Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
41 Họ tên: Võ Văn Quan
Ngày sinh: 03/11/1988
Thẻ căn cước: 049******049
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00184399 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình - Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 20/02/2029
42 Họ tên: Phan Văn Trình
Ngày sinh: 20/05/1990
Thẻ căn cước: 052******838
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cấp thoát nước
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00184398 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình - Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 20/02/2029
43 Họ tên: Nguyễn Khắc Thủy
Ngày sinh: 15/02/1990
Thẻ căn cước: 040******410
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00184397 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình - Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 20/02/2029
44 Họ tên: Nguyễn Đức Mạnh
Ngày sinh: 19/08/1992
Thẻ căn cước: 030******389
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00184396 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 20/02/2029
45 Họ tên: Nguyễn Thế Bằng
Ngày sinh: 17/05/1991
Thẻ căn cước: 040******549
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00184395 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông I 20/02/2029
46 Họ tên: Nguyễn Thiết Quang
Ngày sinh: 18/11/1988
Thẻ căn cước: 040******415
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00184394 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông I 20/02/2029
47 Họ tên: Võ Đại Phố
Ngày sinh: 02/09/1975
Thẻ căn cước: 008******404
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện, điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00184393 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình - Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 20/02/2029
48 Họ tên: Nguyễn Đức Chinh
Ngày sinh: 02/12/1982
CMND: 264***733
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00184392 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình - Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 20/02/2029
49 Họ tên: Đỗ Hoài Nam
Ngày sinh: 15/07/1984
Thẻ căn cước: 075******904
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật điện, điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00184391 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình - Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 20/02/2029
50 Họ tên: Nguyễn Minh Tuấn
Ngày sinh: 08/07/1980
Thẻ căn cước: 092******659
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00184390 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 20/02/2029
51 Họ tên: Nguyễn Thanh Tuyền
Ngày sinh: 24/03/1981
Thẻ căn cước: 082******924
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00184389 Định giá xây dựng - Định giá xây dựng I 20/02/2029
BXD-00184389 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 20/02/2029
52 Họ tên: Lê Khắc Bào
Ngày sinh: 20/02/1972
Thẻ căn cước: 068******707
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00184388 Quản lý dự án đầu tư xây dựng - Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 20/02/2029
53 Họ tên: Phạm Đắc Kiêm
Ngày sinh: 23/10/1984
Thẻ căn cước: 035******695
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư địa chất công trình, địa kỹ thuật
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00184387 Khảo sát xây dựng - Khảo sát địa chất công trình I 20/02/2029
54 Họ tên: Nguyễn Hồ Tri
Ngày sinh: 04/11/1984
Thẻ căn cước: 054******880
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00184386 Quản lý dự án đầu tư xây dựng - Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 20/02/2029
55 Họ tên: Nguyễn Thế Hòa
Ngày sinh: 05/07/1980
Thẻ căn cước: 079******175
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00184385 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình - Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 20/02/2029
56 Họ tên: Phan Chí Trường
Ngày sinh: 25/02/1985
Thẻ căn cước: 052******947
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cấp thoát nước
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00184384 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình - Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 20/02/2029
57 Họ tên: Lê Công Hòa
Ngày sinh: 04/11/1977
Thẻ căn cước: 051******120
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ nhiệt, điện lạnh
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00184383 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình - Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 20/02/2029
BXD-00184383 Quản lý dự án đầu tư xây dựng - Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 20/02/2029
58 Họ tên: Nguyễn Quang Xô
Ngày sinh: 23/01/1989
Thẻ căn cước: 034******962
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật tàu thủy
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00184382 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình - Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 20/02/2029
59 Họ tên: Phạm Thanh Sang
Ngày sinh: 16/08/1983
Thẻ căn cước: 052******350
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường bộ
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00184381 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông I 20/02/2029
60 Họ tên: Bùi Văn Công
Ngày sinh: 12/01/1992
Thẻ căn cước: 036******497
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00184380 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 20/02/2029
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn