Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
21 Họ tên: Đỗ Thái Thọ
Ngày sinh: 24/06/1981
CMND: 211745974
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNI-00083648 Thiết kế Quy hoạch xây dựng II 16/01/2025
22 Họ tên: Hoàng Thanh Tùng
Ngày sinh: 13/09/1990
CMND: 101030046
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNI-00083647 Thiết kế Kiến trúc công trình III 16/01/2025
QNI-00083647 Thiết kế Quy hoạch xây dựng III 16/01/2025
23 Họ tên: Nguyễn Huy Trúc
Ngày sinh: 19/10/1987
CMND: 100977419
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNI-00083646 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 16/01/2025
QNI-00083646 Giám sát công trình NN&PTNT III 16/01/2025
24 Họ tên: Nguyễn Tuấn Duy
Ngày sinh: 09/08/1994
CMND: 101168899
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Quản lý xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNI-00083645 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 16/01/2025
QNI-00083645 Giám sát công trình NN&PTNT III 16/01/2025
25 Họ tên: Nguyễn Ngọc Tuấn
Ngày sinh: 25/10/1982
Thẻ căn cước: 033082002230
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cơ điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNI-00083644 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình III 16/01/2025
26 Họ tên: Nguyễn Mạnh Hùng
Ngày sinh: 23/11/1977
Thẻ căn cước: 031077005104
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cấp thoát nước
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNI-00083643 Thiết kế Cấp thoát nước III 16/01/2025
QNI-00083643 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 16/01/2025
27 Họ tên: Đoàn Việt Anh
Ngày sinh: 13/06/1993
CMND: 101168909
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Công nghệ kỹ thuật Trắc địa
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNI-00083642 Khảo sát Địa hình III 16/01/2025
28 Họ tên: Tô Việt Hiên
Ngày sinh: 18/02/1992
CMND: 101135407
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Công nghệ kỹ thuật Trắc địa
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNI-00083641 Khảo sát Địa hình III 16/01/2025
29 Họ tên: Lê Minh Đức
Ngày sinh: 29/01/1981
CMND: 101228535
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNI-00083640 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 16/01/2025
30 Họ tên: Phùng Tùng Linh
Ngày sinh: 08/10/1987
CMND: 100915014
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNI-00083639 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 16/01/2025
31 Họ tên: Nguyễn Thế Đức
Ngày sinh: 25/06/1987
Thẻ căn cước: 026087005328
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cấp thoát nước
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNI-00083638 Thiết kế Cấp thoát nước III 16/01/2025
32 Họ tên: Phạm Tuyết Dung
Ngày sinh: 08/09/1982
CMND: 100772043
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNI-00083637 Định giá xây dựng III 16/01/2025
33 Họ tên: Lại Thị Lập
Ngày sinh: 25/12/1982
CMND: 100783622
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế - Quản trị DN
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNI-00083636 Định giá xây dựng III 16/01/2025
34 Họ tên: Nguyễn Thế Hưng
Ngày sinh: 08/07/1981
CMND: 100767483
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cấp thoát nước
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNI-00083635 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 16/01/2025
QNI-00083635 Quản lý dự án III 16/01/2025
35 Họ tên: Giang Duy Phúc
Ngày sinh: 23/01/1989
CMND: 100989441
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật môi trường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNI-00083634 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 16/01/2025
36 Họ tên: Trần Văn Dơn
Ngày sinh: 09/08/1991
Thẻ căn cước: 022091002247
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cấp thoát nước
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNI-00083633 Thiết kế Cấp thoát nước III 16/01/2025
QNI-00083633 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 16/01/2025
37 Họ tên: Vũ Mạnh Hà
Ngày sinh: 10/04/1981
CMND: 100713405
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cấp thoát nước
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNI-00083632 Thiết kế Cấp thoát nước III 16/01/2025
QNI-00083632 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình III 16/01/2025
38 Họ tên: Vũ Thanh Trung
Ngày sinh: 21/12/1981
Thẻ căn cước: 030081007975
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cấp thoát nước
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNI-00083631 Thiết kế Cấp thoát nước III 16/01/2025
39 Họ tên: Nguyễn Văn Tuyến
Ngày sinh: 10/04/1974
CMND: 100657348
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cấp thoát nước
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNI-00083630 Thiết kế Cấp thoát nước III 16/01/2025
QNI-00083630 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 16/01/2025
40 Họ tên: Bùi Văn Tình
Ngày sinh: 25/04/1988
CMND: 100982089
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNI-00083629 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 16/01/2025
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn