Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
61 Họ tên: Đặng Quang Minh
Ngày sinh: 22/12/1987
Thẻ căn cước: 044******744
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00162167 Khảo sát xây dựng - Khảo sát địa hình III 17/01/2028
62 Họ tên: Vũ Ngọc Thái
Ngày sinh: 02/03/1987
Thẻ căn cước: 051******303
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00162166 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp II 17/01/2028
63 Họ tên: Nguyễn Hải Nam
Ngày sinh: 03/07/1996
Thẻ căn cước: 064******957
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00162165 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp II 17/01/2028
64 Họ tên: Phạm Võ Ngọc Dư
Ngày sinh: 14/10/1995
Thẻ căn cước: 080******660
Trình độ chuyên môn: CĐ Xây dựng cầu đường bộ
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00162164 Khảo sát xây dựng - Khảo sát địa hình công trình giao thông (cầu; đường bộ) III 17/01/2028
65 Họ tên: Huỳnh Thị Thúy Kiều
Ngày sinh: 10/06/1990
Thẻ căn cước: 087******014
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Công nghệ kỹ thuật trắc địa
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00162163 Khảo sát xây dựng - Khảo sát địa hình III 17/01/2028
66 Họ tên: Lê Xuân Tiến
Ngày sinh: 16/02/1982
CMND: 121***252
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Trắc địa
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00162162 Khảo sát xây dựng - Khảo sát địa hình III 17/01/2028
67 Họ tên: Trần Anh Toàn
Ngày sinh: 24/12/1993
Thẻ căn cước: 087******475
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00162161 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình - Giám sát công tác lắp đặt thiết bị cơ điện vào công trình đường dây và trạm biến áp III 17/01/2028
68 Họ tên: MAI NGỌC THẮNG
Ngày sinh: 09/11/1981
Thẻ căn cước: 038******129
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Cầu đường bộ ngành Xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THN-00162160 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát Công trình Giao thông II 13/01/2028
THN-00162160 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 13/01/2028
69 Họ tên: TRƯƠNG VĂN CHUÂN
Ngày sinh: 19/05/1981
Thẻ căn cước: 030******391
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THN-00162159 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 13/01/2028
THN-00162159 Quản lý dự án đầu tư xây dựng - Quản lý dự án đầu tư xây dựng II 13/01/2028
70 Họ tên: TRẦN ANH TUẤN
Ngày sinh: 17/08/1991
Thẻ căn cước: 025******916
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THN-00162158 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình - Giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình II 13/01/2028
THN-00162158 Quản lý dự án đầu tư xây dựng - Quản lý dự án đầu tư xây dựng II 13/01/2028
71 Họ tên: NGUYỄN XUÂN ĐƯỢC
Ngày sinh: 28/10/1974
Thẻ căn cước: 001******970
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THN-00162157 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 13/01/2028
THN-00162157 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát Công trình Giao thông II 13/01/2028
72 Họ tên: NGUYỄN THỊ LƯƠNG
Ngày sinh: 26/02/1992
Thẻ căn cước: 019******483
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư ngành Kiến trúc
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THN-00162156 Thiết kế quy hoạch xây dựng - Thiết kế Quy hoạch xây dựng III 13/01/2028
73 Họ tên: VŨ MINH HOÀNG
Ngày sinh: 08/02/1996
Thẻ căn cước: 034******211
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THN-00162155 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình - Giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình III 13/01/2028
THN-00162155 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế cơ - điện công trình công trình III 13/01/2028
74 Họ tên: NGUYỄN HẢI DƯƠNG
Ngày sinh: 20/02/1988
Thẻ căn cước: 042******008
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THN-00162154 Quản lý dự án đầu tư xây dựng - Quản lý dự án Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật, Giao thông II 13/01/2028
75 Họ tên: NGUYỄN VĂN TOÀN
Ngày sinh: 08/07/1977
Thẻ căn cước: 031******337
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THN-00162153 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 13/01/2028
76 Họ tên: PHẠM NGỌC THANH
Ngày sinh: 11/11/1973
CMND: 164***345
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THN-00162152 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát Công trình Giao thông II 13/01/2028
77 Họ tên: TRẦN VĂN ĐỊNH
Ngày sinh: 05/04/1977
CMND: 050***133
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THN-00162151 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 13/01/2028
THN-00162151 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công trình NN&PTNT II 13/01/2028
78 Họ tên: NGUYỄN NGỌC MINH
Ngày sinh: 31/10/1996
Thẻ căn cước: 037******180
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện- Điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THN-00162150 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình - Giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình III 13/01/2028
79 Họ tên: PHẠM MINH HIỂN
Ngày sinh: 19/08/1979
Thẻ căn cước: 031******352
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình Giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THN-00162149 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 13/01/2028
THN-00162149 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát Công trình Giao thông III 13/01/2028
80 Họ tên: NGUYỄN TUẤN PHONG
Ngày sinh: 15/04/1984
Thẻ căn cước: 001******652
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THN-00162148 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 13/01/2028
THN-00162148 Quản lý dự án đầu tư xây dựng - Quản lý dự án đầu tư xây dựng III 13/01/2028
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn