Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
261 Họ tên: Phạm Văn Vũ
Ngày sinh: 10/04/1983
CMND: 334877702
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAL-00102700 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng - Công nghiệp II 07/09/2025
BAL-00102700 Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng & Công nghiệp II 07/09/2025
262 Họ tên: Dương Văn Huệ
Ngày sinh: 01/07/1969
CMND: 334788545
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAL-00102699 Giám sát công tác xây dựng công trình Giao thông II 07/09/2025
263 Họ tên: Võ Thị Mỹ Linh
Ngày sinh: 03/06/1989
CMND: 385782363
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAL-00102698 Định giá xây dựng II 07/09/2025
264 Họ tên: Huỳnh Công Tấn
Ngày sinh: 07/07/1977
CMND: 380940141
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư đô thị cấp thoát nước
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAL-00102697 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng - Công nghiệp và HTKT II 07/09/2025
BAL-00102697 Thiết kế xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật II 07/09/2025
265 Họ tên: Trần Hữu Danh
Ngày sinh: 20/04/1979
CMND: 380975851
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAL-00102696 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng - Công nghiệp và HTKT II 07/09/2025
BAL-00102696 Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng & Công nghiệp II 07/09/2025
266 Họ tên: Thái Văn Tuân
Ngày sinh: 15/11/1982
CMND: 381330535
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư CN kỹ thuật CT xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAL-00102695 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng - Công nghiệp và HTKT III 07/09/2025
BAL-00102695 Giám sát công tác xây dựng công trình Giao thông III 07/09/2025
267 Họ tên: Nguyễn Phú Thịnh
Ngày sinh: 13/09/1993
Thẻ căn cước: 030093003291
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư CN kỹ thuật điện - điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAL-00102694 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị điện vào công trình (DD-CN và HTKT) III 07/09/2025
BAL-00102694 Thiết kế Cơ - Điện công trình (DD-CN và HTKT) II 07/09/2025
268 Họ tên: Trần Chí Thanh
Ngày sinh: 19/07/1992
CMND: 301408710
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện, điện tử và viễn thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAL-00102693 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị điện vào công trình (DD-CN và HTKT) II 07/09/2025
BAL-00102693 Thiết kế Cơ - Điện công trình (DD-CN và HTKT) II 07/09/2025
269 Họ tên: Võ Phi Nhân
Ngày sinh: 04/10/1992
Thẻ căn cước: 077092000824
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng DD & CN
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAL-00102692 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng - Công nghiệp và HTKT II 07/09/2025
270 Họ tên: Vương Phúc Nguyện
Ngày sinh: 23/09/1992
CMND: 261261893
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng DD & CN
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAL-00102691 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng - Công nghiệp và HTKT II 07/09/2025
271 Họ tên: Lê Thanh Trường
Ngày sinh: 25/09/1981
Thẻ căn cước: 042081000318
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kỹ thuật
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAL-00102690 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng - Công nghiệp II 07/09/2025
BAL-00102690 Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng & Công nghiệp II 07/09/2025
272 Họ tên: Phạm Quốc Thanh
Ngày sinh: 21/04/1992
Thẻ căn cước: 079092015218
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện - điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAL-00102689 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II 07/09/2025
273 Họ tên: Trần Thiện Toàn
Ngày sinh: 14/08/1989
CMND: 311990654
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAL-00102688 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng - Công nghiệp II 07/09/2025
274 Họ tên: Nguyễn Thái Sơn
Ngày sinh: 24/06/1992
CMND: 212751444
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư KT công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAL-00102687 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng - Công nghiệp II 07/09/2025
BAL-00102687 Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng & Công nghiệp II 07/09/2025
275 Họ tên: Trần Bá Đạt
Ngày sinh: 29/04/1985
CMND: 221147390
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư KT XD công trình giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAL-00102686 Giám sát công tác xây dựng công trình Giao thông II 07/09/2025
BAL-00102686 Giám sát công tác xây dựng công trình NN & PTNT II 07/09/2025
276 Họ tên: Trần Nhật Trường
Ngày sinh: 29/06/1979
CMND: 025037666
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAL-00102685 Giám sát công tác xây dựng công trình Giao thông II 07/09/2025
BAL-00102685 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật II 07/09/2025
277 Họ tên: Nguyễn Ngọc Hùng
Ngày sinh: 16/05/1992
CMND: 280970350
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Khoa học cây trồng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAL-00102684 Giám sát công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật (Công viên, Cây xanh) III 07/09/2025
278 Họ tên: Bùi Thanh Sơn
Ngày sinh: 20/05/1987
CMND: 241035392
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng DD & CN
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAL-00102683 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng - Công nghiệp II 07/09/2025
279 Họ tên: Võ Xuân Hướng
Ngày sinh: 20/11/1992
CMND: 250850358
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAL-00102682 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng - Công nghiệp II 07/09/2025
280 Họ tên: Nguyễn Sỹ Quang Minh
Ngày sinh: 20/02/1992
CMND: 187103193
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư KT XD công trình giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAL-00102681 Giám sát công tác xây dựng công trình Giao thông III 07/09/2025
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn