Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
62201 Họ tên: Trần Văn Luận
Ngày sinh: 27/03/1982
CMND: 183343183
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng DD&CN
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAT-00050340 Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình Dân dụng và công nghiệp III 18/02/2024
HAT-00050340 Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình giao thông đường bộ II 18/02/2024
62202 Họ tên: Phan Hồng Lam
Ngày sinh: 10/08/1971
CMND: 183454760
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư trắc địa
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAT-00050339 Khảo sát địa hình III 18/02/2024
HAT-00050339 Khảo sát địa hình II 10/06/2025
62203 Họ tên: Hồ Anh Tuấn
Ngày sinh: 24/09/1987
CMND: 183597316
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAT-00050338 Thiết kế quy hoạch xây dựng III 18/02/2024
HAT-00050338 Thiết kế Kiến trúc công trình III 18/02/2024
62204 Họ tên: Bùi Thành Đồng
Ngày sinh: 09/11/1987
CMND: 183657644
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAT-00050337 Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình Dân dụng và công nghiệp II 18/02/2024
HAT-00050337 Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng và công nghiệp II 09/04/2024
62205 Họ tên: Nguyễn Trường Phi
Ngày sinh: 06/10/1980
CMND: 183139023
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng DD&CN
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAT-00050336 Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình Dân dụng và công nghiệp III 18/02/2024
62206 Họ tên: Nguyễn Hữu Nam
Ngày sinh: 10/10/1979
CMND: 183155491
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư tự động hóa xí nghiệp công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAT-00050335 Quán lý dự án đầu tư xây dựng III 18/02/2024
HAT-00050335 Thiết kế cơ điện công trình III 29/11/2024
62207 Họ tên: Phan Nhật Đức
Ngày sinh: 16/04/1990
CMND: 183843945
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư trắc địa
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAT-00050334 Khảo sát địa hình III 18/02/2024
62208 Họ tên: Hoàng Xuân Trà
Ngày sinh: 19/07/1989
CMND: 186454919
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng DD&CN
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAT-00050333 Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng và công nghiệp III 18/02/2024
62209 Họ tên: Phạm Văn Anh
Ngày sinh: 27/06/1974
CMND: 183016763
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư trắc địa
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAT-00050332 Khảo sát địa hình III 18/02/2024
62210 Họ tên: Phạm Quang Ninh
Ngày sinh: 02/05/1986
CMND: 183971096
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng công trình thủy
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAT-00050331 Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn III 18/02/2024
62211 Họ tên: Nguyễn Hữu Hiểu
Ngày sinh: 03/02/1977
Thẻ căn cước: 033077003462
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng Cầu đường bộ ngành Xây dựng Cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THN-00050327 Quản lý dự án đầu tư xây dựng II 23/01/2024
62212 Họ tên: Trần Anh Hoàng
Ngày sinh: 15/09/1988
CMND: 091512548
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THN-00050324 Định giá xây dựng III 23/01/2024
62213 Họ tên: Đinh Thành Nhân
Ngày sinh: 29/07/1972
CMND: 090627808
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện khí hóa - Cung cấp điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THN-00050317 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình III 23/01/2024
62214 Họ tên: Tạ Xuân Tùng
Ngày sinh: 13/01/1986
CMND: 090813003
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kỹ thuật ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THN-00050313 Định giá xây dựng III 23/01/2024
62215 Họ tên: Nguyễn Thị Ngọc Mai
Ngày sinh: 16/08/1990
CMND: 091532442
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Hệ thống điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THN-00050312 Định giá xây dựng III 12/07/2024
62216 Họ tên: Chu Thanh Tùng
Ngày sinh: 19/02/1988
CMND: 091539626
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THN-00050308 Khảo sát Địa hình II 23/01/2024
THN-00050308 Thiết kế Công trình Giao thông II 23/01/2024
62217 Họ tên: Ninh Trung Kiên
Ngày sinh: 20/02/1986
CMND: 090911166
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng đường ô tô và sân bay ngành Xây dựng Cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THN-00050307 Quản lý dự án II 23/01/2024
THN-00050307 Định giá xây dựng II 23/01/2024
62218 Họ tên: Mai Văn Hải
Ngày sinh: 17/09/1988
CMND: 091543317
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THN-00050298 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 23/01/2024
62219 Họ tên: Trần Thị Hằng
Ngày sinh: 17/05/1968
CMND: 090771491
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng ngành Xây dựng Dân dụng, Công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THN-00050297 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 23/01/2024
THN-00050297 Giám sát công tác xây dựng công trình Giao thông II 23/01/2024
62220 Họ tên: Vũ Mạnh Tường
Ngày sinh: 05/05/1970
CMND: 090582258
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng ngành Xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THN-00050296 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 23/01/2024
THN-00050296 Giám sát công tác xây dựng công trình NN&PTNT II 23/01/2024
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn