Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
41 Họ tên: Trần Đình Vũ
Ngày sinh: 15/06/1995
Thẻ căn cước: 066******729
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư ngành kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (xây dựng đường bộ)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DAL-00175335 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông đường bộ III 28/09/2028
42 Họ tên: Vũ Công Phụ
Ngày sinh: 15/03/1955
Thẻ căn cước: 035******776
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng thủy lợi
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DAL-00175334 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi) III 28/09/2028
43 Họ tên: Võ Thanh Ngàn
Ngày sinh: 22/06/1984
Thẻ căn cước: 054******937
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng công nghệ kỹ thuật điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DAL-00175333 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình đường dây và trạm biến áp III 28/09/2028
44 Họ tên: Trần Thái Thành
Ngày sinh: 20/01/1984
Thẻ căn cước: 066******430
Trình độ chuyên môn: Trung cấp xây dựng dân dụng & công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DAL-00175332 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình đường dây và trạm biến áp III 28/09/2028
45 Họ tên: Nguyễn Đình Tuấn
Ngày sinh: 24/05/1988
Thẻ căn cước: 066******183
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DAL-00175331 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình đường dây và trạm biến áp III 28/09/2028
46 Họ tên: Đinh Quang Hiền
Ngày sinh: 17/01/1997
Thẻ căn cước: 066******293
Trình độ chuyên môn: Cử nhân công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DAL-00175330 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình đường dây và trạm biến áp III 28/09/2028
47 Họ tên: Đinh Công Hiếu
Ngày sinh: 16/06/1995
Thẻ căn cước: 067******274
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư ngành công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DAL-00175329 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình đường dây và trạm biến áp III 28/09/2028
48 Họ tên: Phan Xuân Uy
Ngày sinh: 01/05/1982
Thẻ căn cước: 046******499
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện ngành hệ thống điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DAL-00175328 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình - Giám sát công tác lắp đặt thiết bị điện vào công trình chiếu sáng công cộng III 28/09/2028
49 Họ tên: Trần Xuân Hậu
Ngày sinh: 11/02/1989
Thẻ căn cước: 060******596
Trình độ chuyên môn: KS xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BIT-00175318 Quản lý dự án đầu tư xây dựng - Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông II 27/09/2028
50 Họ tên: Nguyễn Quốc Bình
Ngày sinh: 01/01/1975
Thẻ căn cước: 056******854
Trình độ chuyên môn: KS DD&CN
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BIT-00175317 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp nhẹ II 27/09/2028
51 Họ tên: Đặng Đình Hoàng
Ngày sinh: 20/04/1982
Thẻ căn cước: 042******430
Trình độ chuyên môn: Cử nhân địa chất
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BIT-00175316 Khảo sát xây dựng - Khảo sát địa chất công trình III 27/09/2028
52 Họ tên: DƯƠNG QUÝ HẢI
Ngày sinh: 03/04/1953
Thẻ căn cước: 001******069
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THN-00174780 Khảo sát xây dựng - Khảo sát Địa hình III 26/09/2028
THN-00174780 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộ II 26/09/2028
53 Họ tên: Trương Ngọc Anh
Ngày sinh: 21/04/1994
Thẻ căn cước: 037******392
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CAT-00174779 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 26/09/2028
54 Họ tên: Ngô Hoàng Vinh
Ngày sinh: 16/08/1993
Thẻ căn cước: 086******528
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CAT-00174778 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông III 26/09/2028
55 Họ tên: Phạm Anh Duy
Ngày sinh: 16/06/1994
Thẻ căn cước: 086******040
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CAT-00174777 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông III 26/09/2028
56 Họ tên: Trần Hoàng Trúc
Ngày sinh: 16/08/1995
Thẻ căn cước: 091******954
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CAT-00174776 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 26/09/2028
57 Họ tên: Phạm Phi Long
Ngày sinh: 20/11/1994
Thẻ căn cước: 096******847
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CAT-00174774 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 26/09/2028
CAT-00174774 Khảo sát xây dựng - Khảo sát địa hình III 26/09/2028
58 Họ tên: Trương Nguyễn Hoàng Thịnh
Ngày sinh: 17/07/1994
Thẻ căn cước: 094******893
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CAT-00174772 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 26/09/2028
59 Họ tên: Bành Ngọc Đăng Khiêm
Ngày sinh: 09/06/1989
Thẻ căn cước: 092******784
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CAT-00174771 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế kết cấu công trình III 26/09/2028
CAT-00174771 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 26/09/2028
60 Họ tên: Lê Tuấn Phi
Ngày sinh: 08/08/1995
Thẻ căn cước: 092******530
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật điện, điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00174746 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế cơ - điện công trình III 26/09/2028
HTV-00174746 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình - Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình III 26/09/2028
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn