Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
62321 Họ tên: Lê Văn Kiên
Ngày sinh: 04/03/1980
CMND: 164086341
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện, Điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NIB-00046276 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình III 11/12/2023
NIB-00046276 Thiết kế Điện III 11/12/2023
62322 Họ tên: Nguyễn Thế Anh
Ngày sinh: 03/06/1984
CMND: 164148820
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Công nghệ Điện tử Viễn thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NIB-00046275 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình (Hạ tầng kỹ thuật viễn thông) III 11/12/2023
62323 Họ tên: Chu Thanh Hà
Ngày sinh: 10/05/1985
CMND: 164178408
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật viễn thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NIB-00046274 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình (Hạ tầng kỹ thuật viễn thông) III 11/12/2023
62324 Họ tên: Hoàng Minh Thành
Ngày sinh: 06/10/1986
Thẻ căn cước: 038086003147
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện tử viễn thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NIB-00046273 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình (Hạ tầng kỹ thuật viễn thông) II 06/04/2024
62325 Họ tên: Lê Văn Khoa
Ngày sinh: 07/04/1970
Thẻ căn cước: 037070000336
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện nông nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NIB-00046272 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình (Đường dây và trạm biến áp) II 06/04/2024
62326 Họ tên: Nguyễn Hồng Minh
Ngày sinh: 28/02/1977
CMND: 164239199
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NIB-00046271 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp, Giao thông (Đường bộ), Nông nghiệp và ptnt III 11/12/2023
62327 Họ tên: Nguyễn Anh Phương
Ngày sinh: 20/12/1960
CMND: 161642557
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NIB-00046270 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp, Nông nghiệp và ptnt III 11/12/2023
62328 Họ tên: Vũ Văn Đình
Ngày sinh: 19/12/1986
CMND: 162797148
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NIB-00046269 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình III 11/12/2023
62329 Họ tên: Nguyễn Ngọc Bỉnh
Ngày sinh: 24/02/1965
CMND: 164239035
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công trình công thôn
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NIB-00046268 Giám sát công tác xây dựng công trình Nông nghiệp và ptnt III 11/12/2023
NIB-00046268 Định giá xây dựng III 11/12/2023
62330 Họ tên: Vũ Ngọc Đỉnh
Ngày sinh: 12/05/1979
CMND: 164046214
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NIB-00046267 Thiết kế kiến trúc công trình II 11/12/2023
NIB-00046267 Thiết kế Quy hoạch xây dựng II 11/12/2023
62331 Họ tên: Nguyễn Quốc Toàn
Ngày sinh: 18/08/1979
CMND: 164068225
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công trình Thủy lợi
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NIB-00046266 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp, Giao thông (Đường bộ), Nông nghiệp và ptnt III 11/12/2023
NIB-00046266 Quản lý dự án (công trình Dân dụng và công nghiệp, giao thông, nông nghiệp và ptnt, hạ tầng kỹ thuật) III 11/12/2023
62332 Họ tên: Nguyễn Chí Thanh
Ngày sinh: 20/10/1961
CMND: 164532998
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cảng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NIB-00046265 Quản lý dự án (công trình Dân dụng và công nghiệp, giao thông, nông nghiệp và ptnt, hạ tầng kỹ thuật) II 11/12/2023
NIB-00046265 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp, Giao thông (Đường bộ), Nông nghiệp và ptnt II 11/12/2023
62333 Họ tên: Nguyễn Văn Tiến
Ngày sinh: 16/08/1990
Thẻ căn cước: 037090002304
Trình độ chuyên môn: Trung cấp xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NIB-00046264 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp, Giao thông (Đường bộ) III 11/12/2023
62334 Họ tên: Nguyễn Văn Lực
Ngày sinh: 12/07/1994
Thẻ căn cước: 037094001647
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật giao thông (Đường bộ)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NIB-00046263 Giám sát công tác xây dựng công trình Nông nghiệp và ptnt, Hạ tầng kỹ thuật III 11/12/2023
62335 Họ tên: Phạm Xuân Trường
Ngày sinh: 12/06/1987
Thẻ căn cước: 037087004309
Trình độ chuyên môn: Xây dựng cầu đường bộ
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NIB-00046262 Quản lý dự án (công trình Dân dụng và công nghiệp, giao thông, nông nghiệp và ptnt, hạ tầng kỹ thuật) III 11/12/2023
62336 Họ tên: Nguyễn Thị Thủy
Ngày sinh: 14/12/1982
CMND: 164587899
Trình độ chuyên môn: Kinh tế thủy lợi
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NIB-00046261 Quản lý dự án (công trình Dân dụng và công nghiệp, giao thông, nông nghiệp và ptnt, hạ tầng kỹ thuật) III 11/12/2023
62337 Họ tên: Bùi Huy Toàn
Ngày sinh: 30/06/1984
CMND: 164199024
Trình độ chuyên môn: xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NIB-00046260 Quản lý dự án (công trình Dân dụng và công nghiệp, giao thông, nông nghiệp và ptnt, hạ tầng kỹ thuật) III 11/12/2023
62338 Họ tên: Phạm Ngọc Hải
Ngày sinh: 12/03/1983
CMND: 164110907
Trình độ chuyên môn: xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NIB-00046259 Quản lý dự án (công trình Dân dụng và công nghiệp, giao thông, nông nghiệp và ptnt, hạ tầng kỹ thuật) III 11/12/2023
62339 Họ tên: Tạ Hùng Thành
Ngày sinh: 09/09/1981
Thẻ căn cước: 037081002094
Trình độ chuyên môn: Công trình thủy lợi
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NIB-00046258 Quản lý dự án (công trình Dân dụng và công nghiệp, giao thông, nông nghiệp và ptnt, hạ tầng kỹ thuật) II 11/12/2023
62340 Họ tên: Nguyễn Văn Quyền
Ngày sinh: 13/10/1970
CMND: 161827525
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường bộ
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NIB-00046257 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp, Giao thông (Đường bộ, cầu) II 11/12/2023
NIB-00046257 Giám sát công tác xây dựng công trình Nông nghiệp và ptnt, Hạ tầng kỹ thuật III 11/12/2023
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn