Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
21 Họ tên: Nguyễn Văn Thông
Ngày sinh: 05/04/1971
CMND: 197183917
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00094516 Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông đường bộ III 02/07/2025
22 Họ tên: Phan Nhật Nam
Ngày sinh: 20/10/1981
CMND: 197113573
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00094515 Thiết kế kiến trúc công trình II 02/07/2025
23 Họ tên: Lê Khắc Bảo Trị
Ngày sinh: 04/01/1971
CMND: 191111924
Trình độ chuyên môn: Trung cấp thủy lợi
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00094514 Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp III 02/07/2025
QTR-00094514 Giám sát thi công xây dựng công trình NN&PTNT III 02/07/2025
24 Họ tên: Đỗ Trần Minh
Ngày sinh: 01/12/1983
CMND: 197091053
Trình độ chuyên môn: Trung cấp thủy lợi
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00094513 Khảo sát địa hình công trình III 02/07/2025
25 Họ tên: Nguyễn Tiến Lực
Ngày sinh: 30/07/1972
CMND: 191181315
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công trình thủy lợi
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00094512 Thiết kế công trình NN&PTNT II 02/07/2025
QTR-00094512 Giám sát thi công xây dựng công trình NN&PTNT II 02/07/2025
26 Họ tên: Lê Vĩnh Phú
Ngày sinh: 24/04/1983
CMND: 194121867
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00094511 Thiết kế công trình NN&PTNT II 02/07/2025
QTR-00094511 Thiết kế kết cấu công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp III 02/07/2025
27 Họ tên: Hoàng Thái Hà
Ngày sinh: 24/07/1983
CMND: 197148690
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00094510 Thiết kế công trình NN&PTNT II 02/07/2025
QTR-00094510 Giám sát thi công xây dựng công trình NN&PTNT II 02/07/2025
28 Họ tên: Lê Minh Hải
Ngày sinh: 18/11/1980
CMND: 197074330
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thủy lợi - thủy điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00094509 Thiết kế công trình NN&PTNT II 02/07/2025
QTR-00094509 Giám sát thi công xây dựng công trình NN&PTNT II 02/07/2025
29 Họ tên: Đỗ Nhật Khánh
Ngày sinh: 20/04/1993
CMND: 197312887
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00094508 Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng công nghiệp III 02/07/2025
30 Họ tên: Khuất Thành Phong
Ngày sinh: 19/07/1982
CMND: 197084871
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00094507 Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng công nghiệp II 02/07/2025
31 Họ tên: Nguyễn Đức Lộc
Ngày sinh: 30/03/1984
CMND: 197123260
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00094506 Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng công nghiệp II 02/07/2025
32 Họ tên: Phùng Đình Khánh
Ngày sinh: 03/11/1971
CMND: 191187456
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện kỹ thuật
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00094505 Thiết kế điện - cơ điện công trình (đường dây và TBA đến 110kV) II 02/07/2025
33 Họ tên: Lê Quận Hoàng
Ngày sinh: 15/06/1977
CMND: 197208830
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện kỹ thuật
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00094504 Thiết kế điện - cơ điện công trình (đường dây và TBA đến 35kV) III 02/07/2025
QTR-00094504 Khảo sát địa hình công trình III 02/07/2025
34 Họ tên: Hồ Nghĩa
Ngày sinh: 16/10/1981
CMND: 191453302
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện kỹ thuật
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00094503 Khảo sát địa hình công trình II 02/07/2025
QTR-00094503 Thiết kế điện - cơ điện công trình (đường dây và TBA đến 110KV; hệ thống chiếu sáng công cộng) II 02/07/2025
35 Họ tên: Nguyễn Long
Ngày sinh: 23/01/1986
CMND: 191574488
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện năng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00094502 Khảo sát địa hình công trình II 02/07/2025
QTR-00094502 Thiết kế điện - cơ điện công trình (đường dây và TBA đến 110KV; hệ thống chiếu sáng công cộng) II 02/07/2025
36 Họ tên: Hồ Chí Linh
Ngày sinh: 03/07/1987
CMND: 197172488
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00094501 Thiết kế công trình giao thông đường bộ III 02/07/2025
QTR-00094501 Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông đường bộ III 02/07/2025
37 Họ tên: Phan Văn Long
Ngày sinh: 15/10/1981
CMND: 197115758
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thủy lợi
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00094500 Thiết kế công trình NN&PTNT II 02/07/2025
QTR-00094500 Giám sát thi công xây dựng công trình NN&PTNT II 02/07/2025
38 Họ tên: Nguyễn Văn Hiến
Ngày sinh: 30/08/1983
CMND: 197125435
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện kỹ thuật
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00094499 Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình đường dây và trạm biến áp đến 35KV III 02/07/2025
QTR-00094499 Thiết kế điện - cơ điện công trình (đường dây và TBA đến 35kVKV) III 02/07/2025
39 Họ tên: Lê Xuân Minh
Ngày sinh: 28/01/1977
CMND: 197037289
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện kỹ thuật
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00094498 Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình đường dây và trạm biến áp đến 35kV III 02/07/2025
QTR-00094498 Thiết kế điện - cơ điện công trình (đường dây và TBA đến 35kV) III 02/07/2025
40 Họ tên: Lê Phước Quý
Ngày sinh: 15/12/1975
CMND: 197008635
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện kỹ thuật
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00094497 Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình đường dây và trạm biến áp đến 110kV II 02/07/2025
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn