Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
241 Họ tên: TRẦN NAM DƯƠNG
Ngày sinh: 25/09/1989
CMND: 073224856
Trình độ chuyên môn: CĐ: Kỹ thuật công trình thủy lợi
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAG-00078629 Quản lý dự án III 20/11/2024
HAG-00078629 Khảo sát xây dựng III 20/11/2024
242 Họ tên: NGUYỄN TUẤN ANH
Ngày sinh: 18/07/1993
Thẻ căn cước: 034093001418
Trình độ chuyên môn: CĐ: Dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAG-00078628 Quản lý dự án III 20/11/2024
243 Họ tên: NGUYỄN VIẾT BÁI
Ngày sinh: 20/12/1990
Thẻ căn cước: 034090010411
Trình độ chuyên môn: ĐH: Ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAG-00078627 Quản lý dự án III 20/11/2024
244 Họ tên: HOÀNG VĂN NGƯ
Ngày sinh: 19/02/1987
CMND: 073539546
Trình độ chuyên môn: ĐH: Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAG-00078626 Quản lý dự án III 20/11/2024
245 Họ tên: DƯƠNG ĐỨC ĐẠO
Ngày sinh: 28/01/1985
CMND: 073574887
Trình độ chuyên môn: ĐH: Công nghệ kỹ thuật giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAG-00078625 Quản lý dự án III 20/11/2024
HAG-00078625 Giám sát công trình giao thông cầu III 20/11/2024
246 Họ tên: HỨA HÙNG CƯỜNG
Ngày sinh: 14/09/1987
CMND: 070771497
Trình độ chuyên môn: ĐH: Xây dựng cầu đường bộ
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAG-00078624 Quản lý dự án III 20/11/2024
HAG-00078624 Khảo sát địa chất III 20/11/2024
247 Họ tên: LÒ TRỌNG HINH
Ngày sinh: 17/05/1983
CMND: 073096399
Trình độ chuyên môn: ĐH: Kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAG-00078623 Quản lý dự án III 20/11/2024
HAG-00078623 Giám sát công trình Xây dựng dân dụng và công nghiệp III 20/11/2024
248 Họ tên: HÀ CÔNG HƯNG
Ngày sinh: 19/09/1988
CMND: 131249271
Trình độ chuyên môn: ĐH: Ngành Xây dựng cầu đường bộ
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAG-00078622 Quản lý dự án III 20/11/2024
HAG-00078622 Định giá xây dựng III 20/11/2024
249 Họ tên: VI TRUNG TOÁN
Ngày sinh: 01/10/1981
CMND: 073539536
Trình độ chuyên môn: ĐH: Ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAG-00078621 Quản lý dự án III 20/11/2024
HAG-00078621 Định giá xây dựng III 20/11/2024
250 Họ tên: ĐÀO VĂN THUYẾT
Ngày sinh: 07/04/1976
CMND: 073277637
Trình độ chuyên môn: ĐH: Ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAG-00078620 Quản lý dự án II 20/11/2024
HAG-00078620 Định giá Xây dựng II 20/11/2024
251 Họ tên: Lê Duy Sơn
Ngày sinh: 18/10/1982
CMND: 172202687
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư XD Cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THH-00078619 Quản lý dự án công trình Giao thông II 20/11/2024
THH-00078619 Giám sát công tác XD công trình Giao thông II 20/11/2024
252 Họ tên: Lê Văn Tuân
Ngày sinh: 06/06/1985
CMND: 172749360
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công trình Thủy lợi
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THH-00078618 Giám sát công tác XD công trình NN&PTNT II 20/11/2024
THH-00078618 Định giá xây dựng III 20/11/2024
253 Họ tên: Nguyễn Viết Khôi
Ngày sinh: 05/12/1979
Thẻ căn cước: 038079005553
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư XD Cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THH-00078617 Giám sát công tác XD công trình Giao thông II 20/11/2024
THH-00078617 Quản lý dự án công trình Giao thông II 20/11/2024
254 Họ tên: Trần Quang Tốp
Ngày sinh: 07/05/1983
Thẻ căn cước: 038083006969
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư XD Cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THH-00078616 Quản lý dự án công trình Giao thông II 20/11/2024
255 Họ tên: Trần Thành Thúc
Ngày sinh: 10/03/1967
CMND: 330728036
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Thủy nông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
VIL-00078350 Định giá xây dựng III 20/11/2024
256 Họ tên: Lê Hồng Kiên
Ngày sinh: 15/10/1982
CMND: 331339344
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kỹ thuật
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
VIL-00078349 Định giá xây dựng III 20/11/2024
257 Họ tên: Nguyễn Tấn Đạt
Ngày sinh: 10/06/1989
CMND: 331539998
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật cấp thoát nước
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
VIL-00078348 Thiết kế công trình Hạ tầng kỹ thuật III 20/11/2024
VIL-00078348 Giám sát thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III 20/11/2024
258 Họ tên: Châu Duy Cương
Ngày sinh: 24/09/1979
CMND: 331693041
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật cấp thoát nước
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
VIL-00078347 Thiết kế công trình Hạ tầng kỹ thuật III 20/11/2024
VIL-00078347 Giám sát thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III 20/11/2024
259 Họ tên: Nguyễn Tần Phi
Ngày sinh: 18/04/1987
CMND: 341257962
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
VIL-00078346 Dân dụng III 20/11/2024
VIL-00078346 Giao thông III 20/11/2024
260 Họ tên: Nguyễn Văn Tín
Ngày sinh: 09/10/1990
CMND: 365756129
Trình độ chuyên môn: Trung cấp xây dựng DD&CN
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
VIL-00078345 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng III 20/11/2024
VIL-00078345 Giám sát thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật (thoát nước III 20/11/2024
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn