Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
241 Họ tên: Nguyễn Văn Nghị
Ngày sinh: 25/04/1987
Thẻ căn cước: 031087014632
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00140553 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 21/04/2027
CTN-00140553 Định giá xây dựng II 21/04/2027
242 Họ tên: Trần Nam Trung
Ngày sinh: 31/07/1991
Thẻ căn cước: 038091024290
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00140552 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 21/04/2027
CTN-00140552 Định giá xây dựng III 21/04/2027
243 Họ tên: Nguyễn Văn Cường
Ngày sinh: 03/09/1990
Thẻ căn cước: 036090001113
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Cao đẳng Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00140551 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 21/04/2027
244 Họ tên: Trịnh Ngọc Thành
Ngày sinh: 01/10/1984
Thẻ căn cước: 036084003546
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00140550 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 21/04/2027
245 Họ tên: Phan Duy Sơn
Ngày sinh: 17/06/1982
CMND: 182556900
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00140549 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II 21/04/2027
246 Họ tên: Nguyễn Hải Duy
Ngày sinh: 26/11/1987
Thẻ căn cước: 001087008408
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00140548 Quản lý dự án II 21/04/2027
247 Họ tên: Chu Thanh Tùng
Ngày sinh: 10/10/1983
CMND: 012091688
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng (Cấp thoát nước)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00140547 Thiết kế xây dựng công trình cấp nước - thoát nước; chất thải rắn II 21/04/2027
248 Họ tên: Nguyễn Hiền Thắng
Ngày sinh: 24/12/1977
Thẻ căn cước: 001077028492
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng cầu đường bộ
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00140546 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 21/04/2027
249 Họ tên: Trịnh Ngọc Tuấn
Ngày sinh: 11/09/1983
Thẻ căn cước: 030083012974
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Thiết bị điện - điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00140545 Thiết kế cơ - điện công trình II 21/04/2027
250 Họ tên: Lê Văn Biêng
Ngày sinh: 15/07/1984
Thẻ căn cước: 036084002086
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ chế tạo máy
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00140544 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II 21/04/2027
251 Họ tên: Trần Anh Tuấn
Ngày sinh: 05/10/1987
Thẻ căn cước: 036087003541
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cấp thoát nước
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00140543 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 21/04/2027
252 Họ tên: Nguyễn Công Kiên
Ngày sinh: 11/04/1977
Thẻ căn cước: 019077001923
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cơ khí chế tạo máy; Kỹ sư Kinh tế xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00140542 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 21/04/2027
CTN-00140542 Quản lý dự án II 21/04/2027
253 Họ tên: Nguyễn Trung Kiên
Ngày sinh: 28/08/1994
Thẻ căn cước: 036094003531
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00140541 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 21/04/2027
254 Họ tên: Hà Tiến Sơn
Ngày sinh: 10/06/1986
CMND: 131386303
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00140540 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 21/04/2027
255 Họ tên: Đỗ Sơn Bình
Ngày sinh: 31/03/1978
CMND: 111393085
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng (Môi trường nước, cấp thoát nước)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00140539 Thiết kế xây dựng công trình cấp nước - thoát nước; chất thải rắn II 21/04/2027
CTN-00140539 Quản lý dự án II 21/04/2027
256 Họ tên: Nguyễn Viết Hưng
Ngày sinh: 14/11/1989
Thẻ căn cước: 001089009141
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00140538 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 21/04/2027
257 Họ tên: Lê Đức Vinh
Ngày sinh: 06/01/1989
Thẻ căn cước: 035089003669
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00140537 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 21/04/2027
CTN-00140537 Khảo sát địa hình III 21/04/2027
258 Họ tên: Lê Trọng Quang
Ngày sinh: 08/11/1988
Thẻ căn cước: 038088006388
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điều khiển học kỹ thuật GTVT
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00140536 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II 21/04/2027
259 Họ tên: Nguyễn Văn Hưng
Ngày sinh: 11/09/1987
Thẻ căn cước: 001087038171
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Quản lý đất đai
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00140535 Khảo sát địa hình II 21/04/2027
260 Họ tên: Phạm Văn Bắc
Ngày sinh: 28/07/1986
Thẻ căn cước: 036086006590
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng cầu đường bộ
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00140534 Định giá xây dựng II 21/04/2027
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn