Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
61 Họ tên: Lê Văn Toàn
Ngày sinh: 05/06/1988
Thẻ căn cước: 040******175
Trình độ chuyên môn: Trung cấp Trắc địa ngành Địa chính
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00154129 Khảo sát địa hình III 09/08/2027
62 Họ tên: Đỗ Bá Hùng
Ngày sinh: 23/09/1987
Thẻ căn cước: 044******177
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Quản lý đất đai
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00154128 Khảo sát địa hình II 09/08/2027
63 Họ tên: Nguyễn Trung Hiếu
Ngày sinh: 17/08/1987
Thẻ căn cước: 046******859
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng (Trắc địa)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00154127 Khảo sát địa hình II 09/08/2027
64 Họ tên: Trần Quyết Thắng
Ngày sinh: 23/09/1984
Thẻ căn cước: 035******914
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Trắc địa
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00154126 Khảo sát địa hình II 09/08/2027
65 Họ tên: Đinh Huy Liêm
Ngày sinh: 16/11/1982
Thẻ căn cước: 037******140
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Trắc địa
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00154125 Khảo sát địa hình II 09/08/2027
66 Họ tên: Trần Đình Kỹ
Ngày sinh: 18/04/1990
CMND: 183***015
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00154124 Định giá xây dựng II 09/08/2027
67 Họ tên: Lê Văn Hùng
Ngày sinh: 10/03/1978
Thẻ căn cước: 038******607
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thủy lợi (Máy xây dựng và thiết bị thủy lợi)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00154123 Định giá xây dựng II 09/08/2027
68 Họ tên: Mai Hoàng Long
Ngày sinh: 25/05/1988
Thẻ căn cước: 079******447
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật điện - Điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00154122 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II 09/08/2027
69 Họ tên: Nguyễn An Linh
Ngày sinh: 27/05/1988
CMND: 230***597
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00154121 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II 09/08/2027
70 Họ tên: Nguyễn Văn Hải
Ngày sinh: 18/04/1991
CMND: 186***645
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00154120 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 09/08/2027
71 Họ tên: Nguyễn Chí Hảo
Ngày sinh: 16/03/1991
Thẻ căn cước: 082******909
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện - Điện tử - Viễn thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00154119 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II 09/08/2027
72 Họ tên: Nguyễn Hoài Tư
Ngày sinh: 18/09/1994
CMND: 221***324
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng (Xây dựng dân dụng và công nghiệp)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00154118 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 09/08/2027
73 Họ tên: Nguyễn Hữu Đại
Ngày sinh: 10/01/1994
Thẻ căn cước: 054******288
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật môi trường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00154117 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình III 09/08/2027
CTN-00154117 Thiết kế xây dựng công trình cấp nước - thoát nước; chất thải rắn III 09/08/2027
74 Họ tên: Nguyễn Khắc Tiệp
Ngày sinh: 18/02/1990
Thẻ căn cước: 060******678
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00154116 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 09/08/2027
75 Họ tên: Nguyễn Nhật Thành
Ngày sinh: 30/03/1991
Thẻ căn cước: 035******122
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00154115 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 09/08/2027
CTN-00154115 Quản lý dự án II 09/08/2027
76 Họ tên: Nguyễn Phước Hưng
Ngày sinh: 03/10/1991
Thẻ căn cước: 052******948
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Công nghệ kỹ thuật xây dựng; Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00154114 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 09/08/2027
77 Họ tên: Nguyễn Thanh Duy
Ngày sinh: 18/10/1994
Thẻ căn cước: 072******550
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00154113 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II 09/08/2027
78 Họ tên: Nguyễn Thành Tín
Ngày sinh: 11/02/1992
Thẻ căn cước: 054******742
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật trắc địa - Bản đồ
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00154112 Khảo sát địa hình II 09/08/2027
79 Họ tên: Nguyễn Thanh Trà
Ngày sinh: 27/03/1992
Thẻ căn cước: 052******743
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư Quy hoạch Vùng và Đô thị
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00154111 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 09/08/2027
80 Họ tên: Nguyễn Thế Anh
Ngày sinh: 15/11/1994
CMND: 212***981
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật trắc địa - Bản đồ
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00154110 Khảo sát địa hình II 09/08/2027
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn