Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
88921 Họ tên: Dương Thượng Vũ
Ngày sinh: 16/07/1971
CMND: 022687475
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện lạnh
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00000031 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình Dân dụng và Công nghiệp (ĐHKK & Thông gió) I 05/01/2022
88922 Họ tên: Nguyễn Hoàng Thắng
Ngày sinh: 01/01/1976
CMND: 022947452
Trình độ chuyên môn: KSXD
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00000030 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng I 11/04/2023
BXD-00000030 Định giá xây dựng I 04/05/2022
88923 Họ tên: Trần Thanh Hải
Ngày sinh: 08/09/1973
CMND: 025605999
Trình độ chuyên môn: KSXD
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00000029 Giám sát xây dựng Công trình Dân dụng và Công nghiệp I 05/01/2022
88924 Họ tên: Nguyễn Anh Quân
Ngày sinh: 01/01/1975
CMND: 025038248
Trình độ chuyên môn: KSXD
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00000028 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp II 09/07/2024
BXD-00000028 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng I 11/04/2023
88925 Họ tên: TRẦN HẢI MINH
Ngày sinh: 25/02/1974
CMND: 280905618
Trình độ chuyên môn: KSXD
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00000027 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng II 11/04/2023
BXD-00000027 Định giá xây dựng I 04/05/2022
88926 Họ tên: Lê Thể Phú
Ngày sinh: 19/06/1974
Thẻ căn cước: 052074000010
Trình độ chuyên môn: KSXD
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00000026 Giám sát xây dựng Công trình Dân dụng và Công nghiệp I 05/01/2022
88927 Họ tên: NGUYỄN BẢO QUỐC THUẦN
Ngày sinh: 01/03/1976
CMND: 250374840
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00000025 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng I 11/04/2023
BXD-00000025 Định giá xây dựng I 04/05/2022
88928 Họ tên: Lê Quốc Dũng
Ngày sinh: 15/07/1976
CMND: 025042271
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư XD
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00000024 Thiết kế cấp thoát nước công trình Dân dụng I 05/01/2022
88929 Họ tên: Hoàng Minh Quyết
Ngày sinh: 25/07/1983
CMND: 023745082
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư XD
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00000023 Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng I 04/05/2022
BXD-00000023 Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng và Công nghiệp I 05/01/2022
88930 Họ tên: Bùi Văn Khải
Ngày sinh: 15/12/1980
CMND: 100690124
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00000022 Thiết kế hệ thống cấp thoát nước công trình II 04/05/2022
BXD-00000022 Thiết kế hệ thống thông gió - cấp thoát nhiệt I 04/05/2022
88931 Họ tên: Huỳnh Ngọc Phát
Ngày sinh: 07/08/1979
CMND: 024817007
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư XD
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00000021 Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng và Công nghiệp I 05/01/2022
88932 Họ tên: Ngô Trường Lâm Vũ
Ngày sinh: 25/05/1979
CMND: 025438581
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư XD
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00000020 Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng I 04/05/2022
BXD-00000020 Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng và Công nghiệp I 05/01/2022
88933 Họ tên: Phạm Anh Hào
Ngày sinh: 28/06/1969
CMND: 350820502
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00000019 Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng I 04/05/2022
BXD-00000019 Thiết kế kiến trúc công trình I 05/01/2022
88934 Họ tên: Hồ Hảo
Ngày sinh: 29/11/1973
CMND: 022594268
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư XD
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00000018 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng I 04/05/2022
BXD-00000018 Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng và Công nghiệp I 05/01/2022
88935 Họ tên: Lê Đức Minh Trang
Ngày sinh: 23/08/1968
CMND: 022116816
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư XD
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00000017 Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng và Công nghiệp I 05/01/2022
BXD-00000017 Kiểm định Công trình Dân dụng và Công nghiệp I 05/01/2022
88936 Họ tên: Nguyễn Thị Dung
Ngày sinh: 27/03/1961
CMND: 020851957
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kỹ thuật
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00000016 Kiểm định xây dựng công trình DD & CN I 04/05/2022
BXD-00000016 Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng và Công nghiệp I 05/01/2022
88937 Họ tên: Lư Trần Thắng
Ngày sinh: 03/10/1975
CMND: 022853217
Trình độ chuyên môn: KSXD
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00000015 Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng I 04/05/2022
BXD-00000015 Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng và Công nghiệp I 05/01/2022
88938 Họ tên: Phan Trọng Nguyên
Ngày sinh: 29/06/1980
CMND: 311590841
Trình độ chuyên môn: KSXD
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00000014 Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng và Công nghiệp I 05/01/2022
BXD-00000014 Kiểm định Công trình Dân dụng và Công nghiệp I 05/01/2022
88939 Họ tên: Trần Hồng Cơ
Ngày sinh: 28/10/1974
CMND: 025281028
Trình độ chuyên môn: KSXD
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00000013 Định giá xây dựng I 04/05/2022
BXD-00000013 Giám sát công tác xây dựng công trình (dân dụng và công nghiệp) I 04/05/2022
88940 Họ tên: Nguyễn Tường Giang
Ngày sinh: 18/07/1972
CMND: 022462814
Trình độ chuyên môn: KSXD
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00000012 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng I 04/05/2022
BXD-00000012 Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng và Công nghiệp I 05/01/2022
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn