Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
73121 Họ tên: Ngô Thế Hòa
Ngày sinh: 23/03/1983
Thẻ căn cước: 037083000758
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường bộ
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NIB-00010285 Quản lý dự án (công trình giao thông) II 24/09/2025
73122 Họ tên: Nguyễn Ngọc Chiến
Ngày sinh: 03/09/1988
Thẻ căn cước: 037088000354
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư - Xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NIB-00010284 Định giá xây dựng II 18/10/2022
73123 Họ tên: Đỗ Thái Ngọc
Ngày sinh: 01/01/1985
CMND: 164218276
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư- xây dựng công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NIB-00010277 Quản lý dự án (xây dựng công trình giao thông) II 15/01/2023
73124 Họ tên: Nguyễn Đức Ánh
Ngày sinh: 25/09/1982
CMND: 164121480
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường bộ
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NIB-00010268 Quản lý dự án II 09/10/2023
73125 Họ tên: Lê Quốc Hưng
Ngày sinh: 28/05/1988
CMND: 164246938
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công trình giao thông công chính - xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NIB-00010264 Quản lý dự án (công trình giao thông) II 24/09/2025
73126 Họ tên: Phạm Thế Ninh
Ngày sinh: 26/08/1982
Thẻ căn cước: 037082001080
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NIB-00010259 Định giá xây dựng III 02/06/2025
73127 Họ tên: Trần Châu Phúc
Ngày sinh: 29/01/1981
CMND: 211689651
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BID-00010255 Quản lý dự án Dân dụng -CN II 04/10/2024
73128 Họ tên: Trương Thị Ẩn
Ngày sinh: 10/08/1984
CMND: 211715712
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật cơ sở hạ tầng (cấp thoát nước)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BID-00010252 Quản lý dự án công trình Hạ tầng kỹ thuật (cấp - thoát nước) II 12/07/2019
BXD-00010252 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình (Hệ thống Cấp thoát nước) I 14/09/2023
73129 Họ tên: Phạm Sỹ Duy Nhân
Ngày sinh: 24/06/1982
CMND: 211753435
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư môi trường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BID-00010248 Quản lý dự án dân dụng - công nghiệp III 31/08/2025
BID-00010248 Quản lý dự án HTKT III 31/08/2025
73130 Họ tên: Ngô Quang Thắng
Ngày sinh: 25/05/1989
CMND: 215190406
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BID-00010247 Quản lý dự án HTKT (cấp thoát nước, đường giao thông) III 31/08/2025
73131 Họ tên: Từ Tôn Tẫn
Ngày sinh: 06/11/1980
CMND: 211645859
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ QH&QL tài nguyên nước
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BID-00010246 Quản lý dự án HTKT (xử lý chất thải rắn) III 31/08/2025
73132 Họ tên: Trần Trọng Nghĩa
Ngày sinh: 21/08/1991
CMND: 230817692
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BID-00010245 Quản lý dự án HTKT (thoát nước) III 31/08/2025
73133 Họ tên: Đỗ Đình Thử
Ngày sinh: 24/08/1983
CMND: 211828088
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00010242 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 21/10/2025
73134 Họ tên: Phạm Kinh Kha
Ngày sinh: 02/06/1983
CMND: 211770597
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xd dân dụng và CN
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BID-00010235 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng II 31/08/2025
BID-00010235 Thiết kế kết cấu công trình công nghiệp III 31/08/2025
73135 Họ tên: Huỳnh Quang Tuấn
Ngày sinh: 17/04/1983
CMND: 211827914
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng DD&CN
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BID-00010232 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng II 31/08/2025
BID-00010232 Giám sát công tác xây dựng công trình công nghiệp III 31/08/2025
73136 Họ tên: Lê Anh Vũ
Ngày sinh: 02/02/1985
CMND: 215002033
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BID-00010228 Định giá xây dựng III 06/05/2025
73137 Họ tên: Trần Bùi Ý Nhi
Ngày sinh: 09/07/1984
CMND: 211853815
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BID-00010226 Thiết kế kiến trúc công trình II 31/08/2025
BID-00010226 Thiết kế quy hoạch xây dựng II 31/08/2025
73138 Họ tên: Võ Trương Trung Tuyến
Ngày sinh: 29/03/1988
CMND: 215067343
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BID-00010225 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng III 13/10/2025
73139 Họ tên: Lê Tuấn Quý
Ngày sinh: 10/01/1983
CMND: 211783082
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng - công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BID-00010224 Quản lý dự án công trình Dân dụng II 05/02/2026
73140 Họ tên: Trương Ngọc Tùng
Ngày sinh: 10/09/1982
CMND: 211717417
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng DD&CN
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BID-00010223 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng II 13/10/2025
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn