Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
89661 Họ tên: Chu Văn Lương
Ngày sinh: 06/01/1980
CMND: 100000038
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00000154 Thiết kế quy hoạch xây dựng I 20/01/2022
BXD-00000154 Thiết kế kiến trúc công trình I 20/01/2022
89662 Họ tên: Phạm Văn Hoàn
Ngày sinh: 21/07/1982
CMND: 100000037
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00000153 Thiết kế kiến trúc I 20/01/2022
89663 Họ tên: La Xuân Thái
Ngày sinh: 20/05/1985
CMND: 025740527
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng - ngành xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00000152 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp I 28/08/2023
BXD-00000152 Định giá xây dựng I 20/01/2022
89664 Họ tên: Đào Quang Duy
Ngày sinh: 30/09/1986
CMND: 100000022
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00000151 Định giá xây dựng I 20/01/2022
BXD-00000151 Thiết kế kiến trúc công trình dân dụng và công nghiệp I 20/01/2022
89665 Họ tên: Nguyễn Việt Cường
Ngày sinh: 29/10/1979
CMND: 012682373
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00000150 Thiết kế hệ thống điện công trình dân dụng. I 20/01/2022
BXD-00000150 Định giá xây dựng I 20/01/2022
89666 Họ tên: Nguyễn Trung Nhân
Ngày sinh: 03/07/1975
CMND: 100000021
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00000149 Định giá xây dựng I 20/01/2022
BXD-00000149 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp I 20/01/2022
89667 Họ tên: Trương Triệu Anh
Ngày sinh: 27/09/1982
CMND: 100000012
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00000148 Thiết kế quy hoạch xây dựng I 20/01/2022
BXD-00000148 Thiết kế kiến trúc công trình dân dụng I 20/01/2022
89668 Họ tên: Nguyễn Đình Khoa
Ngày sinh: 02/09/1984
CMND: 100000004
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00000147 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp I 20/01/2022
BXD-00000147 Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng I 20/01/2022
89669 Họ tên: Nguyễn Đức Vinh
Ngày sinh: 30/06/1974
CMND: 100000014
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00000146 Thiết kế, thẩm tra thiết kế điện - cơ điện công trình DD và CN I 20/01/2022
BXD-00000146 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình; Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công nghệ công trình DD và CN I 20/01/2022
89670 Họ tên: Dương Thị Yến
Ngày sinh: 07/10/1981
CMND: 100000011
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp Thạc sĩ Kỹ thuật Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00000145 Định giá xây dựng II 09/07/2024
BXD-00000145 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp I 20/01/2022
89671 Họ tên: Nguyễn Đặng Bình Nguyên
Ngày sinh: 19/07/1980
CMND: 100000049
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00000144 Thiết kế kết cấu công trình I 20/01/2022
89672 Họ tên: Nguyễn Văn Thông
Ngày sinh: 02/03/1986
CMND: 183442222
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00000143 Kỹ sư định giá I 20/01/2022
89673 Họ tên: Dương Quốc Thắng
Ngày sinh: 17/02/1973
CMND: 100000003
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00000142 Thiết kế điện - cơ điện công trình; Thiết kế mạng thông tin liên lạc I 20/01/2022
89674 Họ tên: Nguyễn Văn Long
Ngày sinh: 13/10/1971
CMND: 100000059
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00000141 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng & công nghiệp I 20/01/2022
89675 Họ tên: Ngô Hoàng Ẩn
Ngày sinh: 01/06/1978
CMND: 100000052
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00000140 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng & công nghiệp I 20/01/2022
89676 Họ tên: Phan Thúc Ngân
Ngày sinh: 22/06/1973
CMND: 100000007
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00000139 Thiết kế kiến trúc công trình dân dụng I 20/01/2022
BXD-00000139 Thiết kế quy hoạch xây dựng I 20/01/2022
89677 Họ tên: Lương Thị Nga
Ngày sinh: 18/10/1980
CMND: 100000010
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00000138 Thiết kế cấp thoát nước công trình dân dụng I 20/01/2022
BXD-00000138 Định giá xây dựng I 20/01/2022
89678 Họ tên: Vũ Quang Minh
Ngày sinh: 22/04/1984
CMND: 100000001
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00000137 Thiết kế và thẩm tra kết cấu công trình dân dụng I 20/01/2022
BXD-00000137 Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng I 20/01/2022
89679 Họ tên: Phạm Thanh Hưng
Ngày sinh: 27/04/1983
CMND: 100000071
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00000136 Thiết kế quy hoạch xây dựng. I 20/01/2022
BXD-00000136 Thiết kế kiến trúc công trình I 20/01/2022
89680 Họ tên: Võ Bá Đạo
Ngày sinh: 20/05/1980
CMND: 100000054
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00000135 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng & công nghiệp I 20/01/2022
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn