Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
85481 Họ tên: Trịnh Hồng Vân
Ngày sinh: 01/08/1974
Thẻ căn cước: 019174000067
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện khí hóa xí nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00005864 Thiết kế điện - cơ điện công trình I 28/07/2022
85482 Họ tên: Nguyễn Thanh Tùng
Ngày sinh: 29/08/1980
Thẻ căn cước: 034080000021
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ nhiệt
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00005863 Thiết kế điện - cơ điện công trình I 28/07/2022
BXD-00005863 Giám sát lắp đặt thiết bị, Thiết bị công nghệ công trình Công nghiệp (năng lượng) III 28/07/2022
85483 Họ tên: Vũ Đức Quang
Ngày sinh: 23/09/1979
CMND: 011835031
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện tử viễn thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00005862 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình I 28/07/2022
85484 Họ tên: Nguyễn Ngọc Long
Ngày sinh: 20/10/1975
CMND: 012009926
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện và công nghệ thông tin
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00005861 Quản lý dự án II 13/03/2025
BXD-00005861 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình I 28/07/2022
85485 Họ tên: Lại Hữu Minh
Ngày sinh: 26/08/1976
CMND: 012893368
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hệ thống điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00005860 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình I 28/07/2022
85486 Họ tên: Phan Đức Tiến
Ngày sinh: 20/02/1966
CMND: 012300085
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00005859 Giám sát công tác xây dựng công trình đường bộ I 28/07/2022
85487 Họ tên: Nguyễn Đức Thắng
Ngày sinh: 10/12/1982
Thẻ căn cước: 038082003382
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00005857 Giám sát công tác xây dựng công trình Giao thông (cầu) I 02/01/2023
BXD-00005857 Giám sát công tác xây dựng công trình đường bộ I 28/07/2022
85488 Họ tên: Lê Hữu Toản
Ngày sinh: 13/06/1983
CMND: 013023673
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00005856 Thiết kế xây dựng công trình đường sắt I 28/07/2022
85489 Họ tên: Khúc Thiện Doãn
Ngày sinh: 15/10/1977
CMND: 141799241
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cầu đường bộ
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00005855 Giám sát công tác xây dựng công trình cầu, đường bộ I 28/07/2022
85490 Họ tên: Nguyễn Thanh Đức
Ngày sinh: 29/05/1971
CMND: 011583882
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00005854 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 15/01/2025
BXD-00005854 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp I 28/07/2022
85491 Họ tên: Lê Bá Huế
Ngày sinh: 12/01/1952
CMND: 011344927
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00005853 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp I 28/07/2022
BXD-00005853 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp I 28/07/2022
85492 Họ tên: Phan Minh Tuấn
Ngày sinh: 22/12/1980
Thẻ căn cước: 001080006837
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00005852 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp I 28/07/2022
85493 Họ tên: Nguyễn Đăng Nguyên
Ngày sinh: 12/10/1985
CMND: 013244126
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00005851 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp I 28/07/2022
85494 Họ tên: Nguyễn Chí Linh
Ngày sinh: 22/01/1969
Thẻ căn cước: 001069009960
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00005850 Thiết kế kiến trúc công trình I 28/07/2022
85495 Họ tên: Đoàn Tuấn Vũ
Ngày sinh: 09/09/1983
CMND: 151472437
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hệ thống điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00005849 Thiết kế Quy hoạch xây dựng (hệ thống cung cấp năng lượng) I 28/07/2022
85496 Họ tên: Nguyễn Thanh Tú
Ngày sinh: 09/09/1978
CMND: 017498623
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư quy hoạch
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00005848 Thiết kế Quy hoạch xây dựng I 28/07/2022
85497 Họ tên: Nguyễn Kim Thoa
Ngày sinh: 12/11/1971
Thẻ căn cước: 001171005072
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng chuyên nghành cấp thoát nước
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00005847 Thiết kế quy hoạch xây dựng (hệ thống cấp thoát nước) I 28/07/2022
85498 Họ tên: Lê Thị Linh
Ngày sinh: 27/02/1970
Thẻ căn cước: 001170007377
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cấp thoát nước
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00005846 Thiết kế quy hoạch xây dựng (hệ thống cấp thoát nước) I 28/07/2022
85499 Họ tên: Vũ Hồng Sơn
Ngày sinh: 01/10/1977
CMND: 012175982
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ, Kiến trúc sư quy hoạch
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00005845 Thiết kế Quy hoạch xây dựng I 28/07/2022
85500 Họ tên: Vũ Nguyệt Minh
Ngày sinh: 08/12/1979
CMND: 012039111
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ - Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00005844 Thiết kế Quy hoạch xây dựng I 28/07/2022
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn