Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
61 Họ tên: Dương Duy Đức
Ngày sinh: 27/10/1983
Thẻ căn cước: 022083001727
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Hệ thống điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNI-00083608 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 16/01/2025
62 Họ tên: Đỗ Đăng Tuấn
Ngày sinh: 28/01/1973
CMND: 100512417
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cấp thoát nước
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNI-00083607 Thiết kế Cấp thoát nước III 16/01/2025
QNI-00083607 Định giá xây dựng III 16/01/2025
63 Họ tên: Đinh Thị Diên
Ngày sinh: 30/10/1978
CMND: 100697432
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cấp thoát nước
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNI-00083606 Thiết kế Cấp thoát nước III 16/01/2025
QNI-00083606 Định giá xây dựng III 16/01/2025
64 Họ tên: Đặng Thị Phượng
Ngày sinh: 27/02/1985
Thẻ căn cước: 030185009483
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (Cấp thoát nước)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNI-00083605 Thiết kế Cấp thoát nước III 16/01/2025
QNI-00083605 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 16/01/2025
65 Họ tên: Lê Khánh
Ngày sinh: 30/10/1993
Thẻ căn cước: 022093000602
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNI-00083604 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 16/01/2025
QNI-00083604 Giám sát Công trình Giao thông III 16/01/2025
66 Họ tên: Hoàng Đức Mạnh
Ngày sinh: 12/11/1993
Thẻ căn cước: 022093002881
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNI-00083603 Giám sát Công trình Giao thông III 16/01/2025
QNI-00083603 Thiết kế công trình giao thông III 16/01/2025
67 Họ tên: Nguyễn Xuân Nam
Ngày sinh: 18/04/1991
Thẻ căn cước: 022091001905
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNI-00083602 Giám sát Công trình Giao thông III 16/01/2025
68 Họ tên: Nguyễn Thanh Đại
Ngày sinh: 18/09/1990
CMND: 100991503
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Cầu - Đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNI-00083601 Giám sát Công trình Giao thông III 16/01/2025
69 Họ tên: Trần Trung Linh
Ngày sinh: 10/12/1986
CMND: 100898715
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Hệ thống điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNI-00083600 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình II 16/01/2025
QNI-00083600 Thiết kế Cơ - Điện công trình III 16/01/2025
70 Họ tên: Nguyễn Văn Phong
Ngày sinh: 16/05/1993
Thẻ căn cước: 022093000858
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điều khiển và tự động hóa
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNI-00083599 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình III 16/01/2025
QNI-00083599 Thiết kế Cơ - Điện công trình III 16/01/2025
71 Họ tên: Đậu Ngọc Bộ
Ngày sinh: 21/08/1987
CMND: 172678866
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng lắp đặt thiết bị cơ khí
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNI-00083598 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình III 16/01/2025
72 Họ tên: Nguyễn Tiến Dũng
Ngày sinh: 03/09/1982
CMND: 012086082
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNI-00083597 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 16/01/2025
QNI-00083597 Giám sát Công trình Giao thông II 16/01/2025
73 Họ tên: Nguyễn Trịnh Ngọc
Ngày sinh: 14/01/1990
CMND: 031678763
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNI-00083596 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 16/01/2025
QNI-00083596 Giám sát Công trình Giao thông II 16/01/2025
74 Họ tên: Nguyễn Văn Thiện
Ngày sinh: 29/08/1994
CMND: 017364347
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Quản lý vận hành, sửa chữa đường dây và trạm biến áp dưới 110kV
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNI-00083595 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình III 16/01/2025
75 Họ tên: Nguyễn Văn Phú
Ngày sinh: 20/02/1982
CMND: 121393177
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Cao đẳng Điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNI-00083594 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình III 16/01/2025
76 Họ tên: Vương Thế Hùng
Ngày sinh: 09/10/1989
Thẻ căn cước: 001089014638
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Hệ thống điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNI-00083593 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình III 16/01/2025
77 Họ tên: Vương Thế Trung
Ngày sinh: 25/05/1993
CMND: 017246817
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Hệ thống điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNI-00083592 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình III 16/01/2025
78 Họ tên: Trương Thanh Tùng
Ngày sinh: 11/11/1989
Thẻ căn cước: 001089003305
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Hệ thống điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNI-00083591 Thiết kế Cơ - Điện công trình III 16/01/2025
QNI-00083591 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình III 16/01/2025
79 Họ tên: Kiều Minh Đức
Ngày sinh: 08/10/1988
Thẻ căn cước: 001088028987
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Hệ thống điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNI-00083590 Định giá xây dựng III 16/01/2025
QNI-00083590 Thiết kế Cơ - Điện công trình III 16/01/2025
80 Họ tên: Đoàn Văn Viện
Ngày sinh: 21/11/1980
Thẻ căn cước: 036080006497
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Hệ thống điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNI-00083589 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình III 16/01/2025
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn