Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
41 Họ tên: Hà Mạnh Hải
Ngày sinh: 03/03/1983
Thẻ căn cước: 077083000651
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu hầm
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00140782 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 06/05/2027
BXD-00140782 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 06/05/2027
42 Họ tên: Hoàng Xuân Nhiên
Ngày sinh: 22/12/1986
CMND: 186266521
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00140781 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 06/05/2027
43 Họ tên: Lê Thành Lê
Ngày sinh: 06/01/1985
Hộ chiếu: 0400885000364
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường bộ
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00140780 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông I 06/05/2027
BXD-00140780 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông I 06/05/2027
44 Họ tên: Hoàng Văn Tuấn
Ngày sinh: 24/10/1981
CMND: 172089161
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00140779 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 06/05/2027
45 Họ tên: Lê Duy Sơn
Ngày sinh: 01/01/1980
CMND: 191448835
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện kỹ thuật
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00140778 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 06/05/2027
BXD-00140778 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 06/05/2027
46 Họ tên: Hồ Phúc Diễn
Ngày sinh: 14/06/1976
Thẻ căn cước: 042076000594
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng kỹ thuật công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00140777 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 06/05/2027
BXD-00140777 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 06/05/2027
47 Họ tên: Nguyễn Quang Phú Sỹ
Ngày sinh: 04/09/1979
CMND: 225123135
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật ô tô - máy động lực
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00140776 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 06/05/2027
48 Họ tên: Đoàn Ngọc Hợp
Ngày sinh: 05/06/1988
CMND: 183557115
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00140775 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 06/05/2027
49 Họ tên: Trần Đỗ Huy
Ngày sinh: 24/12/1981
CMND: 300979016
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện - điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00140774 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 06/05/2027
50 Họ tên: Nguyễn Văn Phú
Ngày sinh: 13/04/1980
CMND: 381003317
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật điện tử - viễn thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00140773 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 06/05/2027
51 Họ tên: Pozyn Jonathan Charles
Ngày sinh: 08/05/1985
Hộ chiếu: M00312906
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Công nghệ chuyên ngành kỹ thuật dân dụng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00140772 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 06/05/2027
52 Họ tên: Lê Thanh Vũ
Ngày sinh: 21/11/1980
CMND: 201457139
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00140771 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 06/05/2027
53 Họ tên: Hartslife Anthony Kyle
Ngày sinh: 02/05/1957
Hộ chiếu: LK793596
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Khoa học Quản lý xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00140770 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 06/05/2027
54 Họ tên: Terante Roy Labora
Ngày sinh: 27/02/1983
Hộ chiếu: P7458966A
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Khoa học Kỹ thuật điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00140769 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 06/05/2027
55 Họ tên: Trần Minh Tân
Ngày sinh: 02/05/1982
CMND: 197068941
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00140768 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông I 06/05/2027
56 Họ tên: Ngô Bá Quyết
Ngày sinh: 15/11/1988
CMND: 186752254
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00140767 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 06/05/2027
57 Họ tên: Hồ Sỹ Sơn
Ngày sinh: 10/09/1980
CMND: 182369500
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00140766 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 06/05/2027
58 Họ tên: Hàng Duy Huân
Ngày sinh: 06/06/1986
CMND: 221168890
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00140765 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông I 06/05/2027
59 Họ tên: Trần Giữ
Ngày sinh: 05/07/1985
Thẻ căn cước: 051085000341
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00140764 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 06/05/2027
60 Họ tên: Trần Việt Hùng
Ngày sinh: 30/09/1986
CMND: 230651235
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00140763 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 06/05/2027
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn