Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
73161 Họ tên: NGUYỄN MẠNH PHÁT
Ngày sinh: 23/04/1985
CMND: 164230588
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00010160 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 29/07/2022
73162 Họ tên: NGUYỄN NHẬT TÀI
Ngày sinh: 28/07/1984
CMND: 025336374
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00010159 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp I 28/08/2023
BXD-00010159 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp I 28/08/2023
73163 Họ tên: TRƯƠNG THANH VÂN
Ngày sinh: 17/06/1982
CMND: 023443590
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật môi trường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00010158 Thiết kế công trình hạ tầng kỹ thuật chất thải rắn I 29/07/2022
BXD-00010158 Giám sát công tác xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật chất thải rắn II 29/07/2022
73164 Họ tên: NGUYỄN THÚY HÀ
Ngày sinh: 12/09/1971
Thẻ căn cước: 001171012087
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng nghành Vi khí hậu và xử lý môi trường khí
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00010157 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp nhẹ I 29/07/2022
73165 Họ tên: NINH QUỐC TRUNG
Ngày sinh: 24/05/1979
CMND: 023428400
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện - Điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00010156 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình, công nghệ I 29/07/2022
73166 Họ tên: NGUYỄN VĂN CAN
Ngày sinh: 08/08/1973
Thẻ căn cước: 049073000176
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ -Kỹ sư Điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00010155 Thiết kế điện - cơ điện công trình I 29/07/2022
73167 Họ tên: LÊ THANH HẢI
Ngày sinh: 20/06/1973
CMND: 023272676
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện - Điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00010154 Thiết kế cơ - điện công trình I 08/11/2024
BXD-00010154 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình, công nghệ I 29/07/2022
73168 Họ tên: ĐINH HỒNG SƠN
Ngày sinh: 15/07/1970
CMND: 022544454
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ- Kỹ sư công nghệ nhiệt
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00010153 Thiết kế thông gió - cấp thoát nhiệt I 29/07/2022
73169 Họ tên: NGUYỄN HẢI BẰNG
Ngày sinh: 27/12/1970
CMND: 011589391
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ - Kỹ sư Nhiệt Điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00010152 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 08/11/2024
BXD-00010152 Thiết kế thông gió - cấp thoát nhiệt I 29/07/2022
73170 Họ tên: VŨ VIỆT DŨNG
Ngày sinh: 19/04/1979
Thẻ căn cước: 034079004231
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ nhiệt
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00010151 Thiết kế thông gió - cấp thoát nhiệt I 29/07/2022
BXD-00010151 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình, công nghệ I 29/07/2022
73171 Họ tên: ĐÀO MINH HIỂN
Ngày sinh: 06/01/1973
CMND: 024397414
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ - Kỹ sư Điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00010150 Thiết kế điện - cơ điện công trình I 29/07/2022
BXD-00010150 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình I 29/07/2022
73172 Họ tên: NGUYỄN XUÂN HÒA
Ngày sinh: 04/12/1984
Thẻ căn cước: 036084001939
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư tự động hóa
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00010149 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp I 29/07/2022
73173 Họ tên: LÊ MẠNH
Ngày sinh: 25/08/1975
CMND: 273025347
Trình độ chuyên môn: KS Xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00010148 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 29/07/2022
73174 Họ tên: NGUYỄN XUÂN NAM
Ngày sinh: 01/06/1973
CMND: 194011015
Trình độ chuyên môn: KS Cơ khí chế tạo máy
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00010147 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình, công nghệ I 29/07/2022
73175 Họ tên: LÊ TRUNG THIỆN
Ngày sinh: 20/09/1982
CMND: 281245805
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00010146 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông cầu III 29/07/2022
BXD-00010146 Giám sát công tác xây dựng công trình đường bộ I 29/07/2022
73176 Họ tên: BÙI HẢI TRUNG
Ngày sinh: 03/12/1982
CMND: 272598568
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư địa chất thủy văn - địa chất công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00010145 Khảo sát địa chất, địa chất thủy văn công trình I 29/07/2022
73177 Họ tên: LƯU NHẬT TRƯỜNG
Ngày sinh: 30/08/1982
CMND: 221106726
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây Dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00010144 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp I 29/07/2022
73178 Họ tên: Phạm Minh Châu
Ngày sinh: 10/03/1977
CMND: 025708370
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00010143 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 29/07/2022
73179 Họ tên: TRẦN QUỐC CƯỜNG
Ngày sinh: 31/08/1981
CMND: 212137830
Trình độ chuyên môn: Kiến Trúc Sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00010142 Thiết kế kiến trúc công trình I 29/07/2022
73180 Họ tên: NGUYỄN THẾ NHÂN
Ngày sinh: 05/01/1976
CMND: 023669419
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kiến trúc
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00010141 Thiết kế kiến trúc công trình I 29/07/2022
BXD-00010141 Thiết kế quy hoạch xây dựng II 29/07/2022
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn