Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
41 Họ tên: Nguyễn Thị Hồng
Ngày sinh: 02/02/1979
CMND: 100707872
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế - Quản trị DN
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNI-00083628 Định giá xây dựng III 16/01/2025
42 Họ tên: Vũ Văn Viễn
Ngày sinh: 25/03/1977
CMND: 100687342
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cấp thoát nước
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNI-00083627 Thiết kế Cấp thoát nước III 16/01/2025
QNI-00083627 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 16/01/2025
43 Họ tên: Nguyễn Trường Xuân
Ngày sinh: 07/12/1987
CMND: 091513067
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện - Tự động hóa
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNI-00083626 Thiết kế Cơ - Điện công trình III 16/01/2025
QNI-00083626 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình III 16/01/2025
44 Họ tên: Phan Doãn Chín
Ngày sinh: 06/10/1970
Thẻ căn cước: 040070000373
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cấp thoát nước
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNI-00083625 Quản lý dự án II 16/01/2025
45 Họ tên: Tô Mạnh Cường
Ngày sinh: 30/10/1979
CMND: 100699392
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cấp thoát nước
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNI-00083624 Thiết kế Cấp thoát nước III 16/01/2025
QNI-00083624 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 16/01/2025
46 Họ tên: Mai Anh Dũng
Ngày sinh: 12/02/1990
Thẻ căn cước: 022090000982
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNI-00083623 Định giá xây dựng III 16/01/2025
47 Họ tên: Hoàng Minh Hải
Ngày sinh: 13/07/1979
CMND: 100693734
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cấp thoát nước
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNI-00083622 Thiết kế Cấp thoát nước III 16/01/2025
QNI-00083622 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 16/01/2025
48 Họ tên: Phan Văn Thảo
Ngày sinh: 05/10/1984
Thẻ căn cước: 022084000741
Trình độ chuyên môn: Cử nhân cao đẳng Cấp thoát nước và môi trường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNI-00083621 Thiết kế Cấp thoát nước III 16/01/2025
QNI-00083621 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 16/01/2025
49 Họ tên: Phạm Đắc Linh
Ngày sinh: 31/12/1988
Thẻ căn cước: 022088003350
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Hệ thống điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNI-00083620 Thiết kế Cơ - Điện công trình III 16/01/2025
QNI-00083620 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình III 16/01/2025
50 Họ tên: Nguyễn Văn Hòa
Ngày sinh: 16/09/1986
CMND: 142365614
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cấp thoát nước
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNI-00083619 Thiết kế Cấp thoát nước III 16/01/2025
QNI-00083619 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 16/01/2025
51 Họ tên: Đinh Phong Nam
Ngày sinh: 30/07/1992
CMND: 101066533
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật môi trường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNI-00083618 Định giá xây dựng III 16/01/2025
QNI-00083618 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 16/01/2025
52 Họ tên: Phạm Văn Lanh
Ngày sinh: 12/02/1981
CMND: 100681839
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNI-00083617 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình III 16/01/2025
53 Họ tên: Vũ Thế Tuyên
Ngày sinh: 29/12/1989
CMND: 101025857
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cấp thoát nước
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNI-00083616 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 16/01/2025
QNI-00083616 Định giá xây dựng III 16/01/2025
54 Họ tên: Bùi Quang Tuyến
Ngày sinh: 18/10/1985
CMND: 100895849
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cấp thoát nước
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNI-00083615 Thiết kế Cấp thoát nước III 16/01/2025
55 Họ tên: Nguyễn Thị Hường
Ngày sinh: 26/10/1982
Thẻ căn cước: 030182002448
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cấp thoát nước
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNI-00083614 Định giá xây dựng III 16/01/2025
56 Họ tên: Trần Hùng Mạnh
Ngày sinh: 16/10/1990
CMND: 101088921
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNI-00083613 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 16/01/2025
QNI-00083613 Định giá xây dựng III 16/01/2025
57 Họ tên: Tống Duy Tú
Ngày sinh: 18/10/1987
CMND: 100915569
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNI-00083612 Thiết kế Cơ - Điện công trình III 16/01/2025
QNI-00083612 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình III 16/01/2025
58 Họ tên: Phạm Đình Trí
Ngày sinh: 03/03/1980
Thẻ căn cước: 019080000228
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Hệ thống điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNI-00083611 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình III 16/01/2025
QNI-00083611 Định giá xây dựng III 16/01/2025
59 Họ tên: Phạm Văn Hùng
Ngày sinh: 07/12/1975
Thẻ căn cước: 022075000479
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cấp thoát nước
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNI-00083610 Quản lý dự án II 16/01/2025
QNI-00083610 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 16/01/2025
60 Họ tên: Lê Quang Dũng
Ngày sinh: 04/04/1982
Thẻ căn cước: 022082004579
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cấp thoát nước
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNI-00083609 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 16/01/2025
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn