Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
61 Họ tên: Trương Công Tứ
Ngày sinh: 16/03/1985
CMND: 197161861
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00094476 Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông đường bộ III 02/07/2025
62 Họ tên: Trần Mạnh Hải
Ngày sinh: 16/02/1980
CMND: 197064545
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00094475 Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông đường bộ III 02/07/2025
63 Họ tên: Trần Đình Sỹ
Ngày sinh: 17/08/1976
CMND: 197347088
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00094474 Khảo sát địa hình công trình III 02/07/2025
QTR-00094474 Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông đường bộ II 02/07/2025
64 Họ tên: Trần Như Thành
Ngày sinh: 09/09/1992
CMND: 197268105
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00094473 Giám sát thi công xây dựng công trình đường bộ III 02/07/2025
QTR-00094473 Định giá xây dựng III 02/07/2025
65 Họ tên: Lê Minh Quốc
Ngày sinh: 06/04/1988
CMND: 197159139
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00094472 Giám sát thi công xây dựng công trình (cầu, đường bộ, đường sắt) II 02/07/2025
66 Họ tên: Hoàng Ngọc Dinh
Ngày sinh: 04/06/1981
CMND: 197091329
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00094471 Giám sát thi công xây dựng công trình đường bộ II 02/07/2025
67 Họ tên: Phan Thanh Hòa
Ngày sinh: 24/06/1988
CMND: 197227999
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00094470 Giám sát thi công xây dựng công trình đường bộ II 02/07/2025
68 Họ tên: Phan Văn Nam
Ngày sinh: 04/05/1984
CMND: 197124101
Trình độ chuyên môn: Cử nhân địa chất
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00094469 Khảo sát địa chất công trình II 02/07/2025
69 Họ tên: Trần Văn Quân
Ngày sinh: 15/08/1980
CMND: 197345718
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư trắc địa
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00094468 Khảo sát địa hình công trình II 02/07/2025
70 Họ tên: Nguyễn Hữu Ân
Ngày sinh: 21/03/1977
CMND: 197070082
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00094467 Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông đường bộ II 02/07/2025
71 Họ tên: Lê Danh Thanh Minh
Ngày sinh: 20/08/1988
CMND: 197175839
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00094466 Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông đường bộ II 02/07/2025
72 Họ tên: Lê Phước Sơn
Ngày sinh: 10/02/1976
CMND: 197148392
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00094465 Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông đường bộ III 02/07/2025
73 Họ tên: Hồ Đức Hiếu
Ngày sinh: 25/10/1986
CMND: 197200494
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00094464 Khảo sát địa hình công trình II 02/07/2025
QTR-00094464 Thiết kế công trình giao thông đường bộ II 02/07/2025
74 Họ tên: Thái Thúc Hữu
Ngày sinh: 20/05/1984
CMND: 197118449
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00094463 Khảo sát địa hình công trình II 02/07/2025
QTR-00094463 Thiết kế công trình giao thông đường bộ II 02/07/2025
75 Họ tên: Phan Xuân Hùng
Ngày sinh: 19/08/1992
CMND: 194429789
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng công trình thủy
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00094462 Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông thủy III 02/07/2025
76 Họ tên: Tạ Văn Hồng
Ngày sinh: 09/06/1967
CMND: 171218390
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng công trình thủy
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00094461 Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông thủy II 02/07/2025
77 Họ tên: Nguyễn Văn Mạnh
Ngày sinh: 23/08/1987
CMND: 186495872
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00094460 Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng và hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước) III 02/07/2025
QTR-00094460 Định giá xây dựng III 02/07/2025
78 Họ tên: Dương Văn Đức
Ngày sinh: 02/10/1980
CMND: 125024809
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng công trình thủy
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00094459 Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng và hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước) II 02/07/2025
QTR-00094459 Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông (thủy) II 02/07/2025
79 Họ tên: Nguyễn Văn Kháng
Ngày sinh: 16/02/1981
Hộ chiếu: 17002985
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00094458 Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng và hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước) II 02/07/2025
QTR-00094458 Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông (đường bộ, thủy) II 02/07/2025
80 Họ tên: Phan Công Tiến
Ngày sinh: 22/11/1980
CMND: 197372612
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00094457 Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp III 02/07/2025
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn