Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
61 Họ tên: Đặng Văn Trinh
Ngày sinh: 01/04/1989
Thẻ căn cước: 001089010526
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật thủy điện và năng lượng sáng tạo
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00078012 Quản lý dự án II 13/11/2024
HTV-00078012 Định giá xây dựng II 13/11/2024
62 Họ tên: Phan Văn Đức
Ngày sinh: 20/11/1994
CMND: 152625384
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00078011 Thiết kế xây dựng công trình giao thông III 13/11/2024
HTV-00078011 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông III 13/11/2024
63 Họ tên: Đinh Văn Tiền
Ngày sinh: 04/11/1991
Thẻ căn cước: 034091006040
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00078010 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 13/11/2024
HTV-00078010 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp III 13/11/2024
64 Họ tên: Lê Trung Thực
Ngày sinh: 13/04/1995
CMND: 168542752
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00078009 Quản lý dự án III 13/11/2024
HTV-00078009 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông III 13/11/2024
65 Họ tên: Nguyễn Ngọc Chúc
Ngày sinh: 30/05/1974
Thẻ căn cước: 001074011770
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư vật liệu và cấu kiện Xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00078008 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 13/11/2024
66 Họ tên: Nguyễn Văn Bình
Ngày sinh: 29/10/1987
CMND: 172828192
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00078007 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 13/11/2024
67 Họ tên: Hoàng Huy Vượng
Ngày sinh: 26/01/1990
Thẻ căn cước: 001090027405
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng công trình giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00078006 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông III 13/11/2024
68 Họ tên: Đào Đinh Đức
Ngày sinh: 02/11/1992
CMND: 142632571
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00078005 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 13/11/2024
69 Họ tên: Lưu Văn Quyết
Ngày sinh: 23/12/1991
CMND: 125405971
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00078004 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 13/11/2024
70 Họ tên: Nguyễn Văn Nhiên
Ngày sinh: 05/01/1991
Thẻ căn cước: 030091001275
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cấp thoát nước
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00078003 Giám sát công tác xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn III 13/11/2024
71 Họ tên: Nguyễn Đức Bằng
Ngày sinh: 20/05/1980
Thẻ căn cước: 001080003729
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00078002 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 13/11/2024
72 Họ tên: Hoàng Văn Quân
Ngày sinh: 09/11/1989
Thẻ căn cước: 034089005912
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật điện - Ngành hệ thống điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00078001 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình III 13/11/2024
73 Họ tên: Nguyễn Ngọc Hải
Ngày sinh: 21/01/1979
CMND: 013263178
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ Nhiệt Lạnh
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00078000 Thiết kế cơ - điện công trình II 13/11/2024
HTV-00078000 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II 13/11/2024
74 Họ tên: Nguyễn Văn Chung
Ngày sinh: 16/09/1992
CMND: 163194115
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng công trình ngầm đô thị
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00077999 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp II 13/11/2024
75 Họ tên: Nguyễn Phương Tuấn
Ngày sinh: 29/06/1983
Thẻ căn cước: 030083000007
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00077998 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 13/11/2024
HTV-00077998 Quản lý dự án II 13/11/2024
76 Họ tên: Nguyễn Quốc Tuyên
Ngày sinh: 08/12/1968
Thẻ căn cước: 001068013639
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng DD&CN
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00077997 Quản lý dự án II 13/11/2024
HTV-00077997 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 13/11/2024
77 Họ tên: Phạm Trung Dũng
Ngày sinh: 26/01/1978
CMND: 100653250
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Khai thác mỏ
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00077996 Quản lý dự án II 13/11/2024
78 Họ tên: Nguyễn Kiều Hưng
Ngày sinh: 08/07/1977
CMND: 011946422
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00077995 Thiết kế kiến trúc công trình II 13/11/2024
HTV-00077995 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 13/11/2024
79 Họ tên: Vũ Ngọc Định
Ngày sinh: 28/01/1976
Thẻ căn cước: 030076001939
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện - Điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00077994 Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật II 13/11/2024
80 Họ tên: Hoàng Linh Chi
Ngày sinh: 12/12/1980
CMND: 025364598
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật Điện tử Viễn thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00077993 Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật II 13/11/2024
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn