Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
75641 Họ tên: Nguyễn Tiến Dũng
Ngày sinh: 27/07/1975
CMND: 012913338
Trình độ chuyên môn: Đại Học Xây dựng Hà Nội
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00003606 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình I 12/06/2022
75642 Họ tên: Lê Văn Nguyện
Ngày sinh: 02/08/1971
CMND: 171598303
Trình độ chuyên môn: kỹ sư xây dựng cầu - đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00003605 Giám sát công tác xây dựng công trình cầu đường bộ I 12/06/2022
75643 Họ tên: Phạm Hà Công
Ngày sinh: 15/06/1971
Thẻ căn cước: 001071005255
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00003604 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng I 12/06/2022
75644 Họ tên: Phan Thuý Ngọc
Ngày sinh: 05/03/1982
CMND: 201471698
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00003603 Thiết kế Kiến trúc công trình I 12/06/2022
75645 Họ tên: Lê Chí Công
Ngày sinh: 30/04/1960
CMND: 024280504
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Mỏ - Địa chất thủy văn
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00003602 Khảo sát Địa hình công trình xây dựng I 12/06/2022
75646 Họ tên: Đỗ Văn Cường
Ngày sinh: 05/10/1962
CMND: 011051299
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện hóa
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00003601 Thiết kế cơ - điện công trình II 16/07/2025
BXD-00003601 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình đường dây và Trạm biến áp I 12/06/2022
75647 Họ tên: Nguyễn Văn Trung
Ngày sinh: 14/06/1959
CMND: 012217000
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư địa chất, địa chất thủy văn
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00003600 Khảo sát địa chất công trình, địa chất thủy văn I 12/06/2022
75648 Họ tên: NGUYỄN VĂN HÒA
Ngày sinh: 13/04/1979
Hộ chiếu: 13382601
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư địa chất
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00003599 Khảo sát địa chất công trình I 12/06/2022
75649 Họ tên: Lê Thị Tuyết
Ngày sinh: 23/02/1979
Hộ chiếu: 13382970
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư địa chất
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00003598 Khảo sát địa chất công trình, địa chất thủy văn I 12/06/2022
75650 Họ tên: Lê Bích Ngọc
Ngày sinh: 09/06/1985
Hộ chiếu: 13550633
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00003597 Định giá xây dựng I 12/06/2022
75651 Họ tên: Nguyễn Trọng Thắng
Ngày sinh: 12/11/1977
CMND: 168177889
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00003596 Thiết kế Kết cấu công trình Dân dụng I 12/06/2022
75652 Họ tên: Phạm Việt Hưng
Ngày sinh: 06/10/1976
CMND: 164029458
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00003595 Thiết kế Cấp thoát nước công trình I 12/06/2022
75653 Họ tên: Nguyễn Hồng Thanh
Ngày sinh: 04/11/1981
Hộ chiếu: 12622391
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00003594 Thiết kế Kiến trúc công trình I 12/06/2022
75654 Họ tên: Nguyễn Thị Huyền Linh
Ngày sinh: 11/11/1974
CMND: 011639344
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00003593 Thiết kế Kiến trúc công trình I 12/06/2022
75655 Họ tên: Nguyễn Thanh Hùng
Ngày sinh: 11/08/1980
CMND: 191498004
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00003592 Thiết kế Kiến trúc công trình I 12/06/2022
75656 Họ tên: Nguyễn Hồng Quang
Ngày sinh: 19/01/1986
CMND: 111823487
Trình độ chuyên môn: kỹ sư xây dựng ngành cấp thoát nước
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00003591 Giám sát công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật (cấp,thoát nước) I 12/06/2022
BXD-00003591 Giám sát công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật (cấp,thoát nước) I 12/06/2022
75657 Họ tên: Phạm Văn Tuấn
Ngày sinh: 12/11/1983
CMND: 151295373
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00003590 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng I 03/05/2023
BXD-00003590 Giám sát công tác xây dựng công trình công nghiệp nhẹ III 03/05/2023
75658 Họ tên: Vũ Đan Chỉnh
Ngày sinh: 22/01/1983
CMND: 142020299
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00003589 Thiết kế Kết cấu công trình Dân dụng, Công nghiệp I 12/06/2022
BXD-00003589 Thiết kế công trình cảng đường thủy II 12/06/2022
75659 Họ tên: Đặng Đình Tuấn
Ngày sinh: 23/01/1977
Hộ chiếu: 00107700324
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00003588 Thiết kế Kết cấu công trình Dân dụng, Công nghiệp I 12/06/2022
BXD-00003588 Thiết kế công trình cảng đường thủy I 12/06/2022
75660 Họ tên: Đặng Đình Tuấn
Ngày sinh: 23/01/1977
Thẻ căn cước: 001077003214
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kỹ thuật
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00003588 Thiết kế Kết cấu công trình Dân dụng, Công nghiệp I 28/09/2022
BXD-00003588 Thiết kế công trình cảng đường thủy I 28/09/2022
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn