Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
41 Họ tên: Võ Thị Huyền Trang
Ngày sinh: 08/04/1992
CMND: 107257833
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế xây dựng và QLDA
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00087105 Định giá xây dựng III 30/03/2025
42 Họ tên: Lê Viết Hùng
Ngày sinh: 29/03/1977
CMND: 201685599
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00087104 Thiết kế kiến trúc công trình II 30/03/2025
43 Họ tên: Nguyễn Bình Phương Đông Triều
Ngày sinh: 24/06/1987
CMND: 205301254
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00087103 Thiết kế cơ - điện công trình II 30/03/2025
44 Họ tên: Nguyễn Hữu Thái
Ngày sinh: 13/01/1984
CMND: 191576846
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện kỹ thuật
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00087102 Thiết kế cơ - điện công trình II 30/03/2025
HTV-00087102 Định giá xây dựng III 30/03/2025
45 Họ tên: Phạm Hữu Nghĩa
Ngày sinh: 08/04/1992
CMND: 301480391
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00087101 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 30/03/2025
46 Họ tên: Nguyễn Quang Huy
Ngày sinh: 25/08/1990
CMND: 121888466
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00087100 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông II 30/03/2025
HTV-00087100 Thiết kế xây dựng công trình giao thông II 30/03/2025
47 Họ tên: Phạm Cường
Ngày sinh: 06/07/1992
CMND: 205648211
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00087099 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 30/03/2025
48 Họ tên: Hoàng Hiếu
Ngày sinh: 20/12/1980
CMND: 191467175
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00087098 Thiết kế cơ - điện công trình II 30/03/2025
49 Họ tên: Võ Thế Phương
Ngày sinh: 29/01/1984
CMND: 025438225
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00087097 Thiết kế xây dựng công trình giao thông II 30/03/2025
50 Họ tên: Nguyễn Lê Hiếu
Ngày sinh: 23/07/1982
CMND: 023443554
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng công trình thủy
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00087096 Thiết kế xây dựng công trình giao thông II 30/03/2025
51 Họ tên: Nguyễn Văn Duyệt
Ngày sinh: 25/05/1985
CMND: 162729670
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng công trình thủy
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00087095 Thiết kế xây dựng công trình giao thông II 30/03/2025
52 Họ tên: Phan Trường Duy
Ngày sinh: 26/10/1992
CMND: 280981889
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cảng và công trình biển
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00087094 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 30/03/2025
HTV-00087094 Quản lý dự án III 30/03/2025
53 Họ tên: Võ Thanh Quang
Ngày sinh: 03/04/1995
CMND: 301540996
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật điện, điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00087093 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình III 30/03/2025
54 Họ tên: Trần Đức Huy
Ngày sinh: 20/08/1975
Thẻ căn cước: 051075000308
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00087092 Thiết kế cơ - điện công trình II 30/03/2025
55 Họ tên: Kiều Quốc Minh
Ngày sinh: 22/07/1983
Thẻ căn cước: 035083004502
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện, điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00087091 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II 30/03/2025
56 Họ tên: Dương Chí Hùng
Ngày sinh: 05/11/1994
CMND: 221362643
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ chế tạo máy
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00087090 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình III 30/03/2025
57 Họ tên: Đinh Nguyễn Trãi
Ngày sinh: 28/02/1985
Thẻ căn cước: 082085000333
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện-điện tử điện năng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00087089 Thiết kế cơ - điện công trình II 30/03/2025
58 Họ tên: Thới Minh Trí
Ngày sinh: 19/04/1989
CMND: 281362734
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00087088 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 30/03/2025
59 Họ tên: Nguyễn Văn Phong
Ngày sinh: 20/10/1992
CMND: 183903214
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00087087 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 30/03/2025
60 Họ tên: Trần Nguyên Vũ
Ngày sinh: 11/11/1987
CMND: 280872785
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng trắc địa và bản đồ
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00087086 Khảo sát địa hình III 30/03/2025
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn