Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
21 Họ tên: Kanlaya Mr. Toonthit
Ngày sinh: 28/10/1979
Hộ chiếu: AB3753419
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật sản xuất
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00140802 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 06/05/2027
22 Họ tên: Suebsat Mr. Bhichai
Ngày sinh: 11/06/1978
Hộ chiếu: AB1832671
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật sản xuất
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00140801 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 06/05/2027
23 Họ tên: Nguyễn Tấn Thoại
Ngày sinh: 06/06/1990
CMND: 221273321
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00140800 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 06/05/2027
24 Họ tên: Nguyễn Minh Tâm
Ngày sinh: 15/10/1985
CMND: 331396513
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ Thuật Điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00140799 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 06/05/2027
25 Họ tên: Lê Khánh Tuyên
Ngày sinh: 22/08/1982
Thẻ căn cước: 051082010856
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00140798 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 06/05/2027
26 Họ tên: Đỗ Quang Huy
Ngày sinh: 15/02/1987
Thẻ căn cước: 077087009287
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00140797 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 06/05/2027
27 Họ tên: Nguyễn Hồng Hà
Ngày sinh: 21/10/1981
Thẻ căn cước: 051181000273
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng công trình thủy
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00140796 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông I 06/05/2027
28 Họ tên: Khương Duy Hiệp
Ngày sinh: 26/06/1986
Thẻ căn cước: 031086002313
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công trình thủy
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00140795 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông I 06/05/2027
29 Họ tên: Võ Quang Liêu
Ngày sinh: 08/07/1987
Thẻ căn cước: 049087000041
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Cảng & Công trình biển
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00140794 Thiết kế xây dựng công trình giao thông (Đường thủy nội địa - Hàng hải) I 06/05/2027
30 Họ tên: Lê Văn Kiên
Ngày sinh: 26/09/1988
Thẻ căn cước: 038088047549
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00140793 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 06/05/2027
31 Họ tên: Lê Quốc Tế
Ngày sinh: 12/01/1963
Thẻ căn cước: 001063016080
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư máy và thiết bị nhiệt và hạt nhân
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00140792 Thiết kế cơ - điện công trình I 06/05/2027
32 Họ tên: Tạ Ngọc Thành
Ngày sinh: 01/11/1985
CMND: 225283923
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng - công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00140791 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 06/05/2027
33 Họ tên: Nguyễn Quốc Tân
Ngày sinh: 30/04/1984
CMND: 331426061
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ - điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00140790 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 06/05/2027
34 Họ tên: Nguyễn Ngọc Duân
Ngày sinh: 10/04/1986
CMND: 240879387
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cơ kỹ thuật
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00140789 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 06/05/2027
35 Họ tên: Ngô Tinh Diện
Ngày sinh: 28/04/1978
Thẻ căn cước: 035078002161
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00140788 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 06/05/2027
36 Họ tên: Nguyễn Tấn Hưng
Ngày sinh: 22/11/1979
Thẻ căn cước: 056079012107
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí chế tạo
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00140787 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 06/05/2027
37 Họ tên: Trần Minh Tùng
Ngày sinh: 15/12/1977
Thẻ căn cước: 089077000074
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện - điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00140786 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 06/05/2027
38 Họ tên: Trần Quốc Bảo
Ngày sinh: 27/02/1987
Thẻ căn cước: 052087004402
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00140785 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 06/05/2027
39 Họ tên: Nguyễn Thiện Đạt
Ngày sinh: 07/09/1976
Thẻ căn cước: 035076004157
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00140784 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông I 06/05/2027
40 Họ tên: Hoàng Văn Mạnh
Ngày sinh: 11/04/1982
Thẻ căn cước: 034082013740
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00140783 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông I 06/05/2027
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn