Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
61 Họ tên: Trương Anh Kiệt
Ngày sinh: 01/08/1983
Thẻ căn cước: 052******645
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư ngành Điện kỹ thuật
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
SCL-00187419 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình - Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II 17/04/2029
62 Họ tên: Bùi Thanh Toàn
Ngày sinh: 12/03/1995
Thẻ căn cước: 051******242
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Quản lý xây dựng Chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật Xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
SCL-00187418 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 17/04/2029
63 Họ tên: Nguyễn Văn Phú
Ngày sinh: 30/08/1992
Thẻ căn cước: 045******553
Trình độ chuyên môn: Cử nhân ngành Sư phạm kỹ thuật điện - điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
SCL-00187417 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình - Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II 17/04/2029
64 Họ tên: Tô Văn Kiên
Ngày sinh: 08/02/1979
Thẻ căn cước: 001******048
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Tự động hoá XNCN
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
SCL-00187416 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình - Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II 17/04/2029
65 Họ tên: Đỗ Văn Pháp
Ngày sinh: 28/01/1992
Thẻ căn cước: 044******376
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật Công trình Xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
SCL-00187415 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 17/04/2029
66 Họ tên: Nguyễn Ngọc Sơn
Ngày sinh: 24/04/1973
Thẻ căn cước: 048******647
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng ngành Kỹ thuật công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
SCL-00187414 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 17/04/2029
67 Họ tên: Hồ Xuân Hoàng
Ngày sinh: 01/10/1994
Thẻ căn cước: 049******677
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
SCL-00187413 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình - Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình III 17/04/2029
68 Họ tên: Phạm Đức Anh Tài
Ngày sinh: 30/11/1990
Thẻ căn cước: 046******914
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ nhiệt - điện lạnh
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
SCL-00187412 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình - Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II 17/04/2029
69 Họ tên: Lê Thành Huynh
Ngày sinh: 10/06/1991
Thẻ căn cước: 054******905
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật điện, điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
SCL-00187411 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình - Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II 17/04/2029
70 Họ tên: Trần Hữu Sang
Ngày sinh: 23/07/1997
Thẻ căn cước: 075******411
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật Điện - Điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
SCL-00187410 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình - Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II 17/04/2029
71 Họ tên: Nguyễn Mạnh Thảo
Ngày sinh: 07/08/1994
Thẻ căn cước: 064******737
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật nhiệt
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
SCL-00187409 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình - Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II 17/04/2029
72 Họ tên: Nguyễn Thế Sỹ
Ngày sinh: 01/01/1992
Thẻ căn cước: 052******469
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật điện, điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
SCL-00187408 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình - Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II 17/04/2029
73 Họ tên: Hà Việt Nam
Ngày sinh: 05/08/1976
Thẻ căn cước: 051******515
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng dân dụng & công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
SCL-00187407 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 17/04/2029
74 Họ tên: Hoàng Ngọc Tân
Ngày sinh: 16/04/1985
Thẻ căn cước: 036******345
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
SCL-00187406 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 17/04/2029
75 Họ tên: Đặng Hữu Vinh
Ngày sinh: 07/05/1984
Thẻ căn cước: 068******443
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật Điện - Điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
SCL-00187405 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình - Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II 17/04/2029
76 Họ tên: Trần Minh Tuấn
Ngày sinh: 10/11/1988
Thẻ căn cước: 054******417
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
SCL-00187404 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 17/04/2029
77 Họ tên: Nguyễn Thành Chung
Ngày sinh: 02/08/1979
Thẻ căn cước: 001******672
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
SCL-00187403 Định giá xây dựng - Định giá xây dựng III 17/04/2029
78 Họ tên: Nguyễn Thế Phiệt
Ngày sinh: 04/10/1989
Thẻ căn cước: 086******913
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư ngành Kiến trúc
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
SCL-00187402 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 17/04/2029
79 Họ tên: Nguyễn Trọng Minh
Ngày sinh: 07/03/1984
Thẻ căn cước: 040******522
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
SCL-00187401 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 17/04/2029
80 Họ tên: Trần Văn Nhơn
Ngày sinh: 28/01/1992
Thẻ căn cước: 052******305
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
SCL-00187400 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 17/04/2029
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn