Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
61 Họ tên: Nguyễn Kiến Đông
Ngày sinh: 12/01/1979
Thẻ căn cước: 001079011812
Trình độ chuyên môn: KS Xây dựng DD&CN
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
LCA-00122704 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 15/10/2026
62 Họ tên: Trịnh Anh Tú
Ngày sinh: 10/08/1992
CMND: 060959830
Trình độ chuyên môn: KTS quy hoạch đô thị
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
LCA-00122703 Thiết kế Quy hoạch xây dựng III 15/10/2026
63 Họ tên: NGUYỄN VĂN DUY
Ngày sinh: 13/10/1989
CMND: 091052111
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THN-00122687 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 11/10/2026
THN-00122687 Giám sát Công trình Giao thông III 11/10/2026
64 Họ tên: NGHIÊM QUANG KHÁNH
Ngày sinh: 17/11/1991
CMND: 091632278
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Tự động hóa XNCN
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THN-00122686 Giám sát lắp đặt thiết bị điện III 11/10/2026
65 Họ tên: NINH ANH TÙNG
Ngày sinh: 02/11/1988
CMND: 091570354
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THN-00122685 Giám sát lắp đặt thiết bị điện II 11/10/2026
66 Họ tên: NGUYỄN QUANG CHỈNH
Ngày sinh: 17/04/1978
CMND: 090734770
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Hệ thống điện ngành Điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THN-00122684 Giám sát lắp đặt thiết bị điện III 11/10/2026
67 Họ tên: NGUYỄN ANH TÚ
Ngày sinh: 06/11/1988
CMND: 091028751
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THN-00122683 Giám sát lắp đặt thiết bị điện II 11/10/2026
68 Họ tên: VĂN TIẾN THÀNH
Ngày sinh: 13/09/1989
CMND: 091067964
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Tự động hóa XNCN
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THN-00122682 Giám sát lắp đặt thiết bị điện III 11/10/2026
69 Họ tên: PHẠM VĂN NAM
Ngày sinh: 08/03/1976
CMND: 090693627
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Hệ thống điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THN-00122681 Giám sát lắp đặt thiết bị điện II 11/10/2026
70 Họ tên: DƯƠNG MINH TUẤN
Ngày sinh: 12/09/1995
CMND: 091744647
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật Giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THN-00122680 Thiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộ III 11/10/2026
THN-00122680 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 11/10/2026
71 Họ tên: NGÔ ĐỨC TÀI
Ngày sinh: 18/01/1982
CMND: 121481421
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Cầu đường bộ ngành Xây dựng Cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THN-00122679 Giám sát Công trình Giao thông II 11/10/2026
72 Họ tên: TRẦN SƠN TÙNG
Ngày sinh: 01/10/1990
Thẻ căn cước: 019090000118
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THN-00122678 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 11/10/2026
THN-00122678 Giám sát Công trình Giao thông III 11/10/2026
73 Họ tên: LƯƠNG NGỌC QUỲNH
Ngày sinh: 12/10/1978
CMND: 090791944
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THN-00122677 Thiết kế Kết cấu công trình II 11/10/2026
THN-00122677 Quản lý dự án II 11/10/2026
74 Họ tên: ĐỖ THIỆN VƯỢNG
Ngày sinh: 23/06/1989
CMND: 121918201
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THN-00122676 Giám sát Công trình Giao thông II 11/10/2026
THN-00122676 Thiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộ III 11/10/2026
75 Họ tên: LƯU THẾ TỚI
Ngày sinh: 14/12/1985
CMND: 090839430
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THN-00122675 Giám sát Công trình Giao thông III 11/10/2026
THN-00122675 Giám sát Hạ tầng kỹ thuật III 11/10/2026
76 Họ tên: TỐNG DUY BÌNH
Ngày sinh: 05/12/1987
CMND: 090972076
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công trình Giao thông công chính
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THN-00122674 Giám sát Công trình Giao thông III 11/10/2026
77 Họ tên: ĐÀO VĂN QUÝ
Ngày sinh: 21/05/1994
CMND: 091814671
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng ngành Công nghệ Kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THN-00122673 Thiết kế Kết cấu công trình III 11/10/2026
THN-00122673 Định giá xây dựng III 11/10/2026
78 Họ tên: ĐẶNG MINH THẮNG
Ngày sinh: 20/07/1991
CMND: 091586785
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật Giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THN-00122672 Giám sát công trình NN&PTNT III 11/10/2026
THN-00122672 Giám sát Công trình Giao thông III 11/10/2026
79 Họ tên: NGUYỄN QUANG HUY
Ngày sinh: 30/11/1955
CMND: 090712904
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư ngành Cầu hầm
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THN-00122671 Thiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộ II 11/10/2026
THN-00122671 Thiết kế xây dựng công trình giao thông cầu - hầm II 11/10/2026
80 Họ tên: ĐÀO NGỌC QUANG TÙNG
Ngày sinh: 10/10/1988
CMND: 091028819
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng công trình ngầm đô thị
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THN-00122670 Thiết kế Kết cấu công trình II 11/10/2026
THN-00122670 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 11/10/2026
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn