Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
301 Họ tên: Lê Thanh Minh
Ngày sinh: 22/04/1978
Thẻ căn cước: 072078004300
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện khí hóa và cung cấp điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAL-00102660 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị điện vào công trình II 07/09/2025
BAL-00102660 Thiết kế Cơ - Điện công trình II 07/09/2025
302 Họ tên: Nguyễn Quốc Tuấn
Ngày sinh: 28/01/1982
CMND: 365361346
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hệ thống điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAL-00102659 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị điện vào công trình III 07/09/2025
BAL-00102659 Thiết kế Cơ - Điện công trình III 07/09/2025
303 Họ tên: Đoàn Đức Sớm
Ngày sinh: 01/01/1975
CMND: 365542329
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật điện - điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAL-00102658 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị điện vào công trình III 07/09/2025
BAL-00102658 Thiết kế Cơ - Điện công trình III 07/09/2025
304 Họ tên: Trần Giang Thắng
Ngày sinh: 09/08/1981
CMND: 365243882
Trình độ chuyên môn: Trung cấp vận hành hệ thống điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAL-00102657 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị điện vào công trình III 07/09/2025
BAL-00102657 Thiết kế Cơ - Điện công trình III 07/09/2025
305 Họ tên: Đặng Huy Cường
Ngày sinh: 10/01/1980
CMND: 366088259
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật điện - điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAL-00102656 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị điện vào công trình III 07/09/2025
BAL-00102656 Thiết kế Cơ - Điện công trình III 07/09/2025
306 Họ tên: Mai Hữu Dũng
Ngày sinh: 08/11/1978
CMND: 311531458
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAL-00102655 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng - Công nghiệp và HTKT II 07/09/2025
BAL-00102655 Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng & Công nghiệp II 07/09/2025
307 Họ tên: Nguyễn Văn Thắng
Ngày sinh: 01/10/1973
CMND: 264252804
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện - điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAL-00102654 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị điện vào công trình II 07/09/2025
BAL-00102654 Thiết kế Cơ - Điện công trình II 07/09/2025
308 Họ tên: Phan Thanh Giang
Ngày sinh: 15/04/1979
CMND: 300945439
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hệ thống điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAL-00102653 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị điện vào công trình III 07/09/2025
BAL-00102653 Thiết kế Cơ - Điện công trình III 07/09/2025
309 Họ tên: Dương Quốc Mầm
Ngày sinh: 06/08/1989
CMND: 301380247
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện - điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAL-00102652 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị điện vào công trình III 07/09/2025
BAL-00102652 Thiết kế Cơ - Điện công trình III 07/09/2025
310 Họ tên: Võ Quốc Cường
Ngày sinh: 14/06/1976
CMND: 300887488
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện - điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAL-00102651 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị điện vào công trình II 07/09/2025
BAL-00102651 Thiết kế Cơ - Điện công trình II 07/09/2025
311 Họ tên: Lê Trần Duy
Ngày sinh: 24/09/1981
CMND: 301088695
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư diện -điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAL-00102650 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị điện vào công trình II 07/09/2025
BAL-00102650 Thiết kế Cơ - Điện công trình II 07/09/2025
312 Họ tên: Nguyễn Kiến Quốc
Ngày sinh: 20/11/1978
CMND: 364098416
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư CN kỹ thuật điện - điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAL-00102649 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị điện vào công trình III 07/09/2025
313 Họ tên: Ngô Minh Nhựt
Ngày sinh: 15/03/1985
CMND: 363916968
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAL-00102648 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị điện vào công trình II 07/09/2025
BAL-00102648 Thiết kế Cơ - Điện công trình II 07/09/2025
314 Họ tên: Trần Quang Khải
Ngày sinh: 09/08/1976
CMND: 340831327
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hệ thống điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAL-00102647 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị điện vào công trình II 07/09/2025
BAL-00102647 Thiết kế Cơ - Điện công trình II 07/09/2025
315 Họ tên: Trần Hữu Nghĩa
Ngày sinh: 10/06/1969
CMND: 340646516
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện năng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAL-00102646 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị điện vào công trình II 07/09/2025
BAL-00102646 Thiết kế Cơ - Điện công trình II 07/09/2025
316 Họ tên: Nguyễn Quốc Thanh
Ngày sinh: 27/11/1989
CMND: 261095247
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hệ thống điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAL-00102645 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị điện vào công trình III 07/09/2025
BAL-00102645 Thiết kế Cơ - Điện công trình III 07/09/2025
317 Họ tên: Nguyễn Hoàng Dự
Ngày sinh: 01/05/1975
CMND: 261370265
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện - điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAL-00102644 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị điện vào công trình II 07/09/2025
BAL-00102644 Thiết kế Cơ - Điện công trình II 07/09/2025
318 Họ tên: Ngô Trí Hà
Ngày sinh: 08/10/1982
CMND: 261528242
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAL-00102643 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị điện vào công trình II 07/09/2025
319 Họ tên: Nguyễn Hữu Lý
Ngày sinh: 04/08/1969
CMND: 260484810
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư diện năng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAL-00102642 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị điện vào công trình II 07/09/2025
320 Họ tên: Trần Văn Tùy
Ngày sinh: 17/12/1970
CMND: 260676971
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện năng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAL-00102641 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị điện vào công trình II 07/09/2025
BAL-00102641 Thiết kế Cơ - Điện công trình II 07/09/2025
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn