Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
62261 Họ tên: Hoàng Nghĩa Ngọc
Ngày sinh: 12/08/1992
CMND: 241322714
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư Kiến trúc công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00050146 Thiết kế quy hoạch xây dựng III 06/05/2024
HTV-00050146 Thiết kế kiến trúc công trình III 27/02/2024
62262 Họ tên: Đào Duy Thịnh
Ngày sinh: 13/04/1993
CMND: 225553636
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00050145 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 06/05/2024
HTV-00050145 Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng – Công nghiệp III 27/02/2024
62263 Họ tên: Triệu Công Thao
Ngày sinh: 20/10/1983
CMND: 281164823
Trình độ chuyên môn: Kĩ sư công trình thủy lợi
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00050144 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 28/03/2024
HTV-00050144 Thiết kế kết cấu công trình công nghiệp II 27/02/2024
62264 Họ tên: Phạm Hữu Thứ
Ngày sinh: 06/06/1984
CMND: 281234389
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công trình thủy lợi
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00050143 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 09/07/2024
BXD-00050143 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 15/03/2024
62265 Họ tên: Nguyễn Hữu Bách
Ngày sinh: 13/03/1985
CMND: 191547039
Trình độ chuyên môn: Cử nhân địa chất
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00050142 Khảo sát địa chất công trình II 27/02/2024
62266 Họ tên: Đặng Thanh Nhàn
Ngày sinh: 26/02/1990
CMND: 261141268
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây Dựng Dân Dụng & Công Nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00050141 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp II 27/02/2024
HTV-00050141 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng-công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 27/02/2024
62267 Họ tên: NGUYỄN CÔNG HẬU
Ngày sinh: 31/10/1992
CMND: 312126806
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật Xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00050140 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng-công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 27/02/2024
HTV-00050140 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 31/12/2025
62268 Họ tên: TRẦN THẾ ANH
Ngày sinh: 23/08/1992
CMND: 272368016
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật Công trình Xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00050139 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng-công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 27/02/2024
HTV-00050139 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 12/10/2025
62269 Họ tên: NGUYỄN ĐỨC DANH
Ngày sinh: 10/10/1994
CMND: 187343677
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00050138 Định giá xây dựng III 27/02/2024
62270 Họ tên: LÊ TRẦN VIỆT HƯNG
Ngày sinh: 23/05/1992
CMND: 191841050
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư Kiến trúc
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00050137 Thiết kế kiến trúc công trình dân dụng và công nghiệp III 27/02/2024
62271 Họ tên: TRẦN NGUYÊN VƯƠNG
Ngày sinh: 28/11/1992
CMND: 024751151
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư Kiến trúc
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00050136 Thiết kế quy hoạch xây dựng III 27/02/2024
HTV-00050136 Thiết kế kiến trúc công trình III 27/02/2024
62272 Họ tên: NGUYỄN NHẬT NAM
Ngày sinh: 21/07/1992
CMND: 341535383
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư quy hoạch vung và đô thị
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00050135 Thiết kế quy hoạch xây dựng III 27/02/2024
HTV-00050135 Thiết kế quy hoạch xây dựng II 28/04/2025
62273 Họ tên: BÙI HỮU THỊNH
Ngày sinh: 08/04/1992
CMND: 225399786
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật môi trường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00050134 Thiết kế cấp - thoát nước công trình III 27/02/2024
HTV-00050134 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình III 27/02/2024
62274 Họ tên: NGUYỄN TRUNG TÍN
Ngày sinh: 24/12/1990
CMND: 221272287
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00050133 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp III 27/02/2024
HTV-00050133 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng-công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 27/02/2024
62275 Họ tên: NGUYỄN NGỌC LÂM
Ngày sinh: 10/04/1992
CMND: 264400158
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật điện, điện tử, viễn thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00050132 Thiết kế cơ - điện công trình III 27/02/2024
HTV-00050132 Thiết kế cơ - điện công trình II 16/07/2025
62276 Họ tên: CAO HỮU PHÚC
Ngày sinh: 15/05/1985
CMND: 186367083
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00050131 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng-công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 27/02/2024
62277 Họ tên: Nguyễn Thái Bình
Ngày sinh: 19/04/1987
Thẻ căn cước: 001087012134
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật và công nghệ - Ngành Nhiệt điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00050130 Thiết kế cơ - điện công trình II 27/02/2024
HTV-00050130 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình III 27/02/2024
62278 Họ tên: Lê Thị Kim Trang
Ngày sinh: 28/07/1981
CMND: 025621960
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư Kiến trúc công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00050129 Thiết kế kiến trúc công trình II 27/02/2024
62279 Họ tên: Trần Viết Công
Ngày sinh: 01/06/1983
Thẻ căn cước: 042083000333
Trình độ chuyên môn: Kỹ Sư Kỹ thuật địa chất
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00050128 Khảo sát Địa chất công trình III 27/02/2024
62280 Họ tên: Lê Thị Thúy An
Ngày sinh: 29/12/1990
CMND: 273370103
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư địa chất
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00050127 Khảo sát Địa chất công trình III 27/02/2024
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn