Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
31401 Họ tên: Võ Nguyên Phong
Ngày sinh: 07/05/1985
CMND: 212207811
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện, điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00066599 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 29/07/2024
31402 Họ tên: Bùi Văn Vịnh
Ngày sinh: 10/11/1980
CMND: 024959841
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00066598 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông I 29/07/2024
BXD-00066598 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật I 29/07/2024
31403 Họ tên: Võ Hồng Kim
Ngày sinh: 29/07/1983
CMND: 025990938
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00066597 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 29/07/2024
BXD-00066597 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 29/07/2024
31404 Họ tên: Hồ Sĩ Điệp
Ngày sinh: 01/11/1965
CMND: 240604348
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00066596 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật I 29/07/2024
31405 Họ tên: Trần Đình Trường
Ngày sinh: 10/10/1979
Thẻ căn cước: 044079001216
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00066595 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 29/07/2024
BXD-00066595 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 29/07/2024
31406 Họ tên: Nguyễn Thị Lệ Hà
Ngày sinh: 13/12/1984
CMND: 205070977
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00066594 Thiết kế kiến trúc công trình I 29/07/2024
BXD-00066594 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 29/07/2024
31407 Họ tên: Hoàng Thiện
Ngày sinh: 17/03/1984
CMND: 271593417
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng - ngành thủy lợi, thủy điện, cấp thoát nước
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00066593 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 29/07/2024
BXD-00066593 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 08/11/2024
31408 Họ tên: Bùi Thị Bích Thảo
Ngày sinh: 14/12/1982
CMND: 025377833
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện kỹ thuật
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00066592 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 29/07/2024
BXD-00066592 Thiết kế cơ - điện công trình I 29/07/2024
31409 Họ tên: Nguyễn Văn Minh
Ngày sinh: 10/06/1984
CMND: 111626189
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng - ngành xây dựng cảng, đường thủy
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00066591 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông I 29/07/2024
31410 Họ tên: Phan Bá Thịnh
Ngày sinh: 05/07/1985
CMND: 024485458
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00066590 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 29/07/2024
31411 Họ tên: Bùi Kim Phú
Ngày sinh: 02/02/1985
CMND: 205131608
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00066589 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 29/07/2024
BXD-00066589 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 08/11/2024
31412 Họ tên: Trần Hữu Vũ Nhân
Ngày sinh: 01/01/1985
CMND: 321204039
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00066588 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 29/07/2024
BXD-00066588 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 29/07/2024
31413 Họ tên: Vương Trung Nghĩa
Ngày sinh: 12/02/1971
CMND: 025482524
Trình độ chuyên môn: ThS, Kỹ sư thủy lợi
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00066587 Thiết kế xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn I 29/07/2024
31414 Họ tên: Bùi Việt
Ngày sinh: 20/08/1980
CMND: 212155868
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thủy lợi
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00066586 Thiết kế xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn I 29/07/2024
BXD-00066586 Giám sát công tác xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn I 29/07/2024
31415 Họ tên: Hồ Trọng Huấn
Ngày sinh: 18/09/1979
CMND: 025814214
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thủy lợi
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00066585 Thiết kế xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn I 29/07/2024
BXD-00066585 Giám sát công tác xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn I 29/07/2024
31416 Họ tên: Lê Bá Triều
Ngày sinh: 01/01/1964
Thẻ căn cước: 051064000196
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thủy lợi
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00066584 Thiết kế xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn I 29/07/2024
BXD-00066584 Giám sát công tác xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn I 29/07/2024
31417 Họ tên: Châu Minh Quyển
Ngày sinh: 22/09/1984
CMND: 273668828
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng công trình thủy
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00066583 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 29/07/2024
31418 Họ tên: Lương Ngọc Trung Hậu
Ngày sinh: 30/05/1985
Thẻ căn cước: 079185007357
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật môi trường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00066582 Thiết kế cấp - thoát nước công trình I 29/07/2024
31419 Họ tên: Nghiêm Phạm Anh Tuấn
Ngày sinh: 21/07/1980
CMND: 025190651
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00066581 Thiết kế kiến trúc công trình I 29/07/2024
BXD-00066581 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 29/07/2024
31420 Họ tên: Đặng Thanh Hiếu
Ngày sinh: 03/02/1985
CMND: 301385279
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật môi trường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00066580 Thiết kế cấp - thoát nước công trình I 29/07/2024
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn