Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
31401 Họ tên: Nguyễn Quang Ninh
Ngày sinh: 17/01/1983
CMND: 012293782
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hệ thống điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00006356 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 08/11/2024
31402 Họ tên: Hoàng Ngọc Dũng
Ngày sinh: 05/11/1986
Hộ chiếu: C2320497
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Cầu hầm - Ngành Xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00006331 Thiết kế xây dựng công trình giao thông II 17/01/2024
31403 Họ tên: Trần Văn Nghĩa
Ngày sinh: 16/11/1987
CMND: 172771142
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng Đường ô tô và sân bay
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00006327 Thiết kế xây dựng công trình Giao thông (Đường bộ) I 28/08/2023
31404 Họ tên: Nguyễn Phúc Thụy
Ngày sinh: 18/08/1979
CMND: 241271750
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DAL-00006301 Giám sát xây dựng công trình thủy lợi II 19/11/2024
31405 Họ tên: Nguyễn Thị Minh Thu
Ngày sinh: 04/10/1987
Thẻ căn cước: 046187000106
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00006218 Định giá xây dựng I 27/08/2024
31406 Họ tên: NGÔ QUỐC HUY VŨ
Ngày sinh: 18/12/1981
CMND: 023306874
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng công trình thủy
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00006157 Thiết kế xây dựng công trình giao thông I 08/11/2024
31407 Họ tên: Đỗ Nguyên Chi
Ngày sinh: 24/04/1959
CMND: 020120527
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thủy lợi
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00006144 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông (Cảng - đường thủy) I 15/03/2024
31408 Họ tên: Nguyễn Việt Dũng
Ngày sinh: 10/01/1979
CMND: 023282700
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00006141 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông (Cảng - đường thủy) I 15/03/2024
31409 Họ tên: NGUYỄN THẾ HÙNG
Ngày sinh: 14/04/1985
Thẻ căn cước: 079085004194
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư (Kiến trúc)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00006117 Thiết kế quy hoạch xây dựng II 23/09/2024
31410 Họ tên: Nguyễn Văn Mạnh
Ngày sinh: 26/12/1980
CMND: 101146277
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNI-00006082 Quản lý dự án II 09/12/2024
QNI-00006082 Định giá xây dựng III 09/12/2024
31411 Họ tên: Trương Thanh Dưỡng
Ngày sinh: 02/03/1969
CMND: 271566972
Trình độ chuyên môn: Đại học Thuỷ Lợi
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DON-00006078 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật thoát nước III 07/12/2022
31412 Họ tên: Phan Văn Minh
Ngày sinh: 19/10/1963
CMND: 271904561
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DON-00006075 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng II 15/10/2023
31413 Họ tên: Kiều Minh Thành
Ngày sinh: 01/09/1984
CMND: 272272228
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DON-00006074 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật (hệ thống chiếu sáng công cộng) III 17/04/2024
31414 Họ tên: Hoàng Văn Chi
Ngày sinh: 10/10/1974
CMND: 271671125
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DON-00006070 Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình Hạ tầng kỹ thuật (hệ thống cấp, thoát nước); II 10/07/2023
DON-00006070 Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình giao thông đường bộ (không bao gồm Cầu); II 10/07/2023
31415 Họ tên: Lê Đăng Hòa
Ngày sinh: 20/06/1975
CMND: 272455052
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DON-00006067 Giám sát thi công xây dựng và hoàn thiện công trình công nghiệp (kho, trạm xăng dầu) II 08/05/2023
31416 Họ tên: Đặng Thanh Tùng
Ngày sinh: 03/02/1977
CMND: 271317010
Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DON-00006055 Định giá xây dựng II 05/04/2023
31417 Họ tên: Giang Quốc Văn
Ngày sinh: 20/06/1983
CMND: 164141540
Trình độ chuyên môn: Đại học dân lập Văn Lang
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DON-00006050 Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng III 07/12/2022
31418 Họ tên: Trịnh Tuấn Dũng
Ngày sinh: 04/01/1976
CMND: 371444066
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng - ngành xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00006039 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng I 28/08/2023
BXD-00006039 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng I 28/08/2023
31419 Họ tên: Trần Đức Ban
Ngày sinh: 13/06/1988
CMND: 172779603
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thủy lợi - thủy điện - cấp thoát nước
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00006028 Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật I 28/03/2024
BXD-00006028 Thiết kế Cấp - thoát nước công trình I 16/10/2024
31420 Họ tên: Phạm Hồng Quảng
Ngày sinh: 24/10/1977
CMND: 271279816
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DON-00006015 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng II
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn