Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
64401 Họ tên: Lương Ngọc Huy
Ngày sinh: 13/03/1990
CMND: 164392923
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NIB-00005268 Quản lý dự án (công trình dân dụng và công nghiệp) II 02/06/2025
NIB-00005268 Giám sát thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III 24/09/2025
64402 Họ tên: Trần Xuân Thành
Ngày sinh: 04/10/1981
Thẻ căn cước: 037081001080
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NIB-00005267 Quản lý dự án (công trình dân dụng và công nghiệp) II 02/06/2025
64403 Họ tên: Trần Văn Định
Ngày sinh: 11/04/1981
Thẻ căn cước: 037081001792
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NIB-00005266 Quản lý dự án (công trình dân dụng và công nghiệp) II 02/06/2025
64404 Họ tên: Nguyễn Thị Tâm
Ngày sinh: 13/10/1982
CMND: 164139919
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NIB-00005265 Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng và công nghiệp, Hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước) II 25/05/2023
NIB-00005265 Quản lý dự án (công trình dân dụng và công nghiệp) II 02/06/2025
64405 Họ tên: Vũ Văn Kiên
Ngày sinh: 18/08/1973
CMND: 161906203
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NIB-00005264 Thiết kế Cơ - Điện công trình II 04/07/2029
NIB-00005264 Giám sát công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III 16/04/2024
64406 Họ tên: Bùi Xuân Bách
Ngày sinh: 13/04/1987
Thẻ căn cước: 037087001961
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NIB-00005263 Thiết kế xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp Hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước) II 25/05/2023
NIB-00005263 Khảo sát địa chất công trình, địa chất thủy văn, Khảo sát địa hình II 25/05/2023
64407 Họ tên: Vũ Thành Luân
Ngày sinh: 23/06/1986
CMND: 164270700
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NIB-00005261 Thiết kế xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp, Hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước) II 25/05/2023
NIB-00005261 Khảo sát địa chất công trình, địa chất thủy văn, Khảo sát địa hình II 25/05/2023
64408 Họ tên: Đoàn Hồng Hải
Ngày sinh: 04/04/1972
CMND: 161962271
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NIB-00005260 Thiết kế xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước) II 25/05/2023
NIB-00005260 Quản lý dự án (công trình dân dụng và công nghiệp) II 02/06/2025
64409 Họ tên: Đỗ Hồng Đễ
Ngày sinh: 04/03/1979
Thẻ căn cước: 037079001578
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NIB-00005259 Quản lý dự án (công trình Dân dụng và công nghiệp) III 16/04/2024
NIB-00005259 Thiết kế xây dựng công trình Nông nghiệp và ptnt III 11/12/2023
64410 Họ tên: Đinh Văn Quy
Ngày sinh: 09/09/1987
Thẻ căn cước: 037087002075
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NIB-00005258 Quản lý dự án (công trình Dân dụng và công nghiệp) III 16/04/2024
NIB-00005258 Thiết kế xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp, Hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước) II 25/05/2023
64411 Họ tên: Lê Huy Nam
Ngày sinh: 01/10/1988
CMND: 164354595
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NIB-00005257 Quản lý dự án (công trình Dân dụng và công nghiệp) II 16/04/2024
NIB-00005257 Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng và công nghiệp, Hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước) II 25/05/2023
64412 Họ tên: Trịnh Xuân Hòa
Ngày sinh: 11/02/1983
Thẻ căn cước: 001083022213
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NIB-00005256 Giám sát công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III 16/04/2024
NIB-00005256 Quản lý dự án (công trình Dân dụng và công nghiệp) III 16/04/2024
64413 Họ tên: Phạm Minh Tuân
Ngày sinh: 16/06/1984
Thẻ căn cước: 037084002111
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NIB-00005255 Quản lý dự án II 16/04/2024
NIB-00005255 Giám sát công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III 16/04/2024
64414 Họ tên: Phan Hùng Cường
Ngày sinh: 20/05/1979
Hộ chiếu: 0370790000639
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NIB-00005254 Quản lý dự án III 09/10/2023
64415 Họ tên: Trịnh Thị Hương Sen
Ngày sinh: 31/03/1982
Thẻ căn cước: 037182002564
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư địa chất
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NIB-00005253 Quản lý dự án II 16/04/2024
NIB-00005253 Quản lý dự án III 09/10/2023
64416 Họ tên: Trương Thị Nhàn
Ngày sinh: 18/04/1973
Thẻ căn cước: 001173008562
Trình độ chuyên môn: ThS, Kỹ sư Công trình Thủy lợi
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00005216 Định giá xây dựng I 14/09/2023
64417 Họ tên: Nguyễn Tiến Thành
Ngày sinh: 02/08/1989
Thẻ căn cước: 068089000058
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng - ngành thủy lợi, thủy điện, cấp thoát nước
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00005213 Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (cấp - thoát nước) II 23/12/2024
BXD-00005213 Thiết kế cấp - thoát nước công trình I 04/06/2025
64418 Họ tên: Nguyễn Hoàng Hà
Ngày sinh: 27/07/1989
CMND: 341587065
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00005212 Thiết kế xây dựng công trình giao thông I 06/10/2025
BXD-00005212 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông I 06/10/2025
64419 Họ tên: Lê Cảnh Trường
Ngày sinh: 28/02/1986
CMND: 197167087
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00005211 Thiết kế điện công trình đường dây và trạm biến áp III 04/12/2024
64420 Họ tên: Nguyễn Đình Long
Ngày sinh: 20/10/1987
CMND: 191656023
Trình độ chuyên môn: Cử nhân địa chất
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00005209 Khảo sát địa chất công trình I 04/06/2025
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn