Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
62201 Họ tên: Lê Văn Hòa
Ngày sinh: 10/11/1992
Thẻ căn cước: 038092002515
Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật xây dựng công trình Giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THH-00046567 Kỹ sư định giá III 08/08/2024
62202 Họ tên: Hoàng Ngọc Nam
Ngày sinh: 03/08/1988
Thẻ căn cước: 038088003233
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THN-00046559 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 31/10/2024
62203 Họ tên: Đặng Nguyễn Hoài Nam
Ngày sinh: 11/11/1981
Thẻ căn cước: 017081000060
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật điện ngành hệ thống điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAN-00046552 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình đường dây và trạm biến áp đến 110kV II 10/06/2025
62204 Họ tên: Đỗ Trọng Hiền
Ngày sinh: 04/01/1956
Thẻ căn cước: 036056000010
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư ngành kiến trúc
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAN-00046548 Quản lý dự án II 16/08/2024
62205 Họ tên: Vũ Đăng Đạt
Ngày sinh: 15/03/1988
Thẻ căn cước: 034088009139
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ-Kỹ sư kinh tế xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAN-00046544 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp II 16/08/2024
HAN-00046544 Quản lý dự án II 13/11/2025
62206 Họ tên: Nguyễn Cát Huy
Ngày sinh: 13/04/1987
CMND: 112003969
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công trình thủy lợi
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HNT-00046539 Quản lý dự án II 03/09/2025
HNT-00046539 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 03/09/2025
62207 Họ tên: Nghiêm Trung Thành
Ngày sinh: 17/02/1981
CMND: 012075265
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00046536 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 16/10/2024
62208 Họ tên: Đỗ Chí Dũng
Ngày sinh: 23/12/1977
Thẻ căn cước: 025077000105
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường bộ
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00046534 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông I 29/07/2024
62209 Họ tên: Nguyễn Văn Khái
Ngày sinh: 12/11/1984
CMND: 142199958
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAN-00046529 Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (Viễn thông/truyền thông) III 23/12/2024
HAN-00046529 Giám sát công tác xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (Viễn thông/truyền thông) III 23/12/2024
62210 Họ tên: Lê Văn Võ
Ngày sinh: 25/01/1984
Thẻ căn cước: 001084026385
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00046526 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông I 19/03/2024
62211 Họ tên: Nguyễn Văn Hải
Ngày sinh: 04/12/1984
CMND: 142033869
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAN-00046523 Thiết kế điện - cơ điện công trình xây dựng II 16/08/2024
62212 Họ tên: Lê Kiều Oanh
Ngày sinh: 18/03/1974
Thẻ căn cước: 035174000001
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNI-00046516 Quản lý dự án II 01/10/2024
62213 Họ tên: Ngô Thế Việt
Ngày sinh: 25/10/1977
CMND: 011951133
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư chuyên ngành kiến trúc
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAN-00046511 Thiết kế quy hoạch xây dựng II 09/03/2025
62214 Họ tên: Nguyễn Cơ Doanh
Ngày sinh: 02/01/1990
CMND: 112391934
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00046507 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 29/05/2025
62215 Họ tên: Đỗ Minh Thông
Ngày sinh: 01/08/1980
CMND: 145056919
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thiết bị điện - điện tử ngành điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAN-00046505 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình đường dây và trạm biến áp đến 35kV III 23/12/2024
62216 Họ tên: Vũ Thế Khoản
Ngày sinh: 03/06/1981
Thẻ căn cước: 036081002440
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAN-00046503 Quản lý dự án II 14/06/2024
62217 Họ tên: Nguyễn Đức Tài
Ngày sinh: 13/09/1975
CMND: 011696356
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAN-00046502 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng II 23/09/2024
HAN-00046502 Định giá xây dựng II 23/09/2024
62218 Họ tên: Vũ Đức Tuấn
Ngày sinh: 02/01/1974
Thẻ căn cước: 001074009621
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAN-00046496 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp II 10/06/2025
62219 Họ tên: Phạm Thị Lan Phương
Ngày sinh: 29/03/1984
CMND: 013617172
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư ngành kiến trúc công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAN-00046495 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng II 10/06/2025
62220 Họ tên: Trần Kim Phượng
Ngày sinh: 01/12/1987
Thẻ căn cước: 015187000043
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư ngành kiến trúc
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAN-00046494 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp II 14/06/2024
HAN-00046494 Định giá xây dựng II 14/06/2024
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn