Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
83161 Họ tên: Nguyễn Bỉnh Hùng
Ngày sinh: 29/07/1985
CMND: 125220702
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00003508 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng I 12/06/2022
83162 Họ tên: Trần Trọng Đạt
Ngày sinh: 16/06/1980
Thẻ căn cước: 026080000014
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00003507 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng I 12/06/2022
83163 Họ tên: Nguyễn Xuân Thành
Ngày sinh: 17/05/1986
CMND: 012455172
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00003506 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng I 12/06/2022
83164 Họ tên: Lê Anh Trà
Ngày sinh: 16/08/1979
CMND: 012063466
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng Dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00003505 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 15/01/2025
BXD-00003505 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng I 12/06/2022
83165 Họ tên: Nguyễn Kim Tuấn
Ngày sinh: 25/12/1979
Thẻ căn cước: 027079000001
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00003504 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng I 12/06/2022
BXD-00003504 Giám sát công tác xây dựng công trình Công nghiệp II 12/06/2022
83166 Họ tên: Hoàng Huy Đạt
Ngày sinh: 25/10/1987
Thẻ căn cước: 033087000803
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00003503 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 16/10/2024
BXD-00003503 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng I 12/06/2022
83167 Họ tên: Đinh Nho Sơn
Ngày sinh: 04/08/1972
CMND: 013344296
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00003502 Giám sát công trình hạ tầng kỹ thuật II 04/02/2025
BXD-00003502 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp I 12/06/2022
83168 Họ tên: Phạm Xuân Tố
Ngày sinh: 27/06/1977
CMND: 013675320
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00003501 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng I 12/06/2022
83169 Họ tên: Trịnh Thắng Lợi
Ngày sinh: 04/04/1958
CMND: 012046956
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư quân sự ngành công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00003500 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp I 12/06/2022
83170 Họ tên: Lê Văn Trung
Ngày sinh: 12/11/1985
Thẻ căn cước: 040085000010
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00003499 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng I 12/06/2022
83171 Họ tên: ĐẶNG CHƯƠNG ĐOÀN
Ngày sinh: 01/07/1979
CMND: 025858503
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kiến trúc / Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00003498 Thiết kế kiến trúc công trình I 12/06/2022
83172 Họ tên: TRẦN TẤN LỘC
Ngày sinh: 18/11/1983
CMND: 025707237
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00003495 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ) I 12/06/2022
CTN-00003495 Quản lý dự án II 22/03/2026
83173 Họ tên: NGUYỄN VĂN THÔNG
Ngày sinh: 01/04/1980
CMND: 211633750
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00003494 Thiết kế xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ) II 27/09/2024
BXD-00003494 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 15/01/2025
83174 Họ tên: PHAN THANH
Ngày sinh: 15/07/1982
CMND: 273095412
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cầu đường (Xây dựng cầu đường)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00003492 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông (cầu) II 12/06/2022
BXD-00003492 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông (đường bộ) I 12/06/2022
83175 Họ tên: VÕ NHẬT THÀNH
Ngày sinh: 21/01/1975
CMND: 025418960
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00003490 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp I 12/06/2022
83176 Họ tên: TÔN CHÍ HÙNG
Ngày sinh: 02/11/1971
CMND: 011575006
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00003489 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông I 08/11/2024
BXD-00003489 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông (đường bộ, cầu) I 12/06/2022
83177 Họ tên: HỒ XUÂN BA
Ngày sinh: 12/11/1979
CMND: 024391164
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường/Thạc sỹ cầu hầm
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00003488 Kiểm định xây dựng công trình cầu I 12/06/2022
83178 Họ tên: VŨ XUÂN TRƯỜNG
Ngày sinh: 10/01/1967
CMND: 025822578
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00003487 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 12/06/2022
HTV-00003487 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 19/07/2026
83179 Họ tên: TRẦN THỊ TÂM
Ngày sinh: 23/04/1981
CMND: 111515109
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00003486 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng I 12/06/2022
83180 Họ tên: PHẠM ĐỨC QUẢNG
Ngày sinh: 05/01/1978
CMND: 168267357
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00003485 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 12/06/2022
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn