Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
49241 Họ tên: Võ Thanh Bình
Ngày sinh: 18/04/1978
CMND: 206316293
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng Cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00002092 giám sát công tác xây dựng công trình giao thông cầu I 19/05/2022
BXD-00002092 giám sát công tác xây dựng công trình đường bộ I 19/05/2022
49242 Họ tên: Trịnh Châu Sa
Ngày sinh: 02/11/1985
CMND: 201798959
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng Cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00002091 giám sát công tác xây dựng công trình giao thông cầu II 19/05/2022
BXD-00002091 giám sát công tác xây dựng công trình đường bộ I 19/05/2022
49243 Họ tên: Nguyễn Tấn Hải
Ngày sinh: 23/03/1981
CMND: 201451743
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng Cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00002090 giám sát công tác xây dựng công trình đường bộ I 19/05/2022
49244 Họ tên: Nguyễn Lương Hoàng
Ngày sinh: 25/11/1984
CMND: 191513192
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng Cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00002089 giám sát công tác xây dựng công trình giao thông cầu II 19/05/2022
BXD-00002089 giám sát công tác xây dựng công trình đường bộ I 19/05/2022
49245 Họ tên: Nguyễn Văn Hiển
Ngày sinh: 15/04/1972
CMND: 201712500
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng Cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00002088 giám sát công tác xây dựng công trình giao thông cầu I 19/05/2022
BXD-00002088 giám sát công tác xây dựng công trình đường bộ I 19/05/2022
49246 Họ tên: Trần Thị Linh Yến
Ngày sinh: 03/08/1983
CMND: 201495011
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng Cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00002087 giám sát công tác xây dựng công trình giao thông cầu I 19/05/2022
BXD-00002087 giám sát công tác xây dựng công trình đường bộ I 19/05/2022
49247 Họ tên: Huỳnh Tấn Cao
Ngày sinh: 05/11/1982
CMND: 201784107
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng Cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00002086 giám sát công tác xây dựng công trình giao thông cầu II 19/05/2022
BXD-00002086 giám sát công tác xây dựng công trình đường bộ I 19/05/2022
49248 Họ tên: Trần Đăng Ninh
Ngày sinh: 12/02/1971
CMND: 201751597
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kỹ thuật xây dựng công trình giao thông - đường ô tôt và đường phố - kỹ sư Xây dựng cầu hầm
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00002085 Thiết kế Công trình GT đường bộ I 19/05/2022
BXD-00002085 thiết kế công trình giao thông Cầu I 19/05/2022
49249 Họ tên: Đào Duy Phúc
Ngày sinh: 01/01/1978
CMND: 201648719
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kỹ thuật - Đường ô tô và Thành phố
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00002084 giám sát công tác xây dựng công trình giao thông cầu II 19/05/2022
BXD-00002084 giám sát công tác xây dựng công trình đường bộ I 19/05/2022
49250 Họ tên: Nguyến Tiến Dũng
Ngày sinh: 10/10/1972
CMND: 201651834
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng Cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00002083 giám sát công tác xây dựng công trình giao thông cầu I 19/05/2022
BXD-00002083 giám sát công tác xây dựng công trình đường bộ I 19/05/2022
49251 Họ tên: Nguyễn Bá Định
Ngày sinh: 25/03/1984
CMND: 201751585
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng Cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00002082 giám sát công tác xây dựng công trình giao thông cầu II 19/05/2022
BXD-00002082 giám sát công tác xây dựng công trình đường bộ I 19/05/2022
49252 Họ tên: Phan Văn Huy
Ngày sinh: 28/08/1982
CMND: 191482449
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kỹ thuật xây dựng công trình giao thông - Xây dựng cầu hầm
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00002081 Định giá xây dựng III 13/01/2025
BXD-00002081 Kiểm định xây dựng công trình Giao thông (Cầu) I 14/09/2023
49253 Họ tên: Đặng Đình Hùng
Ngày sinh: 21/08/1977
CMND: 201639598
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng Cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00002080 giám sát công tác xây dựng công trình giao thông cầu I 19/05/2022
BXD-00002080 giám sát công tác xây dựng công trình đường bộ I 19/05/2022
49254 Họ tên: Hoàng Minh Ngọc
Ngày sinh: 02/02/1970
CMND: 201656986
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng Cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00002079 giám sát công tác xây dựng công trình giao thông cầu I 19/05/2022
BXD-00002079 giám sát công tác xây dựng công trình đường bộ I 19/05/2022
49255 Họ tên: Đặng Thiên Bình
Ngày sinh: 02/01/1975
CMND: 201349395
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng Cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00002076 giám sát công tác xây dựng công trình giao thông cầu I 19/05/2022
BXD-00002076 giám sát công tác xây dựng công trình đường bộ I 19/05/2022
49256 Họ tên: Phạm Trương Kỳ Quan
Ngày sinh: 02/06/1977
CMND: 201328569
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng Cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00002075 giám sát công tác xây dựng công trình đường bộ I 19/05/2022
49257 Họ tên: Nguyễn Mậu Hoàng Vũ
Ngày sinh: 28/08/1974
CMND: 201183767
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kỹ thuật xây dựng công trình giao thông - Xây dựng cầu hầm
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00002071 Thiết kế công trình giao thông Cầu II 19/05/2022
BXD-00002071 Thiết kế Công trình GT đường bộ I 19/05/2022
49258 Họ tên: Vũ Thế Dũng
Ngày sinh: 21/08/1974
CMND: 201203382
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng Dân dụng và CN
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00002070 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp I 19/05/2022
BXD-00002070 thiết kế công trìnhKết cấu công trình DD&CN II 19/05/2022
49259 Họ tên: Võ Quốc Tuấn
Ngày sinh: 05/05/1971
CMND: 194265070
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư XDCT
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00002069 giám sát công tác xây dựng công trình giao thông cầu I 19/05/2022
BXD-00002069 giám sát công tác xây dựng công trình đường bộ I 19/05/2022
49260 Họ tên: Võ Đại Hùng
Ngày sinh: 03/02/1983
CMND: 201699468
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00002068 Thiết kế Kiến trúc công trình I 19/05/2022
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn