Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
73101 Họ tên: Thái Ngọc Vinh
Ngày sinh: 12/04/1972
CMND: 233187480
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng thủy lợi, thủy điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00010372 Thiết kế xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn I 21/10/2025
73102 Họ tên: Huỳnh Quang Trí
Ngày sinh: 14/01/1977
CMND: 233378198
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công trình thuỷ lợi
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00010370 Thiết kế xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn I 21/10/2025
BXD-00010370 Giám sát công tác xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn I 21/10/2025
73103 Họ tên: Võ Đình Túc
Ngày sinh: 02/11/1984
CMND: 211741744
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
KOT-00010365 Thiết kế công trình giao thông (đường bộ) III 28/02/2025
KOT-00010365 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông (đường bộ) III 28/02/2025
73104 Họ tên: Nguyễn Quốc Yên
Ngày sinh: 31/10/1974
CMND: 233035072
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cầu đường.
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
KOT-00010360 Khảo sát địa hình (trong phạm vi DA ĐTXD công trình giao thông) II 21/08/2024
73105 Họ tên: Mai Từ Lân
Ngày sinh: 04/06/1979
CMND: 233104446
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
KOT-00010352 Thiết kế công trình giao thông (cầu, đường bộ) II 07/09/2025
KOT-00010352 Khảo sát địa hình (trong phạm vi DAĐT xây dựng công trình giao thông) II 07/09/2025
73106 Họ tên: Võ Chí Phú
Ngày sinh: 11/11/1978
CMND: 233051678
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
KOT-00010349 Khảo sát địa hình (trong phạm vi DA ĐTXD công trình giao thông) II 21/08/2024
73107 Họ tên: Nguyễn Duy Tân
Ngày sinh: 19/11/1972
CMND: 233087129
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
KOT-00010347 Khảo sát địa hình (trong phạm vi DA ĐTXD công trình giao thông) II 21/08/2024
73108 Họ tên: Nguyễn Trọng Sơn
Ngày sinh: 09/02/1983
CMND: 186025272
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
KOT-00010338 Thiết kế công trình giao thông đường bộ II 21/08/2024
KOT-00010338 Khảo sát địa hình (trong phạm vi DA ĐTXD công trình giao thông) II 21/08/2024
73109 Họ tên: Nguyễn Văn Vinh
Ngày sinh: 04/11/1984
CMND: 233288808
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HNT-00010324 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng - Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 14/08/2025
HNT-00010324 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông II 14/08/2025
73110 Họ tên: Nguyễn Hồng Danh
Ngày sinh: 02/10/1981
Thẻ căn cước: 087081000102
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện - Điện Tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
SOT-00010311 Thiết kế hạ tầng kỹ thuật (Chiếu sáng công cộng) II 27/08/2024
SOT-00010311 Khảo sát địa hình III 27/08/2024
73111 Họ tên: Trần Thanh Thinh
Ngày sinh: 23/07/1988
CMND: 365736501
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng DD&CN
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
SOT-00010309 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng. III 06/08/2025
73112 Họ tên: Phạm Xuân Nhiệm
Ngày sinh: 14/10/1983
CMND: 365445130
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
SOT-00010307 Định giá xây dựng III 02/10/2024
73113 Họ tên: Vương Quang Sang
Ngày sinh: 20/12/1978
CMND: 361692065
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện khí hóa&Cung cấp điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
SOT-00010306 Thiết kế Điện - Cơ điện III 02/10/2024
73114 Họ tên: Nguyễn Văn Bằng
Ngày sinh: 22/12/1985
CMND: 125215941
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAN-00010305 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 20/10/2025
BAN-00010305 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông III 20/10/2025
73115 Họ tên: Nguyễn Quang Đại
Ngày sinh: 26/10/1984
CMND: 125164711
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công trình thủy lợi
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAN-00010304 Khảo sát địa hình II 09/06/2025
BAN-00010304 Định giá xây dựng II 09/06/2025
73116 Họ tên: Nguyễn Văn Thảo
Ngày sinh: 17/12/1984
CMND: 125057503
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAN-00010302 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 15/08/2024
BAN-00010302 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông III 15/08/2024
73117 Họ tên: Nguyễn Đức Vương
Ngày sinh: 09/04/1991
CMND: 125365439
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Hệ thống điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAN-00010298 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II 16/12/2024
73118 Họ tên: Nguyễn Đức Cam
Ngày sinh: 11/09/1978
CMND: 125273160
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAN-00010297 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II 16/12/2024
73119 Họ tên: Nguyễn Văn Thành
Ngày sinh: 05/04/1988
CMND: 125323724
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng ngành xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAN-00010289 Định giá xây dựng II 23/03/2025
BAN-00010289 Quản lý dự án ĐTXD công trình giao thông II 23/03/2025
73120 Họ tên: Nguyễn Văn Tin
Ngày sinh: 20/08/1988
CMND: 125240994
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kỹ thuật xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HNT-00010287 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II 13/01/2025
HNT-00010287 Giám sát công tác xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật II 13/01/2025
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn