Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
95641 Họ tên: Lê Đức Thọ
Ngày sinh: 17/09/1984
Thẻ căn cước: 037084000839
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NIB-00025724 Quản lý dự án (công trình dân dụng, giao thông, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật) III 25/05/2023
95642 Họ tên: Nguyễn Văn Hiếu
Ngày sinh: 18/10/1990
Thẻ căn cước: 030090000387
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công trình giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NIB-00025723 Giám sát thi công xây dựng công trình Nông nghiệp và ptnt, Hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước) III 25/05/2023
95643 Họ tên: Nguyễn Tiến Hùng
Ngày sinh: 22/03/1981
Thẻ căn cước: 046081000016
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NIB-00025722 Giám sát thi công xây dựng công trình Nông nghiệp và ptnt, Hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước) III 25/05/2023
95644 Họ tên: Đỗ Việt Hùng
Ngày sinh: 06/12/1986
CMND: 063174183
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NIB-00025721 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp, Giao thông (đường bộ) III 25/05/2023
95645 Họ tên: Nguyễn Thành Tâm
Ngày sinh: 12/06/1989
CMND: 164424904
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NIB-00025720 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp, Giao thông (đường bộ) III 25/05/2023
95646 Họ tên: Dương Văn Tuyên
Ngày sinh: 15/04/1984
Thẻ căn cước: 037084002081
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NIB-00025719 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp, Giao thông (đường bộ), Nông nghiệp và ptnt III 25/05/2023
95647 Họ tên: Trịnh Văn Thảo
Ngày sinh: 28/10/1979
CMND: 164082873
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NIB-00025718 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp, Giao thông (đường bộ), Nông nghiệp và ptnt III 25/05/2023
95648 Họ tên: Phạm Văn Công
Ngày sinh: 15/08/1985
CMND: 164270488
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NIB-00025717 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp, Giao thông (đường bộ), Nông nghiệp và ptnt III 25/05/2023
95649 Họ tên: Phạm Thúc Kinh
Ngày sinh: 07/05/1984
CMND: 164224749
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật tài nguyên nước
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NIB-00025716 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp, Giao thông (đường bộ), Nông nghiệp và ptnt III 25/05/2023
95650 Họ tên: Phạm Văn Nghĩa
Ngày sinh: 06/03/1993
Thẻ căn cước: 037093000229
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng công trình giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NIB-00025715 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp, Giao thông (đường bộ), Nông nghiệp và ptnt III 25/05/2023
95651 Họ tên: Vũ Hồng Trường
Ngày sinh: 31/08/1989
CMND: 151685755
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NIB-00025714 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp, Giao thông (đường bộ), Hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước) III 25/05/2023
HAD-00025714 Giám sát xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 05/08/2025
95652 Họ tên: Đoàn Quốc Trưởng
Ngày sinh: 05/07/1991
Hộ chiếu: 03709100082
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NIB-00025713 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp, Giao thông (đường bộ), Nông nghiệp và ptnt III 25/05/2023
95653 Họ tên: Trần Ngọc Chiến
Ngày sinh: 30/09/1985
Thẻ căn cước: 037085000756
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hạ tầng đô thị
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NIB-00025712 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp, Nông nghiệp và ptnt, Hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước) III 25/05/2023
95654 Họ tên: Phạm Xuân Thủy
Ngày sinh: 25/12/1957
Thẻ căn cước: 037057000318
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thủy lợi
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NIB-00025711 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp III 25/05/2023
95655 Họ tên: Trịnh Vĩnh Long
Ngày sinh: 15/09/1957
Thẻ căn cước: 037057001054
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thi công thủy lợi
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NIB-00025710 Giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông (đường bộ), Nông nghiệp và ptnt III 25/05/2023
95656 Họ tên: Lê Văn Tuyển
Ngày sinh: 24/04/1973
Thẻ căn cước: 037073001792
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NIB-00025709 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp, Giao thông (đường bộ), Nông nghiệp và ptnt, Hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước) III 25/05/2023
95657 Họ tên: Nguyễn Duy Nhật
Ngày sinh: 26/04/1992
CMND: 164438378
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xay dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NIB-00025708 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp, Giao thông (đường bộ), Nông nghiệp và ptnt, Hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước) III 25/05/2023
95658 Họ tên: Nguyễn Văn Phúc
Ngày sinh: 24/02/1954
CMND: 161905937
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thủy lợi
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NIB-00025707 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp, Nông nghiệp và ptnt III 25/05/2023
95659 Họ tên: Nguyễn Thị Năm
Ngày sinh: 20/10/1954
CMND: 161945951
Trình độ chuyên môn: TH Thủy Lợi
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NIB-00025706 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp, Nông nghiệp và ptnt III 25/05/2023
95660 Họ tên: Mai Thái Bình
Ngày sinh: 01/07/1980
CMND: 164084687
Trình độ chuyên môn: TH cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NIB-00025705 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp, Giao thông (đường bộ) III 25/05/2023
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn