Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
21 Họ tên: TRẦN NHẬT NGUYÊN
Ngày sinh: 17/03/1985
CMND: 264271437
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Thủy lợi – Thủy điện – Cấp thoát nước
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00087125 Thiết kế cấp - thoát nước công trình II 30/03/2025
HTV-00087125 Định giá xây dựng III 30/03/2025
22 Họ tên: Biền Văn Thành
Ngày sinh: 10/03/1987
Thẻ căn cước: 044087003040
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00087124 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 30/03/2025
23 Họ tên: CAO TRƯỜNG MINH
Ngày sinh: 28/12/1982
CMND: 023751120
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00087123 Thiết kế kiến trúc công trình II 30/03/2025
HTV-00087123 Thiết kế quy hoạch xây dựng II 30/03/2025
24 Họ tên: PHẠM TRẦN TUYẾT MAI
Ngày sinh: 02/11/1983
CMND: 025334341
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00087122 Thiết kế kiến trúc công trình II 30/03/2025
25 Họ tên: ĐẶNG HỒNG QUÂN
Ngày sinh: 15/07/1991
CMND: 183779656
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00087121 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 30/03/2025
26 Họ tên: BÙI VIỆT NHẬT
Ngày sinh: 20/03/1991
CMND: 197273757
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện – điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00087120 Thiết kế cơ - điện công trình III 30/03/2025
HTV-00087120 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình III 30/03/2025
27 Họ tên: NGUYỄN ĐỨC ANH
Ngày sinh: 10/12/1993
CMND: 174245737
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Vật liệu và cấu kiện xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00087119 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 30/03/2025
28 Họ tên: NGUYỄN NGỌC THÀNH
Ngày sinh: 02/12/1993
CMND: 241398603
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00087118 Thiết kế kiến trúc công trình III 30/03/2025
29 Họ tên: NGUYỄN SÁU
Ngày sinh: 01/02/1972
Thẻ căn cước: 051072000209
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện khí hóa & cung cấp điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00087117 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II 30/03/2025
30 Họ tên: LÊ XUÂN HUY
Ngày sinh: 21/10/1984
Thẻ căn cước: 038084001216
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng cầu - đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00087116 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 30/03/2025
31 Họ tên: Phùng Duy Hà
Ngày sinh: 08/08/1988
CMND: 271828000
Trình độ chuyên môn: Cử nhân vật lý học
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00087115 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình III 30/03/2025
32 Họ tên: Phạm Quốc Việt
Ngày sinh: 01/10/1990
CMND: 163082257
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật hạt nhân
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00087114 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình III 30/03/2025
33 Họ tên: Nguyễn Duy Khương
Ngày sinh: 13/04/1989
CMND: 215049663
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu - đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00087113 Thiết kế xây dựng công trình giao thông II 30/03/2025
34 Họ tên: Trần Nguyên Hiếu
Ngày sinh: 06/06/1984
CMND: 025355340
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00087112 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông II 30/03/2025
35 Họ tên: Hoàng Văn Lục
Ngày sinh: 09/01/1986
Thẻ căn cước: 038086014005
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00087111 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp II 30/03/2025
36 Họ tên: Phan Văn Mừng
Ngày sinh: 19/11/1978
CMND: 271378212
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00087110 Định giá xây dựng II 30/03/2025
HTV-00087110 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp II 30/03/2025
37 Họ tên: Nguyễn Văn Linh
Ngày sinh: 13/07/1991
CMND: 197274015
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00087109 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 30/03/2025
38 Họ tên: Trương Quang Lưu
Ngày sinh: 28/03/1994
CMND: 212711146
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00087108 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 30/03/2025
39 Họ tên: Lê Hoài Diễn
Ngày sinh: 08/12/1989
CMND: 312055187
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00087107 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 30/03/2025
40 Họ tên: Nguyễn Hữu Ngọc Bảo
Ngày sinh: 19/05/1975
CMND: 025668661
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00087106 Thiết kế kiến trúc công trình II 30/03/2025
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn