Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
41 Họ tên: Đoàn Thành Được
Ngày sinh: 30/05/1978
Thẻ căn cước: 051******170
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNG-00189605 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng. III 07/06/2029
42 Họ tên: Huỳnh Thanh Tuấn
Ngày sinh: 12/06/1994
Thẻ căn cước: 051******873
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNG-00189604 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và HTKT (thoát nước). III 07/06/2029
QNG-00189604 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông (đường bộ). III 07/06/2029
43 Họ tên: Nông Quốc Huy
Ngày sinh: 27/05/1969
Thẻ căn cước: 004******448
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CAB-00189603 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát thi công xây dựng công trình DD&CN III 05/06/2029
44 Họ tên: Trần Thu Nhàn
Ngày sinh: 17/09/1984
Thẻ căn cước: 004******082
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu - đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CAB-00189602 Quản lý dự án đầu tư xây dựng - Quản lý dự án ĐTXD công trình DD&CN; Giao thông (đường bộ); Nông nghiệp và PTNT; Hạ tầng kỹ thuật III 05/06/2029
CAB-00189602 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III 05/06/2029
45 Họ tên: Hứa Thị Mơ
Ngày sinh: 01/06/1988
Hộ chiếu: 041*****232
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CAB-00189601 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế xây dựng công trình thuỷ lợi III 05/06/2029
46 Họ tên: Lê Quang Duy
Ngày sinh: 12/04/1984
Thẻ căn cước: 004******650
Trình độ chuyên môn: Trung cấp xây dựng DD&CN
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CAB-00189600 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III 05/06/2029
CAB-00189600 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông (đường bộ) III 05/06/2029
47 Họ tên: LÊ HOÀNG MINH
Ngày sinh: 04/10/1980
Thẻ căn cước: 089******681
Trình độ chuyên môn: Trung cấp chuyên nghiệp Hệ thống điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
ANG-00189593 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình - Giám sát lắp đặt thiết bị điện vào công trình III 05/06/2029
48 Họ tên: TĂNG HIẾN PHÁT
Ngày sinh: 10/08/1987
Thẻ căn cước: 089******975
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
ANG-00189592 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình - Giám sát lắp đặt thiết bị điện vào công trình III 05/06/2029
ANG-00189592 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế cơ - điện công trình III 05/06/2029
49 Họ tên: CAO THANH PHONG
Ngày sinh: 28/02/1996
Thẻ căn cước: 089******248
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
ANG-00189591 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng III 05/06/2029
50 Họ tên: TRẦN ĐĂNG KHOA
Ngày sinh: 10/04/1995
Thẻ căn cước: 089******942
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
ANG-00189590 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông (cầu, đường bộ) III 05/06/2029
51 Họ tên: Võ Tấn Được
Ngày sinh: 10/10/1987
Thẻ căn cước: 092******732
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HGI-00189589 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình (dân dụng) III 07/06/2029
52 Họ tên: CHUNG TẤT NIÊN
Ngày sinh: 11/10/1978
Thẻ căn cước: 089******732
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
ANG-00189576 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng - Nhà công nghiệp III 31/05/2029
53 Họ tên: TRỊNH QUỐC ANH
Ngày sinh: 09/02/1996
Thẻ căn cước: 089******153
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình thủy
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
ANG-00189575 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông (cầu, đường bộ); NN&PTNT (thủy lợi) III 31/05/2029
54 Họ tên: NGUYỄN TUẤN VŨ
Ngày sinh: 09/12/1980
Thẻ căn cước: 089******825
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
ANG-00189574 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng III 28/05/2029
55 Họ tên: HUỲNH NGỌC NGÂN
Ngày sinh: 10/01/1984
Thẻ căn cước: 086******293
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
ANG-00189573 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng - Nhà công nghiệp; HTKT (thoát nước); Giao thông (đường bộ) III 28/05/2029
ANG-00189573 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng III 28/05/2029
56 Họ tên: Nguyễn Quyết
Ngày sinh: 08/03/1988
Thẻ căn cước: 035******396
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HOB-00189562 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình (Giao thông đương bộ) III 15/03/2029
57 Họ tên: Tô Anh Vũ
Ngày sinh: 15/09/1992
Thẻ căn cước: 017******284
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HOB-00189561 Quản lý dự án đầu tư xây dựng - Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình (Giao thông) III 15/03/2029
58 Họ tên: Nguyễn Đức Chính
Ngày sinh: 10/09/1994
Thẻ căn cước: 001******781
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công trình thủy điện; Thạc sỹ quản lý xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HOB-00189560 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình Giao thông đương bộ III 15/03/2029
59 Họ tên: Đồng Văn Thuấn
Ngày sinh: 20/08/1975
Thẻ căn cước: 001******526
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng công trình giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HOB-00189559 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình (Dân dụng; công nghiệp) II 15/03/2029
HOB-00189559 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế kết cấu công trình II 15/03/2029
60 Họ tên: Nguyễn Xuân Mạnh
Ngày sinh: 10/11/1986
Thẻ căn cước: 017******557
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HOB-00189558 Quản lý dự án đầu tư xây dựng - Quản lý dự án đầu tư xây dựng (Dân dụng; Hạ tầng kỹ thuật) III 15/03/2029
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn