Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
41 Họ tên: Cao Ngọc Đính
Ngày sinh: 15/08/1973
CMND: 011672705
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00078032 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông II 13/11/2024
HTV-00078032 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 13/11/2024
42 Họ tên: Trịnh Thanh Bình
Ngày sinh: 12/04/1971
Thẻ căn cước: 010171000032
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00078031 Định giá xây dựng II 13/11/2024
43 Họ tên: Nguyễn Việt Hải
Ngày sinh: 22/01/1973
Thẻ căn cước: 001073005602
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00078030 Định giá xây dựng II 13/11/2024
44 Họ tên: Phạm Văn Thành
Ngày sinh: 10/03/1981
CMND: 031134668
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00078029 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông II 13/11/2024
45 Họ tên: Ngô Văn Đích
Ngày sinh: 16/04/1987
Thẻ căn cước: 027087000265
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng đường ô tô và sân bay
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00078028 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông II 13/11/2024
HTV-00078028 Định gía xây dựng II 13/11/2024
46 Họ tên: Phạm Văn Thuấn
Ngày sinh: 19/05/1968
Thẻ căn cước: 038068001223
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công trình Xây dựng đường ô tô
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00078027 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông II 13/11/2024
HTV-00078027 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 13/11/2024
47 Họ tên: Nguyễn Thị Phương Thanh
Ngày sinh: 20/08/1984
Thẻ căn cước: 038184000134
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00078026 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 13/11/2024
HTV-00078026 Định giá xây dựng II 13/11/2024
48 Họ tên: Nguyễn Thị Thu Hương
Ngày sinh: 24/09/1981
CMND: 017315434
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng Xây dựng Cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00078025 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông II 13/11/2024
HTV-00078025 Định giá xây dựng II 13/11/2024
49 Họ tên: Nguyễn Trung Kiên
Ngày sinh: 19/11/1975
CMND: 011913976
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00078024 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông II 13/11/2024
50 Họ tên: Nguyễn Quang Minh
Ngày sinh: 17/09/1981
Thẻ căn cước: 001081003805
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00078023 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông II 13/11/2024
51 Họ tên: Nguyễn Trung Lam
Ngày sinh: 27/10/1972
Thẻ căn cước: 001072002808
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00078022 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông II 13/11/2024
52 Họ tên: Nguyễn Trung Hà
Ngày sinh: 20/10/1968
CMND: 012983438
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công trình Ngành Xây dựng Cầu
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00078021 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông II 13/11/2024
53 Họ tên: Nguyễn Hồng Nhung
Ngày sinh: 03/11/1989
Hộ chiếu: C1497330
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00078020 Định giá xây dựng II 13/11/2024
54 Họ tên: Đỗ Văn Quế
Ngày sinh: 21/02/1992
CMND: 135425680
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00078019 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông III 13/11/2024
HTV-00078019 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 13/11/2024
55 Họ tên: Đinh Hồng Chuyên
Ngày sinh: 12/06/1986
Thẻ căn cước: 036086001676
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng đường ô tô và sân bay
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00078018 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông II 13/11/2024
56 Họ tên: Nguyễn Viết Thế
Ngày sinh: 02/11/1974
Thẻ căn cước: 001074006739
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00078017 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông II 13/11/2024
57 Họ tên: Bùi Minh Hải
Ngày sinh: 04/07/1984
CMND: 013306370
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ môi trường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00078016 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 13/11/2024
58 Họ tên: Bùi Thanh Long
Ngày sinh: 06/09/1981
CMND: 012992030
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng công trình ngầm và mỏ
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00078015 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 13/11/2024
59 Họ tên: Phạm Trọng Minh
Ngày sinh: 12/09/1993
CMND: 142637689
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00078014 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông III 13/11/2024
60 Họ tên: Nguyễn Trung Quân
Ngày sinh: 15/11/1986
Thẻ căn cước: 001086016499
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00078013 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 13/11/2024
HTV-00078013 Quản lý dự án III 13/11/2024
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn