Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
73061 Họ tên: Dương Văn Lộc
Ngày sinh: 15/10/1968
CMND: 264342284
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Thuỷ Lợi
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00010525 Giám sát công tác xây dựng công trình NN&PTNT I 27/09/2022
BXD-00010525 Giám sát công tác xây dựng công trình NN&PTNT I 27/09/2022
73062 Họ tên: Nguyễn Huy Lịch
Ngày sinh: 05/03/1986
Thẻ căn cước: 042086000049
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CAT-00010513 Định giá xây dựng II 20/12/2024
CAT-00010513 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, HTKT, Giao thông. II 27/10/2025
73063 Họ tên: Liên Hưng Kiệt
Ngày sinh: 01/01/1987
CMND: 385379169
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và Công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CAT-00010511 Giám sát công tác xây dựng công trình Giao thông (Cầu, Đường bộ) III 20/12/2024
CAT-00010511 Giám sát công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật (Cấp thoát nước, Xử lý chất thải rắn) III 20/12/2024
73064 Họ tên: Nguyễn Anh Tú
Ngày sinh: 12/04/1976
CMND: 331182164
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00010506 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 08/11/2024
BXD-00010506 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông I 08/11/2024
73065 Họ tên: Phạm Long Duy
Ngày sinh: 01/01/1985
CMND: 331432369
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật xây dựng công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CAT-00010501 Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng. II 21/01/2026
CAT-00010501 Giám sát công tác xây dựng công trình NN&PTNT (Kè, Đê bao, Cống, Nạo vét kênh). III 21/01/2026
73066 Họ tên: Trương Vĩnh Lâm
Ngày sinh: 10/11/1985
CMND: 331446764
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00010500 Giám sát lắp đặt Thiết bị công trình (hệ thống Điện - Cơ điện) I 28/08/2023
BAL-00010500 Thiết kế cơ điện công trình II 10/01/2025
73067 Họ tên: Phạm Thanh Thảo
Ngày sinh: 31/12/1982
CMND: 331321122
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00010498 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp I 15/03/2024
BXD-00010498 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 15/03/2024
73068 Họ tên: Trương Hoài Linh
Ngày sinh: 01/06/1983
CMND: 331361652
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thủy công đồng bằng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00010494 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 16/10/2024
BXD-00010494 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp I 16/10/2024
73069 Họ tên: Phạm Ngọc Toàn
Ngày sinh: 29/01/1982
CMND: 211802661
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công trình Giao thông công chính
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CAT-00010492 Giám sát công tác xây dựng công trình: Cầu, Đường bộ II 12/06/2025
73070 Họ tên: Võ Thanh Phương
Ngày sinh: 01/01/1984
Thẻ căn cước: 091084000030
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00010488 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng I 15/09/2023
73071 Họ tên: Bùi Thanh Hùng
Ngày sinh: 02/10/1980
CMND: 151250263
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường bộ
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THB-00010467 Thiết kế xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ) II 30/06/2025
73072 Họ tên: Ngô Văn Quang
Ngày sinh: 13/12/1971
CMND: 150934101
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THB-00010457 Giám sát công tác thi công xây dựng công trình HTKT (Cấp, thoát nước) III 15/06/2025
THB-00010457 Giám sát công tác thi công xây dựng công trình NN và PTNT III 15/06/2025
73073 Họ tên: Nguyễn Tuấn Anh
Ngày sinh: 26/01/1987
Thẻ căn cước: 034087002175
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng- ngành Cấp thoát nước
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00010453 Quản lý dự án III 07/07/2025
73074 Họ tên: Nguyễn Văn Trình
Ngày sinh: 01/03/1983
Thẻ căn cước: 034083005258
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư XD cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THB-00010452 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, HTKT (cấp, thoát nước) III 27/05/2025
73075 Họ tên: Bùi Minh Tuấn
Ngày sinh: 26/08/1979
Thẻ căn cước: 036079002192
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công trình thủy lợi
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00010432 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 27/08/2024
73076 Họ tên: Nguyễn Văn Đàn
Ngày sinh: 10/08/1978
CMND: 271476461
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện - Điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DON-00010400 Giám sát công tác xây dựng lắp đặt thiết bị công trình điện III 29/09/2022
73077 Họ tên: Lê Đức Nam
Ngày sinh: 20/04/1979
CMND: 024864085
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Hệ thống điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DON-00010399 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình, thiết bị công nghệ công trình địện III 29/09/2022
BDG-00010399 Định giá xây dựng III 15/03/2026
73078 Họ tên: Trần Văn Hoàn
Ngày sinh: 12/10/1984
CMND: 272604435
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Hệ thống điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DON-00010398 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình, thiết bị công nghệ công trình địện III 29/09/2022
BDG-00010398 Định giá xây dựng III 15/03/2026
73079 Họ tên: Dương Ngọc Lâm
Ngày sinh: 20/12/1978
CMND: 272468962
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện - Điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DON-00010397 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình, thiết bị công nghệ công trình địện III 29/09/2022
73080 Họ tên: Lê Duy Hải
Ngày sinh: 25/09/1980
CMND: 197066961
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư - Điện kỹ thuật
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DON-00010396 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình, thiết bị công nghệ công trình địện III 29/09/2022
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn