Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
21 Họ tên: Nguyễn Thị Diệu Chinh
Ngày sinh: 25/05/1981
CMND: 012205037
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Thủy lợi - Ngành Thủy nông- Cải tạo đất
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00078052 Thiết kế xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn II 13/11/2024
22 Họ tên: Nguyễn Quốc Dự
Ngày sinh: 29/07/1987
CMND: 225945891
Trình độ chuyên môn: Kỹ Sư Kỹ Thuật Công Trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00078051 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 13/11/2024
23 Họ tên: Nguyễn Bá Linh
Ngày sinh: 10/12/1989
CMND: 186736646
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí (máy xây dựng)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00078050 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II 13/11/2024
24 Họ tên: Nguyễn Văn Quốc Ân
Ngày sinh: 12/06/1990
CMND: 201575696
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00078049 Thiết kế kiến trúc công trình II 13/11/2024
HTV-00078049 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 13/11/2024
25 Họ tên: Lê Tấn Nghĩa
Ngày sinh: 18/12/1989
CMND: 020535576
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00078048 Thiết kế kiến trúc công trình II 13/11/2024
26 Họ tên: Vũ Anh Tài
Ngày sinh: 19/09/1973
CMND: 125153006
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hệ thống điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00078047 Quản lý dự án II 13/11/2024
27 Họ tên: Phạm Văn Hiệu
Ngày sinh: 10/12/1975
Thẻ căn cước: 036075001452
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hệ thống điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00078046 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II 13/11/2024
HTV-00078046 Quản lý dự án II 13/11/2024
28 Họ tên: Trần Thái Sơn
Ngày sinh: 30/06/1975
CMND: 013193600
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hệ thống điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00078045 Quản lý dự án II 13/11/2024
29 Họ tên: Nguyễn Hoàng Đàn
Ngày sinh: 17/02/1976
CMND: 013308171
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Hệ thống điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00078044 Quản lý dự án II 13/11/2024
30 Họ tên: Nguyễn Bình Nguyên
Ngày sinh: 23/10/1962
CMND: 090431370
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện xí nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00078043 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II 13/11/2024
31 Họ tên: Lê Văn Thắng
Ngày sinh: 25/11/1971
Thẻ căn cước: 015071000075
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00078042 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 13/11/2024
32 Họ tên: Đoàn Văn Sâm
Ngày sinh: 01/07/1962
CMND: 013165595
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Hệ thống điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00078041 Quản lý dự án II 13/11/2024
33 Họ tên: Phạm Anh Tú
Ngày sinh: 03/07/1971
CMND: 011432160
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00078040 Quản lý dự án II 13/11/2024
34 Họ tên: Phan Hồng Việt
Ngày sinh: 12/11/1971
CMND: 011614624
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hệ thống Điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00078039 Quản lý dự án II 13/11/2024
35 Họ tên: Lê Hồng Thanh
Ngày sinh: 02/06/1967
CMND: 141685020
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00078038 Quản lý dự án II 13/11/2024
36 Họ tên: Trần Thị Bình
Ngày sinh: 20/05/1979
Thẻ căn cước: 019179000547
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế bưu chính viễn thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00078037 Định giá xây dựng II 13/11/2024
37 Họ tên: Nguyễn Tiến Thành
Ngày sinh: 22/12/1977
Thẻ căn cước: 010077000047
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ nhiệt lạnh
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00078036 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II 13/11/2024
38 Họ tên: Bùi Ngọc Hải
Ngày sinh: 24/02/1980
CMND: 013282770
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Tụ động hóa xí nghiêp công nghiệp - Ngành điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00078035 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II 13/11/2024
39 Họ tên: Đỗ Quốc Vinh
Ngày sinh: 08/07/1983
CMND: 012150153
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00078034 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 13/11/2024
HTV-00078034 Quản lý dự án II 13/11/2024
40 Họ tên: Hoàng Mạnh Tùng
Ngày sinh: 24/04/1984
CMND: 012989016
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00078033 Định giá xây dựng II 13/11/2024
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn