Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
21 Họ tên: Đặng Thành Luân
Ngày sinh: 14/12/1990
Thẻ căn cước: 012******935
Trình độ chuyên môn: Đại học - Kỹ thuật hạ tầng đô thị
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
LAC-00175381 Định giá xây dựng - Định giá xây dựng III 29/09/2028
22 Họ tên: Sùng Thị Mỷ
Ngày sinh: 19/04/1990
Thẻ căn cước: 012******776
Trình độ chuyên môn: Đại học - Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
LAC-00175380 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng III 29/09/2028
LAC-00175380 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế Kết cấu công trình dân dụng III 29/09/2028
23 Họ tên: Thiều Thị Hà Chi
Ngày sinh: 29/01/1991
Thẻ căn cước: 033******543
Trình độ chuyên môn: kỹ sư kỹ thuật trắc địa bản đồ
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HUY-00175362 Khảo sát xây dựng - Khảo sát địa hình III 02/10/2028
24 Họ tên: Nguyễn Đình Phú
Ngày sinh: 01/03/1982
Thẻ căn cước: 033******432
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Thuỷ lợi ngành công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HUY-00175361 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình NN&PTNT III 02/10/2028
HUY-00175361 Quản lý dự án đầu tư xây dựng - Quản lý dự án ĐTXD công trình NN&PTNT III 02/10/2028
25 Họ tên: Nguyễn Công Đạo
Ngày sinh: 13/11/1997
Thẻ căn cước: 040******392
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HUY-00175360 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng III 02/10/2028
HUY-00175360 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông III 02/10/2028
26 Họ tên: Nguyễn Văn Kiên
Ngày sinh: 29/04/1987
Thẻ căn cước: 033******845
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HUY-00175359 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế kết cấu công trình DD&CN II 02/10/2028
HUY-00175359 Định giá xây dựng - Định giá xây dựng III 02/10/2028
27 Họ tên: Phạm Tiến Trung
Ngày sinh: 30/11/1979
Thẻ căn cước: 033******053
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HUY-00175358 Khảo sát xây dựng - Khảo sát địa hình III 02/10/2028
HUY-00175358 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế kết cấu công trình DD&CN III 02/10/2028
28 Họ tên: Đoàn Trung Dũng
Ngày sinh: 26/07/1979
Thẻ căn cước: 030******501
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HUY-00175357 Khảo sát xây dựng - Khảo sát địa hình II 02/10/2028
HUY-00175357 Định giá xây dựng - Định giá xây dựng II 02/10/2028
29 Họ tên: Đỗ Gia Phong
Ngày sinh: 10/07/1997
Thẻ căn cước: 033******719
Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HUY-00175356 Định giá xây dựng - Định giá xây dựng III 02/10/2028
HUY-00175356 Khảo sát xây dựng - Khảo sát địa hình III 02/10/2028
30 Họ tên: Vũ Hoàng Tuấn
Ngày sinh: 03/09/1997
Thẻ căn cước: 033******308
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng công trình giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HUY-00175355 Định giá xây dựng - Định giá xây dựng III 02/10/2028
HUY-00175355 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế Công trình giao thông đường bộ III 02/10/2028
31 Họ tên: Nguyễn Việt Hoàng
Ngày sinh: 26/07/1998
Thẻ căn cước: 033******550
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HUY-00175354 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình - Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình III 02/10/2028
32 Họ tên: Đỗ Huy Hoàng
Ngày sinh: 26/09/1999
Thẻ căn cước: 036******085
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HUY-00175353 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông III 02/10/2028
HUY-00175353 Quản lý dự án đầu tư xây dựng - Quản lý dự án ĐTXD công trình dân dụng, giao thông, hạ tầng kỹ thuật III 02/10/2028
33 Họ tên: Lương Văn Thành
Ngày sinh: 31/05/1993
Thẻ căn cước: 036******659
Trình độ chuyên môn: CĐ Công nghệ kỹ thuật giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HUY-00175352 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông III 02/10/2028
34 Họ tên: Trần Thị Thảo Uyên
Ngày sinh: 28/10/1988
Thẻ căn cước: 066******073
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DAL-00175337 Định giá xây dựng - Định giá xây dựng II 28/09/2028
35 Họ tên: Trần Đình Hưng
Ngày sinh: 13/07/1993
Thẻ căn cước: 040******477
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DAL-00175336 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng III 28/09/2028
36 Họ tên: Trần Đình Vũ
Ngày sinh: 15/06/1995
Thẻ căn cước: 066******729
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư ngành kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (xây dựng đường bộ)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DAL-00175335 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông đường bộ III 28/09/2028
37 Họ tên: Vũ Công Phụ
Ngày sinh: 15/03/1955
Thẻ căn cước: 035******776
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng thủy lợi
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DAL-00175334 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi) III 28/09/2028
38 Họ tên: Võ Thanh Ngàn
Ngày sinh: 22/06/1984
Thẻ căn cước: 054******937
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng công nghệ kỹ thuật điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DAL-00175333 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình đường dây và trạm biến áp III 28/09/2028
39 Họ tên: Trần Thái Thành
Ngày sinh: 20/01/1984
Thẻ căn cước: 066******430
Trình độ chuyên môn: Trung cấp xây dựng dân dụng & công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DAL-00175332 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình đường dây và trạm biến áp III 28/09/2028
40 Họ tên: Nguyễn Đình Tuấn
Ngày sinh: 24/05/1988
Thẻ căn cước: 066******183
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DAL-00175331 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình đường dây và trạm biến áp III 28/09/2028
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn