Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
95581 Họ tên: Trịnh Phương Huy
Ngày sinh: 13/11/1980
Thẻ căn cước: 038080000283
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng công trình Biển - Dầu khí
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NIB-00025784 Giám sát thi công xây dựng công trình Nông nghiệp và ptnt II 25/05/2023
95582 Họ tên: Ưng Tùng Sơn
Ngày sinh: 06/06/1983
Thẻ căn cước: 027083000466
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NIB-00025783 Giám sát thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước) III 25/05/2023
95583 Họ tên: Đào Đức Trang
Ngày sinh: 15/10/1984
CMND: 172283395
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NIB-00025782 Giám sát thi công xây dựng công trình Nông nghiệp và ptnt II 25/05/2023
95584 Họ tên: Bùi Văn Lanh
Ngày sinh: 22/10/1984
CMND: 162493455
Trình độ chuyên môn: Ks công trình Cầu đường bộ
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NIB-00025781 Giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông (đường bộ) II 25/05/2023
NIB-00025781 Giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông (cầu), Hạ tầng kỹ thuật II 02/06/2025
95585 Họ tên: Phạm Thanh Sơn
Ngày sinh: 05/11/1974
Thẻ căn cước: 038074001431
Trình độ chuyên môn: Ks công trình thủy điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NIB-00025780 Giám sát thi công xây dựng công trình Nông nghiệp và ptnt II 25/05/2023
NIB-00025780 Giám sát thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật II 02/06/2025
95586 Họ tên: Lê Mộng Tưởng
Ngày sinh: 01/01/1975
CMND: 201669719
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng thủy lợi
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00025779 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 27/08/2024
BXD-00025779 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông I 27/08/2024
95587 Họ tên: Lê Công Văn
Ngày sinh: 22/01/1980
Hộ chiếu: 2117177918
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NIB-00025778 Giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông (đường bộ) II 25/05/2023
95588 Họ tên: Đặng Văn Nam
Ngày sinh: 24/05/1982
CMND: 164119224
Trình độ chuyên môn: Ks Xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NIB-00025777 Giám sát thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước) II 25/05/2023
NIB-00025777 Giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông (đường bộ, cầu) II 02/06/2025
95589 Họ tên: Ngô Doãn Tuân
Ngày sinh: 11/02/1984
CMND: 162667642
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NIB-00025776 Giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông (đường bộ, cầu) II 25/05/2023
NIB-00025776 Giám sát thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật II 02/06/2025
95590 Họ tên: Đinh Văn Kỳ
Ngày sinh: 03/04/1984
CMND: 162611891
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường bộ
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NIB-00025775 Giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông (đường bộ, cầu) II 25/05/2023
NIB-00025775 Giám sát thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật II 02/06/2025
95591 Họ tên: Vũ Trọng Kiên
Ngày sinh: 07/11/1975
Thẻ căn cước: 031075001021
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng Dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NIB-00025774 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp, Hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước) II 25/05/2023
NIB-00025774 Giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông (đường bộ, cầu) II 02/06/2025
95592 Họ tên: Trần Đức Thọ
Ngày sinh: 24/03/1980
Thẻ căn cước: 030080000154
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NIB-00025773 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp II 25/05/2023
95593 Họ tên: Lê Chí Toàn
Ngày sinh: 19/10/1972
CMND: 017229567
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng công trình ngầm - Mỏ
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NIB-00025772 Giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông (đường bộ) II 25/05/2023
NIB-00025772 Giám sát thi công xây dựng công trình Nông nghiệp và ptnt III 25/05/2023
95594 Họ tên: Phạm Phú Thành
Ngày sinh: 09/04/1979
Thẻ căn cước: 036079005372
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công trình thủy lợi
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NIB-00025771 Giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông (đường bộ) II 25/05/2023
95595 Họ tên: Phạm Hồng Ngọc
Ngày sinh: 03/05/1972
Thẻ căn cước: 001072011306
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cầu hầm
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NIB-00025770 Giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông (cầu) II 06/07/2023
NIB-00025770 Giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông (đường bộ) II 25/05/2023
95596 Họ tên: Nguyễn Ngọc Sáng
Ngày sinh: 10/04/1982
CMND: 131610388
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NIB-00025769 Giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông (đường bộ) II 25/05/2023
NIB-00025769 Giám sát thi công xây dựng công trình Nông nghiệp và ptnt III 25/05/2023
95597 Họ tên: Bùi Quang Hưng
Ngày sinh: 28/08/1979
CMND: 013263912
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư quy hoạch và quản lý gt đô thị
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NIB-00025768 Giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông (đường bộ) II 25/05/2023
NIB-00025768 Giám sát thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước) III 25/05/2023
95598 Họ tên: Đinh Xuân Thanh
Ngày sinh: 29/11/1990
CMND: 060898863
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NIB-00025767 Giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông (đường bộ), Nông nghiệp và ptnt III 25/05/2023
95599 Họ tên: Cao Đức Nghĩa
Ngày sinh: 24/11/1967
Thẻ căn cước: 040067000056
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NIB-00025766 Giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông (đường bộ) II 25/05/2023
95600 Họ tên: Lương Tiến Hưng
Ngày sinh: 02/07/1975
CMND: 131090222
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu hầm
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NIB-00025765 Giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông (đường bộ) II 25/05/2023
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn