Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
95581 Họ tên: Nguyễn Phương Thanh
Ngày sinh: 05/05/1988
CMND: 070***833
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư ngành Kiến trúc
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00048880 Thiết kế kiến trúc công trình II 17/01/2024
95582 Họ tên: Nguyễn Thị Huyền
Ngày sinh: 08/08/1980
CMND: 162***459
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư ngành Kiến trúc
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00048879 Thiết kế kiến trúc công trình II 17/01/2024
95583 Họ tên: Phan Thị Hải
Ngày sinh: 15/03/1990
CMND: 186***459
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00048878 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp II 17/01/2024
95584 Họ tên: Trần Văn Hiếu
Ngày sinh: 26/01/1986
CMND: 121***293
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Dân dụng công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00048877 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp II 17/01/2024
95585 Họ tên: Trịnh Viết Trung
Ngày sinh: 19/04/1987
Thẻ căn cước: 030******232
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Dân dụng công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00048876 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp II 17/01/2024
95586 Họ tên: Nguyễn Văn Đắc
Ngày sinh: 20/01/1989
CMND: 173***044
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00048875 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp II 17/01/2024
95587 Họ tên: Dương Thị Nga
Ngày sinh: 14/07/1984
Thẻ căn cước: 030******047
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Hệ thống điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00048874 Thiết kế cơ - điện công trình II 17/01/2024
95588 Họ tên: Văn Đình Tuấn
Ngày sinh: 20/10/1988
CMND: 012***950
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư ngành kiến trúc công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00048873 Thiết kế kiến trúc công trình II 17/01/2024
95589 Họ tên: Nguyễn Viết Sơn
Ngày sinh: 02/05/1992
Thẻ căn cước: 031******857
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ kỹ thuât Điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00048872 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình III 17/01/2024
95590 Họ tên: Nguyễn Đức Hạnh
Ngày sinh: 19/12/1970
CMND: 090***797
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện khí hóa cung cấp Điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00048871 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình III 17/01/2024
95591 Họ tên: Nguyễn Anh Dũng
Ngày sinh: 01/02/1975
Thẻ căn cước: 002******011
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00048870 Định giá xây dựng III 17/01/2024
HTV-00048870 Giám sát xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp II 13/09/2023
95592 Họ tên: Nguyễn Duy Hưng
Ngày sinh: 16/02/1989
CMND: 073***408
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ Cơ Điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00048869 Quản lý dự án III 17/01/2024
HTV-00048869 Định giá xây dựng III 17/01/2024
95593 Họ tên: Nguyễn Văn Cân
Ngày sinh: 16/04/1961
CMND: 168***573
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế Kinh tế vận tải
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00048868 Định giá xây dựng II 06/12/2024
HTV-00048868 Quản lý dự án II 17/01/2024
95594 Họ tên: Lê Đăng Việt
Ngày sinh: 23/04/1990
Thẻ căn cước: 001******897
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00048867 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình III 06/05/2024
HTV-00048867 Quản lý dự án III 17/01/2024
95595 Họ tên: Vũ Văn Thọ
Ngày sinh: 11/09/1983
Thẻ căn cước: 036******675
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật điện Công nghệ kỹ thuật điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00048866 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình III 17/01/2024
95596 Họ tên: Nguyễn Văn Thái
Ngày sinh: 10/02/1975
CMND: 011***766
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Hệ thống Điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00048865 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình III 17/01/2024
95597 Họ tên: Lê Văn Nguyễn
Ngày sinh: 29/12/1990
Thẻ căn cước: 038******938
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ sở Hạ tầng Giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00048864 Thiết kế xây dựng công trình giao thông II 17/01/2024
95598 Họ tên: Phạm Tiến Hải
Ngày sinh: 06/08/1989
CMND: 012***090
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00048863 Thiết kế xây dựng công trình giao thông II 17/01/2024
95599 Họ tên: Nguyễn Thị Ái Ly
Ngày sinh: 26/03/1980
Thẻ căn cước: 001******903
Trình độ chuyên môn: Xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00048862 Thiết kế xây dựng công trình giao thông II 17/01/2024
95600 Họ tên: Nguyễn Thế Việt
Ngày sinh: 11/02/1991
CMND: 187***652
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00048861 Thiết kế xây dựng công trình giao thông II 17/01/2024
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn