Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
62241 Họ tên: Lê Quang Thặng
Ngày sinh: 22/05/1988
CMND: 215004761
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DON-00050224 Giám sát thi công công tác xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp nhẹ III 29/01/2024
DON-00050224 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp nhẹ III 29/01/2024
62242 Họ tên: Trương Huy Đức
Ngày sinh: 11/08/1967
CMND: 271395060
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư trắc địa công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DON-00050223 Khảo sát địa hình II 29/01/2024
62243 Họ tên: Bùi Ngọc Anh Vũ
Ngày sinh: 29/02/1980
CMND: 271384723
Trình độ chuyên môn: CĐ XD DD&CN
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DON-00050222 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng III 29/01/2024
DON-00050222 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng III 19/01/2026
62244 Họ tên: Trần Hữu Thành
Ngày sinh: 19/08/1980
CMND: 272688280
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DON-00050221 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng II 29/01/2024
62245 Họ tên: Nguyễn Văn Chiến
Ngày sinh: 30/11/1990
CMND: 112500454
Trình độ chuyên môn: KS. Công trình Biển
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THX-00050220 Giám sát công trình NN&PTNT III 14/02/2024
THX-00050220 Giám sát công trình giao thông III 14/02/2024
62246 Họ tên: Dương Thanh Hoàng
Ngày sinh: 25/10/1989
CMND: 173200725
Trình độ chuyên môn: KS Thủy Lợi
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THX-00050219 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 14/02/2024
THX-00050219 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 14/02/2024
62247 Họ tên: Lê Sỹ Trọng
Ngày sinh: 13/09/1984
CMND: 017388080
Trình độ chuyên môn: KS. Công trình Thủy lợi
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THX-00050218 Giám sát công trình giao thông III 14/02/2024
THX-00050218 Giám sát công trình NN&PTNT III 14/02/2024
62248 Họ tên: Ngô Ngọc Minh
Ngày sinh: 09/07/1985
Thẻ căn cước: 035085000951
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công trình thủy
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THX-00050217 Giám sát công trình NN&PTNT III 14/02/2024
THX-00050217 Giám sát công trình NN&PTNT III 14/02/2024
62249 Họ tên: Phạm Văn Quang
Ngày sinh: 27/05/1993
CMND: 122042667
Trình độ chuyên môn: KS kinh tế XD
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THX-00050216 Giám sát công trình giao thông III 14/02/2024
THX-00050216 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 14/02/2024
62250 Họ tên: Hoàng Vĩ Minh
Ngày sinh: 10/06/1963
Thẻ căn cước: 092063000423
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kỹ thuật
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
KIG-00050214 Thiết kế công trình NN&PTNT II 02/10/2025
KIG-00050214 Thiết kế Kết cấu công trình DD&CN II 02/10/2025
62251 Họ tên: Lưu Văn Vinh
Ngày sinh: 16/06/1979
CMND: 151187703
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thủy lợi
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00050203 Định giá xây dựng III 22/08/2024
HTV-00050203 Quản lý dự án III 22/08/2024
62252 Họ tên: Nguyễn Minh Kha
Ngày sinh: 01/01/1990
CMND: 363562557
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CAT-00050197 Khảo sát địa hình III 02/10/2024
62253 Họ tên: Nguyễn Huy Phong
Ngày sinh: 16/06/1978
Thẻ căn cước: 030078005154
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hệ thống điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00050176 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 29/12/2025
62254 Họ tên: Đặng Thanh Tuấn
Ngày sinh: 19/02/1989
CMND: 183764465
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00050174 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 29/12/2025
62255 Họ tên: Đỗ Văn Hoàng
Ngày sinh: 21/04/1990
CMND: 125331233
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00050159 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 29/12/2025
62256 Họ tên: Trịnh Mạnh Cường
Ngày sinh: 15/12/1990
Thẻ căn cước: 038090013840
Trình độ chuyên môn: Hệ thống điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THH-00050158 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình (điện) III 25/01/2026
62257 Họ tên: Phạm Quang Đăng
Ngày sinh: 24/06/1971
CMND: 171586760
Trình độ chuyên môn: Điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THH-00050150 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình III 04/02/2026
62258 Họ tên: Bùi Khắc Tiến
Ngày sinh: 15/03/1983
CMND: 172070982
Trình độ chuyên môn: Công nghệ kỹ thuật điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THH-00050149 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình III 04/02/2026
62259 Họ tên: Nguyễn Xuân Định
Ngày sinh: 29/12/1990
CMND: 173343632
Trình độ chuyên môn: CN KT Điện , điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THH-00050148 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình III 25/01/2026
62260 Họ tên: Lâm Bá Nguyên Hưng
Ngày sinh: 02/12/1992
CMND: 024688251
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện-Điện tử - viễn thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00050147 Thiết kế cơ - điện công trình III 06/05/2024
HTV-00050147 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình III 27/02/2024
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn