Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
60141 Họ tên: Trần Đình Hùng
Ngày sinh: 10/10/1987
CMND: 024326135
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thuủy lợi
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00010539 Thiết kế công trình NN&PTNT I 27/09/2022
BXD-00010539 Thiết kế công trình NN&PTNT I 27/09/2022
60142 Họ tên: Tăng Đông Chinh
Ngày sinh: 25/10/1984
CMND: 334213238
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Thủy lợi-T.điện-Cấp thoát nước
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00010538 Thiết kế công trình NN&PTNT I 27/09/2022
BXD-00010538 Thiết kế công trình NN&PTNT I 27/09/2022
60143 Họ tên: Nguyễn Thanh Hồng
Ngày sinh: 01/09/1983
CMND: 240646487
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Thuỷ Lợi
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00010537 Thiết kế công trình NN&PTNT I 27/09/2022
BXD-00010537 Thiết kế công trình NN&PTNT I 27/09/2022
60144 Họ tên: Huỳnh Thị Phương Thảo
Ngày sinh: 27/05/1986
Thẻ căn cước: 087186000091
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Thuỷ Lợi
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00010536 Thiết kế công trình NN&PTNT I 27/09/2022
BXD-00010536 Thiết kế công trình NN&PTNT I 27/09/2022
60145 Họ tên: Dương Văn Quý
Ngày sinh: 12/12/1985
CMND: 168165592
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ KT-Kỹ sư Thuỷ Lợi
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00010535 Giám sát công tác xây dựng công trình NN&PTNT I 27/09/2022
BXD-00010535 Giám sát công tác xây dựng công trình NN&PTNT I 27/09/2022
60146 Họ tên: Dương Chí Tâm
Ngày sinh: 01/06/1985
CMND: 131142621
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Thuỷ Lợi
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00010534 Thiết kế công trình NN&PTNT I 27/09/2022
BXD-00010534 Thiết kế công trình NN&PTNT I 27/09/2022
60147 Họ tên: Phạm Hải Sơn
Ngày sinh: 10/10/1980
CMND: 212059449
Trình độ chuyên môn: KS Thủy lợi
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00010533 Thiết kế công trình NN&PTNT I 27/09/2022
BXD-00010533 Giám sát công tác xây dựng công trình NN&PTNT I 27/09/2022
60148 Họ tên: Nguyễn Viết Dương
Ngày sinh: 16/12/1979
CMND: 025224552
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ KT-Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00010532 Thiết kế công trình NN&PTNT I 27/09/2022
BXD-00010532 Thiết kế công trình NN&PTNT I 27/09/2022
60149 Họ tên: Lê Quốc Thịnh
Ngày sinh: 28/08/1985
CMND: 211851260
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Thủy lợi
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00010531 Giám sát công tác xây dựng công trình NN&PTNT I 27/09/2022
BXD-00010531 Giám sát công tác xây dựng công trình NN&PTNT I 27/09/2022
60150 Họ tên: Trần Quốc Duật
Ngày sinh: 04/02/1982
CMND: 191471272
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00010530 Giám sát công tác xây dựng công trình NN&PTNT I 27/09/2022
60151 Họ tên: Trần Văn Oanh
Ngày sinh: 10/10/1986
CMND: 172932312
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Thủy lợi
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00010529 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp III 27/09/2022
BXD-00010529 Giám sát công tác xây dựng công trình NN&PTNT I 27/09/2022
60152 Họ tên: Dương Văn Vang
Ngày sinh: 13/08/1964
CMND: 023805831
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Thủy lợi
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00010528 Giám sát công tác xây dựng công trình NN&PTNT I 27/09/2022
BXD-00010528 Giám sát công tác xây dựng công trình NN&PTNT I 27/09/2022
60153 Họ tên: Vũ Quốc Thắng
Ngày sinh: 09/04/1981
CMND: 162347981
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Thủy lợi
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00010527 Giám sát công tác xây dựng công trình NN&PTNT I 27/09/2022
BXD-00010527 Giám sát lắp đặt thiết bị công nghệ I 27/09/2022
60154 Họ tên: Bùi Quang Triệu
Ngày sinh: 23/10/1981
CMND: 212159233
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ KT-Kỹ sư Thủy lợi
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00010526 Giám sát công tác xây dựng công trình Giao thông Cầu III 27/09/2022
BXD-00010526 Giám sát công tác xây dựng công trình NN&PTNT I 27/09/2022
60155 Họ tên: Dương Văn Lộc
Ngày sinh: 15/10/1968
CMND: 264342284
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Thuỷ Lợi
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00010525 Giám sát công tác xây dựng công trình NN&PTNT I 27/09/2022
BXD-00010525 Giám sát công tác xây dựng công trình NN&PTNT I 27/09/2022
60156 Họ tên: Nguyễn Huy Lịch
Ngày sinh: 05/03/1986
Thẻ căn cước: 042086000049
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CAT-00010513 Định giá xây dựng II 20/12/2024
CAT-00010513 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, HTKT, Giao thông. II 27/10/2025
60157 Họ tên: Liên Hưng Kiệt
Ngày sinh: 01/01/1987
CMND: 385379169
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và Công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CAT-00010511 Giám sát công tác xây dựng công trình Giao thông (Cầu, Đường bộ) III 20/12/2024
CAT-00010511 Giám sát công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật (Cấp thoát nước, Xử lý chất thải rắn) III 20/12/2024
60158 Họ tên: Nguyễn Anh Tú
Ngày sinh: 12/04/1976
CMND: 331182164
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00010506 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 08/11/2024
BXD-00010506 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông I 08/11/2024
60159 Họ tên: Trương Vĩnh Lâm
Ngày sinh: 10/11/1985
CMND: 331446764
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00010500 Giám sát lắp đặt Thiết bị công trình (hệ thống Điện - Cơ điện) I 28/08/2023
BAL-00010500 Thiết kế cơ điện công trình II 10/01/2025
60160 Họ tên: Phạm Thanh Thảo
Ngày sinh: 31/12/1982
CMND: 331321122
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00010498 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp I 15/03/2024
BXD-00010498 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 15/03/2024
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn