Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
43501 Họ tên: NGUYỄN ĐỨC HỮU
Ngày sinh: 18/08/1979
CMND: 211563740
Trình độ chuyên môn: KS điện kỹ thuật
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00003383 Thiết kế điện - cơ điện công trình I 28/08/2023
BXD-00003383 Thiết kế quy hoạch xây dựng (HTKT, điện và thông tin liên lạc) I 12/06/2022
43502 Họ tên: NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG
Ngày sinh: 16/06/1979
CMND: 025410156
Trình độ chuyên môn: KS đô thị - ngành Cấp thoát nước
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00003382 Thiết kế quy hoạch xây dựng (HTKT và cấp thoát nước công trình) I 12/06/2022
43503 Họ tên: Nguyễn Văn Học
Ngày sinh: 20/03/1977
CMND: 025701471
Trình độ chuyên môn: KS địa chất dầu khí
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00003381 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp III 09/04/2024
HTV-00003381 Khảo sát địa hình III 09/04/2024
43504 Họ tên: NGUYỄN THÚC HOÀNG
Ngày sinh: 26/07/1954
CMND: 020109156
Trình độ chuyên môn: KS xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00003380 Thiết kế cấp - thoát nước công trình xây dựng I 12/06/2022
43505 Họ tên: TĂNG THÀNH HIẾU
Ngày sinh: 20/07/1973
CMND: 024699240
Trình độ chuyên môn: KS xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00003379 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 12/06/2022
43506 Họ tên: ĐOÀN NGỌC HIỆP
Ngày sinh: 30/04/1975
CMND: 022841783
Trình độ chuyên môn: Ths kiến trúc
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00003378 Thiết kế kiến trúc công trình I 12/06/2022
BXD-00003378 Thiết kế quy hoạch xây dựng I 12/06/2022
43507 Họ tên: PHẠM MAI HẰNG
Ngày sinh: 23/12/1985
Thẻ căn cước: 079185006336
Trình độ chuyên môn: KS công nghệ điện tử tự động
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00003377 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình I 12/06/2022
43508 Họ tên: BÙI THỊ HỒNG HẠNH
Ngày sinh: 02/01/1977
CMND: 025227058
Trình độ chuyên môn: KS Cấp thoát nước
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00003376 Định giá xây dựng I 12/06/2022
BXD-00003376 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình I 12/06/2022
43509 Họ tên: NGUYỄN BẠCH KHÁNH GIANG
Ngày sinh: 18/01/1972
CMND: 023326734
Trình độ chuyên môn: KTS
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00003375 Thiết kế kiến trúc công trình I 12/06/2022
BXD-00003375 Thiết kế quy hoạch xây dựng I 12/06/2022
43510 Họ tên: BÙI XUÂN ĐẢM
Ngày sinh: 27/02/1970
CMND: 024638621
Trình độ chuyên môn: KS xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00003374 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 12/06/2022
43511 Họ tên: MAI VĂN DUY
Ngày sinh: 10/10/1978
CMND: 212047313
Trình độ chuyên môn: KS xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00003373 Định giá xây dựng III 18/10/2024
HTV-00003373 Quản lý dự án II 18/10/2024
43512 Họ tên: NGUYỄN HÀ CƯƠNG
Ngày sinh: 14/12/1972
CMND: 022856705
Trình độ chuyên môn: Ths kiến trúc
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00003372 Thiết kế kiến trúc công trình I 12/06/2022
BXD-00003372 Thiết kế quy hoạch xây dựng I 12/06/2022
43513 Họ tên: HỒ ĐÌNH CHIÊU
Ngày sinh: 28/03/1972
CMND: 022258466
Trình độ chuyên môn: Ths kiến trúc
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00003371 Thiết kế kiến trúc công trình I 12/06/2022
BXD-00003371 Thiết kế quy hoạch xây dựng I 12/06/2022
43514 Họ tên: Nguyễn Chí
Ngày sinh: 11/05/1965
CMND: 220591718
Trình độ chuyên môn: KS xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00003370 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng I 15/09/2023
HTV-00003370 Định giá Xây dựng II 30/03/2025
43515 Họ tên: ĐẶNG MINH CHẨM
Ngày sinh: 03/01/1978
CMND: 211640645
Trình độ chuyên môn: KS Kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00003369 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng I 14/09/2023
BXD-00003369 Định giá xây dựng II 12/06/2022
43516 Họ tên: VÕ THÀNH BIÊN
Ngày sinh: 25/09/1977
CMND: 022949044
Trình độ chuyên môn: KS Kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00003368 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp I 12/06/2022
43517 Họ tên: TRỊNH DUY ANH
Ngày sinh: 08/06/1954
CMND: 020071890
Trình độ chuyên môn: TS Kiến trúc (KTS, PGS kiến trúc)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00003367 Thiết kế kiến trúc công trình I 12/06/2022
BXD-00003367 Thiết kế quy hoạch xây dựng I 12/06/2022
43518 Họ tên: TIÊU THỊ A
Ngày sinh: 05/03/1955
CMND: 020137223
Trình độ chuyên môn: KS xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00003366 Thiết kế kết cấu công trình I 12/06/2022
43519 Họ tên: NGUYỄN THỊ YẾN
Ngày sinh: 12/07/1983
Hộ chiếu: B1835854
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kiến trúc / Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00003365 Thiết kế kiến trúc công trình I 12/06/2022
43520 Họ tên: ĐẶNG VĂN QUỐC
Ngày sinh: 25/10/1979
CMND: 245445687
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kiến trúc / Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00003364 Thiết kế kiến trúc công trình I 12/06/2022
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn