Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
301 Họ tên: Phạm Văn Minh
Ngày sinh: 20/01/1974
CMND: 012788304
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00083119 Định giá xây dựng III 13/01/2025
302 Họ tên: Nguyễn Trung Đức
Ngày sinh: 06/02/1993
CMND: 132138926
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00083118 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông III 13/01/2025
303 Họ tên: Đào Quốc Tuấn
Ngày sinh: 25/11/1976
CMND: 011777264
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư tự động hóa
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00083117 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II 13/01/2025
304 Họ tên: Nguyễn Bảo Lâm
Ngày sinh: 20/08/1969
CMND: 171772299
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thiết bị điện – điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00083116 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II 13/01/2025
305 Họ tên: Bùi Văn Đính
Ngày sinh: 10/08/1972
Thẻ căn cước: 034072008326
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện nông nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00083115 Thiết kế cơ - điện công trình II 13/01/2025
306 Họ tên: Nguyễn Công Việt
Ngày sinh: 29/07/1967
Thẻ căn cước: 001067001048
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hệ thống điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00083114 Thiết kế cơ - điện công trình II 13/01/2025
307 Họ tên: Đặng Việt Hùng
Ngày sinh: 08/08/1975
Thẻ căn cước: 001075004132
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Hệ thống điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00083113 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II 13/01/2025
308 Họ tên: Nguyễn Văn Tĩnh
Ngày sinh: 20/10/1969
CMND: 073334823
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Hệ thống điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00083112 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II 13/01/2025
309 Họ tên: Lê Xuân Long
Ngày sinh: 09/08/1968
CMND: 073046506
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện- Tự động hóa nghiệp CN
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00083111 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II 13/01/2025
310 Họ tên: Nguyễn Thành Phương
Ngày sinh: 06/12/1968
Thẻ căn cước: 001068010060
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Hệ thống điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00083110 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II 13/01/2025
311 Họ tên: Quách Thanh Hải
Ngày sinh: 16/07/1971
Thẻ căn cước: 038071008432
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Chế Tạo Máy - Ngành Cơ khí
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00083109 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II 13/01/2025
312 Họ tên: Vũ Tiến Đạt
Ngày sinh: 26/03/1985
Thẻ căn cước: 033085001353
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Hệ thống điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00083108 Thiết kế cơ - điện công trình II 13/01/2025
HTV-00083108 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II 13/01/2025
313 Họ tên: Hà Trung Kiên
Ngày sinh: 09/10/1970
CMND: 151031858
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện khí hóa và cung cấp điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00083107 Thiết kế cơ - điện công trình II 13/01/2025
314 Họ tên: Phạm Thị Duyên
Ngày sinh: 25/11/1977
CMND: 151147942
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện nông nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00083106 Thiết kế cơ - điện công trình II 13/01/2025
315 Họ tên: Trần Đình Duẩn
Ngày sinh: 04/05/1969
Thẻ căn cước: 034069006208
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện nông nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00083105 Thiết kế cơ - điện công trình II 13/01/2025
316 Họ tên: Lê Bá Quyến
Ngày sinh: 29/08/1972
CMND: 151096611
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Hệ thống điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00083104 Thiết kế cơ - điện công trình II 13/01/2025
317 Họ tên: Nguyễn Thị Ngà
Ngày sinh: 08/09/1977
CMND: 013295748
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Đo lường điều khiển - Ngành Điều khiển học kỹ thuật
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00083103 Quản lý dự án II 13/01/2025
HTV-00083103 Định giá xây dựng III 13/01/2025
318 Họ tên: Trịnh Cao Cường
Ngày sinh: 10/10/1980
Thẻ căn cước: 040080000103
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Hệ thống điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00083102 Quản lý dự án II 13/01/2025
319 Họ tên: Hoàng Đình Duận
Ngày sinh: 29/10/1976
Thẻ căn cước: 040076000485
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Hệ thống điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00083101 Quản lý dự án II 13/01/2025
320 Họ tên: Trần Vũ Quyết
Ngày sinh: 12/10/1959
Thẻ căn cước: 035059000628
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Hệ thống điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00083100 Quản lý dự án II 13/01/2025
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn