Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
241 Họ tên: Phạm Quang Hưng
Ngày sinh: 10/11/1981
Thẻ căn cước: 066******017
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DAL-00157922 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông đường bộ II 21/11/2027
DAL-00157922 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông cầu III 21/11/2027
242 Họ tên: Nguyễn Minh Dương
Ngày sinh: 26/07/1990
Thẻ căn cước: 070******782
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CAT-00157921 Định giá xây dựng - Định giá xây dựng III 21/11/2027
243 Họ tên: Trương Tây Dương
Ngày sinh: 16/06/1995
Thẻ căn cước: 093******137
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CAT-00157920 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 21/11/2027
CAT-00157920 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế kết cấu công trình III 21/11/2027
244 Họ tên: Huỳnh Thanh Hùng
Ngày sinh: 01/01/1968
CMND: 362***874
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng cầu đường bộ
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CAT-00157919 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông II 21/11/2027
245 Họ tên: Nguyễn Duy Linh
Ngày sinh: 09/04/1977
Thẻ căn cước: 092******084
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Kỹ thuật điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CAT-00157918 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế Cơ - Điện công trình (Không bao gồm công trình đường dây và trạm biến áp) III 21/11/2027
CAT-00157918 Định giá xây dựng - Định giá xây dựng III 21/11/2027
246 Họ tên: Nguyễn Đình Thi
Ngày sinh: 28/03/1994
Thẻ căn cước: 092******661
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật cơ sở hạ tầng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CAT-00157917 Quản lý dự án đầu tư xây dựng - Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật. III 21/11/2027
247 Họ tên: NGUYỄN MINH HIẾU
Ngày sinh: 25/08/1993
Thẻ căn cước: 093******390
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng DD&CN
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
ANG-00157916 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát thi công xây dựng công trình NN&PTNT (thủy lợi) III 08/11/2027
248 Họ tên: LÝ DƯƠNG
Ngày sinh: 04/12/1990
Thẻ căn cước: 094******724
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
SOT-00157915 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng III 21/11/2027
249 Họ tên: NGUYỄN THANH HÙNG
Ngày sinh: 10/12/1973
Thẻ căn cước: 086******073
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng DD&CN
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
ANG-00157907 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng - Nhà công nghiệp III 07/11/2027
ANG-00157907 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng - Nhà công nghiệp; HTKT (cấp, thoát nước) III 07/11/2027
250 Họ tên: TRẦN TRỌNG DUY
Ngày sinh: 24/02/1982
Thẻ căn cước: 036******015
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cấp thoát nước
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
ANG-00157906 Định giá xây dựng - Định giá xây dựng III 07/11/2027
251 Họ tên: NGUYỄN HỮU TẤN
Ngày sinh: 19/11/1994
Thẻ căn cước: 089******055
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
ANG-00157905 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng - Nhà công nghiệp III 07/11/2027
252 Họ tên: Phan Minh Trung
Ngày sinh: 02/08/1990
Thẻ căn cước: 060******818
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Trắc địa và bản đồ
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00157887 Khảo sát xây dựng - Khảo sát địa hình II 06/10/2027
253 Họ tên: Nguyễn Minh Quang
Ngày sinh: 29/03/1987
CMND: 205***069
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00157886 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 06/10/2027
254 Họ tên: Kiều Đình Hưng
Ngày sinh: 10/09/1985
Thẻ căn cước: 042******373
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công trình thủy lợi
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00157885 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 06/10/2027
255 Họ tên: Nguyễn Minh Lương
Ngày sinh: 15/04/1994
Thẻ căn cước: 091******596
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00157884 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 06/10/2027
256 Họ tên: Huỳnh Thanh Tiến
Ngày sinh: 20/10/1994
Thẻ căn cước: 093******202
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00157883 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 06/10/2027
257 Họ tên: Trương Tại
Ngày sinh: 06/12/1993
CMND: 191***588
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00157882 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 06/10/2027
258 Họ tên: Nguyễn Văn Hòa
Ngày sinh: 10/09/1992
Thẻ căn cước: 031******323
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00157881 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình - Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II 06/10/2027
259 Họ tên: Võ Quốc Huy
Ngày sinh: 13/08/1983
Thẻ căn cước: 051******609
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00157880 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 06/10/2027
260 Họ tên: Trần Dương Phi
Ngày sinh: 02/09/1989
CMND: 215***391
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00157879 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 06/10/2027
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn