Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
95601 Họ tên: Bùi Thị Thuý Quyên
Ngày sinh: 22/10/1986
Thẻ căn cước: 034******200
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu hầm - Ngành Xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00048860 Thiết kế xây dựng công trình giao thông II 17/01/2024
95602 Họ tên: Lê Phạm Tiến
Ngày sinh: 17/07/1986
Thẻ căn cước: 038******958
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu - hầm Ngành Xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00048859 Thiết kế xây dựng công trình giao thông I 19/03/2024
BXD-00048859 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông I 19/03/2024
95603 Họ tên: Trần Đặng Hoàng
Ngày sinh: 03/05/1986
CMND: 186***500
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Ngành cầu và hầm giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00048858 Thiết kế xây dựng công trình giao thông II 17/01/2024
95604 Họ tên: Nguyễn Tiến Dũng
Ngày sinh: 02/10/1990
CMND: 186***350
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng Cầu Đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00048857 Thiết kế xây dựng công trình Giao thông II 17/01/2024
95605 Họ tên: Phùng Văn Mười
Ngày sinh: 01/06/1977
Thẻ căn cước: 001******508
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00048856 Định giá xây dựng II 06/05/2024
HTV-00048856 Giám sát xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp II 17/01/2024
95606 Họ tên: Nguyễn Văn Sỹ
Ngày sinh: 01/01/1976
CMND: 162***719
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường bộ
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00048855 Quản lý dự án II 06/05/2024
HTV-00048855 Giám sát xây dựng công trình giao thông II 17/01/2024
95607 Họ tên: Nguyễn Thế Bằng
Ngày sinh: 18/04/1986
CMND: 162***596
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật Công trình Xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00048854 Giám sát xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp II 17/01/2024
HTV-00048854 Quản lý dự án II 17/01/2024
95608 Họ tên: Nguyễn Văn Hiệu
Ngày sinh: 05/12/1981
Thẻ căn cước: 030******134
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00048853 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 13/11/2024
HTV-00048853 Quản lý Dự án II 17/01/2024
95609 Họ tên: Phạm Thái Ninh
Ngày sinh: 20/05/1981
CMND: 100***848
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNI-00048852 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 09/12/2024
HTV-00048852 Quản lý Dự án II 17/01/2024
95610 Họ tên: Nguyễn Hồng Hương
Ngày sinh: 19/02/1981
Thẻ căn cước: 001******058
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00048851 Quản lý Dự án II 17/01/2024
HTV-00048851 Định giá xây dựng II 17/01/2024
95611 Họ tên: Nguyễn Thị Oanh
Ngày sinh: 25/03/1978
CMND: 011***483
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế ngành QTKD-Kế toán Kiểm toán.
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00048850 Quản lý Dự án II 17/01/2024
HTV-00048850 Định giá xây dựng II 17/01/2024
95612 Họ tên: Nguyễn Quang Vinh
Ngày sinh: 08/11/1977
CMND: 100***766
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng xây dựng ngành Môi trường nước và Cấp thoát nước
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00048849 Quản lý dự án II 17/01/2024
HTV-00048849 Giám sát xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp II 17/01/2024
95613 Họ tên: Lê Đức Nguyên
Ngày sinh: 12/11/1989
CMND: 101***604
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00048848 Quản lý dự án II 18/10/2024
HTV-00048848 Định giá xây dựng II 18/10/2024
95614 Họ tên: Phạm Đức Tú
Ngày sinh: 30/10/1981
CMND: 111***400
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00048847 Định giá xây dựng II 17/01/2024
HTV-00048847 Giám sát xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp II 17/01/2024
95615 Họ tên: Nguyễn Đức Ngọc
Ngày sinh: 31/10/1986
CMND: 100***200
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư Kiến trúc công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00048846 Thiết kế quy hoạch xây dựng III 09/07/2024
HTV-00048846 Thiết kế kiến trúc công trình II 17/01/2024
95616 Họ tên: Nguyễn Khánh Linh
Ngày sinh: 05/02/1988
CMND: 112***422
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư kiến trúc công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00048845 Thiết kế quy hoạch xây dựng III 09/07/2024
HTV-00048845 Định giá xây dựng III 09/07/2024
95617 Họ tên: Nguyễn Huy Hải
Ngày sinh: 20/05/1981
CMND: 111***853
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư Kiến trúc
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00048844 Thiết kế quy hoạch xây dựng II 17/01/2024
HTV-00048844 Thiết kế kiến trúc công trình II 17/01/2024
95618 Họ tên: Nguyễn Đức Quyền
Ngày sinh: 12/07/1991
CMND: 125***251
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật hạ tầng đô thị
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00048843 Giám sát công trình hạ tầng kỹ thuật III 17/01/2024
HTV-00048843 Thiết kế quy hoạch xây dựng III 17/01/2024
95619 Họ tên: Nguyễn THị Hoa
Ngày sinh: 05/10/1984
CMND: 013***885
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công trình thủy điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00048842 Thiết kế công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn II 17/01/2024
95620 Họ tên: Lê Xuân An
Ngày sinh: 05/07/1964
CMND: 111***551
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Địa chất công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00048841 Khảo sát địa chất công trình II 17/01/2024
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn