Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
261 Họ tên: Nguyễn Văn Vị
Ngày sinh: 10/07/1970
CMND: 201071013
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00083159 Định giá xây dựng III 13/01/2025
262 Họ tên: Lê Trọng Nghĩa
Ngày sinh: 16/02/1974
CMND: 201087691
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00083158 Định giá xây dựng III 13/01/2025
263 Họ tên: Nguyễn Tuấn Anh
Ngày sinh: 30/05/1991
CMND: 145482564
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00083157 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 13/01/2025
HTV-00083157 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp II 13/01/2025
264 Họ tên: Đoàn Công Thắng
Ngày sinh: 20/10/1991
CMND: 205443216
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư tin học xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00083156 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 13/01/2025
265 Họ tên: Nguyễn Bá Quỳnh
Ngày sinh: 21/09/1990
CMND: 201621001
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ nhiệt, điện lạnh
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00083155 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II 13/01/2025
266 Họ tên: Trần Hải Đường
Ngày sinh: 02/06/1989
CMND: 205409994
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00083154 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 13/01/2025
267 Họ tên: Phạm Quang Thuận
Ngày sinh: 22/04/1988
CMND: 205369947
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00083153 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 13/01/2025
HTV-00083153 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông III 13/01/2025
268 Họ tên: Trần Quang Bình
Ngày sinh: 06/06/1989
CMND: 221241136
Trình độ chuyên môn: kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00083152 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 13/01/2025
269 Họ tên: Nguyễn Đình Thảo
Ngày sinh: 03/01/1989
CMND: 205423036
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00083151 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 13/01/2025
270 Họ tên: Lê Văn Thọ
Ngày sinh: 28/04/1992
CMND: 201649466
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00083150 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 13/01/2025
271 Họ tên: Lê Long Thiên
Ngày sinh: 15/05/1987
CMND: 221193604
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00083149 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 13/01/2025
272 Họ tên: Nguyễn Điện Bàn
Ngày sinh: 08/07/1991
CMND: 201622947
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư tin học xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00083148 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 13/01/2025
273 Họ tên: Đặng Trần Mậu Duy
Ngày sinh: 15/06/1991
CMND: 205601076
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư tin học xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00083147 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 13/01/2025
274 Họ tên: Võ Văn Nam
Ngày sinh: 31/10/1991
CMND: 205507858
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ Nhiệt, điện lạnh
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00083146 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II 13/01/2025
275 Họ tên: Trần Hưng Hải Nam
Ngày sinh: 01/06/1990
CMND: 191714231
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng công trình thủy
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00083145 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 13/01/2025
276 Họ tên: Phạm Minh Thức
Ngày sinh: 27/04/1994
CMND: 201683603
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00083144 Quản lý dự án III 13/01/2025
HTV-00083144 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 13/01/2025
277 Họ tên: Lê Ngọc Hải
Ngày sinh: 05/11/1985
CMND: 197162411
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00083143 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 13/01/2025
HTV-00083143 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông II 13/01/2025
278 Họ tên: Nguyễn Công Hưng
Ngày sinh: 31/10/1990
Thẻ căn cước: 079090011049
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư dân dụng và kết cấu
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00083142 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 13/01/2025
279 Họ tên: Huỳnh Ngọc Long
Ngày sinh: 18/06/1983
CMND: 023769608
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện, Điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00083141 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II 13/01/2025
280 Họ tên: Phạm Thanh Tín
Ngày sinh: 31/01/1991
CMND: 205449394
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng DD&CN
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00083140 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 13/01/2025
HTV-00083140 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp II 13/01/2025
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn