Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
61 Họ tên: Nguyễn Văn Thành
Ngày sinh: 25/11/1989
Thẻ căn cước: 034089003553
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật cơ khí
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00121076 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II 19/07/2026
62 Họ tên: Nguyễn Mạnh Toàn
Ngày sinh: 01/01/1992
CMND: 215208464
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật nhiệt lạnh
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00121075 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II 19/07/2026
63 Họ tên: Nguyễn Mai Phương
Ngày sinh: 06/10/1993
Thẻ căn cước: 077193001592
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật điện, điện tử (Điện công nghiệp)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00121074 Thiết kế cơ - điện công trình II 19/07/2026
64 Họ tên: Đinh Mạnh Linh
Ngày sinh: 10/08/1992
CMND: 194466332
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Quản lý xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00121073 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 19/07/2026
HTV-00121073 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 19/07/2026
65 Họ tên: Lê Hồng Khoa
Ngày sinh: 30/06/1995
CMND: 201666377
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng (Kỹ thuật kết cấu công trình)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00121072 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 19/07/2026
HTV-00121072 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 19/07/2026
66 Họ tên: Vũ Hoàng Thư
Ngày sinh: 02/04/1986
CMND: 205312946
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00121071 Thiết kế kết cấu công trình II 19/07/2026
67 Họ tên: Nguyễn Đức Cường
Ngày sinh: 01/12/1980
CMND: 206074053
Trình độ chuyên môn: Cử nhân sư phạm ngành Sư phạm kỹ thuật điện – Điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00121070 Thiết kế cơ - điện công trình II 19/07/2026
68 Họ tên: Nguyễn Ngọc Thiên
Ngày sinh: 06/04/1992
CMND: 197267107
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư ngành Kỹ thuật điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00121069 Thiết kế cơ - điện công trình II 19/07/2026
69 Họ tên: Trần Anh Long
Ngày sinh: 22/05/1992
CMND: 201593566
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư ngành Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00121068 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 19/07/2026
70 Họ tên: Lê Văn Lộc
Ngày sinh: 09/10/1981
CMND: 201731326
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư ngành xây dựng Cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00121067 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 19/07/2026
71 Họ tên: Lê Mạnh Hải
Ngày sinh: 09/06/1982
CMND: 311709651
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư ngành Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00121066 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 19/07/2026
72 Họ tên: Nguyễn Tấn Bảy
Ngày sinh: 20/01/1989
CMND: 205362669
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Quy hoạch giao thông)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00121065 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 19/07/2026
73 Họ tên: Võ Văn Tiền
Ngày sinh: 06/02/1990
CMND: 205527551
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00121064 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 19/07/2026
74 Họ tên: Phạm Trung Quân
Ngày sinh: 08/06/1991
Thẻ căn cước: 044091002145
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư ngành Xây dựng dân dụng & Công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00121063 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 19/07/2026
75 Họ tên: Nguyễn Hữu Kiên
Ngày sinh: 10/02/1986
CMND: 186569568
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00121062 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 19/07/2026
76 Họ tên: Nguyễn Phước Toàn
Ngày sinh: 28/08/1988
CMND: 205241904
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư ngành Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00121061 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 19/07/2026
HTV-00121061 Thiết kế kết cấu công trình II 19/07/2026
77 Họ tên: Huỳnh Minh Hải
Ngày sinh: 14/09/1986
CMND: 201517851
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ ngành Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00121060 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 19/07/2026
78 Họ tên: Đặng Đình Hào
Ngày sinh: 14/02/1989
CMND: 205358010
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ ngành Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00121059 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 19/07/2026
79 Họ tên: Nguyễn Hồ Anh Duy
Ngày sinh: 27/09/1987
CMND: 201545716
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00121058 Định giá xây dựng III 19/07/2026
80 Họ tên: Trần Hải Hào
Ngày sinh: 21/09/1992
Thẻ căn cước: 044092000025
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng chuyên ngành xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00121057 Thiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộ II 19/07/2026
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn