Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
21 Họ tên: Hoàng Thị Phương
Ngày sinh: 25/10/1991
Thẻ căn cước: 036191006509
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
KTE-00122775 Định giá xây dựng III 18/10/2026
22 Họ tên: Kiều Văn Minh
Ngày sinh: 13/02/1995
CMND: 017438012
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
KTE-00122774 Định giá xây dựng III 18/10/2026
23 Họ tên: Nguyễn Thanh Quang
Ngày sinh: 05/12/1973
CMND: 013177252
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện tử - Viễn thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
KTE-00122773 Định giá xây dựng II 18/10/2026
24 Họ tên: Cao Văn Luân
Ngày sinh: 08/10/1990
CMND: 186996755
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật Điện tử - Truyền thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
KTE-00122772 Định giá xây dựng III 18/10/2026
25 Họ tên: Đặng Văn Giới
Ngày sinh: 19/05/1974
Thẻ căn cước: 001074012050
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ mội trường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
KTE-00122771 Định giá xây dựng II 18/10/2026
26 Họ tên: Lê Kim Hằng
Ngày sinh: 12/12/1987
Thẻ căn cước: 001187007029
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Quản lý xây dựng đô thị
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
KTE-00122770 Định giá xây dựng III 18/10/2026
27 Họ tên: Trịnh Minh Sơn
Ngày sinh: 12/07/1979
Thẻ căn cước: 035079001121
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ thông tin
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
KTE-00122769 Định giá xây dựng II 18/10/2026
28 Họ tên: Chu Đình Đức
Ngày sinh: 14/03/1977
CMND: 013326152
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điều khiển học kỹ thuật
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
KTE-00122768 Định giá xây dựng III 18/10/2026
29 Họ tên: Phan Thị Hoài Vân
Ngày sinh: 28/12/1991
Thẻ căn cước: 001191013376
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
KTE-00122767 Định giá xây dựng III 18/10/2026
30 Họ tên: Nguyễn Thị Vân Trang
Ngày sinh: 02/12/1992
Thẻ căn cước: 001192002460
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
KTE-00122766 Định giá xây dựng III 18/10/2026
31 Họ tên: Nguyễn Minh Tuấn
Ngày sinh: 16/07/1994
CMND: 013090322
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
KTE-00122765 Định giá xây dựng III 18/10/2026
32 Họ tên: Nguyễn Trung Hiếu
Ngày sinh: 28/10/1985
Thẻ căn cước: 008085000002
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế và Quản lý đô thị
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
KTE-00122764 Định giá xây dựng II 18/10/2026
33 Họ tên: Nguyễn Tấn Minh
Ngày sinh: 15/10/1988
Thẻ căn cước: 038088000157
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
KTE-00122763 Định giá xây dựng III 18/10/2026
KTE-00122763 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 18/10/2026
34 Họ tên: Nguyễn Trung Thành
Ngày sinh: 08/09/1989
Thẻ căn cước: 042089012598
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
KTE-00122762 Định giá xây dựng II 18/10/2026
35 Họ tên: Đồng Đạo Tùng
Ngày sinh: 24/05/1990
Thẻ căn cước: 001090001985
Trình độ chuyên môn: KS Kỹ thuật CTXD
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
LCA-00122730 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 15/10/2026
36 Họ tên: Phan Thế Anh
Ngày sinh: 10/08/1994
CMND: 063404305
Trình độ chuyên môn: KS. Xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
LCA-00122729 Giám sát công trình NN&PTNT III 15/10/2026
LCA-00122729 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 15/10/2026
37 Họ tên: Nguyễn Văn Lân
Ngày sinh: 14/08/1992
CMND: 163204782
Trình độ chuyên môn: KS. XDDD&CN
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
LCA-00122728 Giám sát công trình NN&PTNT III 15/10/2026
38 Họ tên: Nguyễn Thư Viện
Ngày sinh: 05/07/1973
Thẻ căn cước: 030073019098
Trình độ chuyên môn: KS Tự động hóa xí nghiệp CN
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
LCA-00122727 Giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình III 15/10/2026
39 Họ tên: Nguyễn Thế Quyền
Ngày sinh: 01/03/1981
CMND: 063051413
Trình độ chuyên môn: KS Hệ thống điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
LCA-00122726 Giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình II 15/10/2026
40 Họ tên: Trần Mạnh Hùng
Ngày sinh: 06/02/1992
CMND: 063370454
Trình độ chuyên môn: KS Hệ thống điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
LCA-00122725 Giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình II 15/10/2026
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn