Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
73201 Họ tên: ĐỖ ĐĂNG DUY
Ngày sinh: 16/10/1982
CMND: 212106007
Trình độ chuyên môn: Kỹ sưxây dựng DD&CN
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00010132 Định giá xây dựng I 29/07/2022
BXD-00010132 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 29/07/2022
73202 Họ tên: NGUYỄN PHƯƠNG THẢO
Ngày sinh: 12/06/1983
CMND: 023661013
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00010131 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp nhẹ I 29/07/2022
BXD-00010131 Định giá xây dựng II 29/07/2022
73203 Họ tên: PHAN THỊ ĐOAN DUNG
Ngày sinh: 28/08/1984
CMND: 260927817
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00010130 Định giá xây dựng I 29/07/2022
BXD-00010130 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp III 29/07/2022
73204 Họ tên: ĐOÀN PHÚ
Ngày sinh: 24/03/1978
CMND: 024948642
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00010129 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp I 29/07/2022
73205 Họ tên: HUỲNH NGỌC LIÊN
Ngày sinh: 15/04/1966
CMND: 022320027
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00010128 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 29/07/2022
73206 Họ tên: CAO BẢO GIANG
Ngày sinh: 19/04/1981
CMND: 334223911
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư XD cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00010127 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông (đường bộ) III 13/12/2024
BXD-00010127 Định giá xây dựng I 29/07/2022
73207 Họ tên: LẠI CÔNG TÂM
Ngày sinh: 03/11/1980
CMND: 311610029
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00010126 Thiết kế điện - cơ điện công trình I 29/07/2022
73208 Họ tên: NGÔ MINH TRIỀU
Ngày sinh: 20/08/1983
CMND: 301072318
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00010125 Thiết kế điện - cơ điện công trình I 29/07/2022
73209 Họ tên: NGUYỄN VĂN THÔNG
Ngày sinh: 06/05/1958
Thẻ căn cước: 079058002032
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00010124 Khảo sát địa hình I 29/07/2022
73210 Họ tên: HỒ THU BA
Ngày sinh: 12/06/1981
CMND: 182394581
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00010123 Thiết kế kiến trúc công trình I 29/07/2022
BXD-00010123 Thiết kế quy hoạch xây dựng III 29/07/2022
73211 Họ tên: NGUYỄN PHƯỚC TOÀN
Ngày sinh: 03/07/1985
CMND: 271651574
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00010122 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 29/07/2022
73212 Họ tên: Bùi Hồng Cường
Ngày sinh: 08/02/1981
CMND: 011965340
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng DD và CN - Thạc sỹ kỹ thuật
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00010121 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp I 28/03/2024
BXD-00010121 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 29/07/2022
73213 Họ tên: NGUYỄN NGỌC ĐIỀN
Ngày sinh: 12/01/1981
CMND: 025736153
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện - điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00010120 Thiết kế điện - cơ điện công trình I 29/07/2022
BXD-00010120 Thiết kế thông gió - cấp thoát nhiệt II 29/07/2022
73214 Họ tên: HUỲNH TẤN PHÁT
Ngày sinh: 01/01/1985
CMND: 211857705
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng Thủy lơi - Thủy điện - Cấp thoát nước
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00010119 Thiết kế cấp thoát nước công trình I 29/07/2022
73215 Họ tên: VÕ HỒNG CƯỜNG
Ngày sinh: 14/05/1975
CMND: 024809919
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện - Điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00010118 Định giá xây dựng (phần điện) I 04/06/2025
BXD-00010118 Thiết kế điện - cơ điện công trình I 29/07/2022
73216 Họ tên: LÊ ANH VÂN
Ngày sinh: 08/06/1977
CMND: 011865506
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng môi trường nước - cấp thoát nước
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00010117 Thiết kế cấp thoát nước công trình I 29/07/2022
73217 Họ tên: NGUYỄN THỊ THU HẰNG
Ngày sinh: 20/06/1977
Thẻ căn cước: 001177012421
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00010116 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp II 29/07/2022
BXD-00010116 Thiết kế kiến trúc công trình I 29/07/2022
73218 Họ tên: Lê Đình Giáp
Ngày sinh: 20/12/1984
CMND: 025099337
Trình độ chuyên môn: Kiến Trúc Sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00010115 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp I 15/03/2024
BXD-00010115 Thiết kế kiến trúc công trình I 29/07/2022
73219 Họ tên: Nguyễn Trần Thiên Tâm
Ngày sinh: 01/03/1979
CMND: 025278275
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00010114 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp I 15/03/2024
BXD-00010114 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 29/07/2022
73220 Họ tên: ĐOÀN XUÂN VINH
Ngày sinh: 27/04/1982
CMND: 023522136
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00010113 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 29/07/2022
BXD-00010113 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp II 29/07/2022
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn