00099228 Giám sát xây dựng công trình giao thông III 31/07/2025
242 Họ tên: Đoàn Trung Hiếu
Ngày sinh: 16/10/1978
CMND: 001805619
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư-ngành Kiến trúc
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00099227 1. Giám sát xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 31/07/2025
HAD-00099227 2. Thiết kế kiến trúc công trình II 31/07/2025
243 Họ tên: Đỗ Năm Tới
Ngày sinh: 14/06/1985
Thẻ căn cước: 001085019575
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00099226 1. Giám sát xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 31/07/2025
HAD-00099226 2. Giám sát xây dựng công trình giao thông III 31/07/2025
244 Họ tên: Nguyễn Danh Tài
Ngày sinh: 09/05/1988
CMND: 131240457
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật XDCTGT-Cầu Đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00099225 1. Giám sát xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 31/07/2025
HAD-00099225 2. Giám sát xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn II 31/07/2025
245 Họ tên: Cao Văn Thi
Ngày sinh: 06/02/1990
CMND: 196650550
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00099224 1. Giám sát xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 31/07/2025
HAD-00099224 2. Thiết kế kiến trúc công trình II 31/07/2025
246 Họ tên: Quách Ngọc Thanh
Ngày sinh: 26/08/1987
CMND: 113356008
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00099223 1. Giám sát xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 31/07/2025
HAD-00099223 2. Giám sát xây dựng công trình giao thông II 31/07/2025
247 Họ tên: Bùi Văn Thiến
Ngày sinh: 20/04/1962
CMND: 113344901
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng đường ô tô
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00099222 1. Giám sát xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 31/07/2025
HAD-00099222 2. Giám sát xây dựng công trình giao thông II 31/07/2025
248 Họ tên: Bùi Văn Thái
Ngày sinh: 29/05/1990
CMND: 113461060
Trình độ chuyên môn: Trung cấp chuyên nghiệp- ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00099221 1. Giám sát xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 31/07/2025
HAD-00099221 2. Giám sát xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn III 31/07/2025
249 Họ tên: Nguyễn Văn Thìn
Ngày sinh: 14/02/1988
CMND: 186476086
Trình độ chuyên môn: Cao Đẳng Công nghệ kỹ thuật giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00099220 Giám sát xây dựng công trình giao thông III 31/07/2025
250 Họ tên: Lê Văn Vỹ
Ngày sinh: 28/07/1991
CMND: 186945097
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Công nghệ kỹ thuật giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00099219 Giám sát xây dựng công trình giao thông III 31/07/2025
251 Họ tên: Lê Thế Hải
Ngày sinh: 22/12/1990
CMND: 186856521
Trình độ chuyên môn: Trung cấp chuyên nghiệp-ngành Kỹ thuật tổng hợp thủy lơi
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00099218 Giám sát xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn III 31/07/2025
252 Họ tên: Nguyễn Xuân Trường
Ngày sinh: 26/12/1979
Thẻ căn cước: 022079000208
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Dân dụng Công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00099217 1. Giám sát xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 31/07/2025
HAD-00099217 2. Giám sát xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn II 31/07/2025
253 Họ tên: Phí Thanh Tuyền
Ngày sinh: 16/05/1990
CMND: 142585578
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình biển-ngành Kỹ thuật XD công trình thủy
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00099216 Giám sát xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn II 31/07/2025
254 Họ tên: Phạm Minh Quang
Ngày sinh: 01/10/1983
Hộ chiếu: 1420980929
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghiệp phát triển nông thôn
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00099215 Giám sát xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 31/07/2025
255 Họ tên: Đặng Văn Hoàng
Ngày sinh: 06/09/1980
CMND: 182209568
Trình độ chuyên môn: Cao Đẳng công trình-chuyên ngành Cầu đường-Đường bộ
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00099214 Giám sát xây dựng công trình giao thông III 31/07/2025
256 Họ tên: Phi Clin Tơn
Ngày sinh: 03/04/1992
Thẻ căn cước: 030092004375
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00099213 Giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình III 31/07/2025
257 Họ tên: Đào Huy Tú
Ngày sinh: 03/10/1974
Thẻ căn cước: 030074000324
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ chế tạo máy-ngành Công nghệ cơ khí
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00099212 Giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình II 31/07/2025
258 Họ tên: Phạm Tiến Dũng
Ngày sinh: 06/07/1988
Thẻ căn cước: 036088000634
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Tự động hóa
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00099211 Giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình II 31/07/2025
259 Họ tên: Trương Nguyên Phương
Ngày sinh: 26/12/1979
Thẻ căn cước: 022079002559
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Hệ thống điện-ngành Điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00099210 Giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình II 31/07/2025
260 Họ tên: Lê Quang Thịnh
Ngày sinh: 20/02/1981
CMND: 101327412
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00099209 Giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình II 31/07/2025
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn