Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
62301 Họ tên: Nguyễn Trọng Hải
Ngày sinh: 08/10/1958
CMND: 011124304
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00050106 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp II 27/02/2024
HTV-00050106 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng-công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 27/02/2024
62302 Họ tên: Nguyễn Hoàng Quyền
Ngày sinh: 06/09/1992
CMND: 168406741
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00050105 Thiết kế xây dựng công trình giao thông III 27/02/2024
62303 Họ tên: Nguyễn Ngọc Hiếu
Ngày sinh: 22/02/1993
Thẻ căn cước: 001093010853
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00050104 Thiết kế xây dựng công trình giao thông III 27/02/2024
62304 Họ tên: Nguyễn Thị Minh Loan
Ngày sinh: 29/09/1988
Thẻ căn cước: 001188006986
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00050103 Định giá xây dựng III 27/02/2024
62305 Họ tên: Dương Tất Thành
Ngày sinh: 12/09/1985
CMND: 142286283
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00050102 Khảo sát địa hình III 27/02/2024
62306 Họ tên: Đoàn Văn Thưởng
Ngày sinh: 09/12/1993
CMND: 142660237
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00050101 Thiết kế xây dựng công trình giao thông III 27/02/2024
HTV-00050101 Thiết kế xây dựng công trình giao thông II 31/12/2025
62307 Họ tên: Trần Thị Hoa
Ngày sinh: 12/12/1991
CMND: 173235139
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00050100 Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật III 27/02/2024
62308 Họ tên: Văn Đình Sơn
Ngày sinh: 03/08/1991
CMND: 173596003
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00050099 Thiết kế xây dựng công trình giao thông II 27/02/2024
62309 Họ tên: Nguyễn Văn Hùng
Ngày sinh: 25/06/1987
Thẻ căn cước: 038087001994
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cầu và hâm giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00050098 Thiết kế xây dựng công trình giao thông II 27/02/2024
62310 Họ tên: Phùng Quốc Việt
Ngày sinh: 17/08/1989
CMND: 131196834
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điều khiển học kỹ thuật GTVT
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00050097 Thiết kế cơ điện công trình II 06/05/2024
HTV-00050097 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình III 27/02/2024
62311 Họ tên: Vũ Kim Ngọc
Ngày sinh: 15/12/1984
Thẻ căn cước: 038084000279
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Giao thông điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00050096 Thiết kế cơ - điện công trình II 27/02/2024
62312 Họ tên: Lương Văn Hân
Ngày sinh: 26/06/1988
CMND: 154242296
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00050095 Thiết kế xây dựng công trình giao thông II 27/02/2024
62313 Họ tên: Bùi Đức Kiên
Ngày sinh: 18/07/1982
Thẻ căn cước: 030820002481
Trình độ chuyên môn: Trung cấp địa chính Trắc địa
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00050094 Khảo sát địa hình III 27/02/2024
62314 Họ tên: Đinh Thanh Đạt
Ngày sinh: 03/08/1986
CMND: 168110131
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Công nghệ kỹ thuật Trắc địa
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00050093 Khảo sát địa hình III 27/02/2024
62315 Họ tên: Hoàng Tiến Long
Ngày sinh: 01/09/1980
Thẻ căn cước: 001080004985
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Cầu - Đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00050092 Khảo sát địa hình III 27/02/2024
62316 Họ tên: Hoàng Lệ Chi
Ngày sinh: 15/11/1988
CMND: 112306110
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư địa chất Kỹ thuật địa chất
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00050091 Khảo sát địa chất công trình III 27/02/2024
62317 Họ tên: Lương Thị Yến
Ngày sinh: 11/01/1986
CMND: 142180498
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật địa chất
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00050090 Khảo sát địa chất công trình III 27/02/2024
62318 Họ tên: Trần Thế Bình
Ngày sinh: 06/10/1990
CMND: 031553253
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng cầu - Đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00050089 Thiết kế xây dựng công trình giao thông II 27/02/2024
62319 Họ tên: Đoàn Tuấn Anh
Ngày sinh: 11/04/1991
CMND: 151829871
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00050088 Thiết kế xây dựng công trình giao thông II 27/02/2024
HTV-00050088 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông III 27/02/2024
62320 Họ tên: Nguyễn Văn Hiếu
Ngày sinh: 29/04/1988
CMND: 012901101
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường Xây dựng cầu - Đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00050087 Thiết kế xây dựng công trình giao thông II 27/02/2024
HTV-00050087 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông III 27/02/2024
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn