Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
73081 Họ tên: Bùi Xuân Lẫm
Ngày sinh: 15/01/1973
CMND: 271949941
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện khí hóa và cung cấp điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DON-00010395 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình, thiết bị công nghệ công trình địện III 29/09/2022
73082 Họ tên: Đặng Hoài Nam
Ngày sinh: 18/04/1975
CMND: 271252051
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện - điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DON-00010394 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình, thiết bị công nghệ công trình địện III 29/09/2022
BDG-00010394 Định giá xây dựng III 15/03/2026
73083 Họ tên: Lê Quang việt
Ngày sinh: 11/09/1979
CMND: 272923573
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư - Điện kỹ thuật
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DON-00010393 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình, thiết bị công nghệ công trình địện III 29/09/2022
73084 Họ tên: Võ Minh Đức
Ngày sinh: 20/01/1982
CMND: 191484300
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư - Điện kỹ thuật
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DON-00010392 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình, thiết bị công nghệ công trình địện III 29/09/2022
73085 Họ tên: Nguyễn Thế Kỷ
Ngày sinh: 30/09/1973
CMND: 271134076
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DON-00010391 Định giá xây dựng III 29/09/2022
DON-00010391 Thiết kế xây dựng công trình đường bộ III 03/12/2023
73086 Họ tên: Phạm Văn Kháng
Ngày sinh: 21/10/1989
CMND: 272237595
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DON-00010390 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng III 29/09/2022
DON-00010390 Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng III 29/09/2022
73087 Họ tên: Cao Linh Quân
Ngày sinh: 10/04/1974
CMND: 272647653
Trình độ chuyên môn: Đại học kỹ thuật
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DON-00010389 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp II 29/09/2022
DON-00010389 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng III 07/11/2022
73088 Họ tên: Nguyễn Viết Tuất
Ngày sinh: 20/02/1975
CMND: 271304528
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DON-00010388 Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình giao thông đường bộ II 29/09/2022
DON-00010388 Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình giao thông Cầu đường bộ II 29/09/2022
73089 Họ tên: Lê Văn Hùng
Ngày sinh: 21/05/1973
CMND: 024949301
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư ngành trắc địa
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DON-00010387 Khảo sát địa hình II 29/09/2022
73090 Họ tên: Đỗ Đức Trung
Ngày sinh: 26/03/1981
CMND: 272387131
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DON-00010386 Giám sát công tác xây dựng, hoàn thiện công trình Cầu đường bộ II 29/09/2022
DON-00010386 Giám sát công tác xây dựng, hoàn thiện công trình giao thông đường bộ II 29/09/2022
73091 Họ tên: Trần Thị Thanh Hà
Ngày sinh: 02/08/1982
CMND: 272668697
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DON-00010385 Định giá xây dựng II 29/09/2022
73092 Họ tên: Bùi Ngọc Hoàng
Ngày sinh: 20/12/1969
CMND: 270770120
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DON-00010384 Định giá xây dựng II 29/09/2022
73093 Họ tên: Trần Mạnh Quân
Ngày sinh: 09/08/1990
CMND: 012888474
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DON-00010383 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nhiệp III 29/09/2022
73094 Họ tên: Phan Hoàng Vũ
Ngày sinh: 13/06/1990
CMND: 272069348
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DON-00010382 Thiết kế kiến trúc công trình dân dụng và công nghiệp III 29/09/2022
DON-00010382 Thiết kế kiến trúc công trình II 08/01/2024
73095 Họ tên: Trần Thanh Đông
Ngày sinh: 26/11/1969
CMND: 270948913
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DON-00010381 Thiết kế Quy hoạch kiến trúc xây dựng II 29/09/2022
73096 Họ tên: Nguyễn Đức Trường
Ngày sinh: 30/12/1961
CMND: 270906105
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DON-00010380 Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng và công nghiệp II 29/09/2022
73097 Họ tên: Nguyễn Văn Đông
Ngày sinh: 08/12/1982
CMND: 217744435
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DON-00010379 Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 29/09/2022
73098 Họ tên: Nguyễn Tấn Bình
Ngày sinh: 05/12/1961
CMND: 270579683
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DON-00010378 Định giá xây dựng II 29/09/2022
DON-00010378 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp II 29/09/2022
73099 Họ tên: Bạch Quang Trung
Ngày sinh: 02/09/1987
CMND: 212638168
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DON-00010377 Thiết kế kết cấu công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp III 29/09/2022
DON-00010377 Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng và công nghiệp III 29/09/2022
73100 Họ tên: Trần Công Định
Ngày sinh: 09/12/1957
CMND: 270528530
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DON-00010376 Định giá xây dựng III 10/06/2024
DON-00010376 Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng II 29/09/2022
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn