Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
35361 Họ tên: Vũ Quang Minh
Ngày sinh: 22/04/1984
CMND: 100000001
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00000137 Thiết kế và thẩm tra kết cấu công trình dân dụng I 20/01/2022
BXD-00000137 Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng I 20/01/2022
35362 Họ tên: Phạm Thanh Hưng
Ngày sinh: 27/04/1983
CMND: 100000071
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00000136 Thiết kế quy hoạch xây dựng. I 20/01/2022
BXD-00000136 Thiết kế kiến trúc công trình I 20/01/2022
35363 Họ tên: Võ Bá Đạo
Ngày sinh: 20/05/1980
CMND: 100000054
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00000135 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng & công nghiệp I 20/01/2022
35364 Họ tên: Trần Thị Thu Hà
Ngày sinh: 15/11/1982
CMND: 100000073
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00000134 Thiết kế quy hoạch xây dựng. I 20/01/2022
BXD-00000134 Thiết kế kiến trúc công trình I 20/01/2022
35365 Họ tên: Nguyễn Vũ Linh
Ngày sinh: 22/04/1984
CMND: 100000000
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00000133 Thiết kế thông gió - cấp thoát nhiệt I 20/01/2022
BXD-00000133 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình; Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công nghệ I 20/01/2022
35366 Họ tên: Nguyễn Tiến Sỹ
Ngày sinh: 16/01/1980
CMND: 100000072
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00000132 Thiết kế quy hoạch xây dựng. I 20/01/2022
BXD-00000132 Thiết kế kiến trúc công trình I 20/01/2022
35367 Họ tên: Lê Văn Hảo
Ngày sinh: 06/10/1974
CMND: 100000036
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00000131 Thiết kế kiến trúc I 20/01/2022
BXD-00000131 Thiết kế quy hoạch xây dựng I 20/01/2022
35368 Họ tên: Phạm Khắc Tú
Ngày sinh: 27/12/1982
CMND: 013346554
Trình độ chuyên môn: ThS, Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00000130 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 28/03/2024
BXD-00000130 Thiết kế kết cấu công trình I 20/01/2022
35369 Họ tên: Nguyễn Văn Bắc
Ngày sinh: 09/03/1976
CMND: 023065088
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00000119 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp I 28/03/2024
35370 Họ tên: Nguyễn Hữu Phúc
Ngày sinh: 08/02/1971
CMND: 022442226
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00000116 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 08/11/2024
35371 Họ tên: Trần Hữu Bằng
Ngày sinh: 06/12/1978
CMND: 025164275
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00000115 Định giá xây dựng II 13/01/2025
HTV-00000115 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông II 13/01/2025
35372 Họ tên: HUỲNH CÔNG NGỌC
Ngày sinh: 03/10/1976
CMND: 024302952
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng - ngành kỹ thuật công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00000112 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp I 28/05/2024
35373 Họ tên: Nguyễn Văn Khánh
Ngày sinh: 02/10/1976
Thẻ căn cước: 035076001954
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Dân dựng công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00000111 Quản lý dự án II 29/07/2024
35374 Họ tên: Trần Nguyên Ngọc
Ngày sinh: 29/08/1986
CMND: 197155510
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00000110 Quản lý dự án II 13/11/2024
HTV-00000110 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp II 13/11/2024
35375 Họ tên: Trần Ngọc Tâm
Ngày sinh: 15/07/1974
Thẻ căn cước: 087074000263
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng Cầu đường bộ (Xây dựng cầu đường)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00000108 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng II 14/05/2024
35376 Họ tên: Nguyễn Duy Lâm
Ngày sinh: 26/05/1977
CMND: 191368470
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ - Ngành Điện kỹ thuật
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00000107 Thiết kế cấp - thoát nước công trình II 13/11/2024
35377 Họ tên: Vũ Xuân Vinh
Ngày sinh: 03/04/1983
CMND: 381197975
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật Điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00000106 Định giá xây dựng III 18/10/2024
HTV-00000106 Quản lý dự án II 18/10/2024
35378 Họ tên: Trần Trung Hiếu
Ngày sinh: 20/03/1985
CMND: 381271606
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Thủy lơi-Thủy điện-Cấp thoát nước
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00000105 Quản lý dự án II 18/10/2024
35379 Họ tên: Phan Trần Việt Hải
Ngày sinh: 17/02/1975
CMND: 024744171
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00000103 Quản lý dự án II 29/07/2024
35380 Họ tên: Khổng Minh Vũ
Ngày sinh: 12/02/1985
CMND: 321166409
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng dân dụng công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00000102 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp II 13/11/2024
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn