Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
21 Họ tên: Nguyễn Minh Tú
Ngày sinh: 10/09/1987
CMND: 113292917
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00117054 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 05/04/2026
22 Họ tên: Nguyễn Văn Trọng
Ngày sinh: 28/03/1994
Thẻ căn cước: 001094008255
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hệ thống điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00117053 Thiết kế Cơ - Điện công trình III 05/04/2026
HTV-00117053 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình III 05/04/2026
23 Họ tên: Ngô Xuân Vượng
Ngày sinh: 03/10/1988
Thẻ căn cước: 036088001635
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00117052 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp II 05/04/2026
HTV-00117052 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 05/04/2026
24 Họ tên: Đặng Hải Anh
Ngày sinh: 26/01/1993
Thẻ căn cước: 001093026006
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hệ thống điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00117051 Định giá xây dựng III 05/04/2026
HTV-00117051 Thiết kế Cơ - Điện công trình II 05/04/2026
25 Họ tên: Đặng Quốc Hiệu
Ngày sinh: 06/06/1991
Thẻ căn cước: 036091008348
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00117050 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp II 05/04/2026
HTV-00117050 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 05/04/2026
26 Họ tên: Đinh Việt Hà
Ngày sinh: 14/01/1989
CMND: 151711645
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng Cầu - Đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00117049 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp II 05/04/2026
HTV-00117049 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 05/04/2026
27 Họ tên: Đặng Thị Tâm
Ngày sinh: 20/10/1992
CMND: 163136955
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00117048 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp II 05/04/2026
HTV-00117048 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 05/04/2026
28 Họ tên: Nguyễn Văn Khánh
Ngày sinh: 06/05/1991
Thẻ căn cước: 001091014735
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00117047 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp II 05/04/2026
HTV-00117047 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 05/04/2026
29 Họ tên: Trần Kim Tuyến
Ngày sinh: 07/08/1991
CMND: 112495979
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00117046 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp II 05/04/2026
HTV-00117046 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 05/04/2026
30 Họ tên: Phan Văn Dũng
Ngày sinh: 01/01/1994
CMND: 363781074
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CAT-00116998 Thiết kế kết cấu công trình. III 06/04/2026
CAT-00116998 Giám sát công tác xây dựng công trình: Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật. III 06/04/2026
31 Họ tên: Trần Hoàng Trân
Ngày sinh: 24/03/1996
CMND: 381828490
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CAT-00116997 Thiết kế kết cấu công trình. III 06/04/2026
CAT-00116997 Giám sát công tác xây dựng công trình: Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật. III 06/04/2026
32 Họ tên: Phan Hồng Quí
Ngày sinh: 07/03/1994
CMND: 362384477
Trình độ chuyên môn: CĐ công nghệ kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CAT-00116996 Giám sát công tác xây dựng công trình: Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật. III 06/04/2026
33 Họ tên: Vũ Văn Luân
Ngày sinh: 06/02/1993
CMND: 371533641
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CAT-00116995 Giám sát công tác xây dựng công trình: Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật. III 06/04/2026
34 Họ tên: Nguyễn Quốc Thịnh
Ngày sinh: 19/11/1977
Thẻ căn cước: 092077000633
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CAT-00116994 Giám sát công tác xây dựng công trình: Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật. III 06/04/2026
35 Họ tên: Lê Nhân Tông
Ngày sinh: 07/09/1994
CMND: 341753491
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CAT-00116993 Giám sát công tác xây dựng công trình: Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật. III 06/04/2026
36 Họ tên: Phạm Anh Tuấn
Ngày sinh: 10/02/1984
CMND: 182443862
Trình độ chuyên môn: KS XD DD&CN
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DON-00116992 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng - Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 05/04/2026
37 Họ tên: Võ Đại Minh Hoàng
Ngày sinh: 01/10/1979
CMND: 271231241
Trình độ chuyên môn: KS XD DD&CN
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DON-00116991 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng - Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 05/04/2026
38 Họ tên: Nguyễn Hải Thịnh
Ngày sinh: 30/03/1993
Thẻ căn cước: 034093001755
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NAD-00116970 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp (nhà xưởng); HTKT (thoát nước) III 31/03/2026
NAD-00116970 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông (đường bộ) III 31/03/2026
39 Họ tên: Trần Hồng Cương
Ngày sinh: 04/09/1990
Thẻ căn cước: 037090004555
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật trắc địa - bản đồ
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NAD-00116969 Khảo sát địa hình công trình III 31/03/2026
40 Họ tên: Phan Minh Lộc
Ngày sinh: 21/12/1993
Thẻ căn cước: 001093012601
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NAD-00116968 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp (nhà xưởng) III 31/03/2026
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn