Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
281 Họ tên: Nguyễn Mạnh Hưng
Ngày sinh: 06/12/1986
CMND: 201573445
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng DD&CN
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00083139 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 13/01/2025
282 Họ tên: Đặng Văn Minh
Ngày sinh: 24/09/1987
Hộ chiếu: B8708032
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư Kiến trúc
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00083138 Thiết kế kiến trúc công trình II 13/01/2025
283 Họ tên: Nguyễn Quang Vũ
Ngày sinh: 18/02/1982
CMND: 201446179
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ - ngành Xây dựng DD&CN
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00083137 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 13/01/2025
HTV-00083137 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp II 13/01/2025
284 Họ tên: Đặng Ngọc Sơn
Ngày sinh: 24/09/1992
CMND: 013144030
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Hệ thống điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00083136 Thiết kế cơ - điện công trình II 13/01/2025
285 Họ tên: Đặng Bá Khương
Ngày sinh: 12/10/1990
Thẻ căn cước: 001090000129
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00083135 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 13/01/2025
286 Họ tên: Tự Tuấn Đạt
Ngày sinh: 28/01/1989
CMND: 240987884
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Cấp thoát nước và môi trường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00083134 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình III 13/01/2025
287 Họ tên: Nguyễn Xuân Kỳ
Ngày sinh: 08/04/1975
Thẻ căn cước: 052075000239
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00083133 Thiết kế quy hoạch xây dựng II 13/01/2025
HTV-00083133 Thiết kế kiến trúc công trình II 13/01/2025
288 Họ tên: LÊ VĂN ĐA
Ngày sinh: 08/10/1985
CMND: 321171379
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00083132 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp II 13/01/2025
289 Họ tên: Nguyễn Hữu Việt Hưng
Ngày sinh: 12/02/1979
CMND: 025726133
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00083131 Thiết kế quy hoạch xây dựng II 13/01/2025
290 Họ tên: HUỲNH THANH HẢI
Ngày sinh: 19/12/1982
CMND: 205107661
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng DD&CN
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00083130 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 13/01/2025
291 Họ tên: Võ Chí Huân
Ngày sinh: 20/12/1989
CMND: 261183678
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng & công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00083129 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 13/01/2025
292 Họ tên: Trần Nguyên
Ngày sinh: 01/01/1992
CMND: 205660947
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật Điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00083128 Thiết kế cơ - điện công trình II 13/01/2025
HTV-00083128 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II 13/01/2025
293 Họ tên: PHẠM VĂN CẢNH
Ngày sinh: 03/06/1987
CMND: 205234438
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật Điện – Điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00083127 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II 13/01/2025
HTV-00083127 Thiết kế cơ - điện công trình II 13/01/2025
294 Họ tên: Đinh Xuân Tỵ
Ngày sinh: 12/04/1988
CMND: 205410116
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00083126 Thiết kế kiến trúc công trình II 13/01/2025
295 Họ tên: Trần Thị Cẩm Thư
Ngày sinh: 15/01/1982
Thẻ căn cước: 079182004177
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00083125 Thiết kế kiến trúc công trình II 13/01/2025
296 Họ tên: Nguyễn Tuấn Em
Ngày sinh: 02/02/1993
CMND: 201877878
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00083124 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 13/01/2025
HTV-00083124 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp II 13/01/2025
297 Họ tên: Đỗ Hoàng Phúc
Ngày sinh: 11/08/1989
CMND: 205520307
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00083123 Thiết kế kiến trúc công trình II 13/01/2025
HTV-00083123 Thiết kế quy hoạch xây dựng III 13/01/2025
298 Họ tên: Trịnh Lự
Ngày sinh: 08/06/1988
CMND: 205752426
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00083122 Thiết kế kiến trúc công trình II 13/01/2025
299 Họ tên: Trần Duy Lợi
Ngày sinh: 02/09/1986
CMND: 201712028
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00083121 Thiết kế kiến trúc công trình II 13/01/2025
300 Họ tên: Nguyễn Trọng Tuấn
Ngày sinh: 26/03/1967
Thẻ căn cước: 030067000058
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí - Ngành Toa xe
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00083120 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình III 13/01/2025
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn