Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
41 Họ tên: Nguyễn Hữu Tấn
Ngày sinh: 09/09/1988
Thẻ căn cước: 087******648
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00154149 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 09/08/2027
42 Họ tên: Vũ Trung Hiếu
Ngày sinh: 20/08/1987
Thẻ căn cước: 075******048
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00154148 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 09/08/2027
43 Họ tên: Hà Tấn Hải
Ngày sinh: 10/10/1976
Thẻ căn cước: 056******769
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00154147 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 09/08/2027
44 Họ tên: Phan Phú Thịnh
Ngày sinh: 04/11/1991
CMND: 212***196
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00154146 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 09/08/2027
CTN-00154146 Định giá xây dựng II 09/08/2027
45 Họ tên: Nguyễn Quang Huy
Ngày sinh: 26/04/1995
CMND: 352***927
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cấp thoát nước
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00154145 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình III 09/08/2027
46 Họ tên: Trần Minh Vũ
Ngày sinh: 05/01/1989
Thẻ căn cước: 058******529
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ điện tử - Truyền thông; Cao đẳng ngành Công nghệ cơ - Điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00154144 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II 09/08/2027
47 Họ tên: Hồ Đức Anh
Ngày sinh: 15/08/1988
Thẻ căn cước: 068******868
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Công nghệ kỹ thuật điện; Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00154143 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II 09/08/2027
48 Họ tên: Nguyễn Minh Dôn
Ngày sinh: 01/10/1986
Thẻ căn cước: 054******584
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00154142 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 09/08/2027
CTN-00154142 Định giá xây dựng III 09/08/2027
49 Họ tên: Đoàn Bá Lĩnh
Ngày sinh: 04/02/1995
CMND: 215***996
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00154141 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 09/08/2027
50 Họ tên: Nguyễn Văn Toàn
Ngày sinh: 04/01/1985
CMND: 205***981
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00154140 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 09/08/2027
51 Họ tên: Trần Quang Thạch
Ngày sinh: 16/09/1992
CMND: 215***843
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00154139 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 09/08/2027
52 Họ tên: Nguyễn Tấn Thành
Ngày sinh: 08/11/1982
CMND: 301***494
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00154138 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 09/08/2027
53 Họ tên: Nguyễn Thanh Tùng
Ngày sinh: 26/03/1993
Thẻ căn cước: 087******002
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00154137 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 09/08/2027
54 Họ tên: Lê Văn Trì
Ngày sinh: 21/09/1992
Thẻ căn cước: 038******412
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng; Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00154136 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 09/08/2027
55 Họ tên: Nguyễn Minh Toàn
Ngày sinh: 12/07/1985
CMND: 212***103
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng ngành Vật Liệu và cấu kiện xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00154135 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 09/08/2027
56 Họ tên: Nguyễn Văn Tiền
Ngày sinh: 20/03/1996
CMND: 225***619
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00154134 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình III 09/08/2027
57 Họ tên: Nguyễn Thanh Hùng
Ngày sinh: 02/10/1993
Thẻ căn cước: 082******652
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00154133 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II 09/08/2027
58 Họ tên: Phạm Huỳnh Đức
Ngày sinh: 20/07/1991
Thẻ căn cước: 042******218
Trình độ chuyên môn: Trung cấp Trắc địa
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00154132 Khảo sát địa hình III 09/08/2027
59 Họ tên: Quách Trọng Phường
Ngày sinh: 22/12/1971
Thẻ căn cước: 037******189
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Trắc địa
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00154131 Khảo sát địa hình II 09/08/2027
60 Họ tên: Nguyễn Trung Hiếu
Ngày sinh: 16/08/1993
Thẻ căn cước: 077******567
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00154130 Khảo sát địa hình III 09/08/2027
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn