Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
62321 Họ tên: Nguyễn Bá Long
Ngày sinh: 02/09/1988
CMND: 250662455
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00051918 Định giá xây dựng I 15/03/2024
BXD-00051918 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông I 15/03/2024
62322 Họ tên: Vũ Liễu
Ngày sinh: 10/05/1964
Thẻ căn cước: 049064000238
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00051917 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 15/03/2024
BXD-00051917 Thiết kế kiến trúc công trình I 15/03/2024
62323 Họ tên: Trịnh Xuân Tân
Ngày sinh: 06/10/1986
CMND: 186480228
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00051916 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 15/03/2024
62324 Họ tên: Nguyễn Văn Tỏa
Ngày sinh: 23/05/1986
CMND: 211898256
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00051915 Thiết kế Cơ - điện công trình I 15/03/2024
BXD-00051915 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp I 15/03/2024
62325 Họ tên: Nguyễn Minh Tuân
Ngày sinh: 19/05/1975
CMND: 022973543
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng - ngành kỹ thuật công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00051914 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 15/03/2024
BXD-00051914 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp I 15/03/2024
62326 Họ tên: Lê Bá Cường
Ngày sinh: 15/10/1971
Thẻ căn cước: 072071000402
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00051913 Định Giá xây dựng I 15/03/2024
62327 Họ tên: Ngô Minh Thuận
Ngày sinh: 02/11/1975
CMND: 225025931
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00051912 Thiết kế kiến trúc công trình I 15/03/2024
62328 Họ tên: Phạm Nguyên Cát
Ngày sinh: 08/07/1970
CMND: 025299744
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00051911 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp I 28/05/2024
BXD-00051911 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp I 15/03/2024
62329 Họ tên: Võ Văn Bữu
Ngày sinh: 10/10/1985
CMND: 197143724
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00051910 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 15/03/2024
62330 Họ tên: Huỳnh Trần Anh Phúc
Ngày sinh: 15/06/1985
CMND: 261004574
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00051909 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 15/03/2024
HNT-00051909 Quản lý dự án II 10/11/2025
62331 Họ tên: Nguyễn Toàn
Ngày sinh: 30/05/1985
CMND: 351732757
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng DD&CN
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00051908 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp I 28/05/2024
BXD-00051908 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 15/03/2024
62332 Họ tên: Đặng Huy Khánh
Ngày sinh: 10/12/1977
CMND: 025161308
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng - ngành kỹ thuật công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00051907 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp I 28/05/2024
BXD-00051907 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 15/03/2024
62333 Họ tên: Nguyễn Trần Chiến
Ngày sinh: 20/06/1986
CMND: 211884540
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00051906 Thiết kế kiến trúc công trình I 15/03/2024
62334 Họ tên: Trương Trọng Nhân
Ngày sinh: 15/12/1983
CMND: 260965005
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00051905 Thiết kế kiến trúc công trình I 15/03/2024
62335 Họ tên: Vũ Xuân Quý
Ngày sinh: 15/05/1971
CMND: 225110564
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00051904 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 09/07/2024
BXD-00051904 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp I 15/03/2024
62336 Họ tên: Đặng Kha Luân
Ngày sinh: 15/05/1988
CMND: 321315990
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật Môi trường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00051903 Thiết kế cấp - thoát nước công trình I 15/03/2024
62337 Họ tên: Trần Vinh Vũ
Ngày sinh: 12/11/1975
Thẻ căn cước: 035075001107
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00051902 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp I 15/03/2024
62338 Họ tên: Nguyễn Trí Trọng
Ngày sinh: 14/05/1979
CMND: 025969781
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư - ngành Kiến trúc công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00051901 Thiết kế kiến trúc công trình I 15/03/2024
62339 Họ tên: Nguyễn Thanh Bạch
Ngày sinh: 05/01/1984
CMND: 225223685
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ, điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00051900 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 15/03/2024
62340 Họ tên: Nguyễn Tấn Vinh
Ngày sinh: 13/09/1985
CMND: 026037208
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện, điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00051899 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 15/03/2024
BXD-00051899 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp I 15/03/2024
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn