Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
39421 Họ tên: Lê Thanh Hải
Ngày sinh: 24/01/1978
CMND: 141854003
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Thủy lợi
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00003214 Định giá xây dựng I 19/03/2024
BXD-00003214 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng I 15/09/2023
39422 Họ tên: Dương Văn Đức
Ngày sinh: 28/11/1985
CMND: 142122365
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00003210 1. Giám sát công trình giao thông II 25/09/2024
HAD-00003210 2. Khảo sát địa hình III 25/09/2024
39423 Họ tên: Vũ Văn Cảnh
Ngày sinh: 21/11/1981
CMND: 141966772
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điều khiển tự động (ngành Điện)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00003204 Thiết kế Cơ-Điện công trình III 10/12/2024
39424 Họ tên: Nguyễn Thế Tiềm
Ngày sinh: 22/08/1981
CMND: 142014302
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00003199 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp II 17/04/2024
BXD-00003199 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 13/01/2025
39425 Họ tên: Nguyễn Quang Vinh
Ngày sinh: 10/12/1981
CMND: 025474337
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật nhiệt, điện lạnh
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00003195 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 08/11/2024
39426 Họ tên: Nguyễn Hữu Mùi
Ngày sinh: 08/03/1991
CMND: 221296697
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00003187 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp II 19/12/2024
39427 Họ tên: Nguyễn Văn Sửu
Ngày sinh: 08/06/1985
Hộ chiếu: C2306693
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00003182 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông I 28/03/2024
39428 Họ tên: Nguyễn Hoàng Thao
Ngày sinh: 06/01/1980
CMND: 025287153
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00003181 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp III 14/05/2024
HCM-00003181 Giám sát công tác xây dựng công trình thuỷ lợi III 14/05/2024
39429 Họ tên: Phạm Văn Hiếu
Ngày sinh: 24/04/1978
CMND: 221007082
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00003178 Định giá xây dựng I 16/10/2024
39430 Họ tên: Trần Như Hải
Ngày sinh: 04/01/1965
CMND: 021694018
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư (Kiến trúc)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00003174 Định giá xây dựng III 14/05/2024
39431 Họ tên: Nguyễn Văn Huy
Ngày sinh: 01/12/1986
Thẻ căn cước: 038086004078
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu - đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAN-00003169 Giám sát công tác xây dựng công trình cầu đường bộ III 14/06/2024
HAN-00003169 Giám sát công tác xây dựng công trình đường bộ III 14/06/2024
39432 Họ tên: Trần Đức Mạnh
Ngày sinh: 13/12/1981
CMND: 111585649
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00003162 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp I 08/11/2024
39433 Họ tên: Nguyễn Đức Tâm
Ngày sinh: 08/10/1980
Thẻ căn cước: 001080002683
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hệ thống điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HNT-00003132 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình đường dây và trạm biến áp đến 110kV II 04/09/2024
39434 Họ tên: Hồ Viết Thống
Ngày sinh: 06/01/1955
CMND: 010221894
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hệ thống điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAN-00003129 Thiết kế công trình đường dây và trạm biến áp đến 110kV II 23/09/2024
HAN-00003129 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị điện đường dây và trạm biến áp đến 110kV II 23/09/2024
39435 Họ tên: Phùng Quang Khải
Ngày sinh: 19/02/1978
CMND: 011785536
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hệ thống điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAN-00003128 Thiết kế công trình đường dây và trạm biến áp đến 110kV II 23/09/2024
HAN-00003128 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị điện đường dây và trạm biến áp đến 110kV II 23/09/2024
39436 Họ tên: Võ Tuấn Anh
Ngày sinh: 26/08/1975
CMND: 013243141
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00003104 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 29/07/2024
39437 Họ tên: Nguyễn Anh Tuấn
Ngày sinh: 24/03/1978
CMND: 145549021
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng ngành xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAN-00003102 Giám sát công tác xây dựng công trình cầu đường bộ III 16/08/2024
HAN-00003102 Giám sát công tác xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật(cấp thoát nước) II 16/08/2024
39438 Họ tên: Nguyễn Tất Minh
Ngày sinh: 23/09/1970
Thẻ căn cước: 001070009449
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hệ thống điện ngành điện năng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAN-00003086 Định giá xây dựng II 23/09/2024
39439 Họ tên: Phạm Thị Bình
Ngày sinh: 25/07/1970
CMND: 241920352
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thủy lợi
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DAL-00003060 Giám sát công tác xây dựng công trình thủy lợi II 21/08/2024
DAL-00003060 Định giá xây dựng II 21/08/2024
39440 Họ tên: Lê Anh Lương
Ngày sinh: 02/10/1982
CMND: 240651393
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DAL-00003059 Khảo sát địa hình xây dựng. III 11/03/2025
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn