Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
41 Họ tên: Lê Xuân Châu
Ngày sinh: 06/04/1985
CMND: 040280647
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DIB-00121260 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông III 30/07/2026
42 Họ tên: Nguyễn Đình Thành
Ngày sinh: 01/06/1985
Thẻ căn cước: 030085009020
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường bộ- ngành XD Cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00121097 Giám sát xây dựng công trình giao thông II 22/07/2026
43 Họ tên: Châu Chánh Kinh Luân
Ngày sinh: 01/01/1984
Thẻ căn cước: 086084000212
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư ngành Điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00121095 Định giá xây dựng III 19/07/2026
44 Họ tên: Nguyễn Văn Khen
Ngày sinh: 15/09/1993
CMND: 363702482
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00121093 Khảo sát địa hình III 19/07/2026
45 Họ tên: Lê Văn Định
Ngày sinh: 10/05/1996
CMND: 215336702
Trình độ chuyên môn: Cử nhân công nghệ kỹ thuật môi trường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00121092 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình III 19/07/2026
46 Họ tên: Hà Thịnh Đại
Ngày sinh: 27/01/1992
CMND: 174007855
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật điện, điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00121091 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình III 19/07/2026
47 Họ tên: Hồ Xuân Ba
Ngày sinh: 11/12/1979
Thẻ căn cước: 052079000499
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00121090 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông II 19/07/2026
HTV-00121090 Thiết kế xây dựng công trình giao thông Cầu - hầm II 19/07/2026
48 Họ tên: Đặng Thiên Bút
Ngày sinh: 18/05/1982
CMND: 212174585
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng dân dụng & Công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00121089 Thiết kế kết cấu công trình II 19/07/2026
49 Họ tên: Dương Thanh Chung
Ngày sinh: 18/10/1988
CMND: 285248420
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng nghề - ngành Xây dựng cầu đường bộ
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00121088 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông III 19/07/2026
50 Họ tên: Đào Trọng Đạt
Ngày sinh: 12/04/1979
CMND: 023209952
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00121087 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 19/07/2026
51 Họ tên: Bùi Tứ Quý
Ngày sinh: 31/10/1981
Thẻ căn cước: 079081003065
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng – ngành Xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00121086 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông II 19/07/2026
52 Họ tên: Nguyễn Thị Thanh Bình
Ngày sinh: 13/08/1981
CMND: 023675337
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng (Trắc địa)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00121085 Khảo sát địa hình II 19/07/2026
53 Họ tên: Phạm Thế Nhân
Ngày sinh: 17/04/1985
CMND: 201794621
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư ngành Cơ Điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00121084 Định giá xây dựng III 19/07/2026
54 Họ tên: Ngô Tấn Hoàng Nhân
Ngày sinh: 27/12/1989
CMND: 201577880
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư ngành Điện tử - Viễn thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00121083 Định giá xây dựng III 19/07/2026
55 Họ tên: Trịnh Duy Linh
Ngày sinh: 14/07/1982
CMND: 201670584
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00121082 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông II 19/07/2026
56 Họ tên: Nguyễn Đức Duy
Ngày sinh: 07/10/1990
CMND: 201571862
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư ngành Xây dựng dân dụng & công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00121081 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 19/07/2026
57 Họ tên: Nguyễn Ngọc Hải Khương
Ngày sinh: 14/04/1993
CMND: 225563744
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00121080 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 19/07/2026
58 Họ tên: Đỗ Văn Dương
Ngày sinh: 26/08/1989
Thẻ căn cước: 034089011567
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00121079 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 19/07/2026
59 Họ tên: Đặng Ngọc Hồng
Ngày sinh: 16/01/1979
CMND: 201363968
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư ngành Xây dựng thủy lợi - TD
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00121078 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 19/07/2026
60 Họ tên: Nguyễn Thành Vũ
Ngày sinh: 06/11/1993
CMND: 261254328
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật Điện, điện tử (Điện công nghiệp)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00121077 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II 19/07/2026
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn