Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
281 Họ tên: Trịnh Văn Tùng
Ngày sinh: 24/12/1988
Thẻ căn cước: 038088008754
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hệ thống điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAL-00102680 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II 07/09/2025
282 Họ tên: Nguyễn Văn Tiến
Ngày sinh: 20/10/1986
CMND: 281094400
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Công nghệ sinh học
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAL-00102679 Giám sát công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật (Xử lý nước thải) II 07/09/2025
BAL-00102679 Thiết kế xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật (Xử lý nước thải) II 07/09/2025
283 Họ tên: Nguyễn Đỗ Lê Hiếu
Ngày sinh: 03/09/1993
CMND: 261243509
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAL-00102678 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng - Công nghiệp II 07/09/2025
284 Họ tên: Dương Nhật Khoa
Ngày sinh: 12/12/1991
CMND: 371398092
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAL-00102677 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng - Công nghiệp II 07/09/2025
285 Họ tên: Nguyễn Văn Hoàng
Ngày sinh: 02/02/1976
CMND: 022985245
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật điện - điện tử - tự động hóa
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAL-00102676 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II 07/09/2025
BAL-00102676 Định giá xây dựng II 07/09/2025
286 Họ tên: Cao Quốc Toàn
Ngày sinh: 09/05/1984
Thẻ căn cước: 093084000165
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAL-00102675 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị điện vào công trình II 07/09/2025
BAL-00102675 Thiết kế Cơ - Điện công trình II 07/09/2025
287 Họ tên: Nguyễn Văn Hiện
Ngày sinh: 10/10/1977
CMND: 362485300
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAL-00102674 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị điện vào công trình II 07/09/2025
BAL-00102674 Thiết kế Cơ - Điện công trình II 07/09/2025
288 Họ tên: Phạm Quốc Anh
Ngày sinh: 07/09/1986
CMND: 331496032
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật điện - điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAL-00102673 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị điện vào công trình II 07/09/2025
BAL-00102673 Thiết kế Cơ - Điện công trình II 07/09/2025
289 Họ tên: Võ Anh Cường
Ngày sinh: 01/02/1983
CMND: 361917985
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện - điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAL-00102672 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị điện vào công trình II 07/09/2025
BAL-00102672 Thiết kế Cơ - Điện công trình II 07/09/2025
290 Họ tên: Đặng Văn Nhanh
Ngày sinh: 17/12/1981
CMND: 331277110
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện - điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAL-00102671 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị điện vào công trình II 07/09/2025
BAL-00102671 Thiết kế Cơ - Điện công trình II 07/09/2025
291 Họ tên: Trần Thanh Tú
Ngày sinh: 19/12/1979
Thẻ căn cước: 093079000082
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hệ thống điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAL-00102670 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị điện vào công trình III 07/09/2025
BAL-00102670 Thiết kế Cơ - Điện công trình III 07/09/2025
292 Họ tên: Bùi Vũ Ngân
Ngày sinh: 20/12/1977
CMND: 331384453
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện - điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAL-00102669 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị điện vào công trình II 07/09/2025
293 Họ tên: Nguyễn Thụy Quỳnh Dao
Ngày sinh: 29/10/1985
Thẻ căn cước: 093185000452
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hệ thống điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAL-00102668 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị điện vào công trình II 07/09/2025
294 Họ tên: Võ Thái Hoàng
Ngày sinh: 02/05/1973
CMND: 361446797
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư CN KT điện, điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAL-00102667 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị điện vào công trình III 07/09/2025
295 Họ tên: Nguyễn Đình Thi
Ngày sinh: 21/01/1980
CMND: 361809066
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAL-00102666 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị điện vào công trình II 07/09/2025
BAL-00102666 Thiết kế Cơ - Điện công trình II 07/09/2025
296 Họ tên: Nguyễn Thành Nhân
Ngày sinh: 11/02/1985
CMND: 280857976
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hệ thống điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAL-00102665 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị điện vào công trình II 07/09/2025
297 Họ tên: Hồ Văn Cảnh
Ngày sinh: 15/04/1985
CMND: 280854294
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện khí hóa và CCĐ
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAL-00102664 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị điện vào công trình II 07/09/2025
298 Họ tên: Trần Quốc Trung
Ngày sinh: 14/08/1980
CMND: 351313109
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAL-00102663 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị điện vào công trình II 07/09/2025
BAL-00102663 Thiết kế Cơ - Điện công trình II 07/09/2025
299 Họ tên: Phạm Trương Anh Vũ
Ngày sinh: 16/02/1980
CMND: 351326062
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hệ thống điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAL-00102662 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị điện vào công trình II 07/09/2025
BAL-00102662 Thiết kế Cơ - Điện công trình II 07/09/2025
300 Họ tên: Nguyễn Cao Sang
Ngày sinh: 18/09/1986
Thẻ căn cước: 072086000822
Trình độ chuyên môn: Trung cấp vận hành hệ thống điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAL-00102661 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị điện vào công trình III 07/09/2025
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn