Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
62261 Họ tên: Nguyễn Trung Nghĩa
Ngày sinh: 01/01/1978
CMND: 334101899
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TRV-00046402 Công trình: Giao thông (cầu, đường bộ) III 17/03/2025
TRV-00046402 Công trình: NN&PTNT (thủy lợi) III 17/03/2025
62262 Họ tên: Nguyễn Việt Tuấn
Ngày sinh: 20/05/1982
CMND: 334103836
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng DD&CN
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TRV-00046401 Công trình: Công nghiệp (CTXD); Hạ tầng kỹ thuật (Cấp nước, thoát nước) III 20/08/2025
TRV-00046401 Định giá xây dựng III 20/08/2025
62263 Họ tên: Lê Văn Phúc
Ngày sinh: 12/07/1987
CMND: 331570743
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ KT công trình XD
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TRV-00046400 Dân dụng và công nghiệp (công tác xây dựng) II 24/10/2024
TRV-00046400 Nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi) III 29/11/2024
62264 Họ tên: Lương Thanh Uyên
Ngày sinh: 26/05/1979
CMND: 334164508
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TRV-00046397 Thiết kế Kết cấu công trình: Dân dụng II 08/05/2025
TRV-00046397 Dân dụng (Công tác xây dựng) II 08/05/2025
62265 Họ tên: Trần Trung Nhân
Ngày sinh: 29/07/1987
CMND: 331546496
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng DD&CN; Thạc sĩ xây dựng công trình giao thông.
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TRV-00046395 Công trình Dân dụng (công tác xây dựng) II 31/12/2024
TRV-00046395 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng II 31/12/2024
62266 Họ tên: Huỳnh Thành
Ngày sinh: 08/01/1972
CMND: 334431262
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TRV-00046394 Công trình: Hạ tầng kỹ thuật (cấp nước, thoát nước, công viên, sân đường) III 01/09/2025
TRV-00046394 Khảo sát địa hình III 01/09/2025
62267 Họ tên: Nguyễn Linh Trường
Ngày sinh: 14/06/1992
CMND: 334769953
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TRV-00046393 Định giá xây dựng III 17/03/2025
TRV-00046393 Công trình: Hạ tầng kỹ thuật (công viên,cây xanh, sân đường, thoát nước) III 22/09/2025
62268 Họ tên: Trang Hoàng Thuấn
Ngày sinh: 25/12/1981
CMND: 334140582
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TRV-00046392 Hạ tầng kỹ thuật, Giao thông, Dân dụng, Nông nghiệp và phát triển nông thôn II 22/11/2024
62269 Họ tên: Nguyễn Văn Dương
Ngày sinh: 06/06/1973
CMND: 340718670
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TRV-00046389 Công trình Công nghiệp (CTXD); Hạ tầng kỹ thuật III 02/06/2025
TRV-00046389 II 02/06/2025
62270 Họ tên: Cao Đăng Khoa
Ngày sinh: 04/03/1991
CMND: 334775457
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ KT công trình Xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TRV-00046388 Công trình Dân dụng III 08/05/2025
TRV-00046388 Công trình Dân dụng III 08/05/2025
62271 Họ tên: Trầm Chí Thiện
Ngày sinh: 05/05/1981
CMND: 334162698
Trình độ chuyên môn: ThS, Kỹ sư xây dựng công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00046387 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp I 16/10/2024
BXD-00046387 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng - Công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 16/10/2024
62272 Họ tên: Nguyễn Văn Dân
Ngày sinh: 09/09/1975
CMND: 334028291
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TRV-00046385 Giám sát thi công xây dựng công trình: Giao thông (cầu, đường bộ) III 23/02/2026
TRV-00046385 Giám sát thi công xây dựng công trình: Dân dụng công nghiệp (CTXD) và Hạ tầng kỹ thuật (Sân đường, thoát nước) III 23/02/2026
62273 Họ tên: Đỗ Thị Thanh Nga
Ngày sinh: 10/10/1983
CMND: 025286709
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng (Kiến trúc)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BDG-00046365 Quản lý dự án II 24/04/2024
62274 Họ tên: Nguyễn Đình Ôn
Ngày sinh: 08/01/1974
CMND: 281125430
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00046364 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 04/06/2025
BXD-00046364 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 04/06/2025
62275 Họ tên: Thái Ngọc Huy
Ngày sinh: 20/12/1980
CMND: 280718218
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện - Điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BDG-00046361 Giám sát lắp đặt thiết bị điện công trình III 18/03/2025
62276 Họ tên: Phạm Hữu Hà
Ngày sinh: 20/05/1982
CMND: 281283181
Trình độ chuyên môn: Xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BDG-00046360 Giám sát Hạ tầng kỹ thuật III 17/06/2024
BDG-00046360 Định giá xây dựng III 17/06/2024
62277 Họ tên: Huỳnh Thanh Phong
Ngày sinh: 05/02/1987
CMND: 331556715
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BDG-00046359 Khảo sát địa hình III 19/10/2025
BDG-00046359 Thiết kế xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật (Công viên - cây xanh) III 19/10/2025
62278 Họ tên: Nguyễn Quý Công
Ngày sinh: 19/07/1987
CMND: 280945146
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00046356 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 06/10/2025
62279 Họ tên: Phạm Xuân Lý
Ngày sinh: 06/07/1989
CMND: 215051267
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Cầu - đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BDG-00046354 Giám sát thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật (Cấp, thoát nước) III 10/12/2024
BDG-00046354 Giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông (đường bộ) III 19/05/2025
62280 Họ tên: Phạm Xuân Hữu
Ngày sinh: 20/02/1982
CMND: 281166455
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công trình Giao thông Công chính
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00046351 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông I 15/03/2024
BDG-00046351 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 11/10/2024
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn