Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
89041 Họ tên: ĐẬU VĂN NGỌ
Ngày sinh: 20/05/1955
CMND: 023003450
Trình độ chuyên môn: TS địa chất
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00001101 Khảo sát địa chất công trình, địa chất thủy văn I 08/05/2022
89042 Họ tên: Lại Trí Dũng
Ngày sinh: 15/02/1976
CMND: 022859707
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00001100 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 28/03/2024
BXD-00001100 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 08/05/2022
89043 Họ tên: NGUYỄN HỒNG QUANG
Ngày sinh: 28/12/1959
CMND: 020413250
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00001099 Thiết kế kiến trúc công trình I 08/05/2022
89044 Họ tên: HUỲNH LÊ HOÀNG LỰC
Ngày sinh: 20/02/1966
CMND: 022189212
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00001098 Thiết kế điện - cơ điện công trình xây dựng I 08/05/2022
89045 Họ tên: TRẦN KHÁNH TRUNG
Ngày sinh: 04/08/1960
CMND: 020466468
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00001097 Thiết kế kiến trúc công trình I 08/05/2022
89046 Họ tên: TRẦN QUANG CHÍNH
Ngày sinh: 19/03/1971
CMND: 024620119
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00001096 Thiết kế kiến trúc công trình I 08/05/2022
89047 Họ tên: NGUYỄN HẢI ÂU
Ngày sinh: 04/03/1975
CMND: 025226081
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00001095 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 08/05/2022
89048 Họ tên: TRẦN ANH HÙNG
Ngày sinh: 22/12/1982
CMND: 186065400
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật cơ sở hạ tầng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00001094 Giám sát công tác xây dựng hạ tầng kỹ thuật cấp nước, thoát nước công trình xây dựng I 08/05/2022
89049 Họ tên: PHẠM VĂN AN
Ngày sinh: 14/11/1972
CMND: 024676720
Trình độ chuyên môn: Cử nhân khoa học địa chất
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00001093 Khảo sát địa hình công trình xây dựng I 08/05/2022
89050 Họ tên: LÊ HOÀNG TRUNG
Ngày sinh: 20/11/1967
CMND: 021627340
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00001092 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 28/05/2024
BXD-00001092 Thiết kế điện- cơ điện công trình xây dựng I 08/05/2022
89051 Họ tên: LÊ CHÍ CÔNG
Ngày sinh: 30/04/1960
CMND: 024280504
Trình độ chuyên môn: Địa chất thủy văn và địa chất công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00001091 Khảo sát địa hình công trình xây dựng I 08/05/2022
89052 Họ tên: LÊ QUỐC SINH
Ngày sinh: 01/12/1959
CMND: 022748080
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư đô thị chuyên ngành cấp thoát nước
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00001090 Thiết kế cấp - thoát nước công trình xây dựng I 08/05/2022
89053 Họ tên: NGUYỄN HỒNG TRUNG
Ngày sinh: 02/10/1958
Thẻ căn cước: 040058000183
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00001089 Thiết kế điện - cơ điện công trình xây dựng I 08/05/2022
89054 Họ tên: ĐÀM MỸ QUYÊN
Ngày sinh: 20/10/1982
CMND: 023482799
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư địa chất - dầu khí
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00001088 Khảo sát địa chất, địa chất thủy văn công trình I 08/05/2022
89055 Họ tên: LÊ THỊ THU HIỀN
Ngày sinh: 08/02/1982
CMND: 025241841
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kỹ thuật
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00001087 Khảo sát địa chất, địa chất thủy văn công trình I 08/05/2022
89056 Họ tên: LÊ QUANG SƠN
Ngày sinh: 20/04/1985
CMND: 025027365
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00001086 Thiết kế kết cấu công trình cầu, đường bộ I 08/05/2022
BXD-00001086 Khảo sát địa hình công trình xây dựng II 08/05/2022
89057 Họ tên: Lê Thanh Liêm
Ngày sinh: 10/07/1969
CMND: 370752798
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ QLXD - Kỹ sư xây dựng DD và CN
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00001085 Quản lý dự án công trình xây dựng dân dụng - công nghiệp I 15/03/2024
BXD-00001085 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 08/05/2022
89058 Họ tên: PHẠM XUÂN TIẾN
Ngày sinh: 26/06/1974
CMND: ___370771194
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng chuyên ngành xây dựng nông thôn
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00001084 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 08/05/2022
89059 Họ tên: HUỲNH TẤN HÒA
Ngày sinh: 19/05/1977
CMND: ___371713309
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật xây dựng chuyên ngành xây dựng DD và CN
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00001083 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 08/05/2022
89060 Họ tên: TRẦN TRỌNG THÀNH TÍN
Ngày sinh: 24/05/1980
CMND: ___371804057
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00001082 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 08/05/2022
BXD-00001082 Định giá xây dựng I 08/05/2022
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn