Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
35361 Họ tên: Nguyễn Ngọc Trí
Ngày sinh: 05/05/1984
CMND: 211786602
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện (Điện công nghiệp)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00061859 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị điện công trình dân dụng - công nghiệp III 14/05/2024
35362 Họ tên: Lê Văn Tuyền
Ngày sinh: 28/05/1990
CMND: 145451502
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00061858 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp III 14/05/2024
HCM-00061858 Định giá xây dựng III 14/05/2024
35363 Họ tên: Nguyễn Công Sơn
Ngày sinh: 19/01/1991
CMND: 312065296
Trình độ chuyên môn: CĐ Xây dựng dân dụng và công nghiệp Kỹ sư - Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00061857 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp III 14/05/2024
HCM-00061857 Định giá xây dựng III 14/05/2024
35364 Họ tên: Nguyễn Thế Vỹ
Ngày sinh: 09/08/1975
Thẻ căn cước: 030075001223
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00061856 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp III 14/05/2024
35365 Họ tên: Nguyễn Duy Cường
Ngày sinh: 02/06/1983
CMND: 331398095
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng (Xây dựng dân dụng và công nghiệp)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00061855 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp II 14/05/2024
35366 Họ tên: Nguyễn Minh Nhật
Ngày sinh: 20/06/1982
CMND: 271538323
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ Thuật Điện - Điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00061854 Thiết kế cơ - điện công trình dân dụng - công nghiệp II 14/05/2024
35367 Họ tên: Trần Trung
Ngày sinh: 23/08/1971
CMND: 025181879
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng (Cấp thoát nước)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00061853 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị cấp - thoát nước công trình dân dụng - công nghiệp III 14/05/2024
35368 Họ tên: Nguyễn Phương Toàn
Ngày sinh: 29/05/1983
CMND: 023873797
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng (Xây dựng dân dụng và công nghiệp)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00061852 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp III 14/05/2024
35369 Họ tên: Nguyễn Tấn Tài
Ngày sinh: 05/10/1991
CMND: 215169560
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00061851 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp III 14/05/2024
35370 Họ tên: Nguyễn Hoàng Dũng
Ngày sinh: 06/10/1988
CMND: 215048578
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư (Kiến trúc)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00061850 Thiết kế kiến trúc công trình II 14/05/2024
35371 Họ tên: Nguyễn Thành Tân
Ngày sinh: 06/02/1992
CMND: 221329377
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00061849 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp III 14/05/2024
35372 Họ tên: Từ Văn Thiện
Ngày sinh: 07/12/1993
CMND: 331754174
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật điện, điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00061848 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị điện công trình dân dụng - công nghiệp III 14/05/2024
35373 Họ tên: Đỗ Mạnh Hưng
Ngày sinh: 06/03/1990
CMND: 272088973
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư (Kiến trúc)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00061847 Thiết kế kiến trúc công trình II 14/05/2024
35374 Họ tên: Phạm Văn Quang
Ngày sinh: 24/05/1992
CMND: 215214663
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00061846 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp III 14/05/2024
35375 Họ tên: Lê Nhựt Minh
Ngày sinh: 12/08/1990
CMND: 341410397
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00061845 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp III 14/05/2024
35376 Họ tên: Lương Tùng Hưng
Ngày sinh: 22/06/1981
CMND: 121430703
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00061844 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp III 14/05/2024
HCM-00061844 Định giá xây dựng II 14/05/2024
35377 Họ tên: Trương Minh Khôi
Ngày sinh: 03/08/1990
CMND: 264373204
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00061843 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp II 14/05/2024
HCM-00061843 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp III 14/05/2024
35378 Họ tên: Trượng Thành Luân
Ngày sinh: 10/08/1988
CMND: 264319270
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00061842 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp II 14/05/2024
35379 Họ tên: Nguyễn Xuân Hiền
Ngày sinh: 24/02/1984
Thẻ căn cước: 052084000210
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00061841 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp III 14/05/2024
35380 Họ tên: Cao Đình Sơn
Ngày sinh: 18/12/1990
CMND: 186969508
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00061840 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp III 14/05/2024
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn