Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
61 Họ tên: Bùi Văn Vinh
Ngày sinh: 25/01/1970
CMND: 161746444
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công trình Thuỷ Lợi
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NAD-00116947 Giám sát công tác xây dựng công trình NN&PTNT II 31/03/2026
62 Họ tên: Đào Xuân Chung
Ngày sinh: 30/05/1975
Thẻ căn cước: 035075001017
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công trình Thuỷ Lợi
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NAD-00116946 Giám sát công tác xây dựng công trình NN&PTNT (đê điều) II 31/03/2026
NAD-00116946 Giám sát công tác xây dựng công trình NN&PTNT (thuỷ lợi) III 31/03/2026
63 Họ tên: Đoàn Ngọc Chinh
Ngày sinh: 11/06/1961
Thẻ căn cước: 036061001059
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công trình Thuỷ Lợi
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NAD-00116945 Giám sát công tác xây dựng công trình NN&PTNT II 31/03/2026
64 Họ tên: Đoàn Quốc Huy
Ngày sinh: 01/01/1995
CMND: 363824359
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CAT-00116936 Giám sát công tác xây dựng công trình: Dân dụng, công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật. III 31/03/2026
65 Họ tên: Bùi Thị Châu Giang
Ngày sinh: 24/10/1993
CMND: 363734096
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CAT-00116935 Thiết kế kết cấu công trình. III 31/03/2026
CAT-00116935 Giám sát công tác xây dựng công trình: Dân dụng, công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật. III 31/03/2026
66 Họ tên: Trần Việt Quân
Ngày sinh: 14/11/1985
Thẻ căn cước: 092085002430
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CAT-00116934 Giám sát công tác xây dựng công trình: Dân dụng, công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật. II 31/03/2026
CAT-00116934 Định giá xây dựng. III 31/03/2026
67 Họ tên: Trần Quốc Khanh
Ngày sinh: 12/01/1981
CMND: 331343924
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CAT-00116933 Thiết kế kết cấu công trình. III 31/03/2026
CAT-00116933 Giám sát công tác xây dựng công trình: Dân dụng, công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật. III 31/03/2026
68 Họ tên: Trần Phú Nhân
Ngày sinh: 01/12/1992
CMND: 371513783
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CAT-00116932 Thiết kế kết cấu công trình. III 31/03/2026
CAT-00116932 Giám sát công tác xây dựng công trình: Dân dụng, công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật. III 31/03/2026
69 Họ tên: Lâm Đức Tài
Ngày sinh: 09/02/1992
CMND: 362377169
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CAT-00116931 Giám sát công tác xây dựng công trình: Dân dụng, công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật. III 31/03/2026
70 Họ tên: Nguyễn Trần HoàngThanh
Ngày sinh: 19/12/1995
CMND: 264442571
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng XD Ngành QLXD
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NIT-00116930 Dân dụng III 02/04/2026
NIT-00116930 Dân dụng III 02/04/2026
71 Họ tên: Lê Hải Khánh
Ngày sinh: 18/02/1996
CMND: 191870959
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư XD
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NIT-00116929 Dân dụng III 02/04/2026
NIT-00116929 Dân dụng III 02/04/2026
72 Họ tên: Lê Thánh Tôn
Ngày sinh: 18/11/1992
CMND: 264412863
Trình độ chuyên môn: Trung cấp XD
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NIT-00116928 Dân dụng III 02/04/2026
NIT-00116928 Dân dụng III 02/04/2026
73 Họ tên: Hồ Văn Kiệt
Ngày sinh: 28/11/1986
CMND: 221143928
Trình độ chuyên môn: Trung cấp XD
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NIT-00116927 Dân dụng III 02/04/2026
NIT-00116927 Dân dụng III 02/04/2026
74 Họ tên: Lê Bảo Quốc
Ngày sinh: 13/10/1983
CMND: 264234382
Trình độ chuyên môn: Trung cấp XD cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NIT-00116926 Giao thông đường bộ III 02/04/2026
NIT-00116926 Giao thông đường bộ III 02/04/2026
75 Họ tên: Trần Anh Sơn
Ngày sinh: 18/10/1982
CMND: 240664553
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng & công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DAL-00116902 Thiết kế kết cấu xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp II 02/04/2026
76 Họ tên: Trần Văn Tuấn
Ngày sinh: 05/04/1993
CMND: 192079481
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DAL-00116901 Khảo sát địa hình công trình xây dựng III 02/04/2026
DAL-00116901 Định giá xây dựng III 02/04/2026
77 Họ tên: Nguyễn Minh Hướng
Ngày sinh: 18/04/1969
CMND: 241804843
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DAL-00116900 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông cầu, đường bộ II 02/04/2026
78 Họ tên: Trần Xuân Bắc
Ngày sinh: 30/03/1971
CMND: 241801419
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu - đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DAL-00116899 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông cầu, đường bộ II 02/04/2026
79 Họ tên: Huỳnh Đức Vịnh
Ngày sinh: 01/04/1983
CMND: 221117370
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DAL-00116898 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp III 02/04/2026
80 Họ tên: Lâm Thế Hùng
Ngày sinh: 10/10/1992
CMND: 250891076
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DAL-00116897 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông cầu, đường bộ III 02/04/2026
DAL-00116897 Khảo sát địa hình công trình xây dựng III 02/04/2026
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn