Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
21 Họ tên: Vũ Anh Tuấn
Ngày sinh: 31/12/1995
CMND: 040452031
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DIB-00121280 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp III 30/07/2026
22 Họ tên: Nguyễn Văn Khôi
Ngày sinh: 05/03/1982
CMND: 172386154
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DIB-00121279 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng II 30/07/2026
23 Họ tên: Nguyễn Thị Phương Thảo
Ngày sinh: 15/08/1994
Thẻ căn cước: 011194000876
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DIB-00121278 Định giá xây dựng III 30/07/2026
24 Họ tên: Lê Văn Trường
Ngày sinh: 04/08/1994
Thẻ căn cước: 033094004733
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DIB-00121277 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp III 30/07/2026
25 Họ tên: Ngô Minh Đức
Ngày sinh: 10/12/1992
CMND: 040436811
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DIB-00121276 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp III 30/07/2026
26 Họ tên: Nguyễn Minh Hiếu
Ngày sinh: 09/02/1995
CMND: 152085929
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DIB-00121275 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng III 30/07/2026
27 Họ tên: Mai Quý Tính
Ngày sinh: 02/10/1987
Thẻ căn cước: 034087004178
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DIB-00121274 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng III 30/07/2026
DIB-00121274 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình III 30/07/2026
28 Họ tên: Đỗ Văn Nhân
Ngày sinh: 05/12/1989
CMND: 040830559
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng công nghệ kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DIB-00121273 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp III 30/07/2026
29 Họ tên: Phạm Ngọc Tiến
Ngày sinh: 15/12/1989
Thẻ căn cước: 011089002296
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DIB-00121272 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụngvà Hạ tầng kỹ thuật III 30/07/2026
30 Họ tên: Vũ Hồng Dân
Ngày sinh: 01/04/1980
Thẻ căn cước: 026080006092
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DIB-00121271 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông III 30/07/2026
31 Họ tên: Lò Văn Thoại
Ngày sinh: 07/08/1994
CMND: 040469335
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DIB-00121270 Khảo sát địa chất công trình III 30/07/2026
DIB-00121270 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp III 30/07/2026
32 Họ tên: Bùi Anh Sơn
Ngày sinh: 20/01/1981
CMND: 040258396
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DIB-00121269 Khảo sát địa hình II 30/07/2026
DIB-00121269 Thiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộ II 30/07/2026
33 Họ tên: Hà Thị Giang
Ngày sinh: 20/04/1987
Thẻ căn cước: 011187000857
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật tài nguyên nước
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DIB-00121268 Thiết kế xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều) III 30/07/2026
34 Họ tên: Lê Thống Nhất
Ngày sinh: 07/04/1976
Hộ chiếu: 03576004518
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DIB-00121267 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng III 30/07/2026
35 Họ tên: Đặng Xuân Hiển
Ngày sinh: 05/06/1995
CMND: 040727665
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng công nghệ kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DIB-00121266 Định giá xây dựng III 30/07/2026
36 Họ tên: Nguyễn Văn Bản
Ngày sinh: 29/03/1989
Thẻ căn cước: 036089013697
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DIB-00121265 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp III 30/07/2026
DIB-00121265 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng III 30/07/2026
37 Họ tên: Nguyễn Tiến Hoàn
Ngày sinh: 13/10/1960
Thẻ căn cước: 036060010362
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng DD&CN
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DIB-00121264 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng III 30/07/2026
DIB-00121264 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp III 30/07/2026
38 Họ tên: Lò Văn Phương
Ngày sinh: 08/11/1993
CMND: 040458891
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DIB-00121263 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng III 30/07/2026
DIB-00121263 Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều) III 30/07/2026
39 Họ tên: Phạm Đức Mạnh
Ngày sinh: 26/03/1995
Thẻ căn cước: 011035000489
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cấp thoát nước
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DIB-00121262 Thiết kế cấp - thoát nước công trình III 30/07/2026
DIB-00121262 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng III 30/07/2026
40 Họ tên: Nguyễn Thành Luân
Ngày sinh: 09/10/1990
Thẻ căn cước: 040090003269
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DIB-00121261 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp III 30/07/2026
DIB-00121261 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình III 30/07/2026
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn