Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
62181 Họ tên: Hàn Viên
Ngày sinh: 21/03/1989
CMND: 197236720
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng (Xây dựng dân dụng và công nghiệp)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00050440 Định giá xây dựng III 12/09/2024
HCM-00050440 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp III 12/09/2024
62182 Họ tên: Võ Đình Dũng
Ngày sinh: 27/10/1986
CMND: 186511310
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HNT-00050438 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông II 26/01/2026
62183 Họ tên: Nguyễn Lý Tiên
Ngày sinh: 08/12/1988
CMND: 311948500
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00050436 Quản lý dự án III 03/09/2025
62184 Họ tên: Bùi Lâm Bằng
Ngày sinh: 10/07/1974
CMND: 024634151
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00050432 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ) III 09/07/2024
HCM-00050432 Khảo sát địa hình công trình dân dụng - công nghiệp III 13/08/2025
62185 Họ tên: Nguyễn Như Nguyện Em
Ngày sinh: 17/06/1992
CMND: 212322909
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00050431 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp III 28/11/2024
HCM-00050431 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp III 14/12/2023
62186 Họ tên: Nguyễn Đức Duy
Ngày sinh: 14/10/1991
CMND: 261212595
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BIT-00050430 Định giá xây dựng III 09/04/2025
62187 Họ tên: Đỗ Tiến Đức
Ngày sinh: 31/10/1989
CMND: 031560878
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00050426 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 13/01/2025
BXD-00050426 Thiết kế kiến trúc công trình I 15/01/2025
62188 Họ tên: Vũ Văn Liêu
Ngày sinh: 25/05/1976
CMND: 182021277
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00050422 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ) III 20/07/2025
62189 Họ tên: Phạm Thuận Hải
Ngày sinh: 19/09/1983
CMND: 221085720
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng & công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00050418 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp II 21/08/2025
HCM-00050418 Giám sát công tác xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (cấp - thoát nước) III 21/08/2025
62190 Họ tên: Hoàng Anh Dũng
Ngày sinh: 19/04/1971
CMND: 022115569
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00050415 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông I 15/03/2024
62191 Họ tên: Nguyễn Tín
Ngày sinh: 20/08/1988
CMND: 183612600
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00050413 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 21/10/2025
62192 Họ tên: Phạm Thanh Hải
Ngày sinh: 22/04/1981
Thẻ căn cước: 075081000345
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật Điện - Điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BDG-00050409 Thiết kế Cơ - Điện công trình II 19/10/2025
62193 Họ tên: Nguyễn Đình Mạnh
Ngày sinh: 16/02/1990
CMND: 186797158
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HNT-00050393 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 20/10/2025
HNT-00050393 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông II 20/10/2025
62194 Họ tên: Phạm Tuấn Vũ
Ngày sinh: 12/10/1991
CMND: 017033054
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00050392 Giám sát công tác xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (cấp - thoát nước) III 11/01/2026
HCM-00050392 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ) III 11/01/2026
62195 Họ tên: Đoàn Thanh Trúc
Ngày sinh: 02/03/1964
CMND: 023424803
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thủy lợi - ngành cảng/ Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00050390 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp I 28/03/2024
62196 Họ tên: Nguyễn Thanh Việt
Ngày sinh: 07/10/1988
CMND: 301304413
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Xây dựng cầu đường Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00050375 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp II 14/05/2024
HCM-00050375 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông (đường bộ) III 09/12/2024
62197 Họ tên: Nguyễn Hoàng Lộc
Ngày sinh: 21/04/1984
CMND: 025718071
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00050372 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 04/06/2025
BXD-00050372 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 04/06/2025
62198 Họ tên: Nguyễn Ngọc Hoài
Ngày sinh: 09/08/1987
CMND: 225272393
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HNT-00050370 Giám sát công tác xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn. III 23/12/2024
HNT-00050370 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng - Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 23/12/2024
62199 Họ tên: Nguyễn Phương Quang
Ngày sinh: 11/10/1980
CMND: 023263165
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00050356 Định giá xây dựng III 18/10/2024
62200 Họ tên: Võ Đức Thịnh
Ngày sinh: 22/12/1988
Thẻ căn cước: 077088001494
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình giao thông.
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BDG-00050352 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 19/05/2025
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn