Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
61 Họ tên: Trần Lê Dương
Ngày sinh: 17/07/1991
CMND: 221287894
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00140762 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông I 06/05/2027
62 Họ tên: Đỗ Văn Hanh
Ngày sinh: 25/11/1987
Thẻ căn cước: 038087011474
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng ngành cấp thoát nước
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00140761 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 06/05/2027
63 Họ tên: Nguyễn Duy Phúc
Ngày sinh: 26/06/1970
CMND: 022471603
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00140760 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 06/05/2027
64 Họ tên: Trần Mạnh Tùng
Ngày sinh: 25/08/1982
Thẻ căn cước: 038082007427
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00140759 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông I 06/05/2027
65 Họ tên: Chu Trường Sơn
Ngày sinh: 14/04/1984
CMND: 211845696
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00140758 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 06/05/2027
BXD-00140758 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 06/05/2027
66 Họ tên: Võ Công Khánh
Ngày sinh: 01/01/1984
CMND: 026072758
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện – điện tử (Điện năng)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00140757 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 06/05/2027
67 Họ tên: Nguyễn Quang Tuyến
Ngày sinh: 18/11/1980
Thẻ căn cước: 075080004182
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00140756 Thiết kế kết cấu công trình I 06/05/2027
68 Họ tên: Lê Thị Thanh Tâm
Ngày sinh: 26/06/1972
Hộ chiếu: C6218126
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00140755 Thiết kế kết cấu công trình I 06/05/2027
69 Họ tên: Lê Thanh Trung
Ngày sinh: 17/08/1981
Thẻ căn cước: 086081005103
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00140754 Định giá xây dựng I 06/05/2027
70 Họ tên: Nguyễn Cao Trí
Ngày sinh: 02/09/1980
Thẻ căn cước: 056080000304
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư môi trường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00140753 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 06/05/2027
71 Họ tên: Hà Minh Khôi
Ngày sinh: 18/01/1972
Thẻ căn cước: 034072008670
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cấp thoát nước
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00140752 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 06/05/2027
72 Họ tên: Lê Trần Duy Vũ
Ngày sinh: 02/10/1979
CMND: 025226518
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00140751 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 06/05/2027
73 Họ tên: Lữ Nguyên Huỳnh
Ngày sinh: 10/02/1983
CMND: 205050699
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện khí hoá và trung cấp điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00140750 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 06/05/2027
74 Họ tên: Nguyễn Minh Giang
Ngày sinh: 21/09/1980
CMND: 351366604
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng - công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00140749 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 06/05/2027
75 Họ tên: Nguyễn Hồng
Ngày sinh: 02/06/1976
CMND: 273679730
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00140748 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 06/05/2027
76 Họ tên: Lâm Thanh Vũ
Ngày sinh: 24/10/1984
Thẻ căn cước: 079084006936
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00140747 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 06/05/2027
77 Họ tên: Trương Tuấn Nghĩa
Ngày sinh: 01/02/1989
Thẻ căn cước: 066089004964
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00140746 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 06/05/2027
78 Họ tên: Ngô Thành Nhật
Ngày sinh: 23/02/1982
CMND: 211698289
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật nhiệt lạnh
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00140745 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 06/05/2027
79 Họ tên: Trần Đại Hình
Ngày sinh: 15/08/1964
CMND: 141600897
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cầu đường ngắn hạn 3,5 năm
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00140744 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông I 06/05/2027
80 Họ tên: Dư Hoàng Giang
Ngày sinh: 19/10/1984
CMND: 186007431
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật nhiệt - lạnh
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00140743 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 06/05/2027
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn