Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
61 Họ tên: Nguyễn Anh Phong
Ngày sinh: 05/12/1984
CMND: 225216194
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00087085 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 30/03/2025
62 Họ tên: Bùi Thị Kim Ngân
Ngày sinh: 05/10/1993
CMND: 272392214
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư kiến trúc
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00087084 Thiết kế kiến trúc công trình III 30/03/2025
63 Họ tên: Võ Văn Tùng
Ngày sinh: 10/11/1989
CMND: 215152199
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00087083 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 30/03/2025
64 Họ tên: Nguyễn Thị Tố Lan
Ngày sinh: 21/07/1985
Thẻ căn cước: 087185000643
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00087082 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp II 30/03/2025
65 Họ tên: Nguyễn Hoàng Trân
Ngày sinh: 09/10/1989
CMND: 334391898
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư kiến trúc
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00087081 Thiết kế kiến trúc công trình II 30/03/2025
66 Họ tên: Trần Lê Duy
Ngày sinh: 16/03/1993
CMND: 381661968
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00087080 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp III 30/03/2025
67 Họ tên: Vũ Duy Tùng
Ngày sinh: 26/01/1993
CMND: 371527232
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00087079 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 30/03/2025
HTV-00087079 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp III 30/03/2025
68 Họ tên: Trần Chính Tuấn
Ngày sinh: 19/09/1990
CMND: 201607576
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ Nhiệt – điện lạnh
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00087078 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II 30/03/2025
69 Họ tên: Nguyễn Tấn Lệnh
Ngày sinh: 08/03/1991
CMND: 212694251
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00087077 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp II 30/03/2025
70 Họ tên: Đinh Bá Quyên
Ngày sinh: 14/07/1981
Thẻ căn cước: 034081005759
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư kiến trúc công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00087076 Thiết kế kiến trúc công trình II 30/03/2025
71 Họ tên: Phan Hoàng Quân
Ngày sinh: 18/05/1992
CMND: 173257671
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư kiến trúc công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00087075 Thiết kế kiến trúc công trình II 30/03/2025
72 Họ tên: Nguyễn Đoàn Khuê
Ngày sinh: 02/02/1992
CMND: 017138123
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư ngành Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00087074 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp II 30/03/2025
73 Họ tên: Vũ Cao Nguyên
Ngày sinh: 20/11/1982
Thẻ căn cước: 014182000094
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng DD&CN
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00087073 Định giá xây dựng II 30/03/2025
74 Họ tên: Nguyễn Xuân Thành
Ngày sinh: 24/10/1984
Thẻ căn cước: 001084018636
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng công trình ngầm và mỏ
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00087072 Định giá xây dựng III 30/03/2025
HTV-00087072 Quản lý dự án III 30/03/2025
75 Họ tên: Nguyễn Hoàng Giang
Ngày sinh: 22/07/1992
CMND: 012869599
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00087071 Thiết kế cơ - điện công trình II 30/03/2025
76 Họ tên: Lê Thanh Hà
Ngày sinh: 10/11/1975
Thẻ căn cước: 001075004229
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật điện-điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00087070 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II 30/03/2025
HTV-00087070 Quản lý dự án III 30/03/2025
77 Họ tên: Lê Công Lâm
Ngày sinh: 26/09/1970
Thẻ căn cước: 015070000115
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện khí hóa cung cấp điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00087069 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II 30/03/2025
78 Họ tên: Đỗ Hoàng Nghĩa
Ngày sinh: 02/12/1981
CMND: 013243520
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện (Chuyên ngành Hệ thống điện)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00087068 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II 30/03/2025
79 Họ tên: Trần Hữu Hiếu
Ngày sinh: 30/01/1970
Thẻ căn cước: 001070007612
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hệ thống điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00087067 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II 30/03/2025
80 Họ tên: Nguyễn Tiến Định
Ngày sinh: 30/01/1985
Thẻ căn cước: 001085003922
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng công trình ngầm và mỏ
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00087066 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp II 30/03/2025
HTV-00087066 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 30/03/2025
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn