Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
21 Họ tên: Đặng Văn Nam
Ngày sinh: 07/05/1995
Thẻ căn cước: 034******947
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật Điện, Điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00184443 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế cơ - điện công trình II 01/03/2029
22 Họ tên: Nguyễn Hoàng Thanh Hằng
Ngày sinh: 06/12/1996
Thẻ căn cước: 025******776
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00184442 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế kết cấu công trình III 01/03/2029
23 Họ tên: Đinh Thị Huyền Trang
Ngày sinh: 06/03/1998
Thẻ căn cước: 001******734
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00184441 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật cấp nước – thoát nước III 01/03/2029
24 Họ tên: Nguyễn Trọng Phúc
Ngày sinh: 18/07/1997
Thẻ căn cước: 001******390
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư Quy hoạch Vùng và Đô thị
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00184440 Thiết kế quy hoạch xây dựng - Thiết kế quy hoạch xây dựng III 01/03/2029
25 Họ tên: Nguyễn Sơn Tùng
Ngày sinh: 15/02/1997
Thẻ căn cước: 001******734
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Quản lý Xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00184439 Thiết kế quy hoạch xây dựng - Thiết kế quy hoạch xây dựng III 01/03/2029
26 Họ tên: LÊ HOÀNG SƠN
Ngày sinh: 21/04/1992
Thẻ căn cước: 077******065
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
ANG-00184429 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông (cầu, đường bộ); NN&PTNT (thủy lợi) III 26/02/2029
27 Họ tên: Phan Hữu Hiếu
Ngày sinh: 13/07/1987
Thẻ căn cước: 066******576
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DAL-00184427 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình chiếu sáng công cộng, đường dây và trạm biến áp III 28/02/2029
DAL-00184427 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế điện công trình III 28/02/2029
28 Họ tên: Nguyễn Văn Thông
Ngày sinh: 16/04/1996
Thẻ căn cước: 066******943
Trình độ chuyên môn: Trung cấp xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DAL-00184426 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 28/02/2029
29 Họ tên: Trần Đình Lợi
Ngày sinh: 19/08/1990
Thẻ căn cước: 052******506
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BDG-00184411 Định giá xây dựng - Định giá xây dựng III 02/02/2029
30 Họ tên: Võ Văn Duy
Ngày sinh: 01/01/1989
Thẻ căn cước: 051******061
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kỹ thuật điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BDG-00184410 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế cơ - điện công trình III 02/02/2029
BDG-00184410 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình III 02/02/2029
31 Họ tên: Trần Quang Trung
Ngày sinh: 22/01/1996
Thẻ căn cước: 068******918
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật Xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BDG-00184409 Thiết kế xây dựng công trình - thiết kế kết cấu công trình xây dựng (Dân dụng và Công nghiệp) III 02/02/2029
BDG-00184409 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng và Công nghiệp III 02/02/2029
32 Họ tên: Nguyễn Đình Tiến
Ngày sinh: 01/01/1984
Thẻ căn cước: 082******427
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00184408 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật (cấp nước - thoát nước) III 28/02/2029
33 Họ tên: Phạm Huy Chuẩn
Ngày sinh: 01/01/1994
Thẻ căn cước: 082******982
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00184407 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông (cầu; đường bộ) III 28/02/2029
HCM-00184407 Khảo sát xây dựng - Khảo sát địa hình công trình giao thông (đường bộ) III 28/02/2029
34 Họ tên: Nguyễn Vũ Anh Tuấn
Ngày sinh: 24/04/1995
Thẻ căn cước: 049******893
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng công trình giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QUN-00184406 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình Giao thông đường bộ III 01/02/2029
35 Họ tên: Đỗ Văn Đức
Ngày sinh: 16/04/1997
Thẻ căn cước: 049******484
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật Xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QUN-00184405 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng III 01/02/2029
36 Họ tên: Trương Trọng Nghĩa
Ngày sinh: 12/08/1971
Thẻ căn cước: 087******082
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00184404 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình - Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 20/02/2029
37 Họ tên: Bùi Út Nở
Ngày sinh: 08/06/1984
Thẻ căn cước: 080******092
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00184403 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 20/02/2029
38 Họ tên: Trần Bá Thái
Ngày sinh: 01/02/1970
Thẻ căn cước: 056******096
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00184402 Quản lý dự án đầu tư xây dựng - Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông I 20/02/2029
39 Họ tên: Phạm Văn Luyện
Ngày sinh: 05/05/1977
Thẻ căn cước: 030******122
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường bộ
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00184401 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông I 20/02/2029
40 Họ tên: Phạm Xuân Thùy
Ngày sinh: 25/04/1980
Thẻ căn cước: 040******042
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00184400 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông I 20/02/2029
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn