Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
21 Họ tên: NGUYỄN THỊ NGỌC TUYẾT
Ngày sinh: 01/01/1982
Thẻ căn cước: 089******617
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
ANG-00154169 Thiết kế cấp, thoát nước công trình III 19/09/2027
ANG-00154169 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng - Nhà công nghiệp; HTKT (cấp, thoát nước) III 19/09/2027
22 Họ tên: NGUYỄN TRẦN QUÂN
Ngày sinh: 01/10/1997
Thẻ căn cước: 087******110
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật điện - điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
ANG-00154168 Giám sát lắp đặt thiết bị điện vào công trình III 19/09/2027
23 Họ tên: NGUYỄN TRẦN ANH THOẠI
Ngày sinh: 01/02/1995
CMND: 352***133
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ môi trường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
ANG-00154167 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông; HTKT III 19/09/2027
ANG-00154167 Định giá xây dựng III 19/09/2027
24 Họ tên: Phạm Nhật Anh
Ngày sinh: 05/11/1992
CMND: 365***429
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00154166 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 09/08/2027
25 Họ tên: Phan Thanh Phong
Ngày sinh: 25/08/1993
Thẻ căn cước: 052******443
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00154165 Quản lý dự án II 09/08/2027
CTN-00154165 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 09/08/2027
26 Họ tên: Châu Đức Hải
Ngày sinh: 23/01/1986
CMND: 205***746
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật nhiệt điện lạnh
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00154164 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II 09/08/2027
CTN-00154164 Thiết kế cơ - điện công trình II 09/08/2027
27 Họ tên: Đặng Thái Hoàng
Ngày sinh: 21/06/1989
Thẻ căn cước: 080******443
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00154163 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 09/08/2027
28 Họ tên: Nguyễn Trường Phúc
Ngày sinh: 21/11/1991
Thẻ căn cước: 052******956
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cơ điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00154162 Thiết kế cơ - điện công trình II 09/08/2027
CTN-00154162 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II 09/08/2027
29 Họ tên: Khương Hữu Trường Bình
Ngày sinh: 06/08/1975
Thẻ căn cước: 079******369
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00154161 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 09/08/2027
30 Họ tên: Nguyễn Minh Đức
Ngày sinh: 07/04/1983
Thẻ căn cước: 079******267
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00154160 Định giá xây dựng II 09/08/2027
31 Họ tên: Lê Văn Hà
Ngày sinh: 03/08/1986
CMND: 186***010
Trình độ chuyên môn: Trung cấp Xây dựng công nghiệp và dân dụng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00154159 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 09/08/2027
32 Họ tên: Nguyễn Đình Khang
Ngày sinh: 18/08/1993
Thẻ căn cước: 066******522
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật nhiệt - lạnh
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00154158 Thiết kế cơ - điện công trình II 09/08/2027
CTN-00154158 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình III 09/08/2027
33 Họ tên: Lê Minh Hoàng
Ngày sinh: 02/01/1993
CMND: 341***196
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật nhiệt - lạnh
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00154157 Thiết kế cơ - điện công trình II 09/08/2027
CTN-00154157 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình III 09/08/2027
34 Họ tên: Mai Văn Duy
Ngày sinh: 26/06/1979
Thẻ căn cước: 036******878
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00154156 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 09/08/2027
35 Họ tên: Nguyễn Huỳnh Long
Ngày sinh: 06/01/1981
Thẻ căn cước: 092******171
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00154155 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 09/08/2027
36 Họ tên: Nguyễn Huỳnh Vĩnh Huy
Ngày sinh: 31/12/1972
CMND: 220***512
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng ngành xây dựng nông thôn
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00154154 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 09/08/2027
CTN-00154154 Định giá xây dựng II 09/08/2027
37 Họ tên: Phạm Thị Duyên Anh
Ngày sinh: 14/07/1989
Thẻ căn cước: 031******491
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Qui hoạch đô thị
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00154153 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 09/08/2027
38 Họ tên: Nguyễn Công Sở
Ngày sinh: 21/10/1987
Thẻ căn cước: 093******243
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00154152 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 09/08/2027
CTN-00154152 Định giá xây dựng III 09/08/2027
39 Họ tên: Nguyễn Quang Khởi
Ngày sinh: 12/01/1978
Thẻ căn cước: 034******832
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng ngành Sư phạm Kỹ thuật điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00154151 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình III 09/08/2027
40 Họ tên: Bùi Khắc Lợi
Ngày sinh: 20/04/1987
Thẻ căn cước: 070******661
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00154150 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 09/08/2027
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn